אסיפה השנתית של עמותת החברים 5781

במוצאי שבת פרשת חיי שרה – 14/11/2020 בשעה 19:30 תתקיים אסיפת חברים של עמותת בית הכנסת עמק רפאים בזוּם פה.

ניתן לעיין במסמכים שונים כולל: דו"ח יו"ר הוועד, דו"ח הכספי לשנת 2019, דו״ח המילולי, תקנון החדש ורשימת המועמדים לכהן בוועד החדש. כדי שנוכל לנהל את האסיפה בצורה יעילה החברים מתבקשים לעיין מראש במסמכים אלה.

על סדר היום של האסיפה:

 1. בחירת יושב ראש ומזכיר האסיפה
 2. דו"ח יו"ר הוועד
 3. אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי
 4. איישר דו"ח הביקורת
 5. דו"ח וועדת צדקה
 6. אישור תקנון החדש
 7. בחירת וועד
 8. דיון כללי

— מיכאל גיליס


On Motzei Shabbat November 14, 2020 at 7:30pm, we will convene a meeting of the membership of Beit Knesset Emek Refaim via Zoom here.

In order that the meeting proceed efficiently, you can review the following documents in advance: letter from the chairman of the Va'ad, financial summary, textual report to the authorities, proposed rules (תקנון), and this year's candidates for the Va'ad.

Agenda:

 1. Selection of chairman and secretary for the meeting
 2. Report of the Va'ad Chairman
 3. Authorization of the financial and textual reports of the congregation
 4. Authorization of the audit committee's report
 5. Report of the Tzedakah Committee
 6. Authorization of the new Takanon
 7. Selection of a va'ad for the coming year
 8. General discussion

— Michael Gillis