שבת חול המועד וּשביעי של פסח

 • מזל טוב למשה ועדינה שלזינגר לרגל נישׂואי נכדם אֱביתר ליוּבל באסרוּ חג. מזל טוב גם להורים, יעל ויוסי סיאס.
 • שיעורי הרב : בשבת ובחג יהיה רק דף יומי ולא שיעור בין מנחה לערבית.
 • לא יתקיים לימוד ואמירת תהילים לנשים השבת. 
 • אמירת התהילים תחזור ב: 4/05/24  
 • תכנית יום השואה (5/5/24): פרטים פה.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 18:41; הבדלה: 19:55.
 • שביעי של פסח: הדלקת נרות 18:42; הבדלה 19:57

Announcements

 • Mazal tov to Moshe and Adina Schlezinger on the marriage next week of their grandson Evyatar to Yuval. Mazal tov to the parents Yael and Yossi Sayas.
 • Rav Vilk will give his usual Daf Yomi shiurim; but no shiur between mincha and maariv on both Shabbat and last day of chag.
 • The Women’s tehillim and learning class will not meet this Shabbat but will resume on May 4.
 • Yom HaSho'ah program (May 5) details here.
 • Visit our Times Page: Shabbat candle-lighting: 6:41pm; Havdalah: 7:55pm. 
 • 7th day of Pesach, candle lighting: 6:42pm, chag: ends at 7:57pm

פרשת מצורע – שבת הגדול – פסח

 • מזל טוב לנעמי וישׂראל ליפשיץ לנישׂואי הנכד שלמה יהודה, בנם של איילת וזיו מדימונה לרחל ויסברד מרמת גן.
 • יש הרבה זמנים לפרסם, יותר מדיי לרשום פה. לכן אנא תלחצו בקישור זה לראות את עמוד זמני תפילה שלנו.
 • יתקיים שיעור הרב וילק בבוקר השבת.
 • אחרי מנחה בשבת הרב וילק ישא את דרשת שבת הגדול בנושׂא ״בדמייך חיי״.
 • סיום מסכת בערב פסח – יתקיים אחרי שני המניינים בשחרית ויוּגש כיבוד.
 • לא יתקיים לימוד ואמירת תהילים לנשים השבת. אמירת התהילים תחזור ב: 4/5/24
 • קמחא דפסחא: לפרטים ראו כאן.
 • ניקיון פסח – בבקשה לנקות את התאים במושבים. יש להחזיר את הספרים השייכים לבית הכנסת למדפים.
 • מכירת חמץ – דרך ארגון ״צהר״ פה.
 • ראו פעילוית החדשה של ועדת החסד פה.
 • תכנית יום השואה (5/5/24): פרטים פה.
 • הדלקת נרות: 18:36, הבדלה: 19:50.
 • חג כשר ושׂמח!

Announcements

 • Mazal tov to Naomi and Yisrael Lifshitz on the marriage of their grandson, Shlomo Yehuda Abramowitz from Dimona to Rachel Weisbard from Ramat Gan. Mazal tov to the parents, Ayelet and Ziv Abramowitz.
 • There are many different times to announce, from candle-lighting to siyumim to eating to burning chametz to starting the seder to tefilot, too many to repeat here. So please click here to visit our Times Page.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat. The topic for the Shabbat Hagadol drasha following mincha is: “In thy blood, live”.
 • Siyum on Erev Pesach – There will be a siyum and refreshment following both the shacharit minyanim.
 • The Women’s tehillim and learning class will not meet this Shabbat but will resume on May 4.
 • Remember to send your Kimha DePisḥa. Details here.
 • Pesaḥ cleaning – members are requested to clean out any boxes at their seats and to return books that belong to the Beit Knesset to the shelves.
 • Selling Ḥametz – through the “Tzohar” website here.
 • See the new activities of the Hesed Committee here.
 • Yom HaSho'ah program (May 5) details here.
 • Enjoy a happy and kosher Pesaḥ.
 • Candle-lighting: 6:36pm, havdalah: 7:50pm.

פעילות מורחבת של ועדת החסד: ביקור חולים

חברים יקרים,

ועדת החסד של בית הכנסת שלנו קיימת כבר 6 שנים ועוזרת למשפחות בזמן שׁכוֹל לצלוח את תקופה הקשה של אבדן יקיר/ה.

בתקופה קשה זאת, אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות שלנו להושיט יד אחד לשני ולזקוקים בגלל המלחמה בתחומי חסד נוספים:

כשחבר/חברה חולה, אנו רוצים ליידע את הקהילה ע"מ שהחברים ידעו ויוכלו לבקר את החולה, להציע עזרה למשפחה ולהתפלל לרפואה.

הנה קישור לטופס שעליו יוכל/תוכל כל אחד/ת מאיתנו להודיע על חבר/ת משפחה חולה שיאפשר לכולנו להתעדכן בעזרתו לכל מי זקוק/ה לרפואה בקהילה.

שאלות? נא ליצור קשר עם סטיבן דרוקר, 054.484.3908, stevenbdrucker@gmail.com.

תמצאו בעמוד ועדת החסד את כל הפעילות של הועדה.


Get-Well Visits

The Hesed Committee of Beit Knesset Emek Refaim is expanding its activities to new areas in these difficult times:

When a member is sick, we want to let the Kehilah know in order to enable them to visit the sick member, offer help to the family, and pray for recovery.

Here is a link to allow each of us to let the Kehilah know about a sick family member, so we all can be up to date regarding who in our community is in need of our help and prayers.

Questions: Contact Steven Drucker 054.484.3908, stevenbdrucker@gmail.com.

You will find all of the Hesed Committee's activities here.

פרשת תזריע

 • מזל טוב לשׁלום שׂמחה אֶלבֶּרט, הבן של נעמי רוֹט ומיכאל אֶלבֶרט, לרגל בחירתו לרשימת פוֹרבְּס ישראל 30under30. פרטים פה.
 • לא יתקיימו שיעורי הרב וילק השבת.
 • יתקיים ב-17:30 לימוד ואמירת תהילים לנשים בשבת. תדברנה דבורה פרייס-בּלוּם וזהבה פישר.
 • כמו בכל שנה מארגנים קופסאות שימורים ופרטי מזון מכל הסוגים ואשר הם בגדר חמץ. אנו נמסור אותם למי שזקוקים להם. אנא הניחו אותם בקופסאות קרטון שיהיו בבית הכנסת עד יום די, 17/4/24 עד 19:00.
 • קמחא דפסחא …לפרטים ראו כאו.
 • ניקיון פסח – בבקשה לנקות את התאים במושבים. יש להחזיר את הספרים השייכים לבית הכנסת למדפים.
 • מכירת חמץ – דרך ארגון ״צהר״ פה.
 • תפילות בליל הסדר – בגלל השעה המאוחרת נקדים את תפילת ערבית. זמני תפילה בליל פסח: מנחה גדולה ב: 14:00, מנחה קטנה ב: 19:00, ערבית ב: 19:20. אין לקדש לפני 19:37.
 • אירוח לעת הצורך….לפרטים תלחצו כאן.
 • תכנית יום השואה (5/5/24): פרטים פה.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 18:31; הבדלה: 19:44.

Announcements

 • Mazal tov to Shalom Simcha Elbert, son of Nomi Roth and Michael Elbert, on his selection to Forbes Israel's "30under30" list. More here.
 • Rav Vilk’s classes will not take place this Shabbat.
 • The Women’s tehillim and learning class will meet this Shabbat at 5.30pm. Devorah Preiss-Bloom and Zehava Fisher will speak.
 • Our annual collection of closed food items, including chametz, will be distributed to the needy. Please place them in the cartons in shul by Wednesday, April 17 by 7pm.
 • Please remember to send your Kimha DePisḥa. Details here.
 • Pesaḥ cleaning – members are requested to clean out any boxes at their seats and to return books that belong to the Beit Knesset to the shelves.
 • Selling Ḥametz – through the “Tzohar” website here.
 • Tefillot on Erev Pesaḥ – due to the late hour, we will daven arvit early. Minḥa Gedola: 2:00pm; Minḥa Ketana: 7:00pm; Arvit: 7:20pm. Kiddush not before 7:37pm.
 • A place to stay, or room to spare? Details here.
 • Yom HaSho'ah program (May 5) details here.
 • Visit our Times Page: Shabbat candle-lighting: 6:31pm; Havdalah: 7:44pm.

טקס ליל יום השואה והגבורה תשפ״ד

יום ראשון, אור לכ"ז בניסן תשפ"ד (5.5.2024) בשעה 20:00
בבית כנסת עמק רפאים, רחוב יעל 4, שכונת בקעה
הנחיה: אברהם דוד

 • 19:45: תפילת ערבית
 • 20:00: הדלקת ששה נרות על-ידי שורדי שואה
 • 20:05: זהבה זר-כבוד – קטע מתוך הספר "ילדי כוכבים" מאת קלרה אשר פינקהוף
 • 20:10: הרצאה: הצלה של יהודים בידי יהודים בשואה מאת אריה ברנע – יושב ראש ארגון "עמך", לסיוע לניצולי השואה.
  • א. האם יש קשר בין פעולת המצילים בשביעי באוקטובר לבין פעולתם של המצילים בשואה?
  • ב. מדוע הוצנעה פרשת ההצלה בידי יהודים לאורך כמה דורות?
  • ג. איך נעשתה ההצלה במהלך השואה?
  • ד. מה ניתן ללמוד מפרשה זו למען דורנו ולמען הדורות הבאים?
 • 20:40: זהבה זר-כבוד – קטע מתוך הספר "שואה שלנו" מאת אמיר גוטפרוינד.
 • 20:45: זהבה זר-כבוד – קטע מתוך הספר "אסיר תקוה" מאת משה פריבס.
 • תפילת אל מלא רחמים על-ידי עזריה ריין
 • שירת "התקווה", "אני מאמין" וקדיש

הטכס מוקדש לזכרם של ניצולי השואה שהיו ממקימי בית כנסת עמק רפאים.


Yom Ha-Sho’ah Remembrance

Bet Knesset Emek Refaim, 4 Yael Street, Baka, Jerusalem
Sunday evening, 17 Nissan 5724 (May 5, 2024) at 8:00pm
Chair: Avraham David

 • 7:45: Ma’ariv
 • 8:00: Lighting of six candles by Holocaust survivors
 • 8:05: Zehava Zer Kavod: Excerpt from the book, "Yaldei Kochavim (Star Children)" by Clara Asher Pinkhoff
 • 8:10: Featured presentation: “Rescue of Jews by Jews in the Holocaust” by Aryeh Barnea – Chairman of the "Amcha" organization, to aid Holocaust survivors:
  1. Is there a connection between the actions of the rescuers on October 7 and the actions of the rescuers during the Holocaust?
  2. Why were accounts of Jewish rescue efforts unheeded for several generations?
  3. How were people recued during the Holocaust?
  4. What can our and future generations learn from these stories?
 • 8:40: Zehava Zer Kavod: Excerpt from the book, "Sho’ah Shelanu (Our Shoah)" by Amir Guttfreund
 • 8:45: Zehava Zer Kavod: Excerpt from the book, "Asir Tikvah (Prisoner of Hope)" by Moshe Prives
 • Azaria Rein: El Maleh Rachamim
 • Singing of "Hatikvah", "Ani Ma’amin", and Kaddish.

The ceremony is dedicated to the memory of the Holocaust survivors who founded Bet Knesset Emek Refaim.