דוגמא 1

הודעות

 • אאא

סדר יום

 • גבאי: ___
 • קריאת התורה: ___
 • דבר תורה בערב שבת: ___
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: ___

זמנים

 • הדלקת נרות: 23:59
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 23:59
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה גדולה: 13:15
 • תפילת מנחה קטנה: 23:59
 • תפילת ערבית: 23:59
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • aaa

Schedule

 • Gabbai: ___
 • Torah reading: ___
 • Dvar Torah: ___
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: ___

Times

 • Candle-lighting: 11:59pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 11:59pm
 • Daf Yomi 7:15am
 • Mincha gedola: 1:15pm
 • Mincha ketana: 11:59pm
 • Ma'ariv: 11:59pm
 • Full schedule here
 • Classes here