פרשת שמות

הודעות

 • ההרשמה מהיום ואילך לשבתון השנתי בעכו ב-17/5/19 היא לרשימת המתנה בלבד.
 • תזכורת: בימי שני בשעה 19:15 החל מ-31/12/2018, תתקיים סדרה חדשה של הרב אביעד תבּוֹרי בשׂפה האנגלית: ״תגובות הלכתיות לאירועים הסטוריים במדינת ישׂראל״. ראו פּוסטר.

סדר יום

 • גבאי: שׂשׂון צַ׳קוטאי
 • קריאת התורה: נועם זְרוֹבּניק
 • דבר תורה בערב שבת: הרב שלמה וילק
 • שיעור בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק: "סמכות חכמים"

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:08
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:35
 • תפילת מנחה קטנה: 16:15
 • תפילת ערבית: 17:24
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

  • The registration for our annual Shabbaton, this year in Acco, May 17, 2019, is now for waiting list only.
  • Reminder: on Monday evenings at 7:15pm, starting December 31, there will be a new lecture series in English by Rabbi Aviad Tabory: "Halachic Responses to Historical Events in the State of Israel." See details and poster here.

Schedule

 • Gabbai: Sasson Chacoty
 • Torah reading: Noam Zerobnick
 • D'var Torah on Erev Shabbat: Rabbi Shlomo Vilk
 • Class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: "Sages' authority"

Times

 • Candle-lighting: 4:08pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 4:35pm
 • Mincha: 4:15pm
 • Ma'ariv and end of shabbat: 5:24pm
 • Full schedule here
 • Classes here

פרשת ויחי – שבת חזק

הודעות

 • מזל טוב לסבא אברהם ולסבתא ציפי בנמלך לרגל בר-המצווה של הנכד מלוא שהגיע משיקגוֹ עם משפחתו.
 • מזל טוב לרב אהרון ופֶּרל בּוֹרוֹ לרגל הולדת הנין, בן למיכל ויוסי מנור, נכד לאפרים וידידה בורו.
 • אם את/ה מתכוונ/ת להעביר תרומה כלשהי לבית הכנסת, אנא עשׂו זאת עד ל-26/12/18 כדי לקבל קבלה לשנת 2018.
 • תזכורת: הצטרפו לשבתון השנתי בעכו 17/5/19.

קורס חדש

 • בימי שני בשעה 19:15 החל מ-31/12/2018, תתקיים סדרה חדשה של הרב אביעד תבּוֹרי בשׂפה האנגלית: ״תגובות הלכתיות לאירועים הסטוריים במדינת ישׂראל״. ראו פּוסטר.

סדר יום

 • גבאי: שׂמחה אדל
 • קריאת התורה: יהודה מילטש
 • דבר תורה בערב שבת: מרדכי פנקובר
 • שיעור בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק: "סמכות חכמים"

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:04
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:30
 • תפילת מנחה קטנה: 16:10
 • תפילת ערבית: 17:20
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

  • Mazal tov to Avraham and Zippi Benmelech on the bar-mitzvah of their grandson Milo, who arrived from Chicago with his family to celebrate.
  • Mazal tov to Rabbi Aaron and Pearl Borow on the birth of a great-grandson, son of Michal and Yossi Manor, grandson of Ephraim and Yedida Borow.
  • If you are making any contribution to the Beit Knesset, please do so by December 26, if you want a receipt for 2018. If you make a wire transfer, please notify Marty Weisberg promptly, because receipts issued in 2019 cannot be backdated.
  • Reminder: sign up for our annual Shabbaton, this year in Acco, May 17, 2019.

New Lecture Series

 • On Monday evenings at 7:15pm, starting December 31, there will be a new lecture series in English by Rabbi Aviad Tabory: "Halachic Responses to Historical Events in the State of Israel." See details and poster here.

Schedule

 • Gabbai: Simcha Edel
 • Torah reading: Jerry Milch
 • D'var Torah on Erev Shabbat: Monty Penkower
 • Class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: "Sages' authority"

Times

 • Candle-lighting: 4:04pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 4:30pm
 • Mincha: 4:10pm
 • Ma'ariv and end of shabbat: 5:20pm
 • Full schedule here
 • Classes here

פרשת ויגש

הודעות

 • מזל טוב לרב שלמה וְשׁוֹשׁי וילק לרגל הולדת הנכדה.
 • משפחות וילק ואֶדְל מזמינות את הקהילה לקידושא רבא לרגל לידות הנכדות והנכדים בשתי המשפחות בשנה האחרונה:
  • שי, לנעמה ואֹהד וילק; תינוקת לאביטל ויהודה אדרי.
  • כרמל ארייה, לשיינה ובצלאל מרכוס; יהודה מנחם, לאילת ונריה גוטשטיין; אביגיל שרה, לאדוָה ואלישע אדל; גלעד איתן, לנטלי ושי קדם.
 • מזל טוב למרדכי פנקובר לרגל הוצאה לאור של החלק השלישי בטְרִילוֹגִיָה שלו: Palestine to Israel: Mandate to State, 1945-1948. ראו חוברת כאן.
 • תזכורת: הצטרפו לשבתון השנתי בעכו 17/5/19.

סדר יום

 • גבאי: מרדכי פנקובר
 • קריאת התורה: הרב נחום וינקלר
 • דבר תורה בערב שבת: הרב שלמה וילק
 • שיעור בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק: "סמכות חכמים"

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:01
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • תפילת מנחה קטנה: 16:05
 • תפילת ערבית: 17:15
 • ראו זמנים לצום עשׂרה בטבת ביום ג׳ פה
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

  • Mazal tov to Rabbi Shlomo and Shoshi Vilk on the birth of their new granddaughter.
  • The Vilk and Edell families invite the kehilla to a kiddush on Shabbat morning in honor of the grandchildren born to both families in the past year:
   • Shai, to Naama & Ohad Vilk; a daughter, to Avital & Yehuda Edry.
   • Carmel Ariyah, to Shayna & Bezalel Marcus; Yehuda Menachem, to Ayelet & Neriya Gottstein; Avigail Sara, to Adva & Elisha Edell; Gilad Eitan, to Natalie & Shai Kedem
  • Mazal tov to Monty Penkower upon the publication of the third part of his trilogy: Palestine to Israel: Mandate to State, 1945-1948. See flyer here.
  • Reminder: sign up for our annual Shabbaton, this year in Acco, May 17, 2019.

Schedule

 • Gabbai: Monty Penkower
 • Torah reading: Rabbi Neil Winkler
 • D'var Torah on Erev Shabbat: Rabbi Shlomo Vilk
 • Class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: "Sages' authority"

Times

 • Candle-lighting: 4:01pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 4:25pm
 • Mincha: 4:05pm
 • Ma'ariv and end of shabbat: 5:15pm
 • See schedule for the Fast of Asarah BeTevet on Tuesday here
 • Full schedule here
 • Classes here

פרשת מקץ – שבת חנוכה – ראש חודש

הודעות

 • מזל טוב למיכל ומאיר פַכלר לרגל בת המצווה של נכדתם הבכורה תהילה טבריס, בתם הבכורה של תניה ויעקב טבריס.
 • מזל טוב לרות ומאיר לוֹקשין לרגל הולדת הנכדה, חנה אורה לוקשין, בתם של אביבה ונועם.
 • מזל טוב לחיה ומרדכי סלע לרגל הולדת הנינה, בת לאופיר וחגי נובוסלסקי, נכדה למיכל וניצן סלע.
 • תזכורת: קורס חדש: החיים והכתבים של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק מאת פרופ' יצחק קורן, מתחיל ביום ד׳ הקרוב 12/12/18.
 • תזכורת: הצטרפו לשבתון השנתי בעכו 17/5/19.

סדר יום

 • גבאי: מיכאל גיליס
 • קריאת התורה: נתנאל טוֹברמן
 • דבר תורה בערב שבת: יעקב טבּריס
 • שיעור בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק: "סמכות חכמים"

זמנים

 • תתקיים מנחה גדולה ב- 14:00 בערב שבת
 • הדלקת נרות: 16:00
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • תפילת מנחה קטנה: 16:05
 • תפילת ערבית: 17:05
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

  • Mazal tov to Michal and Meir Fachler on the bat mitzvah of their eldest grandchild, Tehila Tabris, daughter of Tanya and Yakov Tabris.
  • Mazal tov to Ruth and Marty Lockshin on the birth of a granddaughter, Hannah Rose Lockshin, daughter of Aviva and Noam.
  • Mazal tov to Chaya and Mordechay Sela on the birth of a great-granddaughter; the parents are Ophir and Hagai Novoselski; and the grandparents: Michal and Nitzan Sela.
  • Reminder: New Course: The Life and Writings of Rav Joseph B. Soloveitchik, by Prof. Eugene Korn, beginning this coming Wednesday, Dec. 12.
  • Reminder: sign up for our annual Shabbaton, this year in Acco, May 17, 2019.

Schedule

 • Gabbai: Michael Gillis
 • Torah reading: Netanel Toberman
 • D'var Torah on Erev Shabbat: Yakov Tabris
 • Class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: "Sages' authority"

Times

 • Special mincha gedola on Friday at 2:00pm
 • Candle-lighting: 4:00pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 4:25pm
 • Mincha: 4:05pm
 • Ma'ariv and end of shabbat: 5:05pm
 • Full schedule here
 • Classes here

קורס חדש: החיים והכתבים של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק

מאת פרופ' יוג'ין (יצחק) קורן

מידי יום רביעי בערב, החל מיום 12 בדצמבר 20:00-21:15  (אנגלית)

נלמד את חיבוריו של ר 'סולובייצ'יק העוסקים בשאלות הבאות:

 • איך אביו, אמו ולימודיו באוניברסיטה בברלין מעצבים את השקפתו על היהדות?
 • איך מתייחסת ההלכה למצב האנושי הבסיסי?
 • כיצד מתייחסת התורה לחכמה האנושית?
 • למה הרב סולובייצ'יק "התגייר" לציונות?
 • מהי הגישה שלו לסבל ולמה צדיקים לפעמים סובלים?
 • מה היה יחסו לדתות אחרות ולקשרים בין-דתיים?
 • האם ר 'סולובייצ'יק הוא ראש ישיבה או פילוסוף?
 • למה ר' סולובייצ'יק חשוב היום? האם הוא חשוב לחיי דתיים בארץ?

ליוג'ין קורן יש סמיכה מפרחי שושנים (בישראל) ובעל תואר שלישי בפילוסופיה מוסרית מאוניברסיטת קולומביה (ניו יורק). הוא לימד פילוסופיה כללית ויהודית בקולומביה, בישיבה אוניברסיטה, ואוניברסיטת סטון הול. הוא היה מייסד העורך של "כתב עת עדה" ופרסם יותר מ-40 מאמרים מדעיים על המחשבה היהודית, על המוסר היהודי, על ההלכה ועל יחסי יהודים-נוצרים. כתביו תורגמו לעברית, לספרדית, לגרמנית ולאיטלקית. הוא ואשתו, לילה מגנוס קורן, עלו ארצה בשנת 2014.

להירשם ebkorn@gmail.com . פּוֹסטר פה.


The Life and Writings of Rav Joseph B. Soloveitchik

by Prof. Eugene (Yitshak) Korn
Wednesday evenings beginning December 12, 2018 (in English) 20:00-21:15

We will study R. Soloveitchik’s essays that deal with the following questions:

 • How did his father, his mother and his university studies in Berlin shape his view of Judaism in different ways?
 • How does halakhah relate to the basic human condition?
 • How does Torah relate to human wisdom?
 • Why did Rav Soloveitchik “convert” to Zionism?
 • What is his approach to suffering and why tzadikim sometimes suffer?
 • What was his attitude toward other religions and interfaith relations?
 • Was R. Soloveitchik primarily a rosh yeshiva or a philosopher?
 • Why is R. Soloveitchik important today? Is he important for Israeli religious
  life?

Eugene Korn has semichah from Pirchei Shoshanim and holds a Ph.D.in moral philosophy from Columbia Columbia University (New York City). He has taught general and Jewish philosophy at Columbia, Yeshiva and Seton Hall Universities. He was founding editor of The Edah Journal and has published more than 40 scholarly essays on Jewish thought, Jewish ethics and halakhah and essays on Jewish thought, Jewish ethics and halakhah, and Jewish-Christian relations. His writings have been translated into Hebrew, Spanish, German, and Italian. He and his wife, Lila Magnus Korn, made Aliyah in 2014.

Register at ebkorn@gmail.com. Poster here.