ברוך דיין האמת – אימה של דינה פורת

אנו מודיעים בצער על פטירתה של אימה של דינה פורת

הניה גלר

ההלוויה תתקיים ביום שני ב-10:00 בבית הספד קהילת ירושלים בהר המנוחות
המשפחה תשב שבעה ב- 16א סוקולוב, דירה 4
שחרית ב-6:45 מנחה ב-17:05

We regret to inform you of the passing of the mother of Deena Porath

Hanya Geller

The funeral will take place on Monday morning at 10:00AM
at Beit Hesped Kehillat Yerushalayim at Har Hamenuchot.
Shiva will be observed at: 16A/4 Sokolov, in Talbiye, off of Jabotinsky.
Shacharit at 6:45AM, mincha at 5:05PM

המקום ינחמם בתוך אבלי ציון וירושלים.

מכתבי תודה אל קרן הצדקה

מכתבי תודה אל קרן הצדקה
Letters of Gratitude to our Charity Fund

בשנת 2013 חילקה הקרן כ-250,000₪ וב-2014 חילקה כ-190,000₪. רבים מהנצרכים אסירי תודה ומתארים תחושה זו ע"י משלוח מכתבי נרגשים ומרתקים. נראה כי חשוב להטעים את כל חברי הקהילה במעט מן המכתבים כדי לחשוף עד כמה חשובות תרומותיכם בלב רחב, ופעילות ועדת הצדקה. לפנינו שני מכתבים ונקווה להוסיף עוד מידי חודש בחודשו (השמות שונו).

During 2013, our Keren Tzedakah distributed approximately ₪250,000 — and in 2014 about ₪190,000. Many of the needy are full of gratitude and express their feelings in moving letters. It is worthwhile to share some of these letters with you to show just how significant your generous contributions—and the work of the charity committee—are. Below are two such letters, and we hope to distribute more in the future. (The names were changed to protect anonymity.)

לכבוד חברי בית כנסת עמק רפאים,
רציתי לספר לכם כמה אור ושמחה הכנסתם בביתנו, בתמיכתכם החשובה עד מאוד, כאשר בזכותכם שילמתי את החוב הענק במכולת, ובזכותכם הרבה ימים של ילדינו ייראו אחרת.
דעו כי ימים רבים, לא היה אוכל כראוי לילדים בבית, כי במכולת כבר לא נותנים לנו לרשום, ובצדק, ואני מחפשת עבודה נוספת בנרות, ועל כל שעת מילוי מקום "קופצת" כעל מוצאת שלל רב, ואמשיך בלי נדר להשתדל מאוד, אבל, למעשה, אין לי הרבה שעות בעבודת ההוראה, ולצערי, הסובלים העיקריים אלו ילדי. בהיותם יתומים, הינם רגישים עוד יותר מן הרגיל. היו ימים שהלכו לבית מדרש וחיפשו, אולי גם היום תהיה חלוקת לחם (כי לפעמים יש מי שמחלק כדי שיהיו לו זכויות. זה נקרא "שלח לחמך" מין סגולה כזאת) כי נמאס שאין מספיק לחם בבית וצריך לחשב כל כיכר, כמה פרוסות יש להשאיר למחר, …וכו'.
בזכותכם, ילדי יקבלו כעת גם מוצרי חלב ולחם יותר ברווח ובלי חשבון. נתתם לי המון כח ולילדי הרבה תקווה.אני מאוד מודה לכם, ומברכת אתכם מעומק לבי שתמיד יהיה לכם רק טוב, ולכל יוצאי חלציכם. בהערכה ותודה עמוקה
— שלומית, ובעיקר בשם ילדי ששימחתם.

To the Members of Bet Knesset Emek Refaim:
I wanted to let you know how much light and joy you have brought into our home through your vital support, since because of you I have been able to pay off a huge debt at the grocery store, and thanks to you the future of our children now looks different.
You should know that there were many days on which our children did not eat properly, because the store would not extend our credit any further—justifiably—while I was desperately searching for additional work, with substitutions popping up as a special reward, and I will continue, bli neder, to try very hard, but in practice I don’t have that many hours of teaching, and unfortunately, the main victims of this are my children. As orphans, they are even more sensitive than others. There have been days when they set off for school in the hope that that day there might a distribution of bread (as sometimes an individual will distribute bread in order to earn a spiritual reward, known as “Cast your bread . . .”, a type of segulah) because they were so upset that there was so little bread at home that we had to consider every slice, and how many we would leave over for the next day….
Thanks to you, my children will now enjoy dairy products and bread in generous measure. You have given me so much strength and my children so much hope. I thank you so much and bless you from the depths of my heart that things will always go well for you, and for your children.
With deep appreciation, Shlomit, and especially in the name of my children whose hearts you have gladdened.

לכבוד עמותת ביה"כ עמק רפאים
שמי רחל והנני אמא ל-12 ילדים כן ירבו כאשר חלק מהם לוקים בבעיות נלוות הדורשות טיפול רב. בני שלמה בן ה-14 סובל ממרווחים גדולים ביותר בין השיניים, דבר המקשה מאוד על הלעיסה וכן על הביטחון העצמי. בזכות תרומתכם הנדיבה נוכל כעת לממן לו טיפול ליישור השיניים, טיפול שישקם ראשית כל את דימויו העצמי, וכן יקל על מערכת העיקול שמתקשה עקב לעיסתו הפגומה.
למותר לציין כי טיפול זה נדרש היה להיעשות כבר בגיל 10, אך מחוסר אמצעים דחינו זאת מיום ליום, ובעזרת תרומתכם הנדיבה נוכל להתחיל את הטיפול ברגע האחרון לפני שהילד מתחיל בתהליך ההתבגרות, שאז הטיפול ארוך יותר ואפקטיבי פחות.
שתזכו תמיד להקל, ולהיות מן הנותנים במקומות הנצרכים, ושהקב"ה ישלח לכם שפע!
–רחל.

To the Members of Bet Knesset Emek Refaim:
My name is Rachel and I am the mother of 12 children, ken yirbu, some of whom suffer from various problems that require considerable care. My 14-year-old son Shlomo suffers from unusually wide gaps in his teeth which makes it difficult for him to chew and this affects his self-image. Because of your generous gift, we are now able to afford treatment to straighten his teeth, which will restore his self-confidence and will restore his ability to chew, which had been impaired because of his flawed bite.
It goes without saying that this treatment should have been done when he was 10, but because we lacked the means we kept postponing it, and with the help of your generous gift we can start it just in time before he begins growing, after which the procedure would have been both longer and less effective.
May things always go easily for you, and may you always be in a position to give to the needy, and may God bless you in abundance!
— Rachel

פרשת יתרו

הודעות

 • השיעור בין מנחה לערבית ינתן על-ידי ד"ר מיכאל גיליס בנושׂא: תרגום השבעים בעיני חז"ל ובהגותו של עמנואל לוינס.
 • מזל טוב לחיה ומרדכי סלע על הולדת הנין, נכד לשלומית ומשה דויטש, בן לצוּרית וּצבי דויטש.
 • מזל טוב לאנדריה ורב נחמן וינקלר על הולדת הנכדה, בת לרחל וִיהושע וִינקלר.
 • מזל טוב לברכה אדלשטיין על יציאתה לגמלאות ממשׂרד החינוך.
 • תנחומים לריבה אמברוֹז על פטירת אימה פּרל שמרלינג השבוע בניו יורק. המבקש לנחם את ריבה יכול להתקשר ל- 1-646-398-7637.
 • ראו פרוטוקול של ישיבת הועד האחרונה.

זמנים

  • הדלקת נרות: 16:35
  • צאת השבת: 17:49
  • זמני תפילה פה
  • שיעורים פה

Announcements

 • The shiur between mincha and ma'ariv on shabbat will be given by Dr. Michael Gillis on: The Suptuagint translation as seen by the rabbis, and its editing by Emanuel Levins.
 • Mazal tov to Chaya and Mordechay Sela on the birth of a great-grandson, grandson to Shlomit and Moshe Deutsch, son to Tzurit and Tzvi Deutsch.
 • Mazal tov to Andrea and Rabbi Nachman Winkler upon the birth of a granddaughter, born to their children Rachel and Yehoshua Winkler.
 • Mazal tov to Bracha Edelstein on her retirement from the Ministry of Education.
 • Our condolences to Riva Ambrose on the loss this week of her mother, Pearl Smerling. Riva is sitting shiva in New York and can be reached at +1-646-398-7637.
 • See the minutes of the recent board meeting here.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 4:35pm
 • Shabbat ends: 5:49pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here

ברוך דיין האמת – אימו של אשר אסטרין

אנו מודיעים בצער על פטירתה של אימו של חברנו אשר אסטרין

טובה בת שרה ויוסף

ההלוויה תהיה ביום חמישי בארה״ב,
שם יישב שבעה

We regret to inform you of the passing of the mother of Asher Ostrin

Tova Ostrin

The funeral will take place in the U.S. on Thursday,
where Asher will sit the entire shiva

המקום ינחמם בתוך אבלי ציון וירושלים.

פרשת בשלח – שבת שירה – קידוש ליעקב בסטהוף

הודעות

 • מזל טוב לחברנו יעקב בסטהוף בהגיעו לגבורות וגם על כניסתו לבית ברט. כולנו מאחלים לו "עד מאה ועשרים", הרבה בריאות ונחת מהבנים והנכדים וכאמור: חיים של טובה, חיים של ברכה ושימלאו כל משאלות ליבו לטובה. יעקב מזמין את כל הצבור לקידושא רבא בחצר בית הכנסת.
 • ט״וּ בשבט שׂמח!

חיילים בודדים

 • שׂשׂון צ׳קוטאי כותב:
  • לכל חברי הקהילה-שלום!
  • רציתי ליידע אתכם כי בשכונה שלנו יש 2 קבוצות חיילים בודדים שגרים בשכירות ברח' שמשון ובתלפיות. החיילים הינם מארה"ב, אוסטרליה ואנגליה. חלקם אף מתפללים איתנו בשבת ואני מזמין את חברי הקהילה להזמין אותם ישירות לארוחות השבת. איש הקשר לשתי הקבוצות הנ"ל הוא אלון טל שהוא אחד החיילים שצפוי ב'ה יתחתן ב 7.16
   מייל: alontal@gmail.com, טלפון: 050-785-1029
  • אני בטוח שהם ישמחו לקבל מכם הזמנה, אשמח לעמוד לרשותכם במייל: sasson@chacoty.co.il טלפון: 052-287-1162.
  • יישר כח ותזכו למצוות.

זמנים

  • הדלקת נרות: 16:29
  • צאת השבת: 17:43
  • זמני תפילה פה
  • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Yaakov Besthof on his reaching 80 years old and also on his recent move to Beit Bart. We all wish him "עד מאה ועשׂרים" in good health and with much נחת from his children and grandchildren. Yaakov invites the entire kehillah to a kiddush this shabbat morning.
 • Happy Tu B'Shvat!

Lone Soldiers

 • Sasson Chacoty writes:
  • To our members — shalom!
  • There are two groups of lone soldiers (from the U.S., England, and Australia) who are renting apartments nearby — on Shimshon and in Talpiot. Some of them daven at our beit knesset and I want to suggest that you consider inviting them for shabbat meals.
  • Their contact person is Alon Tal (who BTW will be getting married this July): AlonTal@gmail.com (050-785-1029).
  • I am certain that they will highly appreciate any invitations, and you can contact me as well for more information: sasson@chacoty.co.il, 052-287-1162. שתזכו למצוות.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 4:29pm
 • Shabbat ends: 5:43pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here