פרשת בֹּא

הודעות

סדר יום

 • גבאי: שׂמחה אדל
 • קריאת התורה: נחמן וינקלר
 • דבר תורה בערב שבת: נחמן וינקלר
 • שיעור בשבת בין מנחה לערבית: הרב שלמה וילק – חינוך יהודי

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:36
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 17:00
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה גדולה: 13:15
 • תפילת מנחה קטנה: 16:40
 • תפילת ערבית: 17:51
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Riki and Noam Com on the engagement of their daughter Shachar, to Gal Moyal.
 • A double mazal tov to Nechemia Yoel: on the engagement of his grandson Elnatan Yoel to Gal, and also on the birth of a new great-granddaughter.
 • See this beautiful article written by our member Gil Troy in the Jerusalem Post: In Memory of Max Singer ז״ל.
 • Reminder: “Mi Sheberach” for Women Members
 • You can download several lectures from Sam Kapustin's Monday evening classes here: Jan 6, Jan 13.
 • See the minutes of the Jan 5 Va'ad meeting here.

Schedule

 • Gabbai: Simcha Edel
 • Torah reading: Neil Winkler 
 • Dvar Torah: Neil Winkler
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Vilk – Jewish Education 

Times

 • Candle-lighting: 16:36
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 17:00
 • Daf Yomi: 7:15
 • Mincha: 13:15pm and 16:40
 • Ma'ariv: 17:51
 • Full schedule here
 • Classes here

 

קריאה לעזרה

בעקבות פניה נואשת של איש טוב שאיבד את רכושו בעקבות הונאה, התגייסו מספר קהילות ורבנים לסייע. אני פונה לחברי הקהילה בבקשת תרומה דחופה לקרן הצדקה. מדובר גם בסכנת חיים, בגלל איומים חיצוניים ויאוש גדול.

אפשר לעזור פה: תבחרו כרטיס אשראי וקרן הצדקה (סמנו לטובת ׳דני כהן׳).

תודה, שלמה וילק


A Call for Help

I have received a plea for help from a good man who was swindled out of his property. A number of local kehillot and rabbis organized to help. I am turning to the members of our congregation with a request for an urgent contribution via the Keren Tzedakah. It is actually a question of life or death, because of threats on his life and his desperation.

You can help by clicking here and choosing credit card and Tzedakah Fund (please mark: for Danny Cohen).

Thank you. — Shlomo Vilk

פרשת וארא – שבת מברכין

הודעות

 • מזל טוב ליונתן ואֵיימי קלמן לרגל הולדת הנכד, בן לשחר ואהרון, אח לנעמי. מזל טוב גם לסבא רבא וסבתא רבא, אלברט ודוֹרוֹתי גלמן.
 • עדכון להודעת אבל של מקס זינגר ז״ל: תפילת מנחה ביום שישי 24/1/20 ב-13:00.
 • עקב מזג האוויר הסוער לא יתקיים קידוש שבת מברכים.
 • ראו מטה נאום הנסיך צ׳ארלס בירושלים אתמול.

סדר יום

 • גבאי: מיכאל גיליס
 • קריאת התורה: נתנאל טוֹברמן
 • דבר תורה בערב שבת: הרב שלמה וילק
 • שיעור בשבת בין מנחה לערבית: הרב שלמה וילק – חינוך יהודי

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:30
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:55
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה גדולה: 13:15
 • תפילת מנחה קטנה: 16:35
 • תפילת ערבית: 17:45
 • שחרית (מנין שני) בראש חֹדש שבט יום ב׳: 7:20
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Amy and Jonathan Kalman on the birth of their grandson, a son to Shachar and Aaron, and a brother to Naomi. And mazal tov to the great-grandparents, Albert and Dorothy Gellman!
 • See an update to the shiva notice of Max Singer ז״ל: mincha on Friday 24/1/20 at 1:00pm.
 • There will be no kiddush for Shabbat Mevorchim, due to inclement weather.
 • See below video: HRH Prince Charles Addresses the World Holocaust Forum yesterday.

Schedule

 • Gabbai: Michael Gillis
 • Torah reading: Netanel Toberman
 • Dvar Torah: Rabbi Vilk
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Vilk – Jewish Education 

Times

 • Candle-lighting: 4:30pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:55pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Mincha: 1:15pm and 4:35pm
 • Ma'ariv: 5:45pm
 • Monday, Rosh Chodesh Shvat, Shacharit Second Minyan: 7:20am
 • Full schedule here
 • Classes here

HRH Prince Charles Addresses the World Holocaust Forum – Jan 23, 2020

https://youtu.be/Wm_83y_mg-Y


ברוך דיין האמת – מקס זינגר

אנו מודיעים על פטירתו של חברנו היקר

משולם בן אִתמר הלוי ז״ל

ההלוויה תתקיים הלילה 23/1/20 בשעה 21:30
בקהילת ירושלים, בית העלמין גבעת שאול

שבעה ברחוב ברק 1
שחרית ב-7:30
מנחה / מעריב ב-17:00
מנחה בערב שבת 24/1/20 ב-13:00
מעריב במוצ״ש: 17:45

נא תחזרו לפּוֹסט זה בקשר לעדכונים.


We regret to inform you of the passing of our dear member

Max Singer ז״ל

The funeral will take place tonight Jan 23, at 9:30pm, at
Kehillat Yerushalayim, Givat Shaul Cemetery

Shiva will be observed at 1 Barak Street

Shacharit: 7:30am
Mincha / Maariv: 5:00pm
Mincha on Erev Shabbat 24/1/20: 1:00pm
Motzai Shabbat Ma’ariv: 5:45pm

Please refer to this post for any updates.


"מי שבירך" לחברוֹת הקהילה

החברים בקהילה זוכים ל"מי שבירך" כאשר עולים לתורה. הוועד החליט שמֵעתה גם החברות של הקהילה תזכינה ל"מי שבירך" שהגבאי יאמר עבור כל הנשים של הקהילה שיום ההולדת שלהם לפי הלוח העברי חל בשבוע אחרי אותה שבת. נֹאמר את ה"מי שבירך" אחרי העלייה השלישית.

אם ברצונֵךְ להיכלל בתפילה ה"מי שבירך” נא מלאי את הטופס עם שׁמךְ העברי המלא (כגון דינה בת יעקב או דינה בת יעקב ולאה) ותאריך העברי של יום ההולדת. אנחנו שואפים להתחיל בנוהג כבר בשבתות הקרובות.


“Mi Sheberach” for Women Members

Male members of our shul have a "Mi Sheberach" said for them whenever they receive an Aliyah LaTorah. The Va'ad has decided to institute a “Mi Sheberach” that will be said for women members on the Shabbat preceding their birthday in the Hebrew calendar. The “Mi Sheberach” will be said by the gabbaim after the third aliyah.

Women members who would like to be included in an annual birthday “Mi Sheberach” are asked to complete the form with the date of your Hebrew birthday (e.g., Nissan 12) and your Hebrew name (e.g., Dina bat Ya'akov or Dina bat Ya'akov v’Leah). If you are not sure of the date of your birthday in the Hebrew calendar, you can find it on your teu'dat zehut or you can simply enter into Google the date and year of your secular birthday followed by the words "in the Jewish calendar" (e.g., "June 10 1960 in the Jewish calendar") and you will be given the Hebrew date.

We hope to begin this custom sometime in the next few weeks.