פרשׁת נשׂא

שבת:

 • הדלקת נרות: 19:04
 • מנחה וקבלת שבת: 17:59 ו-19:30
 • שיעור בדף יומי ע"י הרב שלמה וילק: 7:15
 • שחרית: 8:00
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 19:10
 • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א . בנושא שמיטה
 • מעריב וצאת השבת: 20:21

Shabbat

 • Candle-lighting: 7:04PM
  • Early mincha & kabbalat shabbat: 5:59PM
  • Regular mincha & kabbalat shabbat: 7:30PM
 • Daf yomi by Rabbi Shlomo Vilk: 7:15AM
 • Shacharit: 8:00AM
 • Mincha gedola: 1:15PM
 • Mincha ketana: 7:10PM
 • There will be a class between mincha and ma'ariv by Rabbi Vilk on shmita
 • Ma'ariv: 8:21PM

תזכורת – יום ירושׁלים

לכבוד יום ירושלים תשע"ד, תהיה תפילה חגיגית בבית הכנסת בערב (כ׳ז אייר, יום שלישי) בשעה 19:45, ותפילת מעריב בשעה 20:00. למחרת, בשני המניינים לשחרית (6:00 וגם 7:30), תהיה תפילה חגיגית וכיבוד לאחר התפילה.

In honor of Yom Yerushalayim 5774, a tefilla of celebration will take place this Tuesday evening (27 Iyar) at 7:45 p.m., followed by tefillat ma'ariv at 8 p.m. On Wednesday morning (28 Iyar), a tefilla of celebration will take place in both minyanim for shaharit (6:00 and 7:30 a.m.), with refreshments served after each minyan.

סרטונים מהכנסת ספר התורה

לכבוד מורנו ורבנו,
מר מישל רוטה צילם חלק של הטקס. אני מעביר אלכם את החיבור לסרטים. תודה על הסכמתכם לכבד את התורה ואת המשפחה, תודה על המילים היפות.
— עזריה ריין

To our teacher and Rabbi,

Mr. Michel Roteh filmed part of the ceremony. Here are the links to the short films. Thank you for agreeing to honor the Torah and the family, and thank you for your warm words.

— Prof. Azariah Rein

 

פרשׁת במדבר – שׁבת מברכין

 • ראש חודש סיון יהיה ביום שישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה
 • תזכורת: סעודה שלישית לכבוד יום ירושלים תתקיים בשבת פרשת "במדבר" בשעה 18.50 (מנחה ב-18.30). בסעודה ישתתף ויספר חברנו ישראל צוריאל , שׁלָחַם בקרב על גבעת התחמושת ושחרור הכותל המערבי, בגדוד 66 חטיבה 55 בראשה עמד מוטה גור. ישראל קיבל את עטור המופת על פעולתו האישית בקרב זה.
 • לוח זמנים פה
 • שיעורים קבועים פה
 • אין: שיעור בשבת בין מנחה לערבית
 • אין: שיעור ע"י הרב שלמה וילק שליט"א ביום שלישי בנושא: תורתו של הרב נחמן מברסלב
 • שיעור באנגלית בשבת ב-17:30 בדיוק אצל ג׳יין מדווד, רח׳ זרובבל 6, ע״י גילה פיין
 • Rosh Hodesh Sivan will be on Friday May 30
 • Reminder: There will also be a festive Se'uda Shlishit on shabbat afternoon (BaMidbar) May 24 at 6:50PM, after mincha (6:30PM), with a special talk by Yisrael Zuriel, who fought in the battle for Ammunition Hill and the liberation of the Kotel HaMaaravi in 1967, in the 55th Paratroopers Brigade led by Mota Gur. Yisrael was awarded the medal of valor for his outstanding courage in that fateful battle.
 • Weekly schedules are here
 • Class schedules are here
 • There is no shi'ur scheduled on shabbat between mincha and ma'ariv
 • There is no shi'ur by Rabbi Vilk on Tuesday evening
 • There is a women's class (in English) at Jane Medved's, 6 Zerubavel St., at 5:30PM on  shabbat; please be punctual.
 • Who: Gila Fine, editor-in-chief of Maggid Books (Koren Publishers Jerusalem). She is a teacher of talmudic narrative, and has taught at the Hebrew University, Tel-Aviv University and Pardes.  Gila is the former editor of Azure: Ideas for the Jewish Nation and the ghostwriter behind several well-known books.
 • What:  "Blind Date- Blind Faith – Blind Love:  A Tale of a Mole and a Well" –  Who are the men of faith?  What happens when you agree to marry somebody you've never seen?  And how do a mole and a well come to save a marriage?  An exploration of the greatest love story of the Talmud, read through the Bavli and the Yerushalmi, Arukh HaShalem and the Shulkhan Arukh, Shakespeare and the Brothers Grimm.

חגיגת הכנסת ספר תורה להיכל

משפחת ריין מזמינה את חברי הקהילה להשתתף בתהלוכת לפידים ובחגיגת הכנסת ספר התורה ביום 20.5.2014 בשעה 20.30.

התהלוכה תצא מרח' הרכבת 12, עם חופה וכליזמרים, אל "בית כנסת עמק רפאים". ארבעה ספרי תורה יקבלו את פני הספר החדש בשירת: "שׂאו שׁערים ראשׁיכם".

בתכנית : מצגת על סיפורו המיוחד של ספר התורה. כן גם ישאו דברים הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, מרא דאתרא הרב שלמה וילק וכן גם רב בית החולים הדסה הרב משה קליין.

כיבוד בחצר לכבוד המאורע.

הצִבור נקרא להשתתף במתן כבוד לספר התורה החדש.

The Rein family invites members of the congregation to a torch ceremony and festive addition of a Sefer Torah on Tuesday evening, May 20, at 8:30PM.

The procession will leave 12 HaRakevet Street, with a chuppah and klezmer band, to Beit Knesset Emek Refaim. Four Sifrei Torah will welcome the new addition with the singing of  "‎שאו שערים".

The program will include: the special story of this Torah. Also, the Chief Rabbi of Israel Rabbi David Lau will share his remarks, as will our own Rabbi Shlomo Vilk, and the Rabbi of Hadassah Hospital, Rabbi Moshe Klein.

There will be a light snack in honor of the event.

The public is invited to bestow honor on our new Sefer Torah.