פרשת תצוה – פרשת זכור – פורים

הודעות

 • ראו מטה שינויים בלוח זמנים ושיעורים.
 • תודה מכל הקהילה לשומרים שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, ותודה לקלמן פרייברג שמארגן את הכל.
 • מזל טוב למרטי ולייני וייסברג על הולדת הנכד, בן לאריק ואריקה הלבני — וגם על הבר-מצוה של הנכד צבי, בן לתמר ושאול פלנק.
 • תנחומים לליאו סמואל על אובדן אחיו בנימין. יישב שבעה במוצ״ש ברחוב לוי 7.
 • רפואה שלמה לגיל גולר (גדליה מאיר בן רבקה) לצינטור בשבוע הבא.
 • רפואה שלמה לסטיב זרובניק (ישראל בן מרים) לניתוח הקרסול בשבוע הבא.
 • מסיבת פורים בבית מדווד, רח׳ זרובבל 6, לאחר קריאת המגילה
 • "ולקחו לי תרומה". יהודית ריבלין היתה אחראית על מנקה בית הכנסת במשך כמה שנים ולאחרונה ביקשה להחליפה. לפיכך אנו מבקשים מתנדב או מתנדבת במקומה. המנקה מגיע פעם בשבוע, ביום חמישי וצריך לנקות את בית הכנסת, המטבחון והשירותים, וכן גם את בית המדרש. בידו מפתח ולכן אין כמובן צורך לנכוח במקום, אלא להפעיל עליו ביקורת ולשמור על קשר רציף איתו.
 • כמידי שנה בשנה אנו עורכים סיור ביום א׳ 17 למאי והפעם מתוכנן סיור בבתי כנסת ישנים באזור שכונת מחנה יהודה. המדריך הוא ראובן גפני שהוא מומחה בנושא זה ובעיקר בירושלים. ראובן גם כתב כמה ספרים על בתי כנסת בירושלים. כדי שנדע אם לממש תכנית זו אבקשכם להרשם לסיור בדוא"ל: mzer@walla.com או להודיעו בע"פ.
 • הגענו ל-67%. למלא טופס חבר.

זמנים

 • יש לוח חדש להדפסה לששת חדשים האחרונים של תשע״ה בעמוד לוח הזמנים למטה
 • הדלקת נרות: 17:00
 • מנחה וקבלת שבת: 17:25
 • מנחה קטנה: 17:00
 • צאת השבת: 18:12
 • מנחה במשך השבוע הקרוב: 17:25
 • תענית אסתר ביום ד׳:
  • תחילת הצום: 4:35
  • מנחה: 17:10
  • גמר הצום: 18:04
 • שושן פורים ביום ה׳ בערב ויום ו׳:
  • מנחה: 17:25
  • ערבית וקריאת מגילה: 18:02
  • מנין ראשון וקריאת מגילה: 6:00
  • מנין שני וקריאת מגילה: 7:30
  • מנחה גדולה: 12:30

שיעורים

 • יתקיים שיעור בין מנחה לערבית על ידי פרופ' ירון שור, הנושא: אירוע "מפלצתי" – האתגר והכאב.
 • אין שיעור בדף יומי ע"י הרב שלמה וילק בשבת בבוקר לפני התפילה בשעה 7:15.
 • שיעור באנגלית מסכת בבא בתרא ע"י אלישע גרטנר בשבת שעה לפני מנחה.
 • שיעור בדף יומי במשך השבוע אחרי תפילת ערבית נחמיה יואל.
 • שיעור לנשים בגמרא מסכת מגילה למתחילות ע"י יעל פנקובר ביום א׳ בשעה 19:00.
 • בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ע"י הרבנית פֶּרל בורו ביום א' בשעה 20:00.
 • שיעור בנושא תורתו של הרב נחמן מברסלב ע"י הרב שלמה וילק ביום ג׳ ב-21:00.
 • אין שיעור על ״ביאור תפילה״ (לגברים ונשים) ע״י יעל פנקובר ביום ד׳ בשעה 17:00 (שעה חדשה).
 • שיעור בתלמוד מסכת חגיגה ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי בימי ב׳ ו-ה׳ אחרי מנין שני של שחרית.

Notices

 • Please see notices for times and classes below.
 • A big thank you to our shomrim, protecting us through "snow and rain and heat and gloom of night", and a special word of appreciation to Kal Freiberg, who organizes them.
 • Mazal tov to Marty and Lainie Weisberg on the birth of a new grandson, born to Eric and Erica Halivni — and also on the bar-mitzvah this shabbat of their grandson Tzvi, son of Tamar and Shaul Flank.
 • Condolences to Leo Samuel on the loss of his brother Benjamin. The shiva this week was in Herzliya, but Leo will sit on Saturday night at 7 Levi Street.
 • Refuah shlema to Gil Goller (גדליה מאיר בן רבקה) for his upcoming heart procedure.
 • Refuah shlema to Steve Zerobnick (ישראל בן מרים) for his ankle surgery next week.
 • There will be a Purim party at the Medveds, 6 Zerubbavel, after Thursday evening's megillah reading.
 • Thank you to Yehudit Rivlin for many years of supervising the Thursday afternoon cleaning of the shul. We are now looking for a replacement. He/she does not have to be present the whole time, because the cleaner has a key, but for basic oversight and supervision.
 • As in other years, we would like to plan a Yom Yerushalayim walk, Sunday, May 17, this time around old synagogues in the Mahane Yehuda neighborhood, led by Reuven Gafni. Please let Menachem Zer Cavod (mzer@walla.com) know if you are interested.
 • We're up to 67%. Complete your member form.

Times

 • There is a new 6-month printable calendar at the bottom of the Times page.
 • Candle-lighting: 5:00pm
 • Mincha Friday: 5:25pm
 • Mincha ketana Shabbat: 5:00pm
 • Shabbat ends: 6:12pm
 • Mincha during the week: 5:25pm
 • Taanit Esther (Wed)
  • Fast starts: 4:35am
  • Mincha: 5:10pm
  • Fast ends: 6:04pm
  • Shushan Purim (Thu night & Fri)
  • Mincha: 5:25pm
  • Ma'ariv and megillah: 6:02pm
  • First minyan and megillah: 6:00am
  • Second minyan and megillah: 7:30am
  • Mincha gedola: 12:30pm

Classes

  • No Rabbi Shlomo Vilk's Daf yomi: shabbat morning 7:15am
  • Elisha Gertner's Talmud class: Shabbat afternoon an hour before mincha (English)
 • Yael Penkower's women's Talmud class: Sunday evening at 7pm
 • Pearl Borow's women's נ״ך class: Sunday evening at 8pm
 • Rabbi Shlomo Vilk's class on Rabbi Nachman of Breslav: Tuesday evening at 9:00pm
  • No Yael Penkower's class on "Understanding Tefilah": 5:00pm (new time) on Wednesdays — men and women welcome
  • Chaim Milikowski's Talmud class: Monday & Thursday after 2nd minyan

פרשת תרומה

הודעות

 • תנחומים לחברה שלנו עדינה שלזינגר על פטירת אחיה רפאל לוי לפני שבוע.
 • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בנושא ברכות.
 • פרוטוקול של אסיפת ועד בית הכנסת השבוע.
 • הגענו ל-62%. למלא טופס חבר.

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:54
 • מנחה וקבלת שבת: 17:20
 • מנחה קטנה: 16:55
 • צאת השבת: 18:07
 • מנחה במשך השבוע הקרוב: 17:20

שיעורים

 • שיעור בדף יומי ע"י הרב שלמה וילק בשבת בבוקר לפני התפילה בשעה 7:15.
 • שיעור באנגלית מסכת בבא בתרא ע"י אלישע גרטנר בשבת שעה לפני מנחה.
 • שיעור בדף יומי במשך השבוע אחרי תפילת ערבית נחמיה יואל.
 • שיעור לנשים בגמרא מסכת מגילה למתחילות ע"י יעל פנקובר ביום א׳ בשעה 19:00.
 • בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ע"י הרבנית פֶּרל בורו ביום א' בשעה 20:00.
 • שיעור בנושא תורתו של הרב נחמן מברסלב ע"י הרב שלמה וילק ביום ג׳ ב-21:00.
 • שיעור החדש על ״ביאור תפילה״ (לגברים ונשים) ע״י יעל פנקובר ביום ד׳ בשעה 18:45.
 • שיעור בתלמוד מסכת חגיגה ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי בימי ב׳ ו-ה׳ אחרי מנין שני של שחרית.

Notices

 • Our heartfelt condolences to Adina Schlesinger on the loss last week of her brother, Refael Levi.
 • There will be a shiur this shabbat between mincha and ma'ariv, taught by Rabbi Shlomo Vilk, on brachot.
 • This week's va'ad meeting minutes (Hebrew).
 • We're up to 62%. Complete your member form.

Times

 • Candle-lighting: 4:54pm
 • Mincha Friday: 5:20pm
 • Mincha ketana Shabbat: 4:55pm
 • Shabbat ends: 6:07pm
 • Mincha during the week: 5:20

Classes

  • Rabbi Shlomo Vilk's Daf yomi: shabbat morning 7:15am
  • Elisha Gertner's Talmud class: Shabbat afternoon an hour before mincha (English)
 • Yael Penkower's women's Talmud class: Sunday evening at 7pm
 • Pearl Borow's women's נ״ך class: Sunday evening at 8pm
 • Rabbi Shlomo Vilk's class on Rabbi Nachman of Breslav: Tuesday evening at 9:00pm
  • Yael Penkower's new class on "Understanding Tefilah": 6:45pm on Wednesdays — men and women welcome
  • Chaim Milikowski's Talmud class: Monday & Thursday after 2nd minyan

פרשת משפטים – שבת מברכים

הודעות

 • ראש חודש אדר יהיה ביום חמישי ויום שישי.
 • השבת פרשת משפטים לא יתקיים שיעור בין מנחה לערבית.
 • הגענו ל-52%. למלא טופס חבר.

קרן צדקה

בחודשיים האחרונים היינו עסוקות מאד בועדת הצדקה. טיפלנו בבקשות לעזרה בתשלום עבור דלק לחימום, מכשירי חשמל ביתיים חיוניים (מקררים ומכונות כביסה), חשבונות מים וחשמל לפני ניתוק, תיקון חלון שבור בשבוע השלג ומצבים דחופים נוספים. בעזרתו הפעילה מאד של יעקב בסטהוף הצלחנו להעביר את הכספים הדרושים תוך 2-4 ימים מקבלת רוב הבקשות. נתנו עזרה, תמיכה ותקוה למשפחות שהגיעו אלינו בלי תקוה.

מקצת ממכתבי התודה המרגשים שקבלנו נתלו על לוח המודעות של בית הכנסת.

עכשיו אנחנו נמצאות במצב חדש שטרם היה לנו: הכסף בקרן אזל. קרן הצדקה ריקה כרגע, ואיננו יכולות להֵענות לבקשות חדשות עד שנקבל תרומות נוספות. באוירה של פרשת "תרומה" אנחנו פונות אליכם בבקשה לעזרה. אם התכוונתם לתת כסף לקרן – עכשיו זה הזמן! אם לא התכוונתם לתרום – מבקשות שתשקלו שוּב.

תרומות שיועברו דרך PEF יש לרשום לפקודת קרן הצדקה של בית הכנסת עמק רפאים. המחאות בשקלים ניתן להעביר למנחם זר כבוד או ליעקב בסטהוף. מידע נוסף ניתן למצוא באתר בית הכנסת.

שנזכה להיות תמיד בין אלו שנותנים.
גֵ'יין מדווד, דינה הרבט, סוזן ימר, רבקה זרובניק

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:48
 • מנחה וקבלת שבת: 17:15
 • מנחה קטנה: 16:50
 • צאת השבת: 18:01
 • מנחה במשך השבוע הקרוב: 17:15

Notices

 • Rosh Hodesh Adar will be this coming Thursday and Friday.
 • There will be no shiur this shabbat between mincha and ma'ariv.
 • We're at 52%. Please fill in your member form.
 • Tzedaka Fund.

For the last 2 months the Tzaddakah fund has been very busy – we have
handled requests for heating fuel, critical appliances, electric and water
bills, the repair of broken windows and other emergencies. With the
incredible help of Ya'acov Bestoff, we have managed to turn around most of
these requests within 2-4 days. We have given aid, support and hope to
families who come to us when there is no more hope. Some of the heartfelt
responses we have received are posted on the shul's bulletin board.

And now, something new has happened. We have run out of money. The Tzaddakah fund is currently empty and we cannot accept any new requests until we have more donations. In the spirit of parashat "Trumah" we are turning to you now for help. If you have been planning to give money to the fund, now is the time. If you haven't been planning, we ask you to consider it.

Dollar donations through PEF should be written to "Beit Keneset Emek Refaim – Tzadakah Fund" Shekel checks should be given to Menachem Zer Kavod, or Ya'acov Bestoff. More details are available on the shul's website.

May we all have the privilege to give to others.
Jane Medved, Dina Herbet, Susan Yammer, Rebeca Zerobnick

Times

 • Candle-lighting: 4:48pm
 • Mincha Friday: 5:15pm
 • Mincha ketana Shabbat: 4:50pm
 • Shabbat ends: 6:01pm
 • Mincha during the week: 5:15pm

פרשת יתרו ומזל טוב

הודעות

 • מזל טוב כפול בקהילה לשׂרה וּלְרִיץ׳ בראונסטיין וגם לגֵ׳יין ויונתן מֶדוֶוד על האירוסין של ילדיהם בתיה בראונסטיין לאיתמר מֶדוֶוד!
 • הגענו ל-46%. נא למלא טופס חבר.

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:42
 • מנחה וקבלת שבת: 17:05
 • מנחה קטנה: 16:45
 • צאת השבת: 17:56
 • מנחה במשך השבוע הקרוב: 17:10

שיעורים

 • שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק בנושא: ברכות.
 • שיעור בדף יומי (לפני התפילה בשבת) 7:15 ע"י אלישע גֶרטנר
 • שיעור לנשים בגמרא מסכת מגילה למתחילות ע"י יעל פנקובר ביום ראשון בשעה 19:00 בסיפריה
 • בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ביום א' ע"י הרבנית פֶּרל בורו בשעה 20:00.
 • שיעור ע"י הרב שלמה וילק ביום ג׳ ב-21:00 בנושא תורתו של הרב נחמן מברסלב
 • שיעור החדש של יעל פנקובר על ״ביאור תפילה״ (לגברים ונשים) בימי רביעי בשעה 18:45 בספריה
 • שיעור בתלמוד מסכת חגיגה בימי ב׳ ו-ה׳ אחרי מנין שני של שחרית ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי
 • שיעור באנגלית מסכת בבא בתרא בשבת שעה לפני מנחה ע"י אלישע גרטנר

Notices

 • A double mazal tov this week to our members Sara and Rich Brownstein and also to Jane and Jon Medved on the engagement of their children Batya Brownstein and Itamar Medved!
 • We're at 46%. If you haven't yet, please fill in your member form.

Times

 • Candle-lighting: 4:42pm
 • Mincha Friday: 5:05pm
 • Mincha ketana Shabbat: 4:45pm
 • Shabbat ends: 5:56pm
 • Mincha during the week: 5:10pm

Classes

  • Between mincha and ma'ariv on Shabbat, Rabbi Shlomo Vilk will teach about ברכות.
  • Daf yomi: shabbat morning 7:15am (by Elisha Gertner)
 • Yael Penkower: women's Talmud class, Sunday evening at 7pm
 • Pearl Borow: women's נ״ך class: Sunday evening at 8pm
 • Rabbi Shlomo Vilk's class on Rabbi Nachman of Breslav will be taught this Tuesday evening at 9:00pm.
  • Yael Penkower's new class on "Understanding Tefilah": 6:45pm on Wednesdays — men and women welcome.
  • Chaim Milikowski's Talmud class: Monday & Thursday after 2nd minyan 
 • Elisha Gertner's Talmud class: Shabbat afternoon an hour before mincha (English)