פרשׁת חוקת

הודעות

 • מזל טוב לחיה ואברהם שויאר לרגל הולדת הנין, אור אבישי נתן, בן ליוכבד ודניאל בשארי ונכד לדבורה רנלס.
 • אין דף יומי של הרב בשבת בבוקר.
 • כבר אין חובה לעטות מסכה בתוך בית הכנסת. נשמח לראות את פניכם.

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:12
 • מנחה: 18:07 /  19:35
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:20
 • ערבית: 20:30
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:40

Announcements

 • Mazal tov to Chaya and Avraham Scheuer on the birth of great grandson, Ohr Avishai Natan, son of Yocheved and Daniel Bashari and grandson to Devorah Ranells.
 • The Rav will not be teaching Daf Yomi this Shabbat morning.
 • Wearing masks is no longer required inside the Beit Knesset. We will be happy to see you.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 7:12pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:07pm / 7:35pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:20pm
 • Arvit: 8:30pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:40pm

פרשׁת קֹרח

הודעות

 • מזל טוב לפייגי ויחזקאל פּוֹזי לרגל חתונת נכדתם אהובה מרים לינון אוּנגר. מזל טוב גם לבִתם תמימה אלון, אֵם הכלה, והורי החתן רות ומרדכי אוּנגר מקרית ארבע.
 • ראו פרוטוקול של ישיבת הוועד השבוע פה. במיוחד יעניין אתכם נושׂא הראשון.
 • חֹדשׁ טוֹב!

זמנים

 • בעקבות ביטול נוהל "תו הירוק" על ידי משרד הבריאות, כבר אין צורך להירשם מראש והכניסה לבית הכנסת מותרת לכל. נמשיך לעטות מסכות בתוך בית הכנסת עד הודעה חדשה.
 • הדלקת נרות: 19:10
 • מנחה: 18:05 /  19:35
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:15
 • ערבית: 20:27
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:40

Announcements

 • Mazal Tov to Fayge and Carl Posy on the marriage of their granddaughter Ahuva Miriam to Yinon Unger. Mazal tov also to their daughter Tmima Alon, mother of the bride; and to the groom's parents, Ruth and Mordechai Unger of Kiryat Arba.
 • See the minutes of this week’s Va'ad meeting here. In particular, you may find the first subject especially interesting.
 • חֹדשׁ טוֹב.

Times

 • Following the ending by the Ministry of Health of “tav hayarok” rules, it is no longer necessary to register for tefillot. However, we will continue wearing masks inside the building until further notice from the Ministry.
 • Shabbat candle-lighting: 7:10pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:05pm / 7:35pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:15pm
 • Arvit: 8:27pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:40pm

 

פרשת שׁלח-לךָ

הודעות

 • (אין)

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים.
 • הדלקת נרות: 19:07
 • מנחה: 18:02 /  19:30
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:10
 • ערבית: 20:24
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:35

Announcements

 • (none)

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules, members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 7:07pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:02pm /7:30pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:10pm
 • Arvit: 8:24pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:35pm

  

ברוך דיין האמת – אחיה של ברכה אדלשטיין

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של

שמואל צבי פישר ז"ל

אחיה של חברתנו ברכה אדלשטיין

ההלוויה התקיימה ביום א'

ברכה יושבת שבעה ברחוב רוז'נסקי 17, רחובות, דירה 11, קומה 3

שעות ניחום אבלים:
9:00 – 13:00
16:00 – 21:00
טלפון לניחומים: 050.628.2502

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

נא חזרו לעמוד זה לעִדכונים


We regret to inform you of the passing of

Shmuel Zvi Fisher ז״ל

brother of Bracha Edelstein

The funeral was on Sunday

Bracha is sitting shiva in Rehovot at 17 Rozhenski St, Apt. 11, 3rd floor

Visiting hours:
9am – 1pm
4pm – 9pm
Condolence calls: 050-628-2502

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

Please return to this page for any updates.


פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ

הודעות

 • השבת לא יעביר הרב וילק את דף היומי וגם לא את שיעוּרוֹ בין מנחה וערבית.
 • אֶמֶשׁ כיבּד מכון הדסון את מקס זינגר זייל. בנו שאול דיבר על שני הוריו בסרטון פה

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים.
 • הדלקת נרות: 19:03
 • מנחה: 17:59/  19:25
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה:  19:10
 • ערבית: 20:20
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה בימי חול: 19:30

Announcements

 • Rabbi Vilk will be giving neither his Daf Yomi nor his usual shiur between mincha and maariv this Shabbat. 
 • The Hudson Institute honored Max Singer ז״ל last night. His oldest son Saul pays tribute to both his parents towards the end of the symposium here.

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules, members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 7:03pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:59pm / 7:25pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:10pm
 • Arvit: 8:20pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha: 7:30pm