הודעה מהרב

הרב שלמה וילק

בס"ד לכל חברי הקהילה,

לפני מספר חודשים פניתי אליכם בבקשה לסייע לאחד החברים שנקלע למצוקה כלכלית קשה. מאז, לאורך כל התקופה חברים רבים תרמו סכומים נכבדים מאוד, ויותר מזה, התעניינו וביקשו לעזור בכל דרך אפשרית. אספנו כמאה אלף ש"ח שהיו עזרה גדולה למשפחה, ובסיוע והכוונה אנו מקוים כי המשפחה תמצא את אושרה ואת יציבותה כלכלית.

שוב גיליתי קהילה נפלאה, שללא רכילות וללא בקשת הכרת הטוב, רק עם רצון טוב ופשטות, מתגייסת לעזור ולתמוך. בימים רגילים אנו כושלים לעיתים בחוסר תשומת לב שלנו לאורחים או לחברים וחברות הזקוקים להזמנה לארוחה או למילה טובה, ואני מקווה כי היכולת לשלנו להתגייס למשימה חשובה זו תקרין עוד לימים הרגילים ולמשימות הקטנות.

בשם המשפחה אני מודה לכל התורמים, ומאחל כי נזכה להיות לעזר ולתמיכה בעיקר בשעות טובות ושמחות.

תודה, שלמה וילק

Rabbi Shlomo Vilk

To our members,

Several months ago, I asked your help for one of our members in trouble. Many of you responded, some contributing substantial amounts. Moreover, people expressed their concern and asked how else they could help. We have collected ₪100,000 to date — an enormous relief to this family — which we hope will help them reach a level of financial stability.

Once again, I am reminded of something special about our kehillah. With neither gossip nor credit-seeking — just plain good will — you turned out to help and support. On regular days, we often fail to notice guests or friends who would appreciate a kind word or a meal invitation, and I hope that our ability to meet the big recent challenge will translate into smaller, day-to-day things, too.

Speaking for the family, I want to thank all of the donors. I wish us all ongoing mutual support and the ברכות it bestows.

Thank you.
— Shlomo Vilk

פרשת ויחי – שבת חזק

זמנים

  • הדלקת נרות: 16:07
  • צאת השבת: 17:22
  • זמני תפילה פה
  • שיעורים פה

הודעות

 • מזל טוב לגיל ושרלוֹט גוֹלר על הולדת הנכד, בן לבתיה גולר דולן, בגואטמלה.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 4:07pm
 • Shabbat ends: 5:22pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here

Announcements

 • Mazal tov to Gil and Charlotte Goller on the birth of their new grandson, born to Batya Goller Dolan, in Guatemala.

פרשת ויגשׁ

זמנים

  • הדלקת נרות: 16:03
  • צאת השבת: 17:18
  • זמני תפילה פה
  • שיעורים פה

הודעות

 • מזל טוב לנתן (פִילִיפּ) וסוֹפי במברגר על הנכד החדש שנולד בלונדון, בן לחזיאל ואַנֶט ואח קטן לעילאי.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 4:03pm
 • Shabbat ends: 5:18pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here

Announcements

 • Mazal tov to Philippe and Sophie Bamberger on their new grandson in London, son to Cheziel and Annette and brother to Ilay.

ברוך דיין האמת – אחיו של יצחק פלאי

אנו מודיעים בצער על פטירתו של אחיו של חברנו יצחק פלאי

יוסי פלאי

יצחק ישב שבעה בביתו ברחוב יד חרוצים 8
ביום חמישי 17/12/15 בלבד
מנחה ב-16:25 מעריב ב-17:00

We regret to inform you of the passing of the brother of Yitzhak Pely

Yossi Pely

Yitzhak will be sitting shiva at his home at 8 Yad Harutzim Street
one day only: Thursday December 17.
Minha at 4:25PM, ma'ariv at 5:00PM

המקום ינחמם בתוך אבלי ציון וירושלים.

ברוך דיין האמת – אימו של סטיב זרובניק

בלב שבור ובצער רב אנו מודיעים על פטירת אמנו, סבתנו היקרה והאהובה

מריס (מרים) זרובניק

הלויה היום, יום ג', 15/12/15 בשעה 19:00
בבית ההספד, גבעת שאול (קהילת ירושלים)
שבעה בבית המנוחה
רחוב הפלמ"ח 12 דירה 1
הבנות, ליסה וסוזי ישבו ביום א' וב', 20-21.12 ב"כפר ציפורי"
שחרית 6:45, מנחה 16:25
נא להימנע מביקורים בין 13:00 – 15:00

In deep sorrow we announce that our dear, beloved Mother,
Grandmother and Great-Grandmother

Marise Caston Zerobnick מרים בת שלמה

has passed away.
The funeral will be this evening, Tuesday 15.12.15 at 7:00 p.m.
Beit Hahesped Givat Shaul
Shiva will be at her home
Rehov Palmach 12/1, Jerusalem
Daughters, Lisa and Suzy will sit Sunday & Monday 20 – 21.12 at Kfar Zippori
Shaharit: 6:45 a.m.  /  Mincha: 4:25 p.m.
Please do not visit between 1:00 – 3:00
Mourning: Lisa, Steve, Suzy and the loving family