מזל טוב למשפחת גיליס

 • מזל טוב: למיכאל ואיילת גיליס לרגל אירוסי ביתם פליאה עב"ל אורי יוסף! שיזכו להקים בקרוב בית נאמן בישראל!
 • ביום ראשון הקרוב 28/7 יתקיים השיעור לנשים בתנ"ך.
 • Mazal tov to the Ayelet (Angela) and Michael Gillis on the engagement of their daughter Pliah to Ori Yosef!
 • On Sunday July 28, there will be a women's class in Tanakh.

הודעת אבל – שושנה ריק

 • בצער רב, אנו מודיעים על פטירתה היום של אמה של אביגיל (אבּי) קהת, שושנה ריק.
 • השבעה תעבור לבית משפחת קהת (רח' אבטליון 3) במוצאי-שבת בשעות 23:00-21:00, ותמשיך שם עד יום רביעי בשעות 13:00-9:00 ו-22:00-16:00.
 • תפילת שחרית בימים ראשון עד חמישי בשעה 7:30, ותפילת מנחה בימים ראשון עד רביעי בשעה 19:30.
 • We regret to inform you of the passing today of Abby Kehat's mother, Shoshana (Shani) Rick.
 • The shiv'a will move to the Kehat home (3 Avtalyon Street) on Motza'ei Shabbat 21:00-23:00, and continue there Sunday through Wednesday, 9:00-13:00 and 16:00-22:00.
 • Shacharit – Sunday through Thursday at 7:30 AM
 • Mincha – Sunday through Wednesday at 7:30 PM.

פרשת ואתחנן

 • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י פרופ' עזריה ריין בנושא : "על התחלת החיים בדתות המונוטאיסטיות".
 • There will be a class between mincha and maariv given by Prof. Azaria Rein of Hadassah Hospital on the subject of "When life begins, according to the monotheistic faiths".
 • There will be an English-language Talmud class, taught by Elisha Gertner, one hour before mincha in the library.

פרשת דברים – תשעה באב

שבת פרשת דברים

 • מזל טוב: לששון ותמר צ'יקוטאי לרגל הולדת הנכד בן לבת-אל ואליהו לאווי. יזכו המשפחות להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות ובנחת!
 • בשם כל חברי הקהילה אנו מברכים את חברנו רון דרמר ואת בני משפחתו על המינוי לשגריר ישראל בוושינגטון. אנו מאחלים לרון שליחות מבורכת ופוריה!
 • אין שיעור ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בין מנחה וערבית.
 • יש שיעור ע"י הרב ד"ר מאיר בן שחר על משחיקה לסיפור, התמודדות עם חורבן הבית השני בספרות חז"ל. נא להדפיס את דפי המקורות מן האתר.

סדר תפילות ט' באב

 • ביום שני ערב ט' באב, מנחה גדולה בשעה 14:00
 • מנחה קטנה בשעה 19:35
 • תחילת הצום בשעה 19:45
 • ערבית וקריאת איכה בשעה 20:05
 • שחרית וקינות: מנין אחד בשעה 7:00
 • מנחה והנחת תפילין בשעה 19:10
 • ערבית בשעה 20:05 סוף הצום 20:17
 • "נחם ה' א-ו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים"
 • יום שני ט'ו מנחם אב אין אומרים תחנון
 • "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב"
 • שבת שלום – תמהר ישועה ותחיש גאולה ותשוב לירושלים ברחמים רבים.

Shabbat Devarim

 • Mazal tov to Tamar and Sasson Chacoty on the birth of a son to Bat-El and Eliyahu Lawi.
 • We congratulate our member Ron Dermer and his family on his appointment as Israel's ambassador to Washington, and we wish him a fruitful and successful mission.
 • There is no class with Rav Vilk this week.
 • There is a class with Rav Dr. Meir Ben Shachar on dealing with the destruction of the 2nd Temple in the writings of Chazal. Please print and bring the pages in the following post.

Tisha B'Av

 • Mincha at 2PM (Monday)
 • Fast starts at 7:45PM
 • Ma'ariv and Eicha at 8:05PM
 • Shacharit and Kinot at 7:00AM – 1 minyan (Tuesday)
 • Mincha and tefillin at 7:10PM
 • Ma'ariv at 8:05PM
 • Fast ends at 8:17PM
 • Monday, Tu B'Av (July 22) – no tachanun
 • "There were never better days for Israel than the fifteenth of Av."
 • Shabbat shalom – may redemption return soon to Jerusalem.