פרשת לך-לך

הודעות

  • מזל טוב למיכאל ואיֶלֶת רוזן-גיליס על הולדת הנכד, בן לפליאה ואוֹרי גיליס-יוסף. 
  • מזל טוב לג׳וֹן וטבי קוֹרי על נישׂואי נכדם אבי, בן ג'ואן ודיויד אודס, למוריה בת של מיכל וחגי כרמי.
  • קידושים: יִדָחו עד להודעה חדשה.
  • השיעורים של הרב וילק: יתקיימו השבת.
  • תהילים: בשבת ב-16:30 יתקיימו שוב לימוד ואמירת תהילים לנשים בבית כנסת. זהבה פישר תתן שיעור קצר ולאחר מכן אמירת תהילים לחזרתם בשלום של חיילינו, הפצועים, והשבויים. אנא הביאו עמכם ספר תהילים. 
  • הרחבת הוראות פיקוד העורף: מותרת התקהלות של 300 בני אדם בתוך מבנה בית הכנסת ובחצר האחורית התקהלות עד 30 אנשים. אסור להתקהל בחצר הקדמית. נא עיינו בעדכונים ביטחוניים פה.
  • מפוני הדרום והצפון: הצטרפנו כקהילה לקבוצה העוזרת למפוני המלחמה. תרומותיכם הנדיבות יתקבלו דרך קרן הצדקה שלנו פה.
  • דיור עבור בנות שירות לאומי: נא ראו הודעה חשובה פה.
  • בקשה לשמירה על בריאות הציבור: מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. בקשה זו חשובה מיוחד בחגים כאשר בית הכנסת והחצרות צפופים. אלה שיש להם סימפטומים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
  • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 17:19; הבדלה: 18:31.  

Announcements

 • Mazal tov to Michael and Ayelet Gillis on the birth of a grandson, born to Pliya and Ori Gillis-Yossef.
 • Mazal tov to John and Tabby Corre on the wedding of their grandson Avi, son of  Joanne and David Odes of Alon Shvut, to Moriah, daughter of Michal and Chagai Carmi of Bruchin. 
 • Kiddushim scheduled for the coming weeks are postponed until further notice.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
 • Women’s Tehillim and learning on this Shabbat parashat Lech L’cha, Oct. 28, will take place at 4:30pm in the small beit midrash. Zehava Fisher will give a short shiur, followed by recitation of Tehillim for the safe return of our soldiers, the injured and those held captive. Please bring a sefer Tehillim with you.
 • IDF Homefront Command enhanced precautions. Home Command limits the number of worshippers to 300, of whom 30 may be outside in back only – the ‘pardes.’
 • Security: On Shabbat there will be armed members at all services. In addition, members licensed to carry a weapon are asked to come armed to Beit Knesset. Please see important updates here.
 • Evacuees: we have joined a group of kehillot to assist evacuees from both the North and South of Israel. Your generous donations can be made through our Tzedakah Fund here.
 • Housing women serving in the National Service: please see the important announcement here.
 • COVID: to protect the health of the community those who have tested positive for COVID are asked to not attend beit knesset. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 7:19 pm; Havdalah: 6:31pm. 

סידורי ביטחון בבית הכנסת בעת מלחמה

בימים אלה אנחנו חוששים משתי סכנות. (א.) פגיעה מיריית טיל (ב.) התקפה של מחבלים על בית הכנסת. בעניין הטילים החשוב הוא להיכנס מיד לתוך בניין בית הכנסת עם השמעת אזעקה. הנושׂא השני של תקיפיה על בית הכנסת הוא יותר מורכב. הכוונה בהוראת למטה היא שבית הכנסת לא תהיה מטרה קלה ובולטת להתקפה. על כן אנחנו מבקשים מהמתפללים לא להתקהל בחצר הקדמי ולשמור על דלתות סגורות בצד המערבי של בית הכנסת. תודה רבה מראש על שיתוף הפעולה.

 • בתפילות בשבת יהיה בבית הכנסת לפחות חבר אחד הנושא נשק.
 • נשתדל שגם בתפילות בימי חול יהיה חבר חמוש בכל תפילה.
 • הדלתות הכחולות בצד המערבי תישארנה סגורות.
 • אין להתקהל בחצר הקדמי של בית הכנסת.
 • במקרה של פעילות חשודה יש להתקשר מיד למוקד 100.
 • הגבאים והנושׂאים בנשק צריכים לבוא לבית הכנסת מצוידים בטלפון – גם בשבת.
 • במקרה של אזעקה יש להיכנס מיד לתוך הבניין.

Security Arrangements in the Current War Situation

Currently, we have two safety and security concerns: (a.) the impact of missiles, and (b.) the danger of a terrorist attack on the Beit Knesset. Regarding missile strikes the important thing is to come into the building when a siren sounds. Regarding a potential attack, matters are more complex. The intention of the instructions below is that the Beit Knesset should not be an easy or obvious target for attack. We therefore ask members not to congregate in the front courtyard and to keep the doors on the Western side closed. Thanks to all for your cooperation.

 • During Shabbat tefillot there will be at least one armed person present.
 • We will do our best that there also be someone armed present during the week.
 • The blue doors on the west side should be kept closed.
 • Members should not congregate in front courtyard.
 • In the event of any suspicious activity immediately call 100.
 • The gabbaim and those carrying weapons should come with their phones – including on Shabbat.
 • In the event of a siren being sounded everyone should enter the building.

 

בתי כנסת מאמצים בתי מלון של מפונים

קהילתנו הצטרפה לפרויקט של בתי כנסת מאמצים בתי מלון בהם משתכנים מפונים מיישובי הגבולות בדרום ובצפון. זה אומר שאנחנו כקהילה התחייבנו להושיט עזרה לפי בקשתם של הרכזים הנמצאים בכל בית מלון. מדובר בהספקת ציוד וכל עזרה אחרת שיבקשו. חברי הקהילה כבר ענו לבקשה להציע דירות עבור בנות שירות. הוצאות הפרויקט יהיו באחריות קרן הצדקה של הקהילה. זאת הזדמנות לחדש את התרומות לקרן הצדקה פה:

https://direct.tranzila.com/yaeltzdka/


Batei Knesset Adopting Hotels of Evacuees

We have joined a project of communities adopting hotels housing evacuees from the North and South of the country. We will offer help as requested by the coordinators in each of the hotels. This help includes providing needed equipment and other forms of assistance. A number of members have already responded positively to the need for apartments for women in National Service who are working with the evacuees. The financial responsibility will fall on the Tzedakah Fund. This is a good occasion to renew your donations to the Fund here: https://direct.tranzila.com/yaeltzdka/.


דיור עבור בנות שירות לאומי העובדות בבתי מלון עם מפונים מיישובי העימות

יש צורך מידי במציאת דירות עבור בנות שירות העובדות עם אנשים שפונו מיישובי העימות בדרום ובצפון. דרושות דירות או, יחידות דיור נפרדות, בהן תוכלנה לגור ביחד כארבע בנות. בדרך כלל בנות השירות נוסעות לבתיהן בשבתות. יש לשים לב שהצורך במגורים אלה עלול להימשך למשך כמה חודשים.

חברי קהילה שיש להם יחידת דיור שיכולה להתאים מתבקשים ליצור קשר עם מיכאל גיליס: 050-215-6708.


Accommodations for National Service Women Working in Hotels with Evacuees

There is an immediate need for apartments or other units for National Service Women working with evacuees from border areas in the South and the North. The units should have room for about four young women to live together. Most often they return to their own homes over Shabbat. Note that this accommodation may be required for a number of months.

Members of the community who have suitable accommodation at their disposal are asked to contact Michael Gillis: 050-215-6708.


 

 

פרשת נֹח

הודעות

 • על פי הוראות פּיקוד העורף לאחרונה מותרת התקהלות של 300 בני אדם בתוך מבנה בית הכנסת ובחצר האחורית התקהלות של עד 30 אנשים. אין לשבת או לעמוד בתפילות בחצר הקדמית. במקרה של אזעקה על כולם להיכנס פנימה ולהישאר בפנים למשך 10 דקות לפחות.
 • לא יתקיימו קידושים המתוכננים בשבתות הקרובות.
 • ביטחון: יהיו חברים עם כלי נשק בתפילות בשבת. בנוסף, כל חבר הנושׂא נשק ברישיון מתבקש להגיע חמוש.
 • אנו מעוניינים ליצור רשימת חברי קהילה בעלי רישיון לנשׂיאת נשק. רשימה זו תאפשר תיאום טוב יותר בתכנון וביצוע תורנות ביטחון ותגובה לשעת חירום בבית הכנסת. בעלי נשק מתבקשים להתקשר למיכאל גיליס michaelgillis120@gmail.com 
 • השיעורים של הרב וילק לא יתקיימו השבת.
 • בשבת ב 16:30 יתקיים שוב לימוד ואמירת תהילים לנשׁים בבית כנסת יעל. הרבנית פרל בורו תתן שיעור קצר ולאחר מכן אמירת תהילים לחזרתם בשלום של חיילינו, הפצועים והשבויים. אַתֶּן מוזמנות ע״י יוזמות הלימוד, גֵ׳יין מדווד ופרל בורו, לשתף סיפור או דבר תורה באנגלית או בעברית. אנא הביאנה עמכן ספר תהילים. 
 • בקשה לשמירה על בריאות הציבור: מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. בקשה זו חשובה מיוחד בחגים כאשר בית הכנסת והחצרות צפופים. אלה שיש להם סימפטומים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
 • ראו עמוד זמני תפילה הדלקת נרות שבת: 17:27; הבדלה: 18:37

Announcements

  • IDF Homefront Command has raised the number of worshippers attending Beit HaKnesset to up to 300, of whom 30 may be outside in back – the ‘pardes.’ There is no need for a sign-up sheet at this time. The advisory still stands that no one should sit or stand for tefillot in the front courtyard. 
  • If a siren sounds, all should shelter inside the building for at least 10 minutes.
  • Kiddushim scheduled for the coming weeks are postponed until further notice.
  • Security: On shabbat there will be armed members at all services. In addition, members licensed to carry a weapon are asked to come armed to Beit Knesset.
  • We are trying to make a list of community members licensed to carry a weapon to better coordinate security for the Beit Knesset and plan for emergencies. Those members with a license should please contact michaelgillis120@gmail.com 
  • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat.
  • A women’s Tehillim and learning session will take place at the Yael shul this shabbat parshat Noach at 4:30pm. Pearl Borow will give a short shiur, followed by recitation of tehillim for the safe return of our soldiers, the injured and those held captive. Organizers Jane Medved and Pearl Borow invite you to share a story or dvar torah in English or Hebrew. Please bring a sefer tehillim with you. 
  • To protect the health of the community, those who have tested positive for COVID are asked to not come to the Beit Knesset. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
  • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 5:27pm; Havdalah: 6:37pm