פרשת בא

הודעות

 • מזל טוב לצוֹפיה וחנן קוּפּיאצקי להולדת הבן, נכד לסבים דניאל וזהבה טאוב וארי ואליסון קוּפּיאצקי, נין לסבא רבא ד"ר הֶנרי צבי גוֹלדבלוּם.
 • אסיפה כללית מיוחדת של העמותה. במוצאי שבת בשלח, י״ג שבט, 4 בפברואר תתקיים מיד אחרי ערבית אסיפה מיוחדת לבחור ועד חדש לבית הכנסת.
 • אנחנו חוזרים שוב על הבקשה לחברים הסובלים מתסמינים של קורונה (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – לשקול לא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדיין איתנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • שיעורי הרב וילק יתקיימו השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:33, הבדלה: 17:47.

Announcements

 • Mazal tov to Sophie and Chanan Kupietzky on the birth of a son. Mazal tov to grandparents Daniel and Zehava Taub and Ari and Allison Kupietzky and to great-grandfather Dr. Henry Goldblum.
 • Special General Meeting. Immediately after arvit following Shabbat Beshalach, February 4, there will be a special general meeting of the Amuta of the Beit Knesset to elect a new va’ad.
 • As we seem to be entering another wave of COVID-19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. There will be days when we feel the cold, yet doors must remain open.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
 • See our Times page. Candlelighting: 4:33pm, Havdalah: 5:47pm.

פרשת וארא

 הודעות

 • מזל טוב לסוֹפי ונתן פיליפּ במברגר על לידת נכדים תאומים, בת ובן, לבתם ליאורה ולבעלה ברק (בן-יעקב).
 • בשבת זו, שבת מברכים חודש שבט (פרשת וארא) נכבד בקידוש את החברים והחברות שהגיעו ב״ה לגיל 80 בשנתיים של קורונה.מזל טוב לכולם עם איחולים לעוד שנים רבות בבריאות ובנחת.
  • עדינה שלזינגר
  • ניסים אביצור
  • מרדכי פנקובר
  • מרדכי פוזנר
  • מאיר אדלשטיין
  • רנטו שפיגל
  • ארתור שויאר
  • ליאו סמואל
  • יוסי בן הראש
 • אסיפה כללית מיוחדת של העמותה. במוצא שבת בשלח, י״ג שבט, 4 בפברואר תתקיים מיד אחרי ערבית אסיפה מיוחדת לבחור ועד חדש לבית הכנסת.
 • אנחנו חוזרים שוב על הבקשה לחברים הסובלים מתסמינים של קורונה (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – לשקול לא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדיין איתנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.

Announcements

  • Mazal tov to Sophie and Philippe Bamberger on the birth of twin grandchildren, a boy and a girl, to daughter Liora and her husband Barak (Ben Yaakov).
  • On Shabbat Mevorchim Shevat (Parshat Va’era), we will honor with a community kiddush after the second minyan, members who have turned 80 during the past two years. Mazal tov to each and all, and best wishes for many years in good health and happiness. 
   • ◦ Adina Schlesinger
   • ◦ Nissim Avitzur
   • ◦ Monty Penkower
   • ◦ Morty Posner
   • ◦ Meir Edelstein
   • ◦ Renato Spiegel
   • ◦ Arthur Scheuer
   • ◦ Leo Samuel
   • ◦ Yossi Ben Harosh
   • Special General Meeting. Immediately after arvit following Shabbat Beshalach – 13 Shevat – 4 February 2023 there will be a special general meeting of the Amuta of the Beit Knesset to elect a new va’ad. 
   • As we seem to be entering another wave of Covid 19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
   • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. There will be days when we feel the cold, yet doors must remain open.
   • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
   • See our Times page. Candlelighting: 4:27pm, Havdalah: 5:41pm.

 

פרשת שמות

 הודעות

 • אסתר ומשה הבא מזמינים את הציבור לקידוש (לאחר מניין שני) לעילוי נשמתה של אמו של משה, סעידה בת חתון ז״ל.
 • בשבת מברכים חודש שבט (פרשת וארא) נכבד בקידוש את החברים והחברות שהגיעו לגיל 80 בשנתיים של קורונה.
 • אנחנו בפתח גל חדש של קורונה. חברים הסובלים מתסמינים (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – מתבקשים לשקול לא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדין איתנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • שיעורי הרב וילק לא יתקיימו השבת 
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:21, הבדלה: 17:36.

Announcements

 • Esther and Moshe Haba invite the community to a kiddush following the second minyan to mark the yahrzeit of Moshe’s mother, Saidah Bat Hatoun ז״ל.
 • On Shabbat Mevorchim Shevat (Parshat Va’era), members who have turned 80 during Corona years will be honored with a kiddush.
 • As we seem to be entering another wave of Covid 19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. There will be days when we feel the cold, yet doors must remain open.
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat.
 • See our Times page. Candlelighting: 4:21pm, Havdalah: 5:36pm.

פרשת ויחי – שבת חזק

הודעות

 • מזל טוב לדינה ויהונתן פורת להולדת נכדים תאומים [בן ובת] ליעל בת-ציון וחיים חן, ולסבא וסבתא אברהם ומרים גרצקס.
 • מזל טוב לתמרה ושמחה אדל להולדת נכד לתמרה, בן לנריה ואיילת גוטשטיין מכוכב השחר.
 • בשבת מברכים חודש שבט (פרשת וארא) נכבד בקידוש את החברים והחברות שהגיעו ל 80 בשנתיים של קורונה.
 • אנחנו בפתח גל חדש של קורונה. חברים הסובלים מתסמינים (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – מתבקשים לשקול לא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדין איתנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • הרב וילק יתן שיעור בדף יומי ב-06:30 ויתקיים גם שיעור על ידו אחרי מנחה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:15, הבדלה: 17:30.

Announcements

 • Mazal tov to Deena and Jonathan Porath on the birth of twins (a boy and a girl) to Yael Bat-Zion and Chaim Hen, and to the other grandparents, Avraham and Miriam Gratzkes.
 • Mazal Tov to Tamara and Simcha Edell on the birth of a grandson to Tamara, son to Neriya & Ayelet Gottstein of Kochav HaShachar.
 • On Shabbat Mevorchim Shevat (Parshat Va’era), members who have turned 80 during Corona years will be honored with a kiddush.
 • As we seem to be entering another wave of Covid 19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. There will be days when we feel the cold, yet doors must remain open.
 • Rav Vilk: daf yomi at 6:30am and shiur after mincha.
 • See our Times page. Candlelighting: 4:15pm, Havdalah: 5:30pm.