פרשת חוקת

הדלקת נרות: 19:11, צאת השבת: 20:31

 • יש שיעור בשבת: בין מנחה וערבית תתקיים שיעור ע"י פרופ' ירון שור, בנושא "הנהגת משה ואהרון בזקנותם".
 • יש שיעור לנשים בגמרא ביום ראשון זה ב-18:45.
 • אין שיעור בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיעות עד ט' באב (29.7.12).
 • החברים החדשים בקהילה שקבלו מקומות קבועים מזמינים את הקהל לקידוש רבא אחרי התפילה בחצר.
 • שבת שלום וקיץ בריא!
 • There is a shiur on shabbat, between minha and ma'ariv, by Professor Yaron Shor, about "The Leadership of Moshe and Aaron, during their Old Age".
 • There will be women's gemara class on Sunday at 6:45PM.
 • There will not be a Nach shiur for women until after Tisha B'Av.
 • The members who have newly received seats invite the congregation to a kiddush on shabbat.
 • Shabbat shalom and a healthy summer!

הודעת אבל – ברקן

בצער רב אנו מודיעים על פטירת ירמיהו מיכאל הכהן ז"ל בן פסח הכהן יל"ח ורחל מלכה ז"ל שהלך לעולמו. מסע ההלוויה יצא ביום חמישי ח' בתמוז התשע"ב 28-6-2012 מבית העלמין ארץ החיים, בית שמש,בשעה 12:00. (בהתאם לנחיתת המשפחה בטיסת יונייטד מס' 84 מארה"ב)

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

יושבים שבעה בבית משפחת ברקן:
רח' שלום יהודה 6 דירה 2 תלפיות'
שחרית: 7:00
מנחה :19:30
נא להמנע מביקורים,בין השעות 13:00-16:00 ולא לאחר: השעה 22:00

We are saddened to inform you of the passing of Jeremy Barkan, who passed away Monday night after a long struggle with cancer. The funeral will take place on Thursday, June 28, at the Eretz Hachaim Cemetery, Beit Shemesh at 12 noon (or approximately 2 hours after the arrival of United #84, if the flight is delayed).

May Gd comfort you among the mourners of Zion and Jerusalem.

Shiva will be held at the Barkan home:
6 Shalom Yehuda Street, Apt. 2, Talpiot
Shaharit: 7AM
Minha: 7:30PM
The family asks not to visit between 1-4PM or after 10PM.

פרשת שלך-לך

מזל טוב :למנחם וזהבה זר-כבוד לרגל הולדת הנכדה, בת לעטרת ואשר קרביץ יזכו ההורים והסבים לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות ובנחת!!

שיעור לנשים, בשעה 18:00 בבית של ג'יין מדוד רח' זרובבל 6 ע"י הגב' ג'יין מדוד באנגלית, הנושא :הבקעת חומת ירושלים ואחריה חורבן בית המקדש השני.

שבת שלום ~ וקיץ בריא!

Mazal tov to Zahava and Menachem Zer Kavod on the birth of a grand-daughter — a daughter to Ateret and Asher Kravitz. May the parents and grandparents see her grow up to Torah, chupah and ma'am tovim in health and נחת.

There will be a women's class at 6PM on shabbat at the Medveds', 6 Zerubavel St., by Jane Medved, in English, on the subject of the assault on the ancient walls of Jerusalem and the destruction of the Second Temple.

Have a shabbat shalom and healthy summer!

אסיפה כללית

אי"ה במוצאי שבת קודש פרשת "שלח לך" כ"ו סיון תשע"ב – 16.06.12 בשעה 20:30 תיכף אחרי תפילת ערבית, תתקיים האסיפה הכללית של העמותה.

סדר היום:

 1. בחירת יו"ר האסיפה, והמזכיר.
 2. סקירת פעולות השנה החולפת על ידי יו"ר הועד.
 3. דו"ח ועדת בקורת.
 4. הצגת מאזן ודו"ח רווח והפסד לשנת 2011, דיון ואישור ע"י הגזבר.
 5. אישור רו"ח.
 6. בחירת ועד חדש ו-ועדת ביקורת.
 7. דו"ח מילולי.
 8. דיון כללי: על מקומות ישיבה, שונות, וכו'.

חברי בית הכנסת מתבקשים לבוא ולקחת חלק באסיפה הכללית.

בברכה,
ועד בית כנסת

On Saturday evening, after Shabbat Lech-Lecha, June 16, at 8:30PM, immediately following Maariv, there will be a general meeting of the Beit Knesset.

Agenda:

 1. Selection of chairman and secretary of the meeting.
 2. Overview of the year's activity by the chairman of the va'ad.
 3. Audit committee report.
 4. Presentation of financials: balance sheet and profit & loss statement for 2011, with authorization of the treasurer.
 5. Approval of the annual financial reports.
 6. Selection of the va'ad and audit committee.
 7. Additional report.
 8. General discussion: seats, etcs.

Members are urged to come and take part in the general meeting.

Beit Knesset Emek Refaim Va'ad

פרשת נשא

מזל טוב למשפחת זרובניק על אירוסי בתם שיראל לאסף שמואל, בן ליובל וחגית שמואל מאפרת. יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל.

Mazal tov to Rebeca and Steve Zerobnick on the occasion of the engagement of their daughter Shir-el to Asaf, son of Yuval and Hagit Shmuel from Efrat. May they build a wonderful home in Israel.