פרשת נשׂא

הודעות

 • רפואה שלמה לאלחנן הרץ.
 • רפואה שלמה ליעל פנקובר.
 • משתתפי הטיול בבתי הכנסת הישנים בשכונת מחנה יהודה ושכנותיה יוכלו לקבל בהשאלה את ספרו של ראובן גפני "נוסח ירושלים" אצל מנחם זר כבוד. בספר יוכלו לקרוא במפרט על בתי הכנסת ולהזכר.
 • אסיפת חברים תתקיים במוצ"ש פר' שלח לך 13/6/15.
 • בשבת פר' בהעלותך יתקיים קידוש רבא לכבוד חברינו המגיעים לגבורות: פרל בורו ונחמיה יואל.

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:03
 • מנחה וקבלת שבת: 18:01 ו-19:30
 • מנחה קטנה: 19:10
 • צאת השבת: 20:20
 • מנחה במשך השבוע הקרוב: 19:30

שיעורים

 • שיעור בדף יומי ע"י הרב שלמה וילק בשבת בבוקר לפני התפילה בשעה 7:15.
 • אין שיעור בתלמוד באנגלית ע"י אלישע גרטנר בשבת שעה לפני מנחה.
 • שיעור בדף יומי במשך השבוע 50 דקות לפני מנחה ע״י נחמיה יואל.
 • בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ע"י הרבנית פֶּרל בורו ביום א' בשעה 20:00.
 • שיעור בנושא תורתו של הרב נחמן מברסלב ע"י הרב שלמה וילק ביום ג׳ ב-21:00.
 • שיעור בתלמוד ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי בימי ב׳ ו-ה׳ אחרי מנין שני של שחרית.

Notices

  • Refuah shlema to Yael Penkover.
  • Refuah shlema to Elhanan Hertz.
 • Participants in the Yom Yerushalayim outing can borrow Reuven Gafni's book נוסח ירושלים from Menachem Zer Kavod.
 • Next shabbat, June 6, we will hold a kiddush in honor of our members Pearl Borow's and also Nechemia Yoel's reaching the age of גבורות.
 • A general members' meeting will be held on Saturday night, June 13.

Times

  • Candle-lighting: 7:03pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 6:01pm and 7:30pm
 • Mincha k'tana: 7:10pm
 • Shabbat ends: 8:20pm
 • Mincha during the week: 7:30pm

Classes

  • Rabbi Shlomo Vilk's Daf yomi: shabbat morning 7:15am
  • No Elisha Gertner's Talmud class: Shabbat afternoon an hour before mincha (English)
  • Nechemia Yoel's Daf yomi during the week: 50 minutes before mincha
 • Pearl Borow's women's נ״ך class: Sunday evening at 8pm
 • Rabbi Shlomo Vilk's class on Rabbi Nachman of Breslav: Tuesday evening at 9pm
  • Chaim Milikowski's Talmud class: Monday & Thursday after 2nd minyan

 

פרשת במדבר – חג שבועות

הודעות

 • מזל טוב לרב אהרון ופּרל בורו על אירוסי נכדם נתנאל בורו (בן של אפרים וידידה בורו) למעין שפירא, שניהם מנווה צוף.
 • תזכורת: לימוד ליל שבועות פה.
 • ראו פרוטוקול של ישיבה האחרונה של ועד בית הכנסת פה.

זמנים

 • הדלקת נרות שבת: 18:59
 • מנחה וקבלת שבת: 17:53 ו-19:25
 • מנחה קטנה: 19:15
 • ערב שבועות חל במוצ"ש, לכן:
  • בשבת במדבר יש להדליק נר נשמה וממנו להדליק נרות של חג
  • בשבועות הדלקת נרות בבית לאחר ערבית
  • קידוש בערב שבועות בסדר יקנה"ז (ראשי תיבות: יין קידוש נר הבדלה זמן [=שהחיינו])
  • לאומרי יזכור, יש להדליק נר נשמה נוסף
 • ערבית שבועות: 19:56
 • מנחה קטנה: 19:15
 • צאת החג: 19:54
 • מנחה במשך השבוע הקרוב: 19:25

שיעורים

 • שיעור בדף יומי ע"י אלישע גרטנר בשבת בבוקר לפני התפילה בשעה 7:15.
 • שיעור בתלמוד באנגלית ע"י אלישע גרטנר בשבת שעה לפני מנחה.
 • שיעור בדף יומי במשך השבוע אחרי תפילת ערבית נחמיה יואל.
 • אין שיעור לנשים בגמרא מסכת מגילה למתחילות ע"י יעל פנקובר ביום א׳ בשעה 19:00.
 • אין בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ע"י הרבנית פֶּרל בורו ביום א' בשעה 20:00.
 • אין שיעור בנושא תורתו של הרב נחמן מברסלב ע"י הרב שלמה וילק ביום ג׳ ב-21:00.
 • שיעור בתלמוד ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי בימי ב׳ ו-ה׳ אחרי מנין שני של שחרית.

Notices

 • Mazal tov to Rabbi Aaron & Pearl Borow upon the engagement of their grandson Netanel Borow to Maayan Shapira, both of Neve Tsuf. Netanel is the son of Ephraim & Yedida Borow.
 • Reminder: Shavuot night learning here.
 • See the minutes of the last va'ad meeting here (Hebrew).

Times

  • Shabbat candle-lighting: 6:59pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 5:53pm and 7:25pm
 • Mincha k'tana: 7:15pm
 • Shavuot starts Saturday night — therefore:
 • Light a ner neshama before shabbat, and light the holiday lights from it
 • On Erev Shavuot, light candles only after ma'ariv
 • Kiddush order on Erev Shavuot: wine, havdalah, then shehehiyanu
 • For those saying Yizkor, light an extra ner neshama
 • Ma'ariv on Erev Shavuot: 7:56pm
 • Mincha k'tana: 7:15pm
 • Shavuot ends: 7:54pm
 • Mincha during the week: 7:25pm

Classes

  • Elisha Gertrner's Daf yomi: shabbat morning 7:15am
  • Elisha Gertner's Talmud class: Shabbat afternoon an hour before mincha (English)
  • Nehemia Yoel's Daf yomi: evenings after ma'ariv
 • No Yael Penkower's women's Talmud class: Sunday evening at 7pm
 • No Pearl Borow's women's נ״ך class: Sunday evening at 8pm
 • No Rabbi Shlomo Vilk's class on Rabbi Nachman of Breslav: Tuesday evening at 9pm
  • Chaim Milikowski's Talmud class: Monday & Thursday after 2nd minyan

 

מזל טוב למשפחת טאוב

מזל טוב ללאה ויהודה טאוב על הולדת בנם בכורם וכמו כן לסבתאות וסבות זהבה ודניאל טאוב ואֶלִיסָה ודוד פִין ולכל המשפחות.

אי״ה ביום שישי 22/5 בשעה 08:15 תתקיים בבית הכנסת תפילת שחרית וברית מילה בשעה 08:45. כל חברי הקהילה מוזמנים לתפילה ולברית.

Mazal tov to Leah and Judah Taub on the birth of their new son and to grandparents Zehava and Daniel Taub and Elissa and David Finn — and to all the families.

There will be a special תפילת שחרית at our shul on Friday morning, May 22, followed immediately by a brit milah. The entire congregation is invited.

פרשת בחוקתי – שבת מברכים

הודעות

 • מזל טוב לקלמן וברברה פיינברג על הולדת הנכדה, בת לבתם דבורה לי דוד.
 • בשבת בשעה 11:00 מזמינים גדעון ויעל להמן את חברי הקהילה לסעודת הודייה בביתם בדרך חברון 83/1.
 • בשבת בשעה 18:50 סעודה שלישית בחצר לכבוד יום ירושלים. שיחה על ירושלים יתן משה חרמץ.
 • ראו תכנית לימוד ליל שבועות פה.
 • יש לוח חדש להדפסה לששת חדשים האחרונים של תשע״ה פה.
 • ראו פרוטוקול של ישיבה האחרונה של ועד בית הכנסת פה.

זמנים

 • הדלקת נרות: 18:54
 • מנחה וקבלת שבת: 17:53 ו-19:20
 • מנחה קטנה: 18:30
 • צאת השבת: 20:10
 • מנחה במשך השבוע הקרוב: 19:20
 • יום ירושלים ביום א׳ 17/5
  • תפילות בזמנים הרגילים עם תפילות חג וקידוש לאחר שני המניינים
 • ראש חודש סיון חל ביום ג׳ 19/5
  • החל מראש חודש זה, מנין השני של שחרית יתקיים ב- 7:20 בבוקר

שיעורים

 • שיעור בדף יומי ע"י הרב שלמה וילק בשבת בבוקר לפני התפילה בשעה 7:15.
 • שיעור בתלמוד באנגלית ע"י אלישע גרטנר בשבת שעה לפני מנחה.
 • שיעור בדף יומי במשך השבוע אחרי תפילת ערבית נחמיה יואל.
 • אין שיעור לנשים בגמרא מסכת מגילה למתחילות ע"י יעל פנקובר ביום א׳ בשעה 19:00.
 • בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ע"י הרבנית פֶּרל בורו ביום א' בשעה 20:00.
 • שיעור בנושא תורתו של הרב נחמן מברסלב ע"י הרב שלמה וילק ביום ג׳ ב-21:00.
 • שיעור בתלמוד ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי בימי ב׳ ו-ה׳ אחרי מנין שני של שחרית.

Notices

 • Mazal tov to Kalman and Barbara Feinberg on the birth of a new granddaughter, born to their daughter Debra Lee David.
 • This shabbat, at 11:00am, Gidon and Yael Lehman invite our members to a special thanksgiving meal at their home at 83/1 Derekh Hevron.
 • This shabbat, at 6:50pm, there will be a special seuda shlishit in honor of Yom Yerushalayim, with a special discussion led by Moshe Harmatz.
 • See the Erev Shavuot program here.
 • There is a newly updated 6-month printable schedule here.
 • See the minutes of the last va'ad meeting here.

Times

  • Candle-lighting: 6:54pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 5:53pm and 7:20pm
 • Mincha k'tana: 6:30pm
 • Shabbat ends: 8:10pm
 • Mincha during the week: 7:20pm
 • Yom Yerushalayim on Sunday 17/5: regular times for morning minyanim, but with special holiday tefilot and kiddush after each
 • Rosh Hodesh Sivan on Tuesday 19/5: starting this time, the 2nd morning Rosh Hodesh minyan will start at 7:20am

Classes

  • Rabbi Shlomo Vilk's Daf yomi: shabbat morning 7:15am
  • Elisha Gertner's Talmud class: Shabbat afternoon an hour before mincha (English)
 • No Yael Penkower's women's Talmud class: Sunday evening at 7pm
 • Pearl Borow's women's נ״ך class: Sunday evening at 8pm
 • Rabbi Shlomo Vilk's class on Rabbi Nachman of Breslav: Tuesday evening at 9pm
  • Chaim Milikowski's Talmud class: Monday & Thursday after 2nd minyan

 

לימוד ליל שבועות

בית הכנסת, "עמק רפאים", מזמין את הציבור הרחב לחוויית לימוד ליל שבועות. הלימוד יתקיים אי"ה בליל שבועות , מוצאי שבת , ה' סיוון, (24.5.15) החל מהשעה 22:00.

Shavuot2יישׂאו דברים:

 • 22:00-22:45- אבינועם רוזנק, החוג למחשבת ישראל באונ' העברית ועמית מחקר ון ליר בנושא: סוד השפה וההתגלות בעקבות הרמב"ם והרמב"ן
 • 23:00-23:45- הרב ברוך קהת, ר"מ בישבת מחניים בנושא: "פרשות השמיטה והיובל בתורה"
 • 23:45-00:30- הסופרת מירה מגן,
  בנושא: נעשה ונשמע; ויתור או אתגר מתמשך?
 • 1:00-לימוד בחברותא
 • 04:30—קריאת מגילת רות
 • תפילת שחרית ותיקין

ציבור המתפללים, נשים וגברים , מוזמן!
במקום יוגש כיבוד קל.

 • ביום חג השבועות בשעה 18:00 יתקיים בבית המדרש שיעור ע" ד"ר קורן בנושא: מגילה שכולה חסד. קריאת מגילת רות על פי המדרש.

בברכת חג שמח!
הצוות המארגן

You are cordially invited to an evening of learning on Erev Shavuot, Saturday night, May 24, starting at 10PM.

Speakers:

 • 10:00-10:45PM: Avinoam Rozenak, Department of Jewish Thought, Hebrew University, and Van Leer Research Fellow: "The secret of language and revelation following the Rambam and Ramban"
 • 11:00-11:45PM: Rabbi Baruch Kehat, head of Yeshivat Mahanayim:  "Shmita and Yovel in the Torah"
 • 12:00-12:45PM: Mira Magen, noted author: "נעשׂה ונשׁמע: concession or ongoing challenge?"
 • 1:00AM – : chevruta study
 • 4:30AM: Reading of Megillat Ruth
 • Tefilat shacharit

The public, women and men, are invited. A light snack will be served.

 • On Shavuot at 6:00PM, Dr. Itzhak Korn will give a shiur on "The Megillah that is entirely Hesed: reading the Megillah according to the Midrash"

A happy Shavuot,
— the organizing committee