פרשת צו – שבת הגדול

הודעות

 • מזל טוב למשה ומימי דיקמן לבר מצווה של נכדם נתאי יוסף, בן ליעל ואדם זײַדל ממזכרת בתיה.
 • שיעורי הרב וילק יתקיימו השבת. דרשת שבת הגדול לאחר מנחה ב-18:15 בנושׂא: לפתוח פה לשׂטן – על מצוות פרה אדומה בניסן.
 • מכירת חמץ: מומלץ להיעזר באתר רבני צוהר.
 • סיום בכורות עם כיבוד קל יהייה לאחר שני המניינים (ב-6:00 ו- 7:45) בערב פסח, 5/4/23 בבה״כ.
 • לקראת חג הפסח הקרב ובא אפשר להעביר תרומות לקִמחא דפיסחא באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה מחשבון לחשבון אל קרן הצדקה בבנק הפועלים סניף 748 מספר חשבון 659307 נא לציין: "קִמחא דפסחא".
 • כמידי שנה לקראת פסח אנו אוספים את כל מוצרי המזון שאינכם רוצים בהם,
 • כולל מוצרי חמץ. ניתן להביא אותם לבית הכנסת החל מיום רביעי הבא ה 29/03 ועד יום ראשון ה 02/04 . במקום יהיו קרטונים גם בעזרת הנשים. המוצרים ימסרו לעמותות שאנו קשורים אליהם.
 • לאור המצב הביטחוני מתפללים שיש בידיהם כלי נשק ברישיון והמיומנים בשימושם מתבקשים להגיע חמושים בבואם לתפילות.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 18:22, תפילת מנחה בערב שבת: 17:29 ו- 18:45 והבדלה: 19:35

Announcements

 • Mazal tov to Moshe and Mimi Dickman on the bar mitzvah this Shabbat of their youngest grandson, Nitai Yosef, son of Yael and Adam Zaidel.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat. His Shabbat HaGadol drasha will be after mincha (6:15pm) on the topic of the mitzvah of the red heifer (פרה אדומה) in the month of Nisan.
 • Sale of chametz. It is recommended to make use of the Tzohar website.
 • There will be a first-born Siyum followed by refreshments after each of the morning minyanim (6:00 & 7:45am) on Erev Pesach, Wed., April 5.
 • With the approach of Pesach, “Kimḥa Depis’ḥa” donations may be forwarded by credit card or bank transfer to the tzedakah fund at Bank HaPoalim Branch 748, Account 659307, designating that it’s for: “Kimḥa Depis’ḥa”.
 • As every year before Pesach we gather all the food items you do not want, including chametz. You may bring those to the shul until Sunday, April 2. Cardboard boxes will also be available in the women’s section. The products will be given to organizations we are in touch with.
 • In light of the current security situation, those licensed to carry a weapon and are skilled in its use are requested to come armed to the Beit Knesset.
 • See our Times page. Candle lighting: 6:22 p.m. Erev Shabbat mincha: 5:29pm and 6:45. Havdalah: 7:35 p.m.

 

פרשת ויקרא

הודעות

 • עם כניסת שעון הקיץ ב24.3 [שבת פרשת ויקרא] נחדש את המנין המוקדם בערב שבת בשעה 17:26. המנין השני בשעה 18:45.
 • יתקיימו שיעורי הרב וילק השבת.
 • מכירת חמץ:  מומלץ להיעזר באתר של רבני צוהר 
 • למשתתפי שבתון בית הכנסת:  אנא העבירו 1300 ש"ח לזוג, 830 ש"ח לבודד לחשבון בית הכנסת 544070 בבנק הפועלים סניף 748 וציינו "עבור שבתון ירושלים".
 • לקראת חג הפסח הקרב ובא אפשר להעביר תרומות ל"קמחא דפיסחא" באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה מחשבון לחשבון אל קרן הצדקה  בבנק הפועלים סניף 748 מספר חשבון 659307 נא לציין: "קמחא דפיסחא".
 • כמידי שנה לקראת פסח אנו אוספים את כל מוצרי המזון שאינכם רוצים  בהם, כולל מוצרי חמץ. ניתן להביא אותם לבית הכנסת החל מיום רביעי הבא ה29/03  ועד יום ראשון ה02/04.  במקום יהיו קרטונים גם בעזרת הנשים. המוצרים ימסרו לעמותות שאנו קשורים אליהם.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 18:18. הבדלה:19:30 

Announcements

 • Note clocks go forward one hour tonight.
 • Early Friday night minyan this week at 5:26 p.m., later minyan at 6:45 p.m.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this shabbat.
 • Sale of Chametz.  It is recommended to make use of the service available on the Tzohar website. 
 • Shul Shabbaton: Please deposit your payment of NIS 1300 per couple and NIS 830 per single for the Shabbaton in the shul’s account:  544070 Bank Hapoalim, Branch 748 and note that it’s for Shabbaton Yerushalayim.
 • With the approach of Pesach, “Kimh’a Depis’ha” donations may be forwarded by credit card or bank transfer to the tzedakah fund at Bank Hapoalim Branch 748 Account 659307 designating that it’s for: “Kimh’a Depis’ha”.
 • As every year before Pesach we gather all foodstuffs you do not want, including  hametz. You may bring those to the shul from Wednesday 03/29 and until Sunday 04/02. Cardboard boxes will be available also in the women’s section. The products will be given to the organizations we are in touch with.

See our Times page. Candle lighting: 6:18 p.m. Havdala: 7:30 p.m.

ברוך דיין האמת – אמו של סם סילברברג

ברוך דיין האמת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של אוולין (סילברברג) הופמן (חוה בת שמואל) ז"ל אמו של חברנו סם סילברברג. ההלוויה התקיימה ביום ב', 20.3 בטורונטו. סם יֵשב שבעה בביתו ברחוב מרדכי היהודי 8 ממוצ"ש, 25.3 מ 20:30 עד 22:30. סם יקום ביום א' בבוקר, 26.3 אחרי שחרית ב שעה 7:30 בבית פרנקפורטר.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים


With great sorrow we announce the death of Evelyn (Silverberg) Hoffman (חוה בת שמואל) ז"ל mother of Sam Silverberg. The funeral took place on Monday 03/20 in Toronto. Sam will sit shiva at his home, Rehov Mordechai HaYehudi 8 from motzei shabbat 03/25 between 8:30 p.m. and 10:30 p.m. Sam gets up after 7:30 a.m. tefilot at beith Frankfurter on Sunday morning 03/26

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

פרשת ויקהל- פקודי / פרשת החודש / שבת מברכים

הודעות

 • הקהילה מוזמנת לקידוש לכבוד שבת מברכים לאחר המנין השני השבת
 • לא יתקיימו שיעורי הרב וילק השבת.
 • למשתתפי שבתון בית הכנסת:  אנא העבירו 1300 ש"ח לזוג,  830 ש"ח לבודד לחשבון בית הכנסת 544070 בבנק הפועלים סניף 748 ולציין "עבור שבתון ירושלים".
 • לקראת חג הפסח הקרב ובא אפשר להעביר תרומות לקמחא דפיסחא באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה מחשבון לחשבון אל קרן הצדקה  בבנק הפועלים סניף 748 מספר חשבון 659307 ולציין: "קמחא דפיסחא".
 • עם כניסת שעון הקיץ ב24.3 [שבת פרשת ויקרא] נחדש את המנין המוקדם בערב שבת. לפרטים יש לעיין בעמוד זמני התפילה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 17:13, הבדלה:18:25

Announcements

 • There will be a Kiddush this Shabbat after the second minyan in honor of Shabbat Mevarchim. All are welcome.
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat.
 • Shul Shabbaton: Please deposit your payment of NIS 1300 per couple and NIS 830 per single for the Shabbaton in the shul’s account:  544070 Bank Hapoalim, Branch 748 and note that it’s for Shabbaton Yerushalayim.
 • With the approach of Pesach, “Kimh’a Depis’ha” donations may be forwarded by credit card or bank transfer to the tzedakah fund at Bank Hapoalim Branch 748 Account 659307 designating that it’s for: “Kimh’a Depis’ha”.
 • With the upcoming change to daylight savings time beginning March 24 (shabbat parshat vayikrah) we will resume early minyan on Friday evenings,10 minutes prior to ‘plag hamin’hah.’ See Times page for specifics.
 • See our Times page. Candle lighting: 5:13 Havdalah: 6:25pm.

פרשת כי תשׂא

 הודעות

 • מזל טוב לחברינו פרל ואהרון בורו על  הולדת חִמְשָה – בת להלל ודבורה פריימן מניו ג׳רסי, נכדה לסבא וסבתא צבי ורחל זימרמן, נינה לסבא וסבתא רבא יוסף ורבקה זימרמן            
 • לא יתקיימו שיעורי הרב וילק השבת.
 • לקראת חג הפסח הקרב ובא אפשר להעביר תרומות לקמחא דפיסחא באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה מחשבון לחשבון אל קרן הצדקה  בבנק הפועלים סניף 748 מספר חשבון 659307 ולציין: "קמחא דפיסחא".
 • עם כניסת שעון הקיץ ב24.3 [שבת פרשת ויקרא] נחדש את המנין המוקדם בלילות שבת. לפרטים יש לעיין בעמוד זמני התפילה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 17:08, הבדלה: 18:20.

Announcements

 • A great mazal tov to Rabbi Aaron & Pearl Borow on a singular milestone – becoming great-great grandparents, with the birth of a girl to Hillel and Devorah Freiman of Lakewood NJ. Mazal tov to grandparents Rabbi Zvi and Rachel Zimmerman of and to great grandparents Joe and Becky Zimman  of Chicago, IL.
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat
 • With the approach of Pesach, “Kimh’a Depis’ha” donations may be forwarded by credit card or bank transfer to the tzedakah fund at Bank Hapoalim Branch 748 Account 659307 with the mention: “Kimh’a Depis’ha”.
 • With the upcoming change to daylight saving time beginning March 23 (shabbat parshat vayikrah) we will resume early minyanim on Friday evenings,10 minutes prior to ‘plag hamin’hah.’ See Times page for specifics.
 • See our Times page. Candle lighting: 5:08pm, Havdalah: 6:20pm.