ברוך דיין האמת – אברהם חמד

אנו מודיעים בצער על פטירתו של הגבאי של השכנים שלנו בבית כנסת בעל שם טוב

אברהם חמד

הלוויה התקיימה במוצ"ש

We regret to inform you of the passing of our neighboring Beit Knesset Ba'al Shem Tov's gabbai

Avraham Hemed

The funeral took place Saturday night

המקום ינחמם בתוך אבלי ציון וירושלים.

פרשת כי תשׂא

הודעות

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:59
 • צאת השבת: 18:11
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Announcements

Times

 • Shabbat candle-lighting: 4:59pm
 • Shabbat ends: 6:11pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here

פרשת תצוה

הודעות

 • רפואה שלמה לחברנו יעקב בסטהוף!
 • ראו פרוטוקול אסיפת ועד בית הכנסת.

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:53
 • צאת השבת: 18:06
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Refuah shelema to Yaakov Bestoff!
 • Here are the minutes of our recent board meeting.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 4:53pm
 • Shabbat ends: 6:06pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here

ברוך דיין האמת – אימה של רוזלינד דיוּק

אנו מודיעים בצער על פטירתה של אימה של חברתנו רוזלינד דיוּק

מרים רבקה (מימי) פלדמן

יושבים שבעה בבית משפחת דיוק
ברחוב הצפירה 22א (קומה 3)
שחרית ב-7:30 ומנחה ומעריב ב-17:15

We regret to inform you of the passing of the mother of Rosalind Duke

Miriam (Mimi) Feldman

Shiva is being observed at the Duke family residence
22א HaTsefira Street (3rd floor)
Shacharit at 7:30AM, mincha and ma'ariv at 5:15PM

המקום ינחמם בתוך אבלי ציון וירושלים.

פרשת תרומה

הודעות

 • מזל טוב לאבי אייזיקס לרגל ארוסי נכדתו בת לדינה ושמוליק.
 • מזל טוב לדוד אוֹליבסטוֹן על הכבוד שיִנָתֵן לו ע״י NCSY בהצטרפותו לקבוצת ״בן-זכאי״ ביום ראשון הקרוב.

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:47
 • צאת השבת: 18:00
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Avi Issacs on the engagement of his granddaughter, daughter of Dina and Shmulik.
 • Mazal tov to David Olivestone on his becoming the newest honorary member of NCSY's Ben Zakkai Honor Society this coming Sunday evening at the OU Israel Center.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 4:47pm
 • Shabbat ends: 6:00pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here