פרשת שופטים

 • בין מנחה לערבית השיעור ינתן על-ידי פרופ' אבינועם רוזנק. הנושא: מהי דת התבונה: התשובה במשנתו של הפילוסוף הרמן כהן.
 • מזל טוב לדורותי ואלברט גלמן, שמזמינים את כל הקהילה לקידוש לכבוד 60 שנות נישׂואין. שיזכו לשנים רבות של בריאות ונחת!
 • תזכורת להחזיר את טפסי מקומות בבית הכנסת לימים הנוראים לשמעון קהן.
 • Between mincha and ma'ariv, the shiur will be given by Prof. Avinoam Rzenak on the subject of: "What is the religion of reason — the answer according to Hermann Cohen".
 • Mazel tov to Dorothy and Albert Gellman, who invite the entire congregation to a kiddush in honor of their diamond (60th) wedding anniversary! May you enjoy many more wonderful years of good health and nachat!
 • Reminder: please return your High Holiday seating forms to Howie Kahn.

 

מקומות בבית הכנסת בימים הנוראים התשע"ה

מקומות בבית הכנסת בימים הנוראים

חברים יקרים!

בהתקרב הימים הנוראים אנו נערכים לרישום המקומות בשיטה חדשה. הנכם מתבקשים למלא את הטופס שבתחתית העמוד ושרק לפיו יבנו גבאי המקומות את שיבוץ המתפללים במקומות.

כידוע חלק גדול מהמקומות בבית הכנסת רשומים על שם חברים קבועים. אנו נשתדל למצוא מקומות למתפללים נוספים על בסיס מקום פנוי. מקומות אלה הם לימי ראש השנה וליום כיפור ולא כוללים את שבת האזינו (שבת שובה). גם השנה יהיו שני מקומות תפילה: בבית הכנסת ובבית משפחת הרב וילק.

כל החברים מתבקשים למלא את הטופס, לרבות החברים שלא יהיו בבית הכנסת, כך שנוכל לדעת מראש אודות כל המקומות הפנויים. אנא החזירו את הטפסים לא יאוחר מיום י"א באלול תשע"ד 6.9.14 מוצ"ש פר' כי תצא. את הטופס יש לשלוח אל שמעון  קהן kinderkf@netvision.net.il. אפשר גם למלא את הטופס ידנית ולמסרו ליעקב בסטהוף או לשמעון קהן. למעונינים יחולקו טפסים בבית הכנסת.

התשלום נותר כבשנים הקודמות: 400₪ ליחיד; 800₪ לזוג: 1,200₪ למשפחה הכוללת זוג עם ילדים לא נשואים.

– ועד בית כנסת עמק רפאים

הזמנת מקומות ישיבה לימים הנוראים התשע"ה לראש השנה:

גברים _______ נשים _________

ליום כיפור: גברים _______ נשים _________

___ לא נהיה השנה בבית הכנסת בימים הנוראים

השמות הפרטיים ושם המשפחה ________________________

מספר טלפון ________________

High Holiday Seats

Dear Members –

We’re instituting a new system in order to request seats for the High Holidays. Please fill out the form below. Only once it’s been submitted will your request for seats be addressed by the seating committee.

As you well know, a large number of the seats in shul are already assigned to members. We will try to accommodate additional requests on the basis of availability. These seats will be just for Rosh Hashanah and Yom Kippur. This does not include Shabbat Ha’azinu (Shabbat Shuvah). This year again there will be a “minyan” in the main shul as well as another one at the home of the Vilk family.

We request that all members fill out this form, including those who won’t be attending these Services. Thus we will know in advance about all open seats.

Please e-mail the forms no later than Motzai Shabbat Sept. 6, 2014 – 11th of Ellul 5774 to Howie Kahn at kinderkf@netvision.net.il. Hard copies will also be available in the shul, which can then be given to either Yaakov Besthof or Howie Kahn.

Prices remain the same as last year: 400 NIS for a single seat; 800 NIS for a couple; 1200 NIS for a family which includes a couple with unmarried children. Vaad Beit Knesset Emek Refaim.

— Vaad Beit Knesset Emek Refaim

FORM FOR ORDERING SEATS FOR THE HIGH HOLIDAYS 5775

ROSH HASHANAH: Men ________ Women ________

YOM KIPPUR: Men ________ Women ________

___  We will not be attending High Holiday services at the shul this year

FULL NAMES ____________________

PHONE ________________

 

זמני התפילות בימים הנוראים ובמשך השנה התשע"ה

שׁבת קודשׁ ניצבים – וילך

הדלקת נרות 18:05
מנחה ודרשת שבת שובה (מוקדמת) 17:50
סליחות מוצש"ק 23:30
סליחות ושחרית מיום ב' עד כ"ח אלול 5:30 מנין ראשון (טלית לא לפני 5:45)
7:00 מנין שני
סליחות ושחרית ערב ר"ה 5:00 מנין ראשון (טלית לא לפני 5:40)
7:00 מנין שני

א' דראשׁ השׁנה – יום ה' – עירוב תבשׁילין

הדלקת נרות 17:58
מנחה ערב חג 18:25
ערבית 18:55
שחרית 7:30
סוף זמן ק״ש לפי הגר״א 9:30
תקיעת שופר 10:15 בערך
מנחה גדולה לאחר מוסף
מנחה קטנה 18:20

ב' דראשׁ השׁנה – יום ו'

הדלקת נרות 17:57
ערבית 18:55
שחרית 7:30
תקיעת שופר 10:15 בערך
מנחה גדולה לאחר מוסף
מנחה קטנה 18:20

שׁבת שׁובה – האזינו

הדלקת נרות 17:56
ערבית 18:55
שחרית 8:00
מנחה גדולה 13:15
מנחה קטנה 17:55
מעריב וצאת השבת 19:06

צום גדליה יום א'

עלות השחר 5:02
סליחות ושחרית 5:20 (טלית לא לפני 5:40)
7:00 מנין שני
מנחה 18:05
ערבית וגמר הצום 18:46

ערב יום הכיפורים

שחרית 5:20 מנין ראשון (טלית לא לפני 5:40)
7:00 מנין שני
מנחה 18:15

עשׂרת ימי תשׁובה מיום ב'

שחרית 5:50 מנין ראשון
7:30 מנין שני
מנחה 14:00

יום הכיפורים – שׁבת

הדלקת נרות 17:47
תפילה זכה 18:05
כל נדרי 18:15
שחרית 8:00
סוף זמן ק״ש לפי הגר״א 9:31
יזכור 10:45 בערך (מתחילים ביזכור לחללי השואה וצה"ל!)
מנחה 15:45
נעילה 17:15 (כהנים עד 18:37)
תקיעת שופר 18:46
גמר הצום 18:57
 • במשך השנה ובחול המועד:
 • שחרית : מנין ראשון 6:00, מנין שני 7:3
 • מנחה: 15 דקות לפני השקיעה
 • ערבית: 18 דקות אחרי השקיעה
 • שחרית ט' באב ויום העצמאות: 7:00
 • מנחה ערב ש"ק: 25 דקות לאחר הדלקת נרות
 • שחרית שבת: 8:00
 • מנחה שבת: שעה ועשר דקות לפני צאת שבת.
 • שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל

 

 

פרשת ראה

 • בין מנחה לערבית בשבת יִנָתן שיעור ע״י הרב שלמה וילק בנושׂא הערמה.
 • מזל טוב לרות ואשר אוסטרין  וכל משפחתם על הולדת נכדם הראשון, בן לאיריס ואבישי. יזכו אביו ואמו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
 • טרֶווֹר ומליה אסרסון  מזמינים את הקהילה לקידוש לאחר התפילה בשבת לכבוד האירושׂין של ביתם אליאנה.
 • The class between mincha and ma'ariv will be given by Rabbi Shlomo Vilk.
 • Mazal tov to Ruth and Asher Ostrin and the entire Ostrin family on the birth of their first grandchild, a son to Iris and Avishai Ostrin.
 • Moli and Trever Asserson invite the congregation to kiddush in honour of the engagement of their daughter Elianna.

פרשת עקב

 • שבת פרשת עקב בין מנחה למעריב שיעורו של הרב וילק לא יתקיים.
 • השיעור ינתן על-ידי ד"ר אברהם דוד, הנושא: ירושלים במאה השתים-עשרה בעיניו של הנוסע בנימין מטודילה.
 • This shabbat, the class between mincha and ma'ariv will be taught by Dr. Avraham David on the subject of Jerusalem in the 12th Century, as seen by the traveler Benjamin of Tudela.