סוכות

הודעות

 • מזל טוב לרב אהרֹן ופרל בּוֹרוֹ. אנו שׂמחים לראות את רב אהרון בחזרה בבית הכנסת עם שובו הביתה. מאחלים לכם שנה של בריאות ושׂמחה. מזל טוב להולדת הנינה בת-שבע חנה, בת לאורי ודינה זימרמן. מזל טוב גם לסבא יוסף וסבתא בקי זימרמן.
 • בחג סוכות מנין הראשון יתחיל ב-6:30 כדי שיהיה זמן לקריאת מגילת קֹהלת.
 • הושענא רבה: נערוך ערב לימוד בבית הכנסת באדיבות שׂשׂון צַ'קוטאי. פרטים פה.
  • תִימָכַרנה ערבות גם בערב לימוד וגם בשני מנייני שחרית של הושענא רבה.
 • שׂמחת תורה:
  מזל טוב לחתנים \ כלה:
  * חתן תורה: מנחם זר כבוד
  * חתן בראשית: יונתן פורת
  * כל הנערים: גרשון (ג׳ורג׳) לואל
  * כלת התורה: מימי קהן
 • כמדי שנה נקיים קריאה בתורה לנשים. אנו זקוקות לנשים נוספות שתקראנה בתורה. כל מי שרוצָה לקרוא עליה או יכולה לגיס עוד קוראות, אנא מלאי את הטופס בקישור זה או התקשרי לדבורה פרייסבלום.
 • השיעורים של הרב וילק לא יתקיימו השבת.
 • ראו דבר התורה בכל נדרי מאת פנחס שיפמן פה.
 • בקשה לשמירה על בריאות הציבור :מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. בקשה זו חשובה מיוחד בחגים כאשר בית הכנסת והחצרות צפופים. אלה שיש להם סימפטומים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת\ חג: 17:52; הבדלה: 19:02.

Announcements

 • Mazal tov to Rabbi Aaron and Pearl Borow on two occasions. We’re happy to welcome Rav Aharon back to shul after his return home. Wishing you continued good health. Mazal tov, as well, on the birth of great granddaughter Batsheva Chana. Mazal tov to the parents, Uri and Dina Zimmerman and to the grandparents, Becky and Joey Zimmerman.
 • Sukkot: The first minyan on Sukkot will begin at 6:30am in order to have time to read Kohelet.
 • Hoshana Raba: There will be an evening of learning, sponsored by Sasson Chacoty. Details here.
   * Aravot will be on sale for Hoshanah Rabah both at the Thursday night learning event plus at both shacharit minyanim on Friday morning.
 • Simchat Torah:
  We are pleased to announce this year’s chatanim / kallah for Simchat Torah:
  * Chatan Torah: Menachem Zer Kavod
  * Chatan Bereishit: Jonathan Porath
  * Kol Hane’arim: George Lowell
  * Kallat HaTorah: Mimi Kahn
  Mazal tov to the honorees!
 • Women's Torah reading for Simchat Torah: we will once again be offering women aliyot on Simchat Torah. We are in need of additional readers. If you or someone you know is interested in reading an aliyah, please fill out the form, click here. You may also contact Devorah Preiss-Bloom.
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat 
 • See Pinhas Shiffman’s devar Torah from Kol Nidrei here.
 • To protect the health of the community those who have tested positive for Covid are asked to not come to the Beit Knesset. This is particularly important during the holidays when the Beit Knesset and surrounding courtyards are crowded. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
 • Visit our Times page. Shabbat / Chag candle lighting: 5:52 pm; Havdalah: 7:02 pm. 

פרשת האזינו – שבת שובה – יום כיפור

הודעות

 • מזל טוב לטוביה ולחיה קלוגהפט על חתונת בנם יניב מאיר לרות דגן מקרני שומרון. מזל טוב גם לניצן וקרן דגן, הורי הכלה ולכל המשפחה. משפחת קלוגהפט מזמינה את את הקהל לקידוש רבא לאחר המנין של 9:00.
 • שבת שובה: מניין מנחה המוקדם האחרון לעונה יהיה ב-17:10. משבת הבאה יתקיים מנין אחד בערב שבת.
 • השיעור של הרב וילק בדף יומי יתקיים השבת בנוסף לדרשת שבת שובה אחר הצהריים בין מנחה לערבית: ״ונשלמה פרים שפתינו״ על קרבנות.
 • תפילת מנחה: 17:50 תפילת ערבית: 19:11.
 • יום כפור: אם הזמנתם מקומות וכבר יודעים שלא תהיו בב״כ לחלק מיום כיפור, נא להודיע ל: mekomot.yael@gmail.com.
 • סליחות ושחרית בימי חול: 7:25 / 5:30
  בחג סוכות המנין הראשון יתחיל ב-6:30 כדי שיהיה זמן לקריאת מגילת קהלת.
 • הושענא רבה: כמדי שנה נערוך ערב לימוד בבית הכנסת באדיבות ששון צ'קוטאי. פרטים פה.
 • שמחת תורה:
  מזל טוב לחתנים \ כלה:
  * חתן תורה: מנחם זר כבוד
  * חתן בראשית: יונתן פורת
  * כל הנערים: גרשון (ג׳ורג׳) לואל
  * כלת התורה: מימי קהן
 • כמדי שנה נקיים קריאה בתורה לנשים. אנו זקוקות לנשים נוספות שתקראנה בתורה. כל מי שרוצָה לקרוא עליה או יכולה לגיס עוד קוראות, אנא מלאי את הטופס בקישור זה או התקשרי לדבורה פרייסבלום.
 • בקשה לשמירה על בריאות הציבור :מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. בקשה זו חשובה מיוחד בחגים כאשר בית הכנסת והחצרות צפופים. אלה שיש להם סימפטומים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:01; הבדלה: 19:11

Announcements

 • Mazal Tov to Tuvya and Chaya Klughaupt on the wedding of their son Yaniv Meir to Ruth Dagan from Karney Shomron. Mazal tov, as well, to Nitzan and Keren Dagan, Ruth’s parents and to the whole family. The Klughaupts invite the whole congregation to a Kiddush Raba after the 9:00 minyan.
 • Shabbat Shuva: The last early minyan for this season will begin at 5:10pm. After Shabbat Shuva, there will be only one minyan on Friday nights.
 • Rav Vilk’s shiur in daf yomi will take place this Shabbat in addition to a Shabbat Shuva drasha, ונשלמה פרים שפתינו״: על קרבנות”, between mincha and arvit.
 • Mincha: 5:50pm, Arvit: 7:11pm.
 • Yom Kippur: Anyone who ordered seats and knows that they will not be in our shul for part of Yom Kippur, please send a note to mekomot.yael@gmail.com.
 • Selichot during the week: 5:30am / 7:25am.
 • Sukkot: The first minyan on Sukkot will begin at 6:30am in order to have time to read Kohellet.
 • Hoshana Raba: As every year, there will be an evening of learning, sponsored by Sasson Chacoty. Details here.
 • Simchat Torah:
  We are pleased to announce this year’s chatanim / kallah for Simchat Torah:
  * Chatan Torah: Menachem Zer Kavod
  * Chatan Bereishit: Jonathan Porath
  * Kol Hane’arim: George Lowell
  * Kallat HaTorah: Mimi Kahn
  Mazal tov to the honorees!
 • Women's Torah reading for Simchat Torah: we will once again be offering women aliyot on Simchat Torah. We are in need of additional readers. If you or someone you know is interested in reading an aliyah, please fill out the form, click here. You may also contact Devorah Preiss-Bloom.
 • To protect the health of the community those who have tested positive for Covid are asked not to come to the Beit Knesset. This is particularly important during the holidays when the Beit Knesset and surrounding courtyards are crowded. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:01pm; Havdalah: 7:11pm.

לימוד ליל הושענא רבה

בית הכנסת, "עמק רפאים", מזמין את הציבור הרחב לחוויית לימוד ליל הושענא רבה. הלימוד יתקיים אי"ה ביום חמישי חוה"מ סוכות, כ' תשרי, תשפ"ד 5/10/23 בבית הכנסת עמק רפאים יעל 4, בקעה.בתוכנית:

 • 21:30-22:15 – פרופ' אבינועם רוזנק – מרכז נולטון החוג למחשבת ישראל והקתדרה
  לחינוך באוני' העברית י-ם ומכון ון ליר. בנושא: "כאשר האדם השתכנע שהוא יוצר כל .." מפגש פילוסופי "בגובה העיניים "עם אורות התשובה" .
 • 22:15-23:00- גב' זהבה פישר -מחברת הספר "חיים כולכם היום" ומחברת ספר
  השירים. בנושא: הגשם והמשמעות שלו .
 • 23:00-23:45 – הרב פרופ' אדם פרזיגר -המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
  אוני' בר אילן. בנושא: בין ספרות להכלה: "היהודי שאינו שומר הלכה" תפיסת עולמו של הרב אהרון ליכטנשטיין ז"ל.
 • ציבור המתפללים, נשים וגברים , מוזמן! במקום יוגש כיבוד קל.
  בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,
  ששון צ'קוטאי

ערב רֹאשׁ השׁנה תשפ״ד

 • כדי לשמור על בריאות כלל ציבור, מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. זה חשוב במיוחד בחגים כאשר בית הכנסת והחצרות צפופים. אלה שיש להם סימפּטוֹמים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
 • הנה קישור לדף הניתן להדפסה עם כל זמני תפילה לתשרי.

 • To protect the health of the community those who have tested positive for Covid are asked not to come the Beit Knesset. This is particularly important during the holidays when the Beit Knesset and surrounding courtyards are crowded. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
 • Here is a link to a printable page with all the times for Tishrei 5784.

ראש השנה תשפ"ד

הודעות

 • זמן תקיעת שופר ביום ראשון : 10:20 בשני ימי ראש השנה תהיה הפסקה קצרה עם  קידוש צנוע לפני תפילת מוסף. ביום א׳ של ר״ה, הקידוש בתרומת משפחת פוזי, לזכרו של אברהם אריה בן שרגא פייבל הלוי ז"ל.
 • מזל טוב לדַייאן וּשמואל רוזנשיין על לידת הנכדה, מאיה, בת לאביבה ועקיבא רוזנשיין, אחות לאמיתי.
 •  בשמחת תורה: כמדי שנה נקיים קריאה בתורה לנשׁים. אנו זקוקות לנשׁים נוספות שתקראנה בתורה. כל מי שרוצה לקרוא עליה או יכולה לגיס עוד קוראות, אנא מלאי את הטופס בקישור זה  או התקשרי לדבורה פרייסבלום.
 • ראו פה מכתב מהרב שלמה וילק לקראת ראש השנה תשפ״ד
 • תפילת סליחות ושחרית בימי חול:  7:25 / 5:30
 • שבת שובה:  המניין המוקדם האחרון לעונה. מנחה וקבלת שבת ב17:10.  אחרי זה יתקיים מנין אחד בערב שבת.
 • לחברים ותיקים וחדשים שטרם שלמו דמי חבר: בהתקרב שנת תשפ"ד, הבאה עלינו לטובה, נבקשכם לשלם דמי חבר בהקדם: ₪1,000 לזוּג או משפחה ו- ₪500 ליחיד. ראו פרטים פה.     
 • מידע על חברי הקהילה: נבקשכֶם למלא וּלעדכן שוּב את טפסי החברות פה. טופס אחד לכל בן/בת זוג או טופס בודד ליחיד. אנו מארגנים מחדש את המידע הנחוץ על חברי הקהילה, במקום כמה רשימות נפרדות שהצטברו במהלך שנים האחרונות. מכאן ואילך נשמור וּנעדכן רשימה אחת בלבד. על פי רשימה זו בכוונתנו להכין מחדש את ספר חברי הקהילה כולל תמונות. (נבקש תמונות בשלב מאוחר יותר.) אנא עזרו לנו בכך.
 • אם הזמנתם מקומות וכבר יודעים שלא תהיו בב״כ ליום אחד בראש השנה או לחלק מיום כיפור, נא להודיע ל: mekomot.yael@gmail.com.
 • שיעוריו של הרב וילק לא יתקיימו השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:10; הבדלה: 19:21

Announcements

 • Shofar blowing on the second day is scheduled to begin at 10:20. There will be a short, modest kiddush before Musaf on both days of Rosh Hashanah. The kiddush on Shabbat, the first day of Rosh Hashanah, is sponsored by the Fayge and Carl Posy in memory of Fayge’s father, Avraham Aryeh ben Schraga Feivel HaLevi ז”ל
 • Mazal tov to Diane and Bob Rosenschein on the birth of their granddaughter, Maya, born to Aviva and Akiva Rosenschein, and sister to Amitai.
 • Female layner for women's Simchat Torah kriat hatorah: We will once again be offering women aliyot on Simchat Torah. We are in need of additional layners. If you or someone you know is interested in layning an aliyah, please fill out the form, click here. You may also contact Devorah Preiss-Bloom. 
 • Please see this letter from Rabbi Shlomo Vilk.
 • Selichot during the week:  5:30 / 7:25 am
 • Shabbat Shuva: 22.9: The last ‘early’ minyan for this season, will begin at 5:10 pm. After Shabbat Shuva, there will be only one minyan on Friday nights.
 • To Members Old and New: Please pay membership dues if you haven’t yet done so. Dues are ₪1,000 per family or couple, ₪500 for an individual. Please pay promptly here.                                                                                                           
 • Membership information: Please fill out this form. Please fill out a form for each partner.. Even if you have filled it out in the past, please do so again. We are organizing and cleaning up the several lists that we have, so this will be the official one. We will ask you for pictures later.
 • Anyone who ordered seats and knows that they will not be in our shul for one of the days of Rosh Hashanah or for part of Yom Kippur, please send a note to mekomot.yael@gmail.com
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat. 
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:10pm; Havdalah: 7:21pm.