קטניות

בס"ד

שאלה:

שלום לרב, הגיעה לידי רשימה של מוצרים שלדעת הרב כשרים ללא חשש קטניות ואחרים בהם יש להחמיר. אשמח לקבל פירוט של הלכות הקשורות לקטניות, כולל בעיות של אירוח ומשפחות מעורבות.

תשובה:

הנה כמה דברים בעניין איסור קטניות:

יסודו של איסור קטניות לבני אשכנז ידוע כבר מאות שנים. הפוסקים נתנו שתי סיבות מרכזיות לאיסור, האחת כי בין גרעיני הקטניות מצויים גרעינים מחמשת מיני דגן העלולים להחמיץ, והשניה כי הגרעינים דומים מידי לגרעיני דגנים ועלולים להתבלבל ביניהם, או בין קמחיהם.

פוסקי אשכנז פסקו כי אין לאכול קטניות בפסח, אולם הותירו את הדיון פתוח בשתי סוגיות, והם יסוד הדיון ההלכתי והבלבול הציבורי בעניין קטניות.

הסוגיה הראשונה היא הגדרת קטניות. האם מדובר בכל גרעינים הנאכלים ודומים לדגנים, או שמא דווקא במה שמוגדר בוטאנית כקטניה? האם מדובר גם בירק ירוק שממנו מכינים קטנית, כמו שעועית או אפונה ירוקות, או שמא רק בקטנית יבשה? ואולי מדובר בסוגי קטניות שהיו ידועים בזמן הראשונים, אולם לא בסוגים אחרים של זרעונים שהתגלו מאז וכלל לא היו ידועים אז?

הסוגיה השניה היא מצב הקטנית המוגשת. האם חכמים גזרו על קטנית המוגשת בצורתה המקורית, או גם על אוכל שיש בה קטניות שאינן ניכרות בפני עצמן? האם אסרו רק קטנית בצורתה המקורית, או שמא גם על קטנית מעובדת לשמן ללא מגע מים, חומץ, או רסק כלשהו שכלל לא ניכר מה מקורו? האם קטניות שבושלו בדרך כשרה לפסח, דהיינו ללא מגע מים או בתוך מספר הדקות שאין בהן החמצה, גם הן אסורות, או אולי לא גזרו על הקטניות להיות חמורות מחמשת מיני דגן?

בכל השאלות הללו דנו הפוסקים, אולם בימינו נוספו שאלות רבות חיצוניות לשאלות לעיל.

במדינת ישראל משפחות מעורבות רבות, ספרדיות ואשכנזיות, הנתקלות במצבים בהם קשה לשבת יחד לשולחן הפסח בגלל איסור קטניות. משפחות רבות הבוחרות לבלות את החג בבתי מלון מסיבות שונות כמו הורים מבוגרים או משפחות גדולות, מגיעות למלונות בהם הכשרות היא לאוכלי קטניות, גם הן מהוות אתגר הלכתי.

אתגר חדש הוא ריבוי הצמחונים בתוכנו, אנשים ונשים שמזונם המרכזי הוא הקטניות, או הזרעים השונים. הטופו העשויה מסויה הפך להיות אז מזון לצמחונים, כמו גם בוטנים, קינואה, וירקות ירוקים שחלקם מוגדרים כקטניות לדעת כמה הפוסקים.

עניין נוסף הוא המודעות הכללית לבריאות. כדי להימנע מצריכת שמן העשוי מחומרים המוגדרים ע"י רבנים מסויימים כקטניות, משתמשים רבים בשמנים המזיקים לבריאות כמו שמן דקלים. מדובר בעיקר במרגרינות, מיונז וכדו', המיוצרים משמן דקלים.

ולבסוף, לא נוכל הימנע מלעסוק בשאלת חוסר הנוחות. אנו חיים בתרבות אנינת טעם, בה אנשים רואים במזון יותר מאשר מקור תזונה, אלא תרבות. הלכתית מוגדרים רבים מאיתנו כאיסטנסים, שההלכה ידעה לתת להם מענה לגבי הלכות שונות. אי אפשר שלא להתחשב בקושי של רבים לשנות כל כך את התפריט שלהם, בשעה שהתורה ביקשה רק שלא לאכול חמץ, ולא ביקשה שנאכל בעליבות ובסבל את שאר המזון שלנו. גם אם בעיני אחדים מאיתנו מדובר בפינוק גרידא, דומני כי ההלכה לא אוסרת פינוק ואף רואה במפונק מישהו שיש להחשיבו כשעת הדחק, כמי שאחזו בולמוס וכדו'.

יש לומר גם כי ככל שנחמיר יותר בקטניות יהיו אלו שיתרחקו מהם עוד, עד שלבסוף החלוקה לא תהיה בין ספרדים לאשכנזים, אלא בין הרבים שנמאס להם מחומרות רבות והמעטים המוכנים לסבול כדי לשמור על המנהג. הרי כבר כיום רבים מהספרדים מקפידים על סוגי קטניות שונים בנימוקים של שמות דומים או מראה דומה ורבים מן האשכנזים כבר הורו היתר לעצמם לצערנו.

מן האמור, ומסקירה של הדעות ההלכתיות השונות, אלו מסקנותי:

איסור קטניות הוא איסור קדום וחמור שיש להקפיד עליו. בפסח החמירה התורה בחמץ יותר מכל איסור אחר, ואנו צריכים להפקיד מאוד על ריחוק מכל מה שריח חמץ עולה ממנו. בני עדות אשכנז חייבים להקפיד באיסור, אולם יש להגדיר באופן מדויק מהם גבולות האיסור ולשים כל סוג מזון במקומו ההלכתי הנכון.

יש לחלק את הדיון לשלשה חלקים, מה אסור וודאי, מה מותר וודאי, ומה נמצא בתווך ותלוי במנהג או במדרגתו של השואל וכמה הוא רוצה להחמיר יותר ממה שמעיקר הדין.

האסור הוא מה שהוגדר כקטניות בבירור: אורז, אספסת, אפונה ושעועית יבשים, גריסי קטניות, דוחן, גרעיני חמניות, עדשים, קימל, שומשום, פרג, פול יבש, זעפרן, דורא, חומוס, לוף יבש, כמון, חילבה, תורמוס. חרדל, למרות שאינו קטניה נהגו לאסור כיוון שגדל בתרמיל. ובכל אלה מדובר רק לאכלן כמות שהם או בדרך אכילתם הרגילה.

המותר הוא מה שמעולם לא נכנס בגדר קטניות ונהגו בו איסור רק לאחרונה ואין להחמיר כלל: כורכום (מה שנאסר היה הכרכום שהוא הזעפרן), שמן קנולה וליפתית (לציטין), גרעיני כוסברה וקינואה. כאשר מדובר במזון שיש בו קטניות בשיעור של ביטול ברוב (כמובן שאם יש חשש מגרגירי דגנים צריך ביטול בשישים מלפני החג, ובחג עצמו לא בטל כלל), וודאי אין צורך להחמיר. גם בקטניות ובמוצריה שלא באו במגע עם מים או שלא שהו 18 דקות במים אין להחמיר ומותרים.

בתווך בין האסור והמותר נמצאים מוצרי מזון רבים, או מצבים שונים שנהגו בהם חומרות והקלות שונות לדעת פוסקים שונים. נחלק מוצרים אלו לפי מידת האיסור שנהגו בו, אולם בכולם יש ללכת לפי מנהג אבותיכם, אם יש כזה.

 1. שמנים מקטניות נהגו לאסור, למרות שאין בזה חשש להחליף ולא חשש חימוץ של גרגירי דגן. כאשר מדובר במיצוי יבש ללא מים, יש להקל.
 2. סויה ומוצריה – טופו, שמן סויה, רוטב סויה (אדממה ראה להלן בירקות ירוקים), תירס יבש ומוצריו – דגני בוקר, פופקורן, שמן תירס, בוטנים ומוצריהם – חמאת בוטנים, שמן בוטנים, חטיפים שונים. בכל אלו יש הנוהגים היתר כיוון שמדובר במוצרים שלא היו לנגד עיני הראשונים בגזירת קטניות, או שאינם כלל קטניות אולם רבים מהאחרונים הוסיפו אותם לגזירה. מי שיודע כי במשפחתו אכלו מכל אלו, רשאי לאכלם גם אם עשו זאת בלא ידיעת ההלכה, כיוון שיש להניח שראו כך במשפחתם והמשיכו מנהג אבותיהם. יש להזכיר כי כאשר אלו בטלים ברוב בתערובת אין לאסור, וכן אם ברור לגמרי כי לא באו כלל במגע עם מים בתהליך עיבודם, ויש בזה שמחמירים.
 3. לגבי ירקות ירוקים יש שכתבו כי הם אינם כלל בגדר הגזירה כיוון שכל הטעמים לאיסורם  – תערובת זרעי דגן או בלבול בינם לבין חמשת מיני דגן, לא שייכים, אולם נהגו רבים להחמיר בהם כבר שנים ארוכות, ולענ"ד יש להחמיר. בהמשך נתייחס לשעת הדחק.
 4. זוג מעורב, נהוג כי האישה הולכת אחר הבעל לפי מנהגיו. אולם בדרך כלל המנהג הזה אינו פותר רבות מהבעיות כיוון שעדיין יש לברר מה קורה כשהולכים לבית משפחת האישה לחג, וכן לגבי אישה שאינה יודעת לבשל בישול ללא קטניות והיא המבשלת בבית. הכללים לגבי מצבים אלו הם כי אין כל איסור בכלים בהם התבשלו קטניות, ואם יש תערובות קטניות כמו טיגון בשמן קטניות או תבליני קטניות במזון וכדו', הם תמיד בטלים ברוב ואפילו בשישים (ואין להחשיב זאת כביטול במזיד כיוון שלמבשל מדובר בהיתר והוא בישל בעיקר למען עצמו). המתארח החושש לאיסור קטניות יימנע רק מלאכול קטניות המוגשות כפי שהן, או מוצרים שהוא נמנע מלאכלם בדרך בה הם מוגשים לפניו, אולם יכול לאכול את שאר הדברים ללא חשש. אין צורך לדרוש או לבקש בישול מיוחד או כלים מיוחדים, גם לא לפגוע במארחים או באשתו ולהחמיר במה שפוסקים רבים מתירים, גם אם לעצמו ובביתו הוא מחמיר. כמובן שבאכילה במסעדות וכדו' הדין שונה כפי שיבואר כיוון שאין בכך שאלת שלום בית ושמחת החג במשפחה.
 5. באכילה במסעדות או בתי מלון, כאשר אין מדובר באכילת משפחתית מורחבת אלא במקום בו אפשר לו לבחור, אין לבחור במלון  או מסעדה המגישים קטניות. אם  הוזמן למסעדה או לבית מלון הכשרים לאוכלי קטניות, אינו חייב לסרב, ואף אין הדבר ראוי אם מדובר בשלום בית, וינהג כאמור בסעיף הקודם.
 6. ככלל 'משבח אני את העצלנים ברגל', אלה שאינם יוצאים מביתם בחג, אולם איננו יכולים להתעלם מן העובדה כי מרוב החמרות ובזכות המשפחות הגדולות חגיגת חג הפסח בבית הפך לנטל על משפחות רבות והן מעדיפות להשתכן בבתי מלון. כיוון שרבים מבתי המלון ערוכים לכשרות ללא קטניות יש כמובן להעדיף אותם, אולם אם מדובר בהוצאה כבדה משמעותית, או בכך שתפגע שמחת החג לאלו שאינם מקפידים על קטניות, או שמלון בעל כשרות ללא קטניות אינו זמין, אין צורך להחמיר בכך ויש לנהוג כאמור בסעיף ג.
 7. מי שעיקר מזונו הוא זרעים הנאכלים, ואינו אוכל בשר, או אוכל רק אוכל בריאות, אפשר להחשיבו כשעת הדחק ויכול לאכול את כל מה שספק נאסר כמו סויה, בוטנים, תירס, אך אין הדבר מתיר לכל בני הבית לאכול גם הם, אלא רק בכלים בהם נאכלו הקטניות. לגבי אכילת קטניות עצמן יש לשאול שאלת רב באופן אישי, ויש מן הרבנים שהתירו זאת לגמרי גם בלי התרת נדרים.
 8. שביעי של פסח שחל בשישי, מותר לבשל קטניות כשרות לפסח בכלי הפסח לצורך השבת.
 9. אין איסור הנאה מקטניות בפסח, אלא איסור אכילה בלבד.

שלמה וילק

 

 

פרשת שמיני / פרה

 • מזל טוב לסטיב טוברמן לרגל יום הולדתו ה60. סטיב מזמין את כל הקהל לקידוש רבא אחרי תפילה השבת.
 • חברנו ד״ר סטיב בּיילי מוציא ספר חדש בזמן לחג: "Hearing the Biblical Voice״. תראו thebiblicalvoice.com.
 • שיעור ראש חודש לנשים אצל ג׳יין מדווד, רחוב זרובבל 6, בשבת אחה״צ ב-17:00 בדיוק.

 

Mazal Tov to Steven Toberman who is celebrating his 60th birthday and who is sponsoring the Kiddush after Tefillat Shabbat. The entire congregation is invited.

Our member, Dr. Steve Bailey, is happy to announce the publication of his new book, in time for Pesach: "Hearing the Biblical Voice: Finding Meaning in the Sabbath, High Holy Days and Festivals — Biblical text-study inspired by the writings of Rabbi Samson Raphael Hirsch." ​The in-depth analysis of the symbols of Pesach will ​enhance your seder discussions. More information at thebiblicalvoice.com.

Message from Jane Medved–

Ladies – I know. I know. We haven't even finished sweeping up the crumbs from Purim. And now, a shiur about Pesach???? O.K. you are not imagining it. We are a tad early. But after all, Purim did happen on Pesach. (see perek "gimmel") So, let's get in some learning before the cleaning starts and all we have (I'm talking about me here) is matza on the brain. Announcing… The Baka Women's Rosh Chodesh Shiur For (Just Before) Nissan

WHEN: This coming shabbat – March 22 – Parashat "Shemini" 5:00 in the afternoon*
*You all know the drill by now. We start ON TIME. If the front door is closed, it means that the shiur has begun. Please go back to the gate and up the front merpeset and enter from the Library. There will be seats there.

WHERE: jane's house. Rehov Zerubavel #6. Baka

WHO: Leah Malamet is a clinical psychologist and recent olah. She has conducted seminars and participated in panels in Canada, the US, England, and Israel on various Jewish topics, focusing in particular on the interface between Judaism and psychology. Her Torah classes characteristically illuminate psychological elements which can be found within the text.

WHAT: Towards Belief in the Hidden: An Exploration of Language and Identity in the Pesach Story IN ENGLISH

WHY: To keep us honest (and eat up the remaining chametz in my house)

See you on Shabbat (that's in 2 days, ladies)

תמונות ממסיבת פורים

 • תמונות אחדות ממסיבת פורים בערב חג.
 • תודה למשפחת מדווד על האירוח!
 • הקליקו כאן לראות את האלבום
 • Just a  few snapshots from the Purim party Sunday evening. Sorry for so few.
 • Thank you to the Medved family for hosting us!
 • Click here to see the album.

 

פורים תשע״ד

 • מנחה ביום ראשון: 17:35
 • מעריב וקריאת מגילה: 18:10
 • יש מסיבה! מייד לאחר קריאת המגילה, כולנו מוזמנים למסיבת פורים עליזה של קהילתנו, אצל משפחת מדווד, רח׳ זרובבל 6
 • כל הכיבוד הוזמן כבר מִהוֹלי בֵּייגל (חלבי) והמשתתפים פטורים מלהביא כיבוד.
 • ביום ב׳ (שושן פורים), שחרית וקריאת מגילה כרגיל בשני מנינים: 6:00 ו-7:30.
 • קריאת מגילה לנשים ביום שני ב-10:00 בדיוק.
 • Mincha on Sunday at 5:35PM
 • Ma'ariv and megillah reading at 6:10PM.
 • Party! Immediately after megillah reading, we are all invited to our kehillah's Purim festivities at the Medved, 6 Zrubavel Street.
 • No need to bring food — it has all been ordered already from Holy Bagel (dairy).
 • Monday morning, Shushan Purim, shacharit and megillah reading twice: 6AM and 7:30AM.
 • Women's megillah reading at 10AM sharp at the Medveds'.

Special Notice:

Ladies-

Returning because of popular request (and because it's the funnest
thing I do on Purim) – THE WOMEN'S MEGILLAH READING. Come hear nine
beautiful voices sing Megillat Esther

WHEN: Shushan Purim – Monday March 17th – at 10:00 a.m. PROMPTLY

WHERE: Jane's house. Rehov Zerubavel #6, Baka (off of Derech Beit
Lechem, next to the Grand Cafe)

A few reminders:

– This is a WOMEN'S reading. Children are invited if they are old (or
young) enough to sit still. NO TODDLERS PLEASE! (and please remember
that 2 dogs also live here – we do not need extra pets)

– Feel free to invite a friend, but remember that there is LIMITED
seating. Please do not post this on facebook, twitter, or any other
public venue.

– It is a busy day and we WILL START ON TIME. (if the front door is
closed, it means we have already begun, and you can go around to the
front balcony and enter by the library where there will be chairs)

– If you need directions – email me back.

Come on time and dressed to impress!

— Jane Medved

ברכות לגיבורות

מי שלא יכול היה להתפלל אצלנו בשבת האחרונה הפסיד קידוש נהדר עם ברכות כֹּה יפות של הרב שלמה וילק לרגל הִגִיעָן לגבורות של אסתר ליכטנשטיין ורות רקובסקי:

בס"ד ש"ק פרשת 'ויקרא', אדר ב' תשע"ד

אסתר,

במגילה שאת קרויה על שמה שם אלקים נסתר, והקב"ה לכאורה שותק. אלא שדווקא במקום שיש שתיקה וענווה והסתר, שם מגלים את שם ה', מעבר למילים. לא ברעש ה' אלא בקול דממה דקה.

בעולם בו גבורה נמדדת בכח אנו יודעים שגבורה היא דווקא בשקט ובענווה, במקום בו עושים ובונים לשם שמים וביראת שמים. זכית, את ואישך היקר שכולנו כה מתגעגעים אליו, לבנות את בית ישראל מן האפר שנותר, ומן הנותר מן הכלים השבורים ידעתם לנסוך שמן חדש ולחדש את אור ישראל בקדושה. בביתכם, עם בני משפחתכם, ובעם ישראל.

אנו מאחלים עוד שנים ארוכות של דממה דקה וקול גדול, שימשיך לזרוח האור שהבאתם לעם ולקהילה. וכל בני ביתך, בית שב"ה הולך ואור, הולך וגדל, יזכו למה שזכינו אנו וזכית את, לרוב ברכות ואחרית שלום בגילוי פנים שבאסתר.

רות,

מידת הגבורה מתחילה בשמים באמא העליונה, זו המקבלת את הברכה והחסד מאת הבורא ומעבירה אותו לאלו המבקשים, לילדיה, לאנושות כולה. גבורה היא היכולת להעניק ברחמים, בתבונה ובשמחה. מידת הגבורה מגיעה אל הארץ, לספירת המלכות, אל הבת, אל הקהילה והעם המבקשים טוב מן האם.

זכינו להגיע איתך לגבורות, בענווה כה גדולה, בשמחה ובאהבה שאת מעבירה לכולנו, בגעגוע לאישך, רבינו, שאת זכרו את נושאת בגבורה. אנו מאחלים כי ירבו השמחות בביתך ההולך ומתרחב, שנמשיך ליהנות מן הברכה הבאה על ידך בחיוך אוהב כל כך ובעדינות נפש נפלאה.

באהבה רבה,
הרב שלמה וילק
וקהילת 'עמק רפאים' – 'יעל'

Whoever could not be in shul this last shabbat missed a nice kiddush and especially the brachot which Rabbi Vilk composed for Esther Lichtenstean and Ruth Rackovsky, who began by pointing out that these wonderful people are the only two ladies for whom books are named in the תנ״ך :

Esther,

In the Megillah for which you are named, God is hidden (nistar), silent as it were. But davka in a place where there is silence and modesty — there you will find God, beyond words. Not in a great noise but rather a silent voice.

In a world which values power, we know  that heroism can be about quiet modesty, too, about God-fearing, doing and building "l'shem shamayim". You have had the privilege, together with your dear husband whom we so miss, of building a home in Israel — literally from the ashes. From broken vessels, you knew how to pour oil anew and renew the holy light of Israel: in your home, your family, and the nation of Israel.

We wish you long years of a quiet but great voice that will shine the light you have bestowed on your nation and your congregation. And all your family, one that thank God continues to flourish and grow, will be privileged to that which we and you have enjoyed — the blessings of peace — openly and in quiet ("esther").

Ruth,

The measure of gevurah begins above all with the mother, who receives the blessing and grace from our Creator and passes it on to those in need, to her children in particular and humankind in general. Gevurah (heroism/strength) is the gift of giving others, in compassion, in wisdom, and in joy. Gevurah reaches earth, it is said, to the daughter, to the kehillah, and the nation who seek it from the mother.

We have been blessed to see you reach the age of strength, in such outstanding humility, joy and love which you give us all, together with your dear husband ז״ל, our teacher, whose memory you also bear in gevurah.

We wish you continued smachot in your growing family. May we continue to relish the blessing of your loving smile and your wonderful gentleness.

— With love,
Rabbi Shlomo Vilk and Emek Refaim Congregation