פרשת ויקהל – פרשת שקלים – שבת מברכין

הודעות

 • ועד בית הכנסת החליט על נהלים חדשים בהקשר לנוכחוּת ילדים בבית הכנסת. ילדים מגיל 5 ומעלה המגיעים לבית הכנסת חייבים להיות או מחוסנים או מחלימים או אחרי בדיקה מהירה ביום שישי עם תוצאה שלילית. ילדים בכל גיל חייבים לעטות מסכה בתוך בית הכנסת. ילדים הנשארים בחצר יכולים להיות בלי מסכה. אנחנו מעריכים את שיתוף הפעולה של הורים וסבים בעניין הזה.
 • אנא קראו את ההודעה החשובה בנושׂא השבתון המתוכנן ב: 29-30 אפריל 2022, פרטים פה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 16:58.

Announcements

 • The va’ad has decided on important new procedures regarding children at shul. We appreciate the cooperation of parents and grandparents in this matter. Children 5 years and older must be vaccinated, or recovered from COVID, or have tested negative on a rapid (antigen) test on Friday. Children of all ages must wear a mask inside the building. Children outside do not need a mask.
 • Please read the announcement about the shul Shabbaton in Porya on April 29-30, 2022.
 • See our Times page. Shabbat candle-lighting: 4:58pm.

מתפלל מאוּמת קוֹרונה בבית הכנסת

 • חברנו אהרֹן ריבלין נמצא ביום שלישי (22.2) מאוּמת כחוֹלה קורונה. אהרלה התפלל בבית הכנסת בליל שבת (כי תשׂא), שבת בבוקר במנין הראשון, שבת במנחה וגם במנחה ביום שני. הוא יושב בצד שמאל בשורה הרביעית.
 • מחוסנים מעל גיל 60 שהיו בקרבת 2 מטר ממנו במשך יותר מ-15 דקות חייבים לעשׂות בדיקת PCR. אלה שמחוסנים ומתחת לגיל 60 יכולים להסתפק בבדיקת אנטיג'ן מהירה ביתית. אם הבדיקה שלילית אין חובת בידוד למחוסנים ולמחלימים.
 • רפואה שלמה.

Confirmed COVID Case in Beit HaKnesset 

 • Our member Aharon Rivlin tested positive Tuesday (22.2) for COVID-19. He attended shul on Friday night, the first minyan on Shabbat morning, Shabbat mincha and also mincha on Monday. He sits on the left in the fourth row.
 • Those over 60 who are vaccinated and who were in close contact with him (i.e. within 2 metres for over 15 minutes) must take a PCR test. Those under 60 and who are vaccinated can take a home rapid antigen test. If the test is negative there is no quarantine requirement for those who are vaccinated or recovered..
 • רפואה שלמה.

פרשת כי תשׂא

הודעות

 • מזל טוב וּברכות לחברינו משׁה שׁלזינגר לרגל יום הולדתו ה-90 ביום א׳ הקרוב.
 • מזל טוב לציפי ואברהם בנמלך לרגל ארוסיה של נכדתם מחול-הַלל, בתם של שקמה ופרופ' אפי בנמלך משיקגו.
 • אנא קראו את ההודעה החשובה בנושׂא השבתון המתוכנן ב: 29-30 אפריל 2022, פרטים פה.
 • חברי הקהילה מוזמנים להשקת הספר: פנים אל פנים מאת פרופ' מישֶׁל רֶבֶל, שיערך ב-כ"ג אדר א׳, 24 פברואר 2022, במרכז מורשת מנחם בגין. ראו פרטים פה.
 • ועד בית הכנסת החליט על נהלים חדשים בהקשר לנוכחוּת ילדים בבית הכנסת. ילדים מגיל 5 ומעלה המגיעים לבית הכנסת חייבים להיות או מחוסנים או מחלימים או אחרי בדיקה מהירה ביום שישי עם תוצאה שלילית. ילדים בכל גיל חייבים לעטות מסכה בתוך בית הכנסת. ילדים הנשארים בחצר יכולים להיות בלי מסכה. אנחנו מעריכים את שיתוף הפעולה של הורים וסבים בעניין הזה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 16:52.

Announcements

 • Mazal tov to Moshe Schlesinger on his upcoming 90th birthday this coming Sunday.
 • Mazal tov to Avraham and Zippi Benmelech on their granddaughter Maḥol-Hallel’s engagement; mazal tov to parents Shikma and Prof. Effy Benmelech of Chicago.
 • Please read this important announcement about the shul Shabbaton in Porya on April 29-30, 2022.
 • The Yael community is invited to the book event marking the publication of our member Prof. Michel Revel’s work, “Panim el Panim,” on 23 Adar 1, February 24, 2022. Both the volume and evening’s program are in Hebrew. See details here.
 • The va’ad has decided on important new procedures regarding children at shul. We appreciate the cooperation of parents and grandparents in this matter. Children 5 years and older must be vaccinated, or recovered from COVID, or tested negative on a rapid (antigen) test on Friday. Children of all ages must wear a mask inside the building. Children outside do not need a mask.
 • See our Times page. Shabbat candle-lighting: 4:52pm.

פרשת תְּצַוֶּה

הודעות

 • מזל טוב ליהונתן ודינה פורת בהגיעו של נכדם יאיר צבי, בנם של עקיבא ומרים פורת מאפרת, למצוות.
 • מזל טוב לאֵיימי ויונתן קַלמן להולדת הנכדה, בת לבנם אהרון ואשתו שחר, נינה לאַלבֶּרט ודוֹרוֹתי גֶלמן. 
 • חברי הקהילה מוזמנים להשקת הספר: פנים אל פנים מאת פרופ' מישֶׁל רֶבֶל, שיערך ב-כ"ג אדר א׳, 24 פברואר 2022, במרכז מורשת מנחם בגין. ראו פרטים פה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 16:46.

ילדים בבית הכנסת

 • וועד בית הכנסת החליט על נהלים חדשים בקשר לנוכחות של ילדים בבית הכנסת.
 • ילדים המגיעים לבית הכנסת שהם מגיל 5 ומעלה צריכים להיות או מחוסנים, או מחלימים, או שעברו בדיקה מהירה ביום ששי.
 • ילדים מתחת לגיל 5 יכולים להיות בפנים רק אם החלימו מקורונה או שעברו בדיקה מהירה בערב שבת.
 • ילדים בכל גיל צריכים לעטות מסכה בתוך בית הכנסת – ילדים הנשארים בֶּחצר יכולים להיות בלי מסכות.
 • אנחנו מעריכים את שיתוף הפעולה של הורים וסבים בעניין ה

 


Announcements

 • Mazal tov to Jonathan Porath and Deena Porat on the bar mitzvah of their grandson Yair Tzvi Porat, son of Akiva and Miriam Porat from Efrat.
 • Mazal tov to Amy and Jonathan Kalman on the birth of a granddaughter, born to their son Aaron and his wife Shachar. Mazal tov also to the great-grandparents Albert and Dorothy Gellman. 
 • The Yael community is invited to the book event marking publication of our member Prof. Michel Revel’s work, “Panim el Panim,” on 23 Adar 1, February 24, 2022. Both the volume and evening’s program are in Hebrew. See details here.
 • See our Times page. Shabbat candle-lighting: 4:46pm.

Children at the Beit Knesset

 • The va’ad has decided on new procedures regarding children at the shul.
 • Children coming to the shul who are 5 years old and above must be either vaccinated, recovered from COVID, or have taken a rapid test on Friday.
 • Children under the age of 5 can only be inside if they have recovered from COVID or have taken a rapid test on Friday.
 • Children of all ages must wear a mask inside the shul building – children who remain outside do not have to wear a mask.
 • We appreciate the cooperation of parents and grandparents in this matter.

מתפלל מאוּמת קוֹרונה בבית הכנסת

 • חברנו ישׂראל זרוֹבּניק אוּמת אתמול (5/2) כחוֹלה קורונה. סטיב התפלל בבית הכנסת בליל שבת (תרומה) והתפלל בחוץ בחצר הפנימי.
 • מחוסנים מעל גיל 60 שהיו בקרבת 2 מטר ממנו במשך יותר מ-15 דקות חייבים לעשׂות בדיקת PCR. אלה המחוסנים ומתחת לגיל 60 יכולים להסתפק בבדיקת אנטיגֶ'ן מהירה ביתית. אם הבדיקה שלילית אין חובת בידוד למחוסנים ולמחלימים.
 • רפואה שלמה.

Confirmed COVID Case in Beit HaKnesset 

 • Our member Steve Zerobnick tested tested positive on February 5 for COVID-19. He attended shul on Friday night and davened outside in the inner yard.
 • Those over 60 who are vaccinated and who were in close contact with him (i.e. within 2 metres for over 15 minutes) must take a PCR test. Those under 60 and who are vaccinated can take a home rapid antigen test. If the test is negative there is no quarantine requirement for those who are vaccinated or recovered.
 • רפואה שלמה.