פרשת פנחס

הודעות

 • הרשימה להתפלל בבית הכנסת בשבת הקרובה מלאה

עקב הנחיות משרד הבריאות מספר המתפללים המותר הוא 20 בלבד. חברי הקהילה מתבקשים להירשם מראש להשתתף בתפילות בשבת ובימות חול. הרשימה לשחרית בשבת הקרובה, פרשת פנחס, מלאה. עם כל הצער שבדבר, על כל מי שלא נרשם להצטרף למניין במקום אחר או להתפלל בבית. כולנו מקווים לראות ימים טובים יותר בהם נוכל להתפלל ברוב עם.

 

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:12
 • מנחה וקבלת שבת: בבית כנסת 19:35 – בזוּם 18:30
 • דף יומי: 7:15
 • שחרית: 8:00
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 19:20
 • ערבית: 20:29
 • תמצאו שיעורים, זמני תפילה, וזוּם בתפריט למעלה

Announcements

 • The list to attend the Beit Haknesset for the coming Shabbat is FULL.

In accordance with the new requirements of the Ministry of Health, attendance in the Beit Haknesset is limited to 20 people. Members wishing to attend tefillot and shabbatot must register in advance. The list for this coming Shabbat  morning  – Parshat Pinchas – is FULL. Regretfully those who did not register are asked to join minyanim elsewhere or to daven at home. We all look forward to better days when we can again all daven together as a community.

Times

 • Candle-lighting: 19:12
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: Shul:19:35.  Zoom 18:30
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha gedola: 1:15pm
 • Mincha ketana: 19:20
 • Ma’ariv: 20:29
 • Find classes, tefillot times and Zoom meetings in the menu above

הגבלת מספר המתפללים ל-19 בני אדם

לצערנו לפי הנחיות חדשות של הממשלה, עלינו להגביל את הנוכחות בבית הכנסת ל-19 אנשים בלבד. חברים וחברות שרוצים להתפלל בבית הכנסת בשחרית בימי חול, בליל שבת ובשבת בבוקר מתבקשים להירשם מראש בטבלה הנמצאת בקישור פה.


Attendance Now Restricted to 19 People

The government has once again restricted attendance at Batei Knesset to 19 people total. Those wishing to attend for shacharit during the week, Friday night and Shabbat morning are asked to register in advance using the table that can be found here.


פרשת בלק

הודעות

 • מזל טוב לרות רקובסקי לרגל הולדת הנינה חנה רבקה אחרי שש בנים ליהושע ואחינועם סקיידל. הסבים הם יואל ושושנה רקובסקי.
 • מזל טוב לסוזן זינגר לרגל הולדת נינה ראשונה בת לדורון ואור זינגר. הסבים הם דניאל וענת זינגר.
 • מזל טוב ליונתן ודינה פורת לרגל הולדת הנכד לבת-שבע מרים פורת, אח קטן לצרויה ויואב.
 • מזל טוב לירון וּפנינה שור לרגל הולדת הנכד למוֹשיק וירדן שור.
 • לפי הוראות הממשלה, מספר המתפללים שמותר להכניס לבית הכנסת נשאר 50, בינתיים. עלינו להקפיד על כיסוי האף והפה על ידי מסכה, ריחוק של 2 מטרים וחיטוי ידיים.
 • תתקיים קבלת שבת בזום ב-18:30 פה.
 • בצום י״ז בתמוז 9/7/2020 תתקיים תפילת מנחה בבית הכנסת ב-19:20.
 • אם טרם מִלֵאתם את שאלון ימים הנוראים, נא תמלאו אותו, באופן לא מחייב, גם אם חושבים לבוא וגם אם לא.

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:13
 • מנחה וקבלת שבת: בבית כנסת: 19:35  – בזוּם 18:30
 • דף יומי: 7:15
 • שחרית: 8:00
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 19:20
 • שיעור בין תפילת מנחה לערבית בשבת: הרב שלמה וילק – ״התרת פסולים בהלכה״
 • ערבית: 20:31
 • תמצאו שיעורים, זמני תפילה, וזוּם בתפריט למעלה

י״ז בתמוז – יום חמישי – 9/7/2020

 • תחילת הצום: 3:51
 • שחרית: 6:00
 • מנחה קטנה: 19:20
 • ערבית: 20:00
 • סוף הצום: 20:10

Announcements

 • Mazal tov to Ruthie Rackovsky on the birth of her great-granddaughter Chana Rivka — the first girl after six sons to Yehoshua and Achinoam Skydel. Her grandparents are Yoel and Shoshanna Rackovsky.
 • Mazal tov to Suzanne Singer on the birth of her first great-grandchild, daughter of Doron and Or Singer. Grandparents are Daniel and Anat Singer.
 • Mazal tov to Jonathan and Deena Porath on the birth of a grandson to Batsheva Miriam Porath, younger brother to Tzruya and Yoavi.
 • Mazal  tov to Yaron and Penina Schur on the birth of a grandson to Moshik and Yarden Schur.
 • By Government order, the number of people permitted to gather in a Beit Knesset remains 50, for the present. We must continue to be strict regarding masks covering nose and mouth, distancing of 2 metres and hand sanitizing.
 • We will hold Kabbalat Shabbat online at 6:30pm here.
 • On the Seventeenth of Tammuz, July 9, there will be mincha at the beit knesset at 7:20pm.
 • If you have not yet filled out the High Holiday survey, please fill it out, noncommittally, whether or not you’re considering coming to shul.

Times

 • Candle-lighting: 7:13pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: Shul: 7:35pm. Zoom: 6:30pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha gedola: 1:15pm
 • Mincha ketana: 7:20pm
 • Class between mincha and ma’ariv: Rav Shlomo Vilk
 • Ma’ariv: 8:31pm
 • Find classes, tefillot times and Zoom meetings in the menu above

17 Tammuz – Thursday July 9

 • Fast begins: 3:51am
 • Shacharit: 6:00am
 • Mincha: 7:20 pm
 • Arvit: 8:00pm
 • Fast ends – 8:10pm

פרשת חוקת

הודעות

 • מזל טוב לפרופ' מרדכי פנקובר ורעייתו, פיליס מאיר, לרגל נישׂואי נכדו של מרדכי, חננאל קראוט סיימון לאביטל מאירמן. ההורים הם יונינה ומארק סיימון ואילן מאירמן.
 • מזל טוב לריקי ונֹעם קוֹם, לרגל נישׂואי בנם רֹעי למיטל דישראלי.
 • ביום ו׳ 26/6/2020 תתקיימנה תפילות מנחה וקבלת שבת בזוּם ב-18:30.
 • תזכורת: נא מלאו את השאלון — לקראת ימים הנוראים תשפ״א.
 • [לפעמים תראו ליד מֵיילים של Gmail אזהרה שגרתית. אם אתם רואים את ההודעה ״תזהרו ממייל הזה…״, על דוא״ל מבית כנסת יעל, אל תבהלו. רק תלחצו על הכפתור ״נראה בסדר״, תפסיק האזהרה להופיע.]

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:13
 • מנחה וקבלת שבת: בבית כנסת: 19:35, בזוּם: 18:30
 • דף יומי: 7:15
 • שחרית: 8:00
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 19:20
 • שיעור בין תפילת מנחה לערבית בשבת: הרב שלמה וילק: ״התרת פסולים בהלכה״
 • ערבית: 20:31
 • נא תמצאו שיעורים, זמני תפילה, וזוּם בתפריט למעלה

Announcements

 • Mazal tov to Prof. Monty Penkower and his wife, Phyllis Mayer, on the first of his grandsons to get married, Chananel Kraut Simon to Avital Meirman. The parents are Yonina and Mark Simon of Hashmonaim and Ilan Meirman of Petah Tikva.
 • Mazal tov to Riki and Noam Com on the marriage of their son Ro'i to Meital Disraeli.
 • On Friday, June 26, there will be mincha and Kabbalat Shabbat on Zoom at 6:30pm.
 • Reminder: please fill out the short questionnaire: "Thinking about the High Holidays"
 • [Note: Sometimes Google Gmail puts a routine warning message on emails coming from mass-mail servers (like Yael's). If you see the following message, "Be careful with this message. This may be a spoofed message…", do not be alarmed. Please just click on the "Looks Safe" button, and eventually the warning should not recur.]

Times

 • Candle-lighting: 7:13pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: shul: 7:35pm, Zoom: 6:30pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha gedola: 1:15pm
 • Mincha ketana: 7:20pm
 • Class between mincha and ma’ariv: Rabbi Shlomo Vilk 
 • Ma’ariv: 8:31pm
 • Please see classes, tefillot times and Zoom meetings in the menu above

 

לקראת ימים הנוראים תשפ״א

שאלון לחברי הקהילה

— מאת מיכאל גיליס

במצב המורכב הנוכחי עקב מגפת הקורונה, וועד בית הכנסת מתחיל להיערך לתפילות הימים הנוראים של חודש תשרי תשפ"א.

על מנת לעזור לנו בתכנון התפילות אנחנו מבקשים מכל חברי הקהילה לענות על שאלון קצר. תשובותיכם אינן מחייבות אתכם וניתן לשנות את דעתכם. כמו כן, אין במילוי שאלון זה בבחינת הזמנת מקום לתפילות.

הנה הקישור לשאלון.


Thinking ahead to September: Yamim Noraim

— from Michael Gillis

In light of the current complex situation regarding the Corona pandemic, the Va’ad is beginning preparations for tefillot for Rosh Hashanah and Yom Kippur this coming September.

To help us plan, we ask that all members of the community answer the questionnaire below. Your answers do not commit you to anything. You can still change your mind. Please note that this form is not in itself a way to order seats. It is only to provide us with information to help us plan.

Please take a minute and fill out the questionnaire here, whether you are thinking of attending or not.