פרשת ואתחנן / שבת נחמו

הודעות

 • מזל טוב לפרידה ודוד ודלר לרגל לידת שתי נכדות, אחת לאילת-חן ודני ודלר – בלוד, ואחת ולמיכל ושלמה ודלר- בארצות הברית. דוד וּפרידה חוגגים גם עשׂור לעליתם ארצה.
 • יתקיים קידוש אי״ה בשבת לכבוד השׂמחות של משפחת ודלר — וגם לכבוד חברתנו החדשה יהודית נילי סֶבֶרִי שלפני שבועיים סיימה את תהליך גיורָה.
 • מזל טוב למרים להמן זינגר לרגל בר מצוות השבת של שני נכדים, דניאל (בן של אלנה ומישל פימה) ואליה (בן של אלזה ויצחק סיקיארסקי).
 • מזל טוב ליוסף ורולינדה שינוולד לרגל הולדת הנכדה, ליה שי, שנולדה להורים אביטל ודותן כוֹרם.
 • אחרי שבת תישלחנה טיוטות במֵייל לכל חבר של המידע למדריך לבדיקה אחרונה לפני ההדפסה.
 • כפי שתרמנו קמחא דפיסחא לנזקקים באמצעות לשכות הרווחה וגם למעון לנשים מוּכות אנו מעוניינים לתרום תלושי אוכל, לחזק ולשמח אותם לקראת הימים הנוראים. כל משפחה נזקקת תקבל ₪200-₪300 על פי מספר הנפשות. אנו מקדימים לבקש כדי שנספיק להעביר תרומותיכם ללשכות שמסיימות להעבירן כשבועיים לפני ראש השנה. יש למלא את הצ'קים על שם "בית כנסת עמק רפאים – תרומות לימים הנוראים" .אנא תרמו ביד רחבה "וכל הנותנים צדקה לעניים הקב"ה ישלם שכרם…".

סדר יום

 • גבאי: מרדכי פנקובר
 • קריאת התורה: נעם ברק
 • דבר תורה בשבת: הרב שלמה וילק
 • שיעור בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק: ״עולם של חילון״

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:05
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 18:03 ו-19:30
 • תפילת מנחה: 19:10
 • תפילת ערבית וצאת השבת: 20:19
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

 


Announcements

   • Mazal tov to Frieda and Dovid Wadler on the birth of two granddaughters, born to Ayelet and Doni Wadler from Lod, and to Michal and Shlomo Wadler from South Bend, Indiana. In addition, Dovid and Frieda are celebrating the tenth anniversary of their Aliyah.
   • There will be a kiddush this shabbat in honor of the Wadlers' smahot — and also Yehudit Nili Severi, a new member of our kehillah who recently completed her conversion to Judaism.
   • Mazal tov to Miriam Lehman Zinger on the bar-mitzvahs this shabbat of two of her grandsons: Daniel, son of Elana and Michel Fima, and Elia, son of Alza and Yitzchak Sikierski.
   • Mazal tov to Joe and Rolinda Schonwald on the birth of a granddaughter, Lia Shai, born to Avital and Dotan Corem.
   • After shabbat, every member should receive a copy by e-mail of his or her entry in the Yael Directory, for final review before printing.
   • Just as we gave Kimcha d'Pischa to needy families on Passover — via local social welfare departments and also battered women's shelters — we want to contribute food coupons, to strengthen and encourage them before the High Holidays. Each needy family will receive ₪200-₪300, based on family size. We are starting early so that tzedakah can be distributed two weeks before the New Year. Write checks to "Beit Knesset Emek Refaim – High Holiday Contributions". Please give generously, as it is written "God will reward those who give tzedakah to the poor."

Schedule

 • Gabbai: Monty Penkower
 • Torah reading: Noam Berke
 • D'var Torah: Rabbi Shlomo Vilk
 • Class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: "A secular's world"

Times

 • Candle-lighting: 7:05pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 6:03pm and 7:30pm
 • Mincha: 7:10pm
 • Ma'ariv and end of shabbat: 8:19pm
 • Full schedule here
 • Classes here

ברוך דיין האמת – אליעזר ברוקהיימר

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו בשׂיבה טובה של

אליעזר בן שמעון בּרוּקהַיימר ז״ל

הלוויה תצא היום יום רביעי י"ג באב 25/7/18
מבית ההספדים קהילת ירושלים בהר המנוחות
בשעה 19:00

יושבים שבעה ברחוב יפתח 10 בירושלים
שחרית בשעה 07:30 מנחה וערבית בשעה 19:30

המשפחה האבלה:
רעייתו דינה ברוקהיימר
ילדיו אסתר סלומון, סיימון ברוקהיימר, אלחנן ברוקהיימר, נכדיו וניניו
אחיו מאיר ברוקהיימר ונתן ברוקהיימר ובני המשפחה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.


We regret to inform you of the passing of

Eliezer (Leslie) Brueckheimer ז״ל

The funeral will take place today,
Wednesday, July 25, the 13th of Av,
at Har HaMenuchot / Giv'at Sha'ul
at 7:00pm

Shiva will be observed at 10 Yiftah Street, Jerusalem,
Shacharit at 7:30am, Mincha and Ma'ariv at 7:30pm

The mourning family:
His wife, Dena,
His children: Esther Salomon, Simon Brueckheimer, Elchanan Brueckheimer,
His grandchildren and great-grandchildren
His brothers Meir Brueckheimer, Natan Brueckheimer
and members of his extended family


פרשת דברים / שבת חזון / תשעה באב

הודעות

 • מזל טוב כפול לנחמיה ורות יואל לרגל הולדת הנינה יהודית וגם נין נוסף.
 • תזכורת: ראו הודעה על מדריך בית הכנסת.

סדר יום

 • גבאי: אלכּס פּוֹמסוֹן
 • קריאת התורה: ביל וילסון
 • דבר תורה בשבת: דניאל טאוב
 • אין שיעור בין מנחה למעריב בגלל סעודה המפסקת

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:09
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 18:06 ו-19:35
 • תפילת מנחה: 17:15
 • צאת השבת: 20:24
 • תפילת ערבית וּקריאת איכה: 20:40
 • זמני תפילות וזמני תשעה באב פה
 • שיעורים פה

 


Announcements

   • A double mazal tov to Nechamia and Ruth Yoel on the birth of a great-grand-daughter named Yehudit and also a great-grandson.
   • Reminder: see post about the upcoming Yael Directory.

Schedule

 • Gabbai: Alex Pomson
 • Torah reading: Bill WIlson
 • D'var Torah: Daniel Taub
 • No class between mincha and ma'ariv because of the meal before the fast

Times

 • Candle-lighting: 7:09pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 6:06pm and 7:35pm
 • Mincha: 5:15pm
 • End of shabbat: 8:24pm
 • Ma'ariv and reading of Eichah: 8:40pm
 • Full schedule for Tisha B'Av here
 • Classes here

פרשת מטות-מסעי / שבת חזק

הודעות

 • מזל טוב לחיה ומרדכי סלע לרגל הולדת הנינה, בת לאוֹשרי ועמית סלע.
 • ראו הודעה על מדריך בית הכנסת.

סדר יום

 • גבאי: מיכאל גיליס
 • קריאת התורה: יעקב שור
 • דבר תורה בשבת: מאיר פכלר
 • שיעור בין מנחה למעריב: גדעון להמן: ״הרצל – קווים לדמות״

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:12
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 18:08 ו-19:35
 • תפילת מנחה: 19:20
 • תפילת ערבית וצאת השבת: 20:28
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

 


Announcements

   • Mazal tov to Chaya and Mordechay Sela on the birth of a great-granddaughter, born to parents Oshri and Amit Sela.
   • Please see post on the Yael Directory.

Schedule

 • Gabbai: Michael Gillis
 • Torah reading: Jacob Schorr
 • D'var Torah: Meir Fachler
 • Class between mincha and ma'ariv: Gideon Lehman: "Herzl – character outlines"

Times

 • Candle-lighting: 7:12pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 6:08pm and 7:35pm
 • Mincha: 7:20pm
 • Ma'ariv and end of shabbat: 8:28pm
 • Full schedule here
 • Classes here

מדריך בית הכנסת

מרדיך בית הכנסת

 • מוציאים לאור מדריך בית הכנסת עם מידע ותמונות.
 • כבר עברנו את ה-90% במידע וה-65% בתמונות.

 • אל תשאר/י בחוץ! אם עוד לא העברת, נא לשלוח תמונות היום ל- bobr (שׁטרודל) bobr.com .


Yael Directory

 • We are finally producing a shul directory with contact info and photos.
 • We've passed the 90% mark in information and 65% in pictures.
 • Do not be left out! If you have not sent them in yet, please e-mail your favorite photos to bobr (at) bobr.com today.