פרשת חוקת – ראש חודש

 • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בנושא: שמיטה.
 • משפחת מדווד מזמינה את הקהל לקידוש בשבת מייד לאחר התפילות, לרגל הולדת הבת / נכדה גפן הודיה.
 • There will be a class between mincha and ma'ariv on shabbat afternoon by Rabbi Vilk on the subject of shmita.
 • The Medved family invites the kehilla to a kiddush in honor of their new daughter / granddaughter, Gefen Hodaya.

שלוש ברכות

 • מזל טוב למשפחת מדווד על הולדת גֶּפֶן הוֹדָיָה, בת ללאה ולמומו, נכדה לג׳יין וּלג׳ון. משפחת מדווד מזמינה את כל הקהל לקידוש בשבת מייד לאחר התפילות.
 • ברכה לגבורות, הגברת רחל הרצוג:
  • רחל היקרה,
   במלחמת העולם השניה אמר ראש ממשלת בריטניה על טייסי הצבא האנגלי כי מעולם לא חבו רבים כך כך את חייהם למעטים כל כך. ואותם מעטים חייבים את חייהם ליותר מעטים, לאלה שעמדו בגבורת חיים מול האימה ללא מטוסים ומדים, ועמדו גם מול הבריטים עצמם בגבורה.  חז"ל אומרים כי כל הגאולות קרו בזכות נשים צדקניות, ואין כמו סיפור החיים שלך כדי להוכיח עד כמה גבורה ותעצומות הנפש מקרבים את גאולת ישראל. אנו מאחלים לך עוד שנים ארוכות וטובות שתראי בגבורה, במשפחתך, בחברייך ובעיקר בעצמך, ונזכה אנו לראות בגבורה זו ובתקומת ישראל השלימה ב"ה.
         — קהילת עמק רפאים
 •  ברכה לגבורות, הגברת חיה סלע:
  • חיה היקרה,
   יש הרבה סיפורים מיתולוגיים על ילדים שגדלו במאורות בעלי חיים, אולם לא על בני אדם אמיתיים שיכלו לחזור אל החיים. קשה להאמין שאדם יכול לשהות באורוות סוסים שנים ארוכות בתנאי אימה, והוא אציל ועדין ומלא תקווה ושמחה. קשה להאמין כיצד מתוך האימה היית לאישה תורמת ופועלת למען אחרים, ומשפחתכם הנפלאה סובבת אתכם באהבה כה רבה. אנו מאחלים לך עוד שנים ארוכות של אצילות ורעננות, של ניצחון הולך וגובר על הרשע והיאוש שעדיין סובבים אותנו. ונאחל לנו עוד שנים ארוכות בהם נביט בכם ונדע כי לא בחיל ולא בכח ננצח את הרשע, אלא ברוח ובאמונה.
   — קהילת עמק רפאים

3 Brachot

 • Mazal tov to the entire Medved clan on the birth of Gefen Hodaya, daughter to Leah & Momo, granddaughter to Jane & Jon. The Medveds are pleased to invite the kehilla to a kiddush following the davening on shabbat.
 • Rachel Herzog:
  "Dear Rachel,
  During World War II, Prime Minister Winston Churchill declared regarding the British air force, 'Never was so much owed by so many to so few'. And those few in fact owe their lives to fewer still, those who heroically faced the unimaginable with neither planes nor uniforms, and later even stood up to the British themselves. Our rabbis teach us that redemptions comes due to the righteousness of women, and there is no story like yours to prove how heroism and the power of the spirit hasten Israel's redemption. We wish for you long and good years among loving family and friends, that together we may witness Israel's redemption."
  — Kehillat Emek Refaim
 • Chaya Sela:
  "Dear Chaya,
  There are plenty of mythological stories about children growing up in animal dens, but scarce few about actual human beings who return to life and society. It is hard to imagine that a human can survive years in unspeakable fear in a stable — and yet emerge noble, gentle, hopeful and full of life and joy. It's unbelievable how you emerged from the nightmare to become such an active force helping others, surrounded by a wonderful family. We wish you many more years of such nobility and energy, and victory over the forces of evil and despair which still surround us. And we wish for ourselves that in witnessing your strength, we ourselves realize that neither in might nor power will we vanquish evil, but in inner spirit and in faith."
  — Kehillat Emek Refaim

פרשׁת קֹרח – שׁבת מברכין

 • ראש חורש תמוז יהיה ביום שבת קודש הבא 28/6 ולמחרתן ביום הראשון הבא עלינו לטובה!
 • מזל טוב למרים שטיינר לרגל נשואי הנכד צבי מרדכי נ"י בן לאברהם וגלית שטיינר עם אורית בת אילה ז"ל, שיזכו להקים בית נאמן בנין עדי עד בישראל לתפארת המשפחות.
 • מזל טוב בהגיען לגיל השמונים לגבורה את רחל הרצוג (87) ואת חיה סלע (80), שיזכו עוד הרבה שנות בריאות נחת ושמחה בקרב המשפחות והקהילה עד מאה ועשרים כעשרים.
  • קידוש אחרי התפילה
 • יש: שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בנושא שמיטה.
 • פרוטוקול של האסיפה הכללית של בית הכנסת נמצא כאן.

 

 • Rosh Hodesh Tamuz will be the following shabbat (28/6) and Sunday.
 • Mazal tov to Miriam Steiner on the occasion of the marriage of her grandson Tzvi Mordechai (son of Avraham and Galit Steiner) to Orit.
 • Mazal tov to Rachel Herzog (87) and Chaya Sela (80) upon on their reaching the "age of strength"!
  • A kiddush will be held in their honor after tefillot.
 • There will be a lesson on shmita by Rabbi Vilk between mincha and ma'ariv on shabbat.
 • The minutes (in Hebrew) of the recent general meeting are here.

פרשׁת שׁלח-לך

Meraglim1

 • כאן דפים של לוח זמנים ושיעורים.
 • מזל טוב ליעקוב, בן לנעמי רוט-אֶלְבֶּרט ומיכאל  אֶלְבֶּרט (ואסתר מולוצ׳ני) על הנישׂואין שלו לרחלי, בת למשה ויעל נאמן, שיזכו לבנות בית נאמן בישׂראל.
 • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בנושא: שמיטה.
 • תמצאו תמונות מערב יום השואה והגבורה ב-27/4/14 כאן.
 • לאחר ההצלחה של השבתון בבית שאן, הביעו חברים רצונם לשוב פעם נוספת לשבתון בעין גדי כהמשך למסורת ארוכה של כמה שנים. בכדי לממש רעיון זה מבקשים לערוך רשימת מעונינים ראשונית בכדי לשריין לנו את מספר המקומות הנדרש. המחיר לזוג בחדר "מדבר" הוא כ- ₪950 ובסוגים האחרים הוא יקר יותר. ההרשמה אצל מנחם זר כבוד.
 • Here are links to the full weekly schedule and classes.
 • Mazal tov to Yaakov, son of Nomi Roth-Elbert & Michael Elbert (and Esther Molochny) on his engagement to Racheli, daughter of Moshe & Yael Neeman.
 • The will be a class between micha and ma'ariv on shabbat, taught by Rabbi Shlomo Vilk on the subject of shmita.
 • Please see pictures from the Yom HaShoah evening (27/4/14) here.
 • Following the success of our recent shabbaton, a number of members have already expressed interest in following a tradition next year of returning to Ein Gedi. It's not too early to pre-register, no money down, so that we can estimate the number of rooms to reserve. "Midbar" rooms will be ₪950 per couple, other rooms more. Please write to Menachem Zer Cavod.

פרשׁת בהעלותך

Teacher1

 • מזל טוב לטוני טווֵייטס על הולדת הנכד, בן לאביבה וְבּן.
 • מזל טוב לרבנית רות רקובסקי לרגל הולדת הנינה לירז, בת לעַיָנָה ושי ישי, ונכדה ליונה ויונדב קפלון.
 • שׂמחה אדל ותמרה גוטשׁטיין מזמינים את הקהל לקידוש רבא אחרי התפילה לכבוד הנישׂואין של שׁיינה, בתו של שמחה, לבצלאל מרכוס; ולכבוד האירוסין של נטלי, בתו של שמחה, לשי מזרחי ממעלה אדומים; ולציין הכנסו לאחרונה של שמחה לתפקידו כגבאי בית הכנסת.
 • בשבת בין מנחה לערבית יתקיים שיעור ע"י הרב יעקב צ'קוטאי – רבה של מודיעין-מכבים-רעות בנושא ייחוסי משפחות. הציבור כולו מוזמן!

 

 • Mazal tov to Tony Thwaites on the birth of a grandson, son to Aviva and Ben.
 • Mazal tov to Ruthie Rackovsky on the birth of a great-granddaughter born on Shavuot — named Liraz — daughter of Ayana and Shai Yishai — and granddaughter of Yona and Yonadav Kaploun.
 • Simcha Edell and Tamara Gottstein invite the kehilla for a kiddush after davening this shabbat in honor of the recent marriage of Simcha’s daughter Shayna to Bezalel Marcus; and the engagement and upcoming marriage of Simcha’s daughter Natalie to Shai Mizrachi of Maaleh Adumim; and to mark Simcha’s becoming Yael’s newest gabbai.
 • On shabbat afternoon, between mincha and ma'ariv, there will be a lesson by Rabbi Yaakov Chacoty, Rabbi of Modi'in – Maccabim – Reut, on the subject of family relations. The public is invited!