פרשת במדבר וחג שבועות

ה' – י'א סיון תשע"ב ~ 25 – 31 מאי 2012

מזל טוב: ל-OPA שמעון ולסבתא מרים קהן לרגל הולדת הנכד, בן לאביבה ואילן בית יוסף! יזכו ההורים והסבים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו, ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות ובנחת!

לוח זמנים לשבת

 • הדלקת נרות: 18:57
 • מנחה וקבלת שבת: 19:20
 • מנחה מוקדם: 17:59
 • שעור בדף יומי (לפנ שחרית) 7:15
 • שחרית: 8:00
 • סוף זמן קריאת שמע: מג"א: 8:24' גר"א: 9:06
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 19:15
 • שעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א: אין
 • ערבית וצאת השבת והדלקת נרות חג שבועות 20:17

לוח זמנים לשבועות

 • תיקון ליל שבועות תתקיים בע"ה בבית כנסת החל משעה:22:31
 • ציבור המתפללים, גברים ונשים,מוזמנים. פרטים בלוח המודעות ואי-מייל
 • ציבור המתפללים, גברים ונשים,מוזמנים. פרטים בלוח המודעות ואי-מייל
 • מנין ותיקין בשעה 4:40 ~ מגילת רות ותפילת שחרית
 • שחרית בשעה :8:00
 • הזכרת נשמות בערך 9:46
 • סוף זמן קריאת שמע: מג"א: 8:24' גר"א : 9:06
 • מנחה גדולה : 13:16
 • מנחה קטנה: 19:21
 • ערבית וצאת החג: 20:17

שבת הבא

 • פרשת נשא הדלקת נרות בזמן 19:01 מנחה וקבלת שבת 19:26
 • מנחה וקבלת שבת מוקדם 18:02

שיעורים במשך השבוע בבית כנסת "עמק רפאים"

 • יש שיעור בדף יומי 50 דקות לפני תפילת מנחה
 • יש לנשים בגמרא מסכת מגילה למתחילות ע"י הגב' חעל פנקובר ביום א'
 • יש שיעור בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ביום א' בשעה 20:16
 • יש שיעור ע"י הרב שלמה וילק שליט"א נושא: אורות הקודש של הרב קוק ביום ג' בשעה 21:01
 • יש שיעור תלמוד מסכת מועד קטן בימי ב' ו-ה' אחרי המנין השני ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי

שבת שלום וחג שמח!

תיקון ליל שבועות

הקהל מוזמן לתיקון ליל שבועות, מוצש"ק פרשת במדבר 26.5.2012, החל משעה 22:30 בבית הכנסת עמק רפאים שברחוב יעל 4, בקעה.

יישאו דברים:

 • 22:30 – הרב אהרון אדלר רבה של קהילת "אוהל נחמה".
  בנושא: מקומו של הגר במצות ביכורים.
 • 23:15 – הרב שלמה וילק רבה של קהילת "עמק רפאים" וראש "ישיבת מחניים"
  בנושא: מה הקשר בין ביכורים לתורה?
 • 24.30 –– הרב ברוך קהת ר'מ ב"ישיבת מחניים".
  בנושא: חג הקציר או חג הביכורים?
 • 01:00 – לימוד בחברותא.
 • 02:00 – שעור ולימוד בצוותא ע"י הרב שלמה וילק, סיפורי ר' נחמן.
 • 04:40 – קריאת מגילת רות
  תפילת שחרית ותיקין.

ציבור המתפללים, גברים ונשים, מוזמנים.
במקום יוגש כיבוד.

בברכת חג שמח,
הועד המארגן

שבת בחוקותי

יש שיעור לנשים : בשעה 17:00 בבית של ג'ין מדוד רח' זרובבל 6 נא לדייק
.
השיעור ע"י גב' דינה גרבר הנושא: " ירושלים אור העולם".
Yerushalayim Light of the World – השיעור באנגלית

מזל טוב:לאברהם ולצפורה בנמלך לרגל הולדת הנכד, בן לד"ר ימימה חובב
וד"ר מוטי בנמלך שיזכו המשפחות להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו
ובזמנו,ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ובבריאות ובנחת!

ראש חודש סיון יהיה ביום שלישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה!

מנחה גדולה :13:15

מנחה קטנה: 18:20

אחרי מנחה קטנה, לרגל יום ירושלים, הקהילה מוזמנת לסעודת שלישית סעודת הודיה
משותפת וחגיגית "שבת אחים גם יחד" בחצר בית כנסת
במרכזה ספורו של יעקב שגיב מן הצנחנים ומלוחמי גבעת התחמושת

ערבית וצאת השבת:20:12

בהמשך תפילת ערבית חגיגית לרגל יום ירושלים

ביום א' תפילה חגיגית 2 מנינים בזמן הרגיל

קידוש רבא אחרי התפילה

הקרב על המנזר


ביום חמישי נ' סיון תשע'ב 24.5.12 נערוך את הטיול הקהילתי במנזר סן סימון.
ניפגשים על הדשא שליד המנזר. הכניסה והחניה מרחוב מחלקי המים ספפר 21,
או מרחוב חזקיהו המלך 51.
המדריך המיוחד משה חרמץ יספר לנו על אחד הקרבות הגבורה
בירושלים הנצורה(אפריל 1948 )

נא להרשם דרך אימייל mzer@walla.com

שבת שלום ~ חודש טוב ~ וחג שמח!!