פרשת משפטים / שבת מברכין

הודעות

 • יתקיים קידוש בשבת לכבוד שבת מברכין. ראש חודש אדר א׳ יהיה ביום ג׳ ויום ד׳. שחרית (מנין שני) יהיה ב-7:20.
 • מזל טוב לאברהם וחיה שויער לרגל הולדת הנין. ההורים הם אביגיל ואורי לונדון מבּלטימוֹר בארה״ב.
 • לטוני טווייטס נולדה נכדה, רז רבקה, להורים דניאל וירדנה.
 • עודכנו פרטים לשבעה של אמא של טוני טווייטס. ראו פרטים, כולל שחרית ביום ו׳ 1/2/19 בשעה 8:00.
 • אפשר להוריד את הרצאה החמישית של הרב אביעד תבורי פה.

סדר יום

 • גבאי: מיכאל גילים
 • קריאת התורה: הרב נחמן וינקלר
 • דבר תורה בערב שבת: הרב נחום וינקלר
 • שיעור בין מנחה למעריב: מוטי קהת: "מלאך לפניך לשמרךָ בדרך "

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:37
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 17:00
 • תפילת מנחה קטנה: 16:40
 • תפילת ערבית: 17:52
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

  • There will be a kiddush on Shabbat in honor of שבת מברכין. Rosh Hodesh Adar will be on Tuesday and Wednesday; the 2nd morning minyan will start at 7:20am.
  • Mazal tov to Avraham and Chaya Scheuer on the birth of a great-grandson. The parents are Avigail and Uri London of Baltimore, Maryland.
  • Tony Thwaites is also welcoming a new granddaughter, Raz Rivka, born to parents Daniel and Yardena.
  • There are new details for Tony Thwaites' mother's ז״ל shiva, including a morning minyan on Friday, February 1, at 8:00am.
  • You can download the fifth lecture (audio) of Rabbi Aviad Tabori's Monday night class here.

Schedule

 • Gabbai: Michael Gillis
 • Torah reading: Rabbi Neil Winkler
 • D'var Torah on Erev Shabbat: Rabbi Neil Winkler
 • Class between mincha and ma'ariv: Mordy Hurwich-Kehat: "An angel ahead of you to guard you along the way"

Times

 • Candle-lighting: 4:37pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 5:00pm
 • Mincha: 4:40pm
 • Ma'ariv and end of shabbat: 5:52pm
 • Full schedule here
 • Classes here

ברוך דיין האמת – אמו של טוני טווייטס

אנו מודיעים על פטירתה של אִמוֹ של טוני טווייטס.

הלוויה היתה ביום שלישי 29/1/19 בלוֹנדוֹן.

טוני יושב שבעה בפינצ׳לי בלונדון
ואת סוף השבעה מיום שישי עד יום שני בבוקר
ברחוב מרדכי היהודי 8/3.

יום שישי 1/2/19:
שחרית ב-8:00
יום ראשון 3/2/19:
שחרית ב-7:30
מנחה מעריב ב-17:00
יום שני 4/2/19:
שחרית ב-7:30

נא ראו פּוֹסט זה בקשר לעדכונים.


We regret to inform you of the passing of the mother of Tony Thwaites.

The funeral took place on Tuesday, Jan. 29, in London.

Tony is sitting shiva in Finchley, London —
and in Jerusalem from Friday until Monday morning
at his home at 8/3 Mordechai HaYehudi.

Friday Feb 1
Shacharit: 8:00am
Sunday Feb 3
Shacharit: 7:30am
Mincha/Maariv: 5:00pm
Monday Feb 4
Shacharit: 7:30am

Please refer to this post for any updates.

פרשת יתרו / עשרת הדיברות

הודעות

 • בשיעור בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך של פּרל בורו, מתחילות נביא חדש: ספר נחום.
 • אפשר להוריד את הרצאה הרביעי של הרב אביעד תבורי פה.

סדר יום

 • גבאי: אלכּס פּוֹמסוֹן
 • קריאת התורה: אבי אייזיקס
 • דבר תורה בערב שבת: הרב שלמה וילק
 • שיעור בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק: "תורה לשמה"

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:31
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:55
 • תפילת מנחה קטנה: 16:35
 • תפילת ערבית: 17:46
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

  • Pearl Borow's Sunday evening Women's Beit Midrash class will be starting a new book this week: Nahum.
  • You can download the fourth lecture (audio) of Rabbi Aviad Tabori's Monday night class here.

Schedule

 • Gabbai: Alex Pomson
 • Torah reading: Avi Isaacs
 • D'var Torah on Erev Shabbat: Rabbi Shlomo Vilk
 • Class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: "Torah for its own sake"

Times

 • Candle-lighting: 4:31pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 4:55pm
 • Mincha: 4:35pm
 • Ma'ariv and end of shabbat: 5:46pm
 • Full schedule here
 • Classes here

ברוך דיין האמת – אחיהם של יונתן ומַתְיוּ קלמן

אנו מודיעים על פטירתו של אחיהם של יונתן ומַתְיוּ קלמן

שלמה משה בן נחום צבי הלוי ז״ל

הלוויה היתה ביום רביעי 23/1/19 בלוֹנדוֹן.

יונתן ומתיו יושבים שבעה בלונדון עד יום א׳ ואת סוף השבעה בדרך בית לחם 42.
יום שני:
שחרית בשעה 07:30
נא לא לבקר בין 13:00-15:00
מנחה וערבית בשעה 17:00
יום שלישי:
שחרית בשעה 07:30
קמים משבעה בשעה 12:00


We regret to inform you of the passing of the brother of Jonathan and Matthew Kalman

Simon ז״ל

The funeral took place on Wednesday, Jan. 23, in London.

Jonathan and Matthew are sitting shiva in London until Sunday — and in Jerusalem on Monday and Tuesday (morning) at 42 Derekh Beit Lechem.
Monday:
Shacharit: 7:30am
Please refrain from visiting 1:00pm – 3:00pm
Mincha / Ma'ariv: 5:00pm
Tuesday:
Shacharit: 7:30am
Shiva ends at noon


ברוך דיין האמת – אימו של ירון שור

אנו מודיעים על פטירתה של אִמוֹ של ירון שור

חוה שור ז״ל

הלוויה היתה ביום ראשון 20/1/19.

יושבים שבעה עד יום שלישי בצהלה.
בירושלים יושבים שבעה החל ביום רביעי בצהריים ועד יום ששי
ברחוב מסריק 12 (ליד פּארק המסילה).
בימים רביעי וחמישי תתקיימנה תפילות מנחה וערבית ב-16:55.


We are sorry to inform you of the passing of the mother of Yaron Schur

Chava Schur ז״ל

The funeral took place on Sunday, January 20.

Shiva was observed until Tuesday at 1 Barak Street, Tzahala.
In Jerusalem, shiva is being observed from Wednesday afternoon until Friday
at 12 Masaryk Street (next to the train tracks).
On Wednesday and Thursday, there will be mincha and ma'ariv at 4:55pm.