מזל טוב למשפחות צ'קוטאי וקום

 • מזל טוב: לששון ולתמר צ'קוטאי לרגל הולדת הנכדה בת לאבידן וליטל. יזכו ההורים וסבים והסבתות לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים בברויאות ובנחת.
 • מזל טוב: לנועם וריקי קום לרגל אירוסי הבן יותם עם בח"ל מרים. יזכו בקרוב להקים בית נאמן בישראל.
Mazal tov to Tamar and Sasson Chakoty on the occasion of the birth of a granddaughter to Avidan and Lital. May they raise her in good health and nachat to תורה חופה ומעשים טובים.
Mazal tov to Noam and Ricki Kom on the engagement of their son Yotam to Miriam. May they make a wonderful בית בישראל.

שיפוצים

לרגל שיפוצים שיתבצעו בבית כנסת "עמק רפאים" בין תאריכים 26.8.2012 – 31.8.12 בע"ה התפילות יתקיימו בבית כנסת של החסידים. — הוועד

Due to our upcoming renovations between Aug 26-31, services will be held next door with the Hasidim. — The Vaad

פרשת שופטים

 • יש שיעור בדף יומי בשבת בבוקר בשעה 7:15 ע"י אלישע גרטנר
 • אין שיעור ע"י הרב שלמה וילק שלחט"א בין מנחה וערבית
 • יש שיעור בשבת בין מנחה וערבית, ע"י מיכאל גיליס, בנושא התשובה וחופש הבחירה

בחירות לועד בית הכנסת

אסיפת חברי הקהילה

אי"ה במוצ"ש פרשת כי תצא י"ד אלול תשע"ב (1.9.2012 ), מיד לאחר תפילת ערבית תתקיים אסיפת חברים לבחירת ועד חדש לבית כנסת. הועד הנוכחי ממליץ על בחירת ועד חדש בהרכב חברים כדלקמן:

 1. יעקב בסטהוף
 2. אברהם דוד
 3. שושנה וילק
 4. מנחם זר כבוד
 5. דינה הרבט (טוברמן)
 6. סוזן ימר
 7. מרדכי פנקובר
 8. יונתן קלמן
 9. אלכסיס רודגולד
 10. אהרון ריבלין
 11. פנחס שיפמן

כל חברי הקהילה מתבקשים להשאר אחרי תפילת ערבית (כרבע שעה), על מנת להשתתף בבחירת ועד חדש לבית כנסת "עמק רפאים".

General Meeting

On Motzei Shabbat, September 1, 2012, there will be a brief general meeting immediately following Maariv to confirm a new va'ad for the Beit Knesset.
The current va'ad has nominated and recommends:
 1. Yaakov Besthoff
 2. Avraham David
 3. Shoshana Vilk
 4. Menachem Zer-Kavod
 5. Dina Herbst Toberman
 6. Susan Yammer
 7. Monty Penkower
 8. Jonathan Kalman
 9. Alexis Rodgold
 10. Aharon Rivlin
 11. Pinhas Shiffman

All members are requested to attend to choose the vaad.

הזמנת מקומות לימים הנוראים

דמי חבר לשנת תשע"ג

דמי חבר לשנת תשע"ג יהיו כדלקמן:

 • 400 ₪ למתפלל /ת
 • 800 ₪ לזוג
 • 1,200 ₪ למשפחה (מעל שני אנשים)

עלינו להדגיש כי רוב המקומות בבית הכנסת רשומים על שם חברים קבועים. נשתדל למצוא מקומות למתפללים נוספים על בסיס מקום פנוי,לימים נוראים בלבד. חברים בעלי מקום קבוע מתבקשים להודיע לגבאים אם יעדרו מתפילות בימים הנוראים באופן חלקי או מלא.

הגבאים למקומות הם:

 • שמעון קהן : 673-3190, 052-892-3551
 • יעקב בסטהוף: 671-4217, 052-385-9812

בברכת שנה טובה!

Beit Knesset Dues for 5773:

 • Individual: 400 ₪
 • Couple: 800 ₪
 • Family (more than 2): 1,200 ₪
Most of the seats are registered to members. We will try to find extra seats for the High Holidays on an as-available basis. Members are asked to inform the gabaim if they expect to be elsewhere during all or part of the holidays.
The gabaim in charge of seats are:
 • Shimon (Howie) Kahn: 673-3190, 052-8923551
 • Yaakov Besthoff: 671-4217, 052-385-9812
With wishes for a good New Year!