פרשת ויחי – שבת חזק

לוח זמנים לשבת

 • הדלקת נרות: 16:07
 • מנחה וקבלת שבת: 16:30
 • שיעור בדף יומי (לפני שחרית): 7:15 ע"י הרב שלמה וילק
 • שחרית: 8:00
 • סוף זמן קריאת שמע: מג"א: 8:31, גר"א: 9:10
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 16:10
 • יש שיעור לנשים בשעה 16:15 (בדיוק) של ג'ין מדווד, ברח' זרובבל 6 בנושא:
  • From Special Individuals to a Singular Nation: The Ethical wills of Ya'acov and Herzel. in English.
 • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בנושא "הלכות בית כנסת"
 • ערבית וצאת השבת: 17:23

תפילה במשך השבוע

 • שחרית: 6:00 ו-7:30
 • מנחה: 16:35
 • למוד משניות בין מנחה לערבית
 • ערבית: 18 דקות אחרי השקיעה (השקיעה השבוע 16:48- 16:53 )
 • שבת הבאה: פרשת שמות, הדלקת נרות  בשעה 16:12, מנחה וקבלת שבת 16:35

שיעורים במשך השבוע בבית כנסת "עמק רפאים"

 • יש שיעור בדף יומי  במשך השבוע אחרי תפילת ערבית(ע"י נחמיה יואל)
 • יש בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ביום א' בשעה 20:00ֿ
 • יש שיעור ע"י הרב שלמה וילק שליט"אֿ  בנושא: "אורות הקודש" של הרב קוק זצ"ל  כל יום שלישי בשעה: 21:00
 • יש שיעור בתלמוד מסכת מועד קטן בימי ב' ו-ה' אחרי מנין השני של שחרית ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי

שבת שלום חורף גשום ובריא !!!

 

פרשת ויגש

לוח זמנים לשבת:

 • הדלקת נרות: 16:03
 • מנחה וקבלת שבת בזמן: 16:30
 • יש שיעור בדף יומי (לפני שחרית):  7:15 ע"י אלישע גרטנר
 • שחרית: 8:00
 • סוף זמן קריאת שמע: מג"א: 8:22, גר"א: 9:07
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 16:10
 • אין שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א
 • יש  שיעור ע"י  מנחם זרכבוד הנושא "יוסף החולם יוסף הפותר"
 • ערבית וצאת השבת: 17:09

יום ראשון: צום עשרה בטבת (צום העשירי)

 • עלות השחר בירושלים 4:59
 • זה יום הקדיש הכללי, לזכר הנספים בשואה שאין יודעים את יום מותו.
 • מנחה ויחל :16:15
 • סיום התענית 17:08

תפילה במשך השבוע

 • שחרית: 6:00 ו-7:30
 • מנחה: 16:30
 • למוד משניות בין מנחה לערבית
 • ערבית: 18 דקות אחרי השקיעה (השקיעה השבוע 16:44- 16:48)

שיעורים במשך השבוע

 • יש שיעור בדף יומי  במשך השבוע אחרי תפילת ערבית ע"י נחמיה יואל
 • יש שיעור לנשים בגמרא מסכת מגילה למתחילות ע"י הגב' יעל פנקובר ביום א' בשעה 18:45
 • יש בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ביום א' בשעה 20:00
 • יש שיעור ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בנושא: "אורות הקודש" של הרב קוק זצ"ל כל יום שלישי בשעה: 21:00
 • יש שיעור תלמוד מסכת מועד קטן בימי ב' ו-ה' אחרי המנין השני של שחרית ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי

        שבת שלום – חורף בריא וגשום!

 

פעמיים מזל טוב

 • מזל טוב: למרים שטיינר לרגל הולדת הנינה איילת חן בת לתומר ולאה מוריה הובר, יזכו המשפחות לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות ובנחת לתפארת המשפחות!
 • מזל טוב: ל-אליעזר ודינה ברוקהיימר לרגל נשואי הנינה !