פרשת ויצא

הודעות

 • תזכורת: קורס חדש באנגלית על ידי יצחק קורן יתחיל ב-7.12 בימי ב׳ בשעה 19:00. ראו פרטים פה.

זמנים

 • יש להירשם מראש לכל התפילות כאן.
 • הדלקת נרות: 16:01
 • מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • דף יומי של הרב שלמה וילק: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 16:20
 • ערבית וצאת השבת: 17:16, זוּם 17:21
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול: 16:25

 Announcements

 • Reminder: Eugene Korn is offering a new Zoom course in English on Mondays at 7:00pm, starting December 7. See details here.

Times

 • Please register in advance for all tefillot here.
 • Candle-lighting: 4:01pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:25pm
 • Daf Yomi with Rabbi Shlomo Vilk: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 4:20pm
 • Arvit: 5:16pm,  Zoom: 5:21pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha: 4:25pm

 


פרשת תולדות

הודעות

זמנים

 • יש להירשם מראש לכל התפילות כאן.
 • הדלקת נרות: 16:02
 • מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • דף יומי של הרב שלמה וילק: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 16:20
 • ערבית וצאת השבת: 17:16, זוּם 17:21
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול: 16:20

 Announcements

 • We are pleased to announce a new zoom course in English on Mondays at 19.00, starting December 7th. Our thanks to Rabbi Dr. Eugene Korn. See further details and registration here.
 • Hospitality request from Bracha Edelstein.

Times

 • Please register in advance for all tefillot here.
 • Candle-lighting:4:02pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:25pm
 • Daf Yomi with Rabbi Shlomo Vilk: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 4:20pm
 • Arvit: 5:16pm,  Zoom: 5:21pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha: 4:20pm

 

פרשת חיי שׂרה – שבת מברכין

הודעות

 • מזל טוב לשׁרלוט ומוֹרי בלומנפלד לרגל נישׂואיו בטורנטו של נכדם יונתן פֶּלוֹ, בן של רחל בלומנפלד ואריק פלו לטובי אנדר, בת של קרן ופרנק אנדר.
 • חברנו יצחק קורן פותח קורס חדש באנגלית: "הבנת חז"ל דרך הספרות". לפרטים והרשמה נא לעיין בלו"ז פה.
 • קראו מאמר של חברנו דר. אברהם דוד:  "שמונים שנה לליל הבדולח". קראו פה.
 • תזכורת: תתקיים אי״ה אסיפה כללית של החברים במוצ״ש חיי שרה, 14/10/2020 (27 חשון) ב-19:30 בזוּם פה. ראו פרטים וחֹמרים נוספים כאן.
 • ראו עדכונים לשבעה של אחיה של חיה סלע פה.

זמנים

 • יש להירשם מראש לכל התפילות כאן.
 • הדלקת נרות: 16:06
 • מנחה וקבלת שבת: 16:30
 • דף יומי של הרב שלמה וילק: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 16:25
 • ערבית וצאת השבת: 17:18, זוּם 17:23
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול: 16:30

Announcements

 • Mazel tov to Charlotte & Morry Blumenfeld on the marriage in Toronto of their grandson Yonaton Pellow, son of Rachel Blumenfeld and Eric Pellow to Tovi Ander, daughter of Frank and Karen Ander.
 • A new course, “Understanding Hazal Through Literature” is being offered by Dr. Eugene Korn, in English. For details and registration, see the schedule here.
 • Dr. Avraham David has shared an article he wrote on "The 80th Anniversary of Kristallnacht" here.
 • Reminder: the Annual General Meeting of Kehilat Emek Refaim will take place this Motzei Shabbat, November 14, at 7:30pm on Zoom here. See details and materials here.
 • See updates to Chaya Sela's brother's shiva here.

Times

 • Please register in advance for all tefillot here.
 • Candle-lighting: 4:06pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:30pm
 • Daf Yomi with Rabbi Shlomo Vilk: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 4:25pm
 • Arvit: 5:18pm,  Zoom 5:23pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha: 4:30pm

  

ברוך דיין האמת – אחיה של חיה סלע

בצער רב אנו מודיעים על פטירת אחיה של חיה סלע

אהרן שחק קלכהיים ז״ל

ההלוויה מתקיימת ביום חמישי כ״ה מרחשון (12.11.2020) בקיבוץ שׂדה אליהו.

חיה תשב שבעה בביתה – דרך חברון 93, קומה רביעית,
בין השעות 12:00 עד 9:00 ו- 16:00 עד 19:00.
ניתן לשלוח תנחומים לחיה בווטסאפ 052-378-4613.
נא לדאוג שביקורים יתקיימו בהתאם להוראות משרד הבריאות.
ביום שני חיה תשב שבעה בקיבוץ שדה אליהו.

אנא חזרו להודעה זאת לפרטים על השבעה


We regret to inform you of the passing of the brother of Chaya Sela

Aharon Shahak Kalcheim ז״ל

The funeral is today at Kibbutz Sde Eliyahu.

Chaya will sit shiva at her home at 93 Derekh Hevron, 4th floor,
between 9:00am – noon and 4:00pm – 7:00pm.
You can also send her condolences on WhatsApp at 052-378-4613.
Please observe Ministry of Health rules when visiting.
On Monday, Chaya will observe shiva on Kibbutz.

Please revisit this post for shiva details


אסיפה השנתית של עמותת החברים 5781

במוצאי שבת פרשת חיי שרה – 14/11/2020 בשעה 19:30 תתקיים אסיפת חברים של עמותת בית הכנסת עמק רפאים בזוּם פה.

ניתן לעיין במסמכים שונים כולל: דו"ח יו"ר הוועד, דו"ח הכספי לשנת 2019, דו״ח המילולי, תקנון החדש ורשימת המועמדים לכהן בוועד החדש. כדי שנוכל לנהל את האסיפה בצורה יעילה החברים מתבקשים לעיין מראש במסמכים אלה.

על סדר היום של האסיפה:

 1. בחירת יושב ראש ומזכיר האסיפה
 2. דו"ח יו"ר הוועד
 3. אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי
 4. איישר דו"ח הביקורת
 5. דו"ח וועדת צדקה
 6. אישור תקנון החדש
 7. בחירת וועד
 8. דיון כללי

— מיכאל גיליס


On Motzei Shabbat November 14, 2020 at 7:30pm, we will convene a meeting of the membership of Beit Knesset Emek Refaim via Zoom here.

In order that the meeting proceed efficiently, you can review the following documents in advance: letter from the chairman of the Va'ad, financial summary, textual report to the authorities, proposed rules (תקנון), and this year's candidates for the Va'ad.

Agenda:

 1. Selection of chairman and secretary for the meeting
 2. Report of the Va'ad Chairman
 3. Authorization of the financial and textual reports of the congregation
 4. Authorization of the audit committee's report
 5. Report of the Tzedakah Committee
 6. Authorization of the new Takanon
 7. Selection of a va'ad for the coming year
 8. General discussion

— Michael Gillis