פרשת קֹרח / שבת מברכין

הודעות

 • מזל טוב ליעל ודניאל להמן לרגל בת המצווה של נכדתם אלה, בת לרבקה וּלעודד ברמה.
 • ראו כתבה בג׳רוזלם פוסט על אלי ויזל, מאת יונתן פורת.
 • תזכורת: אסיפה כללית של חברי בית הכנסת ב-13/7.

סדר יום

 • גבאי: מרדכי פנקובר
 • קריאת התורה בשבת: נֹעם ברק
 • דבר תורה: מנחם זר כבוד
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: גדעון להמן

זמנים

 • תפילת מנחה וקבלת שבת (מוקדמת): 18:09
 • הדלקת נרות: 19:13
 • תפילת מנחה וקבלת שבת (רגילה): 19:40
 • תפילת מנחה: 19:20
 • תפילת ערבית: 20:31
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה


Announcements

 • Mazal tov to Yaelle and Daniel Lehmann on the bat-mitzvah of their granddaughter Ella, daughter of Rivka and Oded Brama.
 • FYI see this article in today's Jerusalem Post Magazine, "Remembering My Teacher and Friend, Elie Wiesel", by Jonathan Porath.
 • Reminder: members' meeting on July 13.

Schedule

 • Gabbai: Monty Penkower
 • Torah reading: Noam Berke
 • Dvar Torah: Menachem Zer Kavod
 • Shabbat afternoon class between mincha and ma'ariv: Gideon Lehman

  Times

  • Mincha and Kabbalat Shabbat (early minyan): 6:09pm
  • Candle-lighting: 7:13pm
  • Mincha and Kabbalat Shabbat (regular): 7:40pm
  • Mincha: 7:20pm
  • Ma'ariv and end of Shabbat: 8:31pm
  • Full schedule here
  • Classes here

אסיפה כללית של חברי בית כנסת עמק רפאים

במוצאי שבת פרשת בלק, בי' בתמוז תשע"ט – 13.7.2019 בשעה 20:40 ,לאחר תפילת ערבית, תתקיים האסיפה הכללית השנתית של העמותה*. חשוב מאוד שכל חברי הקהילה ישתתפו באסיפה.

סדר היום:

 1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה.
 2. סקירת פעולות השנה החולפת והצגת המאזן והדוח המילולי ע"י יו"ר הועד**.
 3. דיון בנ"ל ואישור האסיפה.
 4. הצגת דוח ועדת הביקורת ואישורו.
 5. אישור רו"ח אלן יריחובר לשנת 2019
 6. בחירת וועדת ביקורת.
 7. בחירת וועד.***
 8. הצעת תיקון לתקנון שיאפשר לחברי העמותה להיות מורשי חתימה גם אם אינם חברי הוועד.
 9. דיון בנושא חלוקת מקומות קבועים בבית הכנסת.
 10. דיון כללי

* על פי הנחיות רשם העמותות משתתפי האסיפה צריכים להיות חברי עמותה רשומים ולא רק חברי הקהילה ולכן יחולקו טפסי הרשמה לפני פתיחת האסיפה. ניתן גם להחזיר את הטופס המצורף פה למנחם זר-כבוד mzer@walla.co.il עוד לפני האסיפה. מי שכבר רשומים כחברי העמותה, על פי רשימה מצורפת, אינם צריכים להרשם שנית.

** המאזן, הדוח המילולי ודוח ועדת הביקורת מצורף פה ועל לוח המודעות.

*** כל חבר בעמותה זכאי להיות מועמד להיבחר לוועד. כל מי שמעוניין להיבחר לוועד מתבקש להודיע ליו"ר (michael.gillis@mail.huji.ac.il) על כך בכתב עד עשרה ביולי.


General Meeting of Members of “Beit Haknesset Emek Refaim”

On Motzaei Shabbat Parshat Balak – 10 Tamuz 5779– 13 July 2019 at 8:40pm, there will be a general meeting of the amuta (association).* The attendance of all members is important.

Agenda:

 1. Election of a chair and secretary of the meeting.
 2. Report on the past year and financial report.**
 3. Report by the Control Committee.
 4. Approval of the auditor’s report.
 5. Election of vaad.***
 6. Amendment of by-laws to allow the appointment of a member who is not a member of the vaad as a signatory for banking purposes
 7. Discussion regarding allocation of permanent seats.
 8. General Discussion.

Notes

*. The registrar of non-profit associations now requires that participants in the general meeting be not only members of the Kehillah but also be formally members of the Amuta. Registration forms will be distributed at the meeting. You can also print and return the form attached here to Menachem Zer-Kavod mzer@walla.co.il.

** The financial report is available here.

*** All members have the right to be candidates to serve on the Vaad. Please send nominations to michael.gillis@mail.huji.ac.il by July 10.


ברוך דיין האמת – אחיו של מרדכי פוזנר

בצער רב אנו מודיעים על פטירטו בטורונטו של אחיו של מרדכי פוזנר

ג'וֹ פוזנר ז״ל

מרדכי יחזור ארצה מטורונטו בצהריים ביום ג'
וימשיך לשבת שבעה בביתו ברחוב מסריק 7.

תפילות: שחרית 07:00, מנחה מעריב 19:40.

השבעה תסתיים יום ו' בבוקר. לא תהייה תפילת מנחה בבית ביום ו׳.


We regret to inform you of the passing in Toronto of Morty Posner's brother

Joe Posner ז״ל

The funeral took place in Toronto. Morty will return from Toronto on Tuesday afternoon this week and will continue sitting shiva at his home at 7 Masaryk St.

Shacharit: 7:00am
Mincha: 7:40 pm followed by Ma'ariv

Shiva will end Friday afternoon.
There will be no mincha minyan at the house on Friday.


פרשת שלח לך

הודעות

 1. מזל טוב למיכל ומאיר פַכלר לרגל הולדת הנכד, בן ליהונדב ותהל פכלר, ואח ללביא אלעזר. ברית מילה בשבת בבית הכנסת מיד לאחר קריאת התורה בע"ה. משפחת פַכלר ומשפחת שארפּ מזמינות את כל הציבור לקידושא רבא בחצר לאחר התפילה. שלום זכר בליל שישי בשעה 21:45 בבית משפחת פכלר, רח' יפתח 5 כניסה ב'.
 2. מזל טוב לשלמה ונורית קן לרגל הולדת הנכדה, בת לרחלי ויוסי.
 3. מזל טוב למשה ועדינה שלזינגר לרגל אירוסי נכדתם פז (בת לאברהם יעקב וחדוה שלזינגר) עם בח״ל יעקב גיליס.
 4. מזל טוב לדוד וחוה סקליר לרגל אירוסי בנם ישי לבח״ל נעמה מרוֹדס-זַקס.
 5. מזל טוב לסוֹפי ונתן במברגר לרגל הולדת נכד, ילד ראשון לבִתם ליאורה ובעלה ברק בן-יעקב.
 6. מזל טוב למרדכי וחיה סלע לרגל הולדת עוד נינה במשפחת אריאל.

סדר יום

 • גבאי: מיכאל גיליס
 • קריאת התורה בשבת: ג׳רי מילטש
 • דבר תורה: יהונדב פַכלר
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: מוטי קהת: ״"לֹא יָדַעְתִּי אָנָה הָלְכוּ הָאֲנָשִׁים" – מרגלי הפלישה לנורמנדי״

זמנים

 • תפילת מנחה וקבלת שבת (מוקדמת): 18:08
 • הדלקת נרות: 19:12
 • תפילת מנחה וקבלת שבת (רגילה): 19:35
 • תפילת מנחה: 19:20
 • תפילת ערבית: 20:31
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה


Announcements

 1. Mazal tov to Michal and Meir Fachler on the birth on shabbat of a grandson, born to Tahel and Yehonadav Fachler — and brother to Lavi Elazar. There will be a brit milah אי״ה in our beit knesset on Shabbat following the Torah reading. The Fachler and Sharp families invite you to a festive kiddush following musaf. There will also be a shalom zachar on Friday evening at 9:45pm at the Fachlers', 5-ב Yiftah Street.
 2. Mazal tov to Shlomo and Nurit Caine on the birth of a granddaughter, born to Racheli and Yossi.
 3. Mazal tov to Moshe and Adina Schlesinger on the engagement of their granddaughter Paz (daughter of Avi and Hedva Schlesinger) to Yaakov Gillis.
 4. Mazal tov to David and Hava Sklare on the engagement of their son Yishay to Naama Marodes-Sachs.
 5. Mazal tov to Sophie and Philippe Bamberger on the birth of a grandson, the first child of their daughter Liora and her husband Barak Ben-Yaakov.
 6. Mazal tov to Mordechay and Chaya Sela on the birth of a great-granddaughter in the Ariel family.

Schedule

 • Gabbai: Michael Gillis
 • Torah reading: Jerry Milch
 • Dvar Torah: Yehonadav Fachler
 • Shabbat afternoon class between mincha and ma'ariv: Mordy Hurwich-Kehat: "The D-Day Spies"

  Times

  • Mincha and Kabbalat Shabbat (early minyan): 6:08pm
  • Candle-lighting: 7:12pm
  • Mincha and Kabbalat Shabbat (regular): 7:35pm
  • Mincha: 7:20pm
  • Ma'ariv and end of Shabbat: 8:31pm
  • Full schedule here
  • Classes here

ברוך דיין האמת – איטה בן חיים

אנו מודיעים על פטירתה של

איטה בן-חיים ז״ל

הלוויה תתקיים היום בשעה 18.00 בהר המנוחות ירושלים, בית ההספד קהילת ירושלים.
שבעה בבית מוזס.


We regret to inform you of the passing of

Ita Ben-Hayim

The funeral will take place today at 6:00 PM at Har HaMenuchot (Beit HaHesped Kehillat Yerushalayim)
Shiva will be observed at Beit Moses.