פרשת תולדות

הודעות

 • מזל טוב לראובן ואיֶלֶת טאוב לרגל הולדת הבת. מזל טוב לסבים דניאל וּזהבה טאוב וגֶ'ף ושֶׁריל קֵיי, וּלסבא רבא ד"ר הֶנרי צבי גולדבלום.
 • מזל טוב לנעמי וישׂראל ליפשיץ על כניסתה של נכדתם חיה לעוֹל המצוות. מזל טוב גם להורים, איילת וזיו אברמוביץ מדימונה.
 • מזל טוב לרב אהרֹן ופּרל בּוֹרוֹ לרגל הולדת נין. מזל טוב גם לסבים אפריים וידידיה בּוֹרוֹ מנווה צוף, ולהורים נתנאל ומעיין בּוֹרוֹ ממגדל עוז.
 • משפחת לְהמן מבקשת להודות לקהילה היקרה על כל הנתינה והסיוע בעת השבעה על גדעון ז"ל. מעריכים ומוקירים מאוד.
 • מאת ראש הועד – האספה של העמותה של בית הכנסת שהתקיימה במוצאי שבת לפני שבוע לא הצליחה לבחור ועד חדש. המשמעות היא שהועד הקיים ממשיך לתקופת מעבר עד לבחירתו של ועד חדש באסיפה נוספת.
  בנימה אישית אני מבקש להוסיף שלאחרונה התפרצו מחלוקות ואירועים לא נעימים שאינם אופייניים לקהילה שלנו. על כולנו לעשׂות כמיטב יכולתנו להחזיר את השלום וּלהשתדל להימנע מכל מעשׂה או דיבור שיכול שישפיע בכיוון ההפוך. איננו צריכים להסכים אחד עם השני, אבל חובה להשתדל לנהל את חילוקי הדעות בלי לפגוע במרקם החברתי של הקהילה. חודש טוב ושבת שלום לכולם. – מיכאל גיליס
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדין אתנו. אחרי התייעצות רפואית הוועד החליט שבזמן התפילות הדלתות תשארנה פתוחות. החורף מתקרב ויהיו ימים שהקור מציק לנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:01, הבדלה: 17:15.
 • חֹדשׁ טוֹב!

Announcements

 • Mazal tov to Reuven and Ayelet Taub on the birth of a daughter. Mazal tov to grandparents Daniel and Zehava Taub and Jeff and Sheryl Kaye and to great grandfather Dr. Henry Goldblum.
 • Mazal tov to Naomi and Yisrael Lifshitz on the bat mitzvah of their granddaughter Chaya, the daughter of Ayelet and Ziv Abramowitz from Dimona.
 • Mazal tov to Rabbi Aaron and Pearl Borow on the birth of a great grandson. Grandparents are Ephraim and Yedida Borow of Neve Tzuf; the parents are Netanel and Maayan Borow of Migdal Oz.
 • The Lehman family thanks our kehilla for all the support and help during the recent shiva for Gideon ז״ל. It was greatly appreciated.
 • From the chairman of the Va’ad: The general meeting of the Amuta of the Beit Knesset that was held on Saturday night failed to elect a new va’ad. This means that the current va’ad continues in a caretaker capacity until a new va’ad is elected.
  On a personal note, I wish to add that lately we have experienced some arguments and unpleasant incidents uncharacteristic of our community. We must all make an effort to restore harmony and to refrain from actions and words that may have the opposite effect. We do not need to agree all the time but we do need to try to conduct our differences in a way that does not damage the social fabric of the community. Chodesh Tov and Shabbat Shalom. – Michael Gillis
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. Following professional consultation, the va’ad decided that during tefillot the doors must remain open. The winter months are approaching and there will be days when we will feel the cold. Because of health concerns the doors should be kept open even on cold days.
 • See our Times page. Candle-lighting: 4:01pm, Havdalah: 5:15pm.
 • חֹדשׁ טוֹב !

 

מתפלל מאומת קורונה בבית הכנסת

 • חברנו מרטין וייסברג נמצא חיובי לקורונה. ביום חמישי וביום שישי התפלל בבוקר במניין השני ב-7:45. מאחלים לו רפואה שלמה.

New COVID-19 Case

 • Our member Marty Weisberg has tested positive for coronavirus. On Thursday and Friday mornings, he attended the second minyan at 7:45. We wish him a רפואה שלמה.

פרשת חיי שרה

הודעות

 • מזל טוב לרותי רקובסקי להולדת הנינה, מיה, נכדה לשירה ובּרי שלזינגר, ובת לנעמי ואלישע שלזינגר.
 • קידוש חתני והכלה משׂמחת תורה תשפ"ג יתקיים בשבת חיי-שרה אחרי המניין השני. מזל טוב ותודה לכולם.
 • הציבור מתבקש לשׂים לב שלפי תקנון בית הכנסת: "שליח ציבור רשאי לעבור לפני התיבה רק באישור הגבאים, ואין "חזקות" או חיובים אוטומטיים בתחום זה."
 • האסיפה הכללית של עמותת בית הכנסת תתקיים במוצאי שבת חיי-שרה, כ״ה חשון, 19 בנובמבר בשעה 19:30. כל המעוניין להציע את עצמו או אחר להיות מועמד כחבר ועד מוזמן לפנות למיכאל גיליס. ראו דו״חות כספיים לשנת 2021 פה.
 • קורונה – דלתות פתוחותֿ

הקורונה עדין אתנו. אחרי התייעצות רפואית הוועד החליט שבזמן התפילות הדלתות תשארנה פתוחות. החורף מתקרב ויהיו ימים שהקור מציק לנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.

 • תזכורת – דמי חבר תשפ״ג

חברים שטרם שילמו דמי חבר לשנת תשפ״ג מתבקשים לשלם בהקדם. ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך האתר. הסכום הכולל לשנה זו הוא 1000 ש״ח למשפחה ו-500 ש״ח ליחיד.

 


Announcements

 • Mazal tov to Ruthie Rakovsky on the birth of a great-granddaughter, Mia;  granddaughter to Shira and Barry Schlesinger and daughter to Naomi and Elisha Schlesinger.
 • The kiddush of this year’s Simchat Torah Chatanim and Kallah will take place on Shabbat Chayei-Sarah (November 19) following the second minyan. Mazal tov and thank you to all.
 • The community is reminded that according to the rules of the Beit Knesset: “One can only serve as a ‘shaliach tzibbur’ with the permission of the gabbaim and there are no automatic ‘chazakot’ or ‘chiyuvim’ in this regard.
 • The Annual General Meeting of the Amuta of the Beit Knesset will take place on Motzei Shabbat ‘Chayei Sarah’ – 25th Cheshvan/November 19 – at 7:30pm. Anyone interested in being a candidate or nominating one for the va’ad please contact Michael Gillis. See 2021 Financial Report here.
 • Corona – Open Doors
  Corona is still with us. Following professional consultation the va’ad has decided that during tefillot the doors must remain open. The winter months are approaching and there will be days when we will feel the cold. Because of health concerns the doors should be kept open even on cold days.
 • Reminder: Membership Fees 5783

Members who have not yet paid their annual fees are reminded to do so. Payments can be made through the website. The total sum due is 1000 NIS for a family and 500 NIS for an individual.

 • See our Times page. Candlelighting: 4:03pm, Havdalah: 5:16pm.

ברוך דיין האמת – חברנו גדעון להמן

בצער רב מודיעים על פטירת חברנו, ובעלה של חברתנו יעל להמן

גדעון להמן ז"ל

ההלוויה תתקיים היום, יום ה', כ"ג חשבון, 17.11.22 ב-15:00
בבית ההספד "קהילת ירושלים" בגבעת שאול

שבעה בבית המשפחה בדרך חברון 83/1
כניסה מהחצר
שחרית: 7:30, מנחה וערבית: 16:20

האבלים: יעל להמן הילדים:
ישי ואיילת להמן והילדים
איתן ותמר להמן וילדיהם
עידית ומוישי כהן וילדיהם,
יאיר ונועה להמן וילדיהים
מוריה ואוריה להמן רוט וילדהים,
חיליק ועידית להמן וילדיהם

אלה המוכנים להכין ארוחות למשפחת לֶהמן במשך השבעה מתבקשים להירשם פה.

הַמָּקוֹם יְנַחֵם אֶתְכֶם בְּתוֹךְ שְׁאַר אֲבֵלֵי צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם וְלֹא תּוֹסִיפוּ לַדְּאָבָה עוֹד

נא ראו עמוד זה לעדכונים


With great sadness we announce the death of the
husband of our member Yael Lehmann

Gidon Lehman ז״ל

The funeral will be today, 17.11.22 at 3:00pm
Kehilat Yerushalayim / Givat Shaul

Shiva at Derech Hevron 83/1, entrance from the courtyard
Shaharit: 7:30 Minha/Arvit: 16:20

The mourners: Yael and the children:
Yishai & Ayelet Lehman and their children
Eitan & Tamar Lehman and their children
Idit & Moishe Cohen and their children
Yair & Noa Lehman and their children
Moriah & Uriya Lehman-Roth and their children
Hilik & Idit Lehman and their children

Those willing to prepare meals for the Lehman shiva, please sign up here.

הַמָּקוֹם יְנַחֵם אֶתְכֶם בְּתוֹךְ שְׁאַר אֲבֵלֵי צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם וְלֹא תּוֹסִיפוּ לַדְּאָבָה עוֹד

Please revisit this page for any updates.