סוכות

הודעות

 • מזל טוב לראובן ואַיֶלֶת טאוב לרגל הולדת בנם. מזל טוב לסבים דניאל וזהבה טאוב וגֶ'ף ושריל קֵיי, ולסבא רבא ד"ר הֶנרי צבי גודלבלום.
 • מזל טוב לג׳ון וג׳יין מדווד לרגל נישׂואי בנם יוסי לבח״ל דאשׁה ז׳ארקובה השבוע בחופה אינטימית בבית.
 • ראו מכתב תודה מרגש לקהילתנו משׂרה דנסקר-לוי מאִרגון ״אשה לאשה – למען נשים נפגעות אלימות וילדיהן״.
 • לא תתקיים תפילת קבלת שבת בזוּם בערב סוכות ובערב שׂמחת תורה.
 • במשך חול המועד נפרסם תכנית לימוד הושענא רבה וירטואלית.

הודעה על תפילות בבית הכנסת בתקופת הסגר

 • תפילות תמשכנה בתקופת הסגר לפי הנחיות משׂרד הבריאות.
 • התפילות תתקיימנה בחוץ ותוגבלנה ל-20 אנשים החייבים לשמור על ריחוק (גם בשעת הפיזור) ולעטות מַסֵכָה הַמְכַסֶה גם את האף והפה.
 • רצוי שגם בעלי התפילה והקריאה יעטו מסיכות.
 • יש להירשם מראש לכל התפילות (בשבתות, בחגים ובימי חול). ניתן להירשם כאן.
 • בבקשה לא להירשם אם אין כוונה ברורה להגיע.
 • בחג ובשבת יתקיים מניין נוסף בגינת בית הרב, שגם אליו יש להירשם מראש.
 • התפילות תתחלנה בשבתות ובחגים בשעה 7.00 בבית הכנסת וּבשעה 7.30 בגינת בית הרב, ובימי חול (כולל חול המועד) ב: 6.00.
 • בליל שבת וחג יתקיימו שני מניינים, בבית הכנסת ובגינת בית הרב בשעות שתפורסנה.
 • מקומות ישָמרו עד "ברכו".
 • כאשר נוכחים 20 מתפללים שערי בית הכנסת יסָגרו.
 • במידה שהציבור יתקשה לעמוד בכללים האלה, הועד ישקול סגירה כללית של בית הכנסת.

תפילת נשים בשׂמחת תורה

לנשות הקהילה, 

בכל שנה בשׂמחת תורה אנחנו מקיימות קריאת נשׁים. לאור המצב היום תפילות הקהילה תתקיימנה בשׂמחת תורה הן בבית כנסת והן בבית הרב ובחצרות. אי לכך לא נותר כמעט מקום תפילה לנשים. אנו מציעות כי תתקיים תפילת נשים נפרדת. לשם כך מבקשות שתמלאנה את השאלון הבא בדחיפות עד יום שישי ערב חג סוכות 2-10-2020. אנא הקליקנה כאן כדי להשיב לסקר. תודה על שיתוף הפעולה.

בברכה,
ציפי, יעל, מימי ודבורה

זמנים – שבת / סוכות

 • הדלקת נרות: 17:47
 • מנחה וקבלת שבת: 18:10
 • שחרית (יש להירשם מראש) בבית הכנסת: 7:00, בבית הרב: 7:30
 • מנחה בבית הכנסת בלבד: 17.15 (כולל קריאת קֹהלת)
 • ערבית 18:57
 • שחרית בחול המועד: 6:00

חַג סֻכּוֹת שָׂמֵחַ וּלְשָׁנָה הַבָּאָה בִּירוּשָׁלַיִם הַבְּרִיאָה


Announcements

 • Mazal tov to Reuven and Ayelet Taub on the birth of a son. Mazal tov to grandparents Daniel and Zehava Taub and Jeff and Sherryl Kaye and to great-grandfather Dr. Henry Goldblum.
 • Mazal tov to Jon and Jane Medved on the marriage this week of their son Yossi to Dasha Zharkova in an intimate ceremony at home.
 • See a beautiful thank you letter to our kehillah from Sarah Dansker-Levi at the Jerusalem Shelter for Battered Women.
 • There will be no Kabbalat Shabbat Zoom minyan on Erev Sukkot or Simchat Torah
 • During chol hamoed we will send you details regarding a planned Leil Limmud Hoshana Rabbah (online).

Tefillot during the lockdown

 • Tefilot will continue during the lockdown in accordance with the rules set by the Ministry of Health.
 • Tefillot will be conducted outside and limited to 20 people, who are required to maintain distancing (including when dispersing at the end) and to wear a mask covering both mouth and nose.
 • We recommend shaliach tzibur and ba’al keriah also wearing masks.
 • It is required that members register in advance for all tefillot (Shabbat, chag and weekday) — registration here.
 • Places will be considered reserved until “barchu”.
 • Please do not register unless it is your firm intention to attend.
 • On Shabbat and Chag there will be an additional minyan in the garden of the Rav’s home. Pre-registration is also required for this minyan (in the same form).
 • Tefillot at the Beit Knesset on Shabbat and Chag will begin at 7.00am and the Rav’s home at 7.30am.
 • Evening tefillot at both locations will take place at times to be announced.
 • Please note that when there are 20 mitpalelim, the gates of the Beit Knesset will be closed.
 • If it proves difficult to abide by these rules, then the va’ad will have little choice but to consider closing the Beit Knesset altogether.

Women’s Simchat Torah Tefillah

To the Women of the Kehillah,

Every year on Simchat Torah day, we host a womens' Torah reading at the shul. This year, in light of extenuating circumstances, there will be two minyanim, each outside and limited to 20 men and women — at 7am in the shul and at 7:30 at the Rabbi's house. Therefore, there is little room to increase women's participation. We suggest having a separate women's service and would like to hear your feedback. Please click here to answer this short questionnaire by Friday Erev Sukkot, Oct. 2.

Thank you.
Zippi, Yael, Mimi and Devorah

Times – Shabbat / Sukkot

 • Candle-lighting: 5:47pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:10pm
 • Shacharit (register in advance): beit knesset: 7:00am, Rabbi’s house: 7:30am
 • Mincha: 5:15pm (includes reading of Kohelet)
 • Arvit: 6:57pm
 • Shacharit during Chol Hamoed: 6:00am

חַג סֻכּוֹת שָׂמֵחַ וּלְשָׁנָה הַבָּאָה בִּירוּשָׁלַיִם הַבְּרִיאָה


 

פרשת האזינו – שבת שובה – יום כיפור

הודעות

 • תתקיימנה תפילות מנחה וקבלת שבת בזוּם פה ב-17:15.
 • בשבת שובה התפילות תתקיימנה בחוץ ותֻגבלנה ל-20 אנשים. יש להירשם מראש פה.
 • מנחה בערב יום כיפור גם תוגבל ל-20 אנשים. יתקיים מניין נוסף בבית הרב.
 • לגבי יום כיפור עצמו, בינתיים אין שינוי מההסדרים של ראש השנה. אם יהיה שינוי תצא הודעה בהמשך.
 • שחרית ביום כיפור: 7:30.
 • בעקבות הסֶגֶר, נקיים מנין ערבית בזוּם פה בצאת הֶחג בשעה 19:09, עם תקיעת שופר.

זמנים – שבת

 • הדלקת נרות לפרשת האזינו: 17:56
 • מנחה וקבלת שבת: 18:20, בזום: 17:15
 • דף יומי: 7:15
 • שחרית: 8:00
 • מנחה קטנה: 18:15 
 • ערבית: 19:06, זום: 19:09 פה

זמנים – יום כיפור

 • מנחה ערב יום כיפור בבית הכנסת וגם בבית הרב: 14:00
 • הדלקת נרות בערב יום כיפור: 17:52
 • תחילת הצום: 17:54
 • כל נדרי: 18:10
 • שחרית: 7:30
 • מנחה: 16:20
 • תקיעת שופר: 18:53
 • סוף הצום: 19:05
 • מעריב בזוּם פה: 19:09
 • תמצאו שיעורים, זמני תפילה, וזוּם בתפריט בראש העמוד.

גְּמַר חַתִימָה טוֹבָה


Announcements

 • There will be a mincha and Kabbalat Shabbat on Friday on Zoom at 5:15pm.
 • Tefillot in the Beit Knesset over Shabbat Shuva will take place outside and be limited to 20 people. Please register in advance here.
 • Mincha on Erev Yom Kippur will also be outside and limited to 20 people. There will be an additional minyan for mincha at the Rav’s home.
 • Regarding tefillot on Yom Kippur itself, there is currently no change from the arrangement on Rosh Hashanah.
 • Shacharit on Yom Kippur will be at 7:30am.
 • Due to the lockdown, there will be a minyan for maariv after Yom Kippur on Zoom here directly after the fast ends, starting at 7:09pm — with shofar-blowing.

Times – Shabbat

 • Candle-lighting Parshat Haazinu: 5:56pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:20pm, Zoom: 5:15pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Mincha: 6:15pm
 • Arvit: 7:06pm, Zoom: 7:09pm

Times – Yom Kippur

 • Mincha Erev Yom Kippur at shul and also at the Rav’s house: 2:00pm
 • Candle-lighting Erev Yom Kippur: 5:52pm
 • Fast begins: 5:54pm
 • Kol Nidrei: 6:10pm
 • Shacharit: 7:30am
 • Mincha: 4:20pm
 • Shofar: 6:53pm
 • Fast ends: 7:05pm
 • Ma'ariv Zoom: 7:09pm
 • Find classes, tefillot times and Zoom meetings in the menu at the top of the page.

גְּמַר חַתִימָה טוֹבָה


ראש השנה תשפ״א

הודעות

 • מזל טוב לדוד וחוה סקלֵיר לרגל נישׂואי בנם ישי עם בחירת לבו נעמה מרודס-זקס.
 • תזכורת: תרומות לקראת ראש השנה פה.
 • ראו שני נספחים: זמני תפילה לחג ובעלי תפילה לחג.
 • זמני מעריב בזוּם:
  • יום ראשון הבא 20.09 [בצאת ראש השנה] 19:21
  • יום שני 21.09 [מעריב בסוף צום גדליה] 18:50 [סוף הצום ב 19:04]
  • יום שלישי 22.09 19:05 [וכך ימשיך משך החורף]
  • מעריב בצאת שבת שובה פר' האזינו 26.09 19:11

זמנים

 • הדלקת נרות ראש השנה א׳: 18:05
 • הדלקת נרות ראש השנה ב׳: 19:17
 • צאת החג: 19:16
 • צום גדליה: 4:57 – 19:00
 • תמצאו שיעורים, זמני תפילה, וזוּם בתפריט בראש העמוד.

לְשָׁנָה טוֹבָה תִּכָּתֵבוּ וְתֵחָתֵמוּ.

 

Announcements

 • Mazal tov to Hava and David Sklare on the marriage of their son Yishay to Na’ama Maroudas-Sacks.
 • Reminder: Tzedakah before Rosh HaShanah here.
 • Please see three attachments: tefillah times, chazanim, and what-to-skip for the holiday.
 • Ma'ariv on Zoom:
 • Sunday, Sept. 20 (right after the holiday): 7:21pm
 • Monday, Sept. 21 (at the end of Tzom Gedaliah): 7:04pm
 • Tuesday, Sept. 22 (and onward): 7:05pm
 • Saturday night, Sept. 26: 7:11pm

Times

 • Candle-lighting 1st day: 6:05pm
 • Candle-lighting 2nd day: 7:17pm
 • Holiday ends: 7:16pm
 • Tzom Gedalia fast: 4:57am – 7:00pm
 • Find classes, tefillot times and Zoom meetings in the menu at the top of the page.

לְשָׁנָה טוֹבָה תִּכָּתֵבוּ וְתֵחָתֵמוּ.

 

עִדְכּוּן סֶגֶר #2

 • להלן אירועי זוּם לחברי הקהילה:
  • 15/9/20 – 17/9/20 20:00: הערב תתחיל סדרה של שלושה שיעורי תורה לקראת החגים, ע״י: הרב איתיאל אורון (רמב״ן), הרב שלמה וילק (יעל), הרב שי פינקלשטיין (ניצנים). ראו פרטים פה.
  • 23/9/20 לאחר תפילת ערבית ב-19:05, ישׂא הרב שלמה וילק דרשה בזוּם פה (במקום שבת שובה).
  • מנייני ימי חול — פרטים פה.
 • דוא״ל של הקהילה: info@yael.org.il

הוראות לניהול התפילות במניינים של קהילת בית הכנסת "עמק רפאים" – תשפ"א

התפילות של ימים הנוראים של שנת תשפ"א מתקיימות בתנאים מיוחדים הדורשים מאתנו לקצר את התפילות במידת האפשר, מחד גיסא, בלי לאבד את המשמעות המיוחדת שיש לתפילות אלו עבור כולנו, מאידך גיסא.

התפילות במסגרת קהילת בית הכנסת "עמק רפאים" יתקיימו לפי הכללים הבאים:

 • התפילות בציבור בכל המניינים יתחילו מ"נשמת כל חי". על המתפללים לומר פסוקי דזמרה בבית.
 • יש לדלג על פיוטים לפי תקנון התפילה של בית הכנסת. הפיוטים שיש לדלג עליהם מופיעים בטבלה למטה.
 • במצבים מסוימים, כגון חום כבד, ניתן לדלג על פיוטים נוספים לפי הוראת גבאי המנין.
 • תפילות ראש השנה ימשיכו ללא הפסקה לפני התקיעות.
 • כדאי להביא בקבוק מים מהבית. בית הכנסת גם יספק בקבוקי מים אישיים.
 • כאשר בעל תוקע עומד בתוך מבנה יש לכסות את החלק הפתוח של השופר.
 • אין להוסיף על התפילות דרשות או דברי תורה.
 • על שליחי הציבור להוביל את התפילות בקצב, להימנע מחזרה על מילים ופרקי חזנות ארוכים.
 • שירה בציבור מהווה גורם סיכון להדבקה. יש לצמצם את השירה בציבור. מוצע שבפיוטים שבדרך כלל שרים אותם ביחד ששליח הציבור לא ישיר את כל הבתים אלא יאמר כמה מהבתים ללא ניגון. בכל מקרה השירה צריכה להיות שקטה מהרגיל.
 • כדי להתחשב באורך התפילות וכדי להימנע מהמתנה ארוכה בין מנחה לערבית זמני התפילה שונו מהמפרוסם בלוח של בית הכנסת. יש לשים לב לטבלה למטה.
 • הציבור מתבקש להקפיד על שמירת מרחק, עטיית מסכות המכסות את הפה ואת האף ולחטא את הידים בכניס לבית הכנסת.
 • יש להביא מפית לכריעות מהבית.

אורך המשוער של התפילות

ראש השנה:

 • שחרית: עד 60 דקות (כאשר מתחילים מ"נשמת כל חי")
 • קריאת התורה: 30 דקות
 • מוסף (כולל תקיעות) עד 90 דקות

יום כיפור:

 • שחרית עד 80 דקות
 • קריאת התורה עד 30 דקות
 • מוסף עד 120 דקות
 • מנחה (כולל קריאת התורה) עד 80 דקות
 • נעילה עד 70 דקות

סדר התפילה בימים הנוראים לפי נוסח אשכנז. סדר הפיוטים שאינם נאמרים בקהילת "עמק רפאים" הוא כדלהלן:

יום א' דר"ה- חזרת הש"ץ יום ב' דר"ה- חזרת הש"ץ יוהכ"פ- חזרת הש"ץ
שחרית, אין אומרים:

"את חיל יום פקודה" עד "אתרועעה"

"תאלת זו" עד "בחסדו אתפארה" "אבן חוג" עד "כמו נזכרה"

שחרית, אין אומרים:

"אמרתך צרופה" עד "בעת אשר פקד"

"תמים פעלך" עד "ויעתר יצחק" "מדבר בצדקה" עד "ה' תוחלתי"

אין אומרים "לאל עורך דין"

שחרית, אין אומרים:

"אמצת עשור" עד "נתגונן להתפאר" "תאות נפש" עד אמונך לשוחחה" "אחדת יום" עד "לעבדך זכר"

"אשר אמץ" עד "והיא כבודך"

"יום אשר" עד "למען שמך"

"מי אל" עד "מי אל כמוך"

מוסף, אין אומרים:

"אפד מאז" עד "לגונני בגנון"

"תפן במכון" עד "בטללי שנה"

"אף ארח" עד "ליצחק וליעקב"

מוסף:

אין מדלגים

אומרים "לאל עודך דין"

מוסף, אין אומרים:

"שושן עמק" עד "אב נשענים"

"יום מימים" עד "בטללי נפש" "אנוש איך" עד "לעולם ונזמר"

"צפה בבת" עד "העם הזה"

"אשר אימתך" עד "ותפארתך עליהם"

"אמיצי שחקים" עד "קדוש וברוך" "יום אתא" עד "למען שמך"

מנחה, אין אומרים:

"איתן הכיר" עד "לך יחלנו" "אראלים בשם תם" עד "המחכים" "יום אשר" עד "מי אל כמוך"

 • בהוצאת ספר תורה בשבת יום הכיפורים אין אומרים י"ג מידות, כמצוין בסידור קורן ובלוח היכל שלמה, ולא כרינת ישראל.
  בתפילת יזכור אומרים יזכור לחללי השואה וחללי צה"ל ורק לאחר מכן יוצאים אלו שאין אומרים יזכור לקרוביהם שיחי'. היוצאים מתבקשים לשוב מיד לתפילת אב הרחמים ואשרי.
  בתפילת הנעילה של יום הכיפורים אפשר להתחיל "אבינו מלכנו" עד 13 דק' לאחר השקיעה.

זמני תפילה

יש לשים לב לשינויים מהזמנים שפורסמו בלוח בית הכנסת

ראש השנה

 • ליל א ראש השנה\שבת
  • מנחה 18.30
  • ערבית 18.53
 • לא יתקיים מניין למנחה וערבית בבית הרב. מי שרוצה להתפלל במנין יכול להגיע לחצר החיצוני של בית הכנסת או להצטרף מהרחוב בשמשון 1.
 • שחרית:
  • המנין בשמשון 1 7.30
  • בית הכנסת 8.00
  • בית הרב 8.00
 • מנחה 18.20
 • ערבית ליל ב' ר"ה 19.05
 • הדלקת נרות לא לפני 19.17
 • לא יתקיים מניין למנחה וערבית בבית הרב. מי שרוצה להתפלל במנין יכול להגיע לחצר החיצוני של בית הכנסת או להצטרף מהרחוב בשמשון 1.
 • שחרית ב' ראש השנה
  • המנין בשמשון 1 7.30
  • בית הכנסת 8.00
  • בית הרב 8.00
 • מי מבקש לשמוע תקיעת שופר ולא יכול להגיע בית הכנסת צריך לכתוב ל info@yael.org.il עם שם, כתובת ומספר טלפון. יש מתנדבים שיתקעו מחוץ לבתים.
 • מנחה 18.25
 • ערבית 19.16
 • לא יתקיים מניין למנחה וערבית בבית הרב. מי שרוצה להתפלל במניין יכול להגיע לחצר החיצוני של בית הכנסת או להצטרף מהרחוב בשמשון 1.

יום כיפור

 • מנחה ערב י"כ בבית הכנסת ושמשון 14.00
 • כל נדרי 18.10
 • שחרית יום כיפור
 • המנין בשמשון 1 7.30
 • בית הכנסת 8.00
 • בית הרב 8.00
 • מנחה 16:20
 • תקיעת שופר 18.52
 • סוף הצום 19.04

 • Below are upcoming community events on Zoom:
 • Tue 15/9/20 – Thu 17/9/20 8:00pm: tonight is the first of three holiday divrei Torah by: Rabbi Itael Oron (Ramban), Rabbi Shlomo Vilk (Yael), and Rabbi Shai Finkelstein (Nitzanim). Details here.
 • Wed 23/9/20 following ma'ariv at 7:05pm, Rabbi Shlomo Vilk will deliver his Shabbat Shuva message on Zoom here.
 • Weekday minyanim — see details here.
 • Shul email remains info@yael.org.il

The Conduct of Services over the Yamim Noraim in the “Emek Refaim” Community – 5781

 • The tefillot over the Yamim Noraim will be held under special conditions this year which require us to shorten the services, on the one hand, without losing the special significance for us all of these tefillot, on the other hand.
 • The following principles will apply.
 • The public tefillah in all the minyanim will begin with “Nishmat”. Pesukei D’zimra should be recited at home.
 • Piyutim will be recited according to the custom of the community. See the table above regarding which piyutim will be omitted.
 • In certain circumstances, for example extreme heat, it is possible to omit further piyutim as the gabbai of the minyan directs.
 • The Rosh Hashannah tefillah will be without a break before blowing the Shofar.
  It is suggested that members bring a bottle of water. The shul will also provide personal bottles of water.
 • If the Ba’al Tokea is inside they should cover the open end of the Shofar with a mask.
 • There will be no addition of derashot or divrei torah.
 • The shaliach tzibbur should lead the tefilot at a good pace and avoid repeating words or chazzanut.
 • Singing aloud is risk factor and so public singing should be limited. It is suggested that in the case of piyutim which are normally sung together that some of the verses should not be sung but recited without a tune. Public singing should be quieter than usual.
 • In all circumstance members are asked to adhere strictly to maintaining distance, covering the mouth and nose with a mask and cleaning hands on coming to shul.
  Members should bring cloths from home for bowing in Aleinu and Yom Kippur Avodah.

Proposed length of tefillot:

Rosh Hashanah

 • Shacharit: up to 60 minutes (beginning with Nishmat)
 • Torah Reading: up to 30 minutes
 • Musaf (including Shofar): up to 90 minutes

Yom Kippur

 • Shacharit up to 80 minutes
 • Torah Reading up to 30 minutes
 • Musaf up to 120 minutes
 • Minchah up to 80 minutes (including Torah reading and Haftara)
 • Neila up to 70 minutes.

The times for tefillot of Rosh Hashanah and Yom Kippur have been adjusted to take into account shorter tefillot and to avoid waiting between minchah and arvit. See the table above. Note that there will not be a minyan for minchah and arvit at the Rav’s house. Those who wish to join a minyan can come to the courtyard of the Beit Knesset or join at 1 Shimshon Street.

Anyone who is unable to attend a minyan and wishes to hear the Shofar should write to info@yael.org.il with their name, address and telephone number. Volunteers will blow the shofar close to your home.


 

עִדְכּוּן סֶגֶר #1

שינויים אפשריים בימים נוראים

 • עם סיכוי סֶגֶר בתקופת החגים, יתכנו שינויים בהיערכות לימים הנוראים. כשתתבררנה החלטות הממשלה, יחליט הועד כיצד לנהוג ונוציא הודעה לחברי הקהילה.
 • להלן אירועי זוּם לחברי הקהילה:
  • 11/9/20 17:35: תפילת מנחה וקבלת שבת.
  • 12/9/20 23:00: דבר תורה מאת הרב שלמה וילק וּתפילת סליחות עם מאיר פַכלר פה.
  • 15/9/20 – 17/9/20 20:00: שלושה שיעורי תורה לקראת החגים, ע״י: הרב איתיאל אורון (רמב״ן), הרב שלמה וילק (יעל), הרב שי פינקלשטיין (ניצנים). ראו פרטים פה.
  • 23/9/20 לאחר תפילת ערבית ב-19:05, ישׂא הרב שלמה וילק דרשה בזוּם פה (במקום שבת שובה).
  • מנייני ימי חול — פרטים פה.
 • נא לשלוח שאלות והערות לבית הכנסת ל- info@yael.org.il או תבקרו בעמוד צוּר קשר באתר שלנו.

Lockdown Updates #1

 • Considering the likelihood of an upcoming lockdown, we certainly expect changes during the holiday period. Once government policy is finalized, the Va’ad will decide how to proceed and an announcement will be made to our members.
 • Below are upcoming community events on Zoom:
 • Fri 11/9/20 5:35pm: Mincha and Kabbalat Shabbat
 • Sat 12/9/20 11:00pm: Dvar Torah by Rabbi Shlomo Vilk and selichot, led by Meir Fachler here.
 • Tue 15/9/20 – Thu 17/9/20 8:00pm: three holiday divrei Torah by: Rabbi Itael Oron (Ramban), Rabbi Shlomo Vilk (Yael), and Rabbi Shai Finkelstein (Nitzanim). Details here.
 • Wed 23/9/20 following ma'ariv at 7:05pm, Rabbi Shlomo Vilk will deliver his Shabbat Shuva message on Zoom here.
 • Weekday minyanim — see details here.
 • In general, please address any questions and comments to info@yael.org.il or visit the Contact Us page on our website.