פרשת צו – פסח

הודעות

 • הלילה, בין יום ה'-ו' 26/3/2021 עוברים לשעון קיץ — מקדמים את השעון בשעה.
 • כאן הקלטה של השיעור של הרב וילק לכבוד פסח ב-22/3/2021.
 • מזל טוב לעדינה ומשה שלזינגר לרגל הולדת הנינה הראשונה, נכדה לאבי וחדוה שלזינגר, בת לפז ויעקב גיליס.
 • מזל טוב ליהודית ואהרן ריבלין לרגל האירוסין של בנם נריה בנימין עם מעין קטריוס , בתם של עמיר ושרון קטריוס.
 • מזל טוב לסִיל ודוד אוליבסטון לרגל הבר מצווה של נכדם, יאיר ברוך, בנם של פרומי ואלישע אוליבסטון מאבן שמואל.
 • ברכת מזל טוב כפולה לגרשון וליילה לואל על הבר מצווה של נכדם דב-בער לואל, ועל הולדת נין ראשון, בן ליוסף יצחק וחיה לואל מרמות. כ״כ מזל טוב לסבא וסבתא אבי משה וגילה לואל. 
 • מזל טוב לפרל ואהרן בורו על הולדת נין בשיקגו, ארה״ב. בן לרפי ומעין זימרמן, נכד לג׳וֹ ובֶּקי זימרמן.
 • קהילתנו קיבלה לאחרונה מכתבי תודה משני ארגונים שתרמנו להם מזון וציוד נוסף. תודה ״מאתנחתא״-דלת לחיים חדשים לבני נוער, ומ״אשה לאשה״ מקלט לנשים נפגעות וילדיהן.  יהי רצון שנזכה להרבה אפשרויות נוספות למצוות. 
 • יש להירשם מראש פה לתפילות של ליל שבת וחג.

זמנים

יום ששי י"ג בניסן 26/3/21

 • שורפים את החמץ עד 11:28 (אמירת "כל חמירא" בשבת)

שבת הגדול 27/3/21

 • הדלקת נרות: 18:19
 • מנחה וקבלת שבת: 18:45
 • שחרית (מניין אחד): 7:00
 • סוף זמן אכילת חמץ: 10:12
 • ביטול חמץ עד 11:28
 • מנחה גדולה: 13:15
 • ערבית: 19:15
 • הדלקת נרות חג לא לפני 19:32

חג הפסח 28/3/21

 • שחרית: 8:30 (מניין אחד)
 • מנחה: 18:40
 • ערבית וצאת החג: 19:32, זוּם: 19:40.

חול המועד מ-29/3/21 עד ל-2/4/21

שביעי של פסח – שבת 3/4/21

 • הדלקת נרות: 18:24
 • מנחה: 18:50
 • ערבית: 19:23
 • שחרית: 7:00 ו-9:00
 • מנחה: 18:40
 • ערבית וצאת השבת וחג: 19:37, זוּם: 19:42.

Announcements

 • Tonight, between Thursday and Friday, 26 March 2021, we start Summer (Daylight Savings) Time. Move the clock forward one hour.
 • Here is a recording on YouTube of Rav Vilk's Pesach shiur.
 • Mazal tov to Adina and Moshe Schlesinger on the birth of a first great-grandchild, granddaughter of Avi and Hedva Schlesinger and daughter of Paz and Yaakov Gillis.
 • Mazal tov to Aharon and Yehudit Rivlin on the engagement of their son Neria Benjamin to Maayan Katarivas, daughter of Amir and Sharon Katarivas.
 • Mazal tov to Ceil and David Olivestone on the bar mitzvah of their grandson Yair Baruch, son of Frumie and Elisha Olivestone, of Even Shmuel.
 • Two mazal tovs to George and Lila Lowell — on the bar mitzvah last week of their grandson Dov-Ber Lowell, and on the birth this week of their first great-grandchild, a son to Yosef Yitzchak and Chaya Lowell of Ramot. Mazal Tov to new grandparents Avi Moshe and Gila Julie Lowell-Lebowitz of Ramot. 
 • Mazal tov to Rabbi Aaron and Pearl Borow on the birth of a great-grandson in Chicago. He is the son of Rafi and Maayan Zimmerman, grandson of Joe and Becky Zimmerman.
 • Beit Knesset Emek Refaim — our Yael kehilla — has received two letters of thanks from organizations to which we recently contributed foodstuffs and supplies. Thank you from “Etnachta” youth shelter, and from “Woman to Woman” women and children’s shelter.  
 • Please register in advance here for tefillot for Erev Shabbat and Chag.

Times

Friday, March 26

 • Burn חמץ by 11:28am; we say כל חמירא on Shabbat

Shabbat HaGadol, March 27

 • Candle-lighting: 6:19pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:45pm
 • Shacharit (one minyan only): 7:00am
 • Stop eating חמץ by 10:12am
 • ביטול חמץ by 11:28am
 • Mincha Gedola: 1:15pm
 • Arvit: 7:15pm
 • Candle-lighting for חג: not before 7:32pm

Pesach, March 28

 • Shacharit (one minyan only): 8:30am
 • Mincha: 6:40pm
 • Arvit and end of חג at: 7:32pm, Zoom: 7:40

Chol HaMoed, March 29 – April 2

 • Shacharit: 7:00am, Zoom: 7:30am
 • Mincha: Zoom: 1:20pm
 • Arvit: Zoom: 7:40pm

Shvi'i Shel Pesach, April 3

 • Candle-lighting: 6:24pm
 • Mincha: 6:50pm
 • Arvit: 7:23pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 6:40pm
 • End of Shabbat and Chag: 7:37pm, Zoom: 7:42

  

 

.

 

פרשׁת ויקרא

הודעות

 • מזל טוב לחוה ואברהם דוד לרגל הולדת הנין, בנם של רינת ודניאל נחשוני ונכדם של שרון ועקיבא דוד.
 • מזל טוב לזהבה ומנחם זר כבוד לרגל אירוסי נכדתם הילה, בת טובה ועמית סירקס ממודיעין, למשה מזוז מקצרין.
 • תזכורת: קמחא דפסחא: פרטים פה.
 • תזכורת: מכירת חמץ וּזמני פסח פה.
 • אפשר לקנות הגדת פסח על-ידי מיכאל קגן — בין אי-סדר לסדר — גם בעברית וגם באנגלית. נא התקשרו ל- michael@mlkagan.com.

עמותת אתנחתא

 • תרומת מצרכים עודפים ל"אתנחתא": עמותת אתנחתא פנתה אלינו לעזור להם. 'אתנחתא' הוקמה בשנת 1996, ומופעלת באמצעות עמותת "אותות-דלת לחיים חדשים" אשר לה רשת של בתים לנוער במצבי קצה, ונמצאת תחת פיקוח "חסות הנוער" — משרד הרווחה השירותים החברתיים. הם מתחזקים ומפעילים בדרך חברון 106 ירושלים ואשר מלינים ומטפלים באוכלוסיית הנוער בעיקר. הם מבקשים מזון יבש מכל הסוגים, קופסאות שימורים, זיתים, מלפפונים חמוצים, חומוס, טחינה, תירס אפונה וכו'… מאחר וחג הפסח קרב ניתן להעביר אליהם כל מזון שאינכם מעוניינים בו. שׂשׂון צ'קוטאי יטפל בהעברת המצרכים וניתן להשאיר את כל אשר תרצו בבית הכנסת בפינה בעזרת הנשים ו/או למסור אותו אישית לשׂשׂון, 052-287-1162. תזכו למצוות ותגדילו לעשות.

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים
 • הדלקת נרות: 17:15
 • מנחה וקבלת שבת: 17:40
 • דף יומי  6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: :17:05
 • דרשת "שבת הגדול" (בין מנחה למעריב)
 • ערבית: 18:27 זוּם: 18:32
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול:   אין

Announcements

 • Mazal tov to Chava and Avraham David on the birth of a great-grandson to Rinat and Daniel Nachshoni. Grandparents are Sharon and Akiva David.
 • Mazal tov to Zehava and Menachem Zer Kavod on the engagement of their granddaughter Hila Sirkis to Moshe Mazooz of Katzrin. Mazal tov also to Hila’s parents, Tova and Amit Sirkis of Modiin.
 • Reminder: Kimcha D’Pischa 2021: details here.
 • Reminder: Chametz selling and Pesach schedule here.
 • Copies of The Holistic Haggadah with original commentary by Michael Kagan are available both in English and in Hebrew.  Please contact Michael at michael@mlkagan.com.  Don’t leave Mitzraim without one! 

Etnachta

 • Donating Foodstuffs to “Etnachta”: The “Etnachta” organization has turned to our community for help. “Etnachta” runs a network of houses for youth in distress under the supervision of the Welfare Ministry. They maintain a house at Derech Hevron 106 which accommodates and cares for young people. They ask for foodstuffs of all kinds such as canned goods, olives, pickles, humus, corn, etc. As Pesach approaches we ask that you donate any tins that you will not be using. Sasson Chacoty will take care of delivering the food which can be left in the Beit Knesset in a corner of the women’s section, or you can deliver them directly to Sasson, 052-287-1162.

  Times

  • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
  • According to “Tav Yarok” rules members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
  • Shabbat candle-lighting: 5:15pm
  • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:40pm
  • Daf Yomi 6:30am
  • Shacharit: 7:00am and 9:00am
  • Mincha: 5:05pm
  • “Shabbat HaGadol” Drashah (between Mincha and Ma'ariv)
  • Arvit: 6:27pm, Zoom: 6:32pm
  • Weekday Shacharit: 6:00am
  • Weekday Mincha:  no

זמני פסח תשפ״א

 • יִשָׂא הרב שלמה וילק שיעור לכבוד פסה ביום שני 22/3 בשעה 20:00 בזוּם.
 • בין יום חמישי 25/3/21 ליום שישי 26/3/21 עוברים לשעון קיץ.
 • מכירת חמץ ניתן לבצע באתר של ארגון "צוהר".
 • יש להירשם מראש פה לתפילות של ליל שבת וחג וגם לדרשת הרב בשבת ויקרא.

שבת פרשת ויקרא 20/3/21

 • מנחה: 17:05
 • דרשת “שבת הגדול” של הרב וילק – שבת פרשת ויקרא בין מנחה לערבית. הנושׂא: "אדם להבל דמה": מחשבות על שנת קורונה.

יום חמישי י"ב בניסן 25/3/21 – תענית בכורות מוקדמת

 • שחרית 6:00 סיום מסכת אחרי התפילה

יום ששי י"ג בניסן 26/3/21

 • שורפים את החמץ עד 11:28 (אמירת "כל חמירא" בשבת)

שבת הגדול 27/3/21

 • הדלקת נרות: 18:19
 • מנחה וקבלת שבת: 18:45
 • שחרית (מניין אחד): 7:00
 • סוף זמן אכילת חמץ: 10:12
 • ביטול חמץ עד 11:28
 • מנחה גדולה: 13:15
 • ערבית: 19:15
 • הדלקת נרות חג לא לפני 19:32

חג הפסח 28/3/21

 • שחרית: 8:30 (מניין אחד)
 • מנחה: 18:40
 • ערבית וצאת החג: 19:32, זוּם: 19:40.

חול המועד מ-29/3/21 עד ל-2/4/21

שביעי של פסח – שבת 3/4/21

 • הדלקת נרות: 18:24
 • מנחה: 18:50
 • ערבית: 19:23
 • שחרית: 7:00 ו-9:00
 • מנחה: 18:40
 • ערבית וצאת השבת וחג: 19:37, זוּם: 19:42.

Pesach Times 5781

 • Rabbi Shlomo Vilk's will give a class about Pesach on Monday, March 22, at 8:00pm — on Zoom.
 • Sell חמץ on the Tzohar website here.
 • Please register in advance here for tefillot for Erev Shabbat and Chag and the Rav's Shabbat Hagadol drasha in shul.
 • Between Thursday, March 25, and Friday, March 26, we move clocks one hour forward to start Summer (Daylight Savings) Time.

Shabbat Parashat Vayikra, March 20

 • Mincha: 5:05pm, followed by…
 • Rav's Shabbat HaGadol drasha, on the subject: "Man is like a breath”: Thoughts on a Year of Corona.

Thursday, March 25 – early Ta'anit Bechorot

 • Shacharit and Siyum: 6:00am

Friday, March 26

 • Burn חמץ by 11:28am; we say כל חמירא on Shabbat

Shabbat HaGadol, March 27

 • Candle-lighting: 6:19pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:45pm
 • Shacharit (one minyan only): 7:00am
 • Stop eating חמץ by 10:12am
 • ביטול חמץ by 11:28am
 • Mincha Gedola: 1:15pm
 • Arvit: 7:15pm
 • Candle-lighting for חג: not before 7:32pm

Pesach, March 28

 • Shacharit (one minyan only): 8:30am
 • Mincha: 6:40pm
 • Arvit and end of חג at: 7:32pmת Zoom: 7:40

Chol HaMoed, March 29 – April 2

 • Shacharit: 7:00am, Zoom: 7:30am
 • Mincha: Zoom: 1:20pm
 • Arvit: Zoom: 7:40pm

Shvi'i Shel Pesach, April 3

 • Candle-lighting: 6:24pm
 • Mincha: 6:50pm
 • Arvit: 7:23pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 6:40pm
 • End of Shabbat and Chag: 7:37pm, Zoom: 7:42

קמחא דפיסחא ומעות חיטין תשפ"א

בשנה הקודמת תרמו חברי הקהילה ₪74,000 לרכישת כרטיסי קניה ברשת רמי לוי שיווק ה ִשׁקמה לחלוקה לנצרכים בדרום העיר. נבקשכם גם השנה להיחלץ ולתרום ביד רחבה למען עניי עירנו.הסכום מחולק בעיקרו דרך לשכות הרווחה והמקלט לנשים מוכות. כיום יש לקרן קשר מתמיד עם הלשכות שבדרום ירושלים: קטמון דרום, ארמון הנציב, גילה, גונן ובקעה תלפיות. לאחרונה גם נוספה לשכת חומת שמואל.

כבר בימים אלו מכינות הלשכות את רשימות המשפחות הנזקקות, בדרך כלל מרמות א' ו-ב', לקבלת קמחא דפיסחא , בהתאם לסכומים שייתרמו מהמקורות השונים הכוונה להתחיל לחלקם החל בראש חודש ניסן, שבועיים לפני החג, כי בשבוע האחרון יוצאות העובדות הסוציאליות לחופשה, שהרי הילדים בבית. לפיכך

אנא הקדימו תרומותיכם למען מטרה חשובה זו.

אפשר לתרום לקרן הצדקה דרך אתר ״בית כנסת עמק רפאים״ על ידי תשלום בדף התשלומים שלנו https://tinyurl.com/nrxj2j6m , או ישירות בהעברה בנקאית (פרטים אצל מרטי וייסברג). ניתן גם לשׂים את התרומה בתיבת הדואר שבכניסה לעזרת הגברים.

יש לציין: על המעטפה: "קרן הצדקה קמחא דפיסחא"

יהי רצון שנסב כולנו עם משפחותינו לסדר כהלכתו וגם הנזקקים יזכו לכך בעזרת תרומותיכם הנדיבה.


Kimcha D’Pischa Campaign –
Please Help Needy Families over Pesach

Last year the community donated 74,000 NIS for supermarket vouchers at Rami Levy that were distributed to needy families in the southern part of the city. You are asked once more to give generously for the poor of our city.

The vouchers will be distributed by the welfare departments and to the women’s shelter. The community’s Tzedakah fund maintains regular contact with the welfare departments in the southern neighborhoods: South Katamon, Armon Hanatziv, Gilo, Gonen, Baka and Talpiot and, more recently, Homat Shmuel.

These departments are already preparing lists of families in need who will receive support from “kimcha d’pischa.” Depending on the amounts received, the plan is to begin distribution from Rosh Hodesh Nisan. So please make your donation as early as you can.

You can donate using the link on the Beit Knesset Yael website at https://tinyurl.com/nrxj2j6m or by direct bank transfer (details from Marty Weisberg). It is also possible to donate by cheque by placing an envelope in the box just inside the men’s section. In all cases, please indicate that the donation is for the “Keren Tzedakah – Kimcha D’Pischa” campaign.

Thank you in advance for your generous donation.


פרשׁת ויקהל-פקודי / שׁבת מברכין / שׁבת חזק

הודעות

 • מזל טוב למרילין ולואיס מאק לרגל יוֹבל לנישׂואין.
 • מזל טוב לפבייאה וסטפן שאו לרגל הבר מצווה של נכדם, סעדיה-מאיר לבנס, בנם של גבי וסם לבנס מקרית השרון, מזרח נתניה.
 • מזל טוב לטוֹני וְסלי-אן טווֵייטס לרגל הולדת בן לדניאל וירדנה.
 • מזל טוב לרותי רקובסקי לרגל הולדת נינה בתענית אסתר. ההורים הם יצחק ואביטל ספטימוס, והסבים הם יואל ושושנה רקובסקי.
 •  תתקיים תפילת נשים  לראש חודש ניסן ביום ראשון, א' ניסן. שחרית וּתהילים: 9:30, הלל: 10:00, דבר תורה: 10:15. קישור לזום.
 • קמחא דפסחא תשפ"א: לפרטים קרא את המכתב המצורף פה.
 • חֹדשׁ טוֹב!

עמותת אתנחתא

 • תרומת מצרכים עודפים ל"אתנחתא": עמותת אתנחתא פנתה אלינו לעזור להם. 'אתנחתא' הוקמה בשנת 1996, ומופעלת באמצעות עמותת "אותות-דלת לחיים חדשים" אשר לה רשת של בתים לנוער במצבי קצה, ונמצאת תחת פיקוח "חסות הנוער" — משרד הרווחה השירותים החברתיים. הם מתחזקים ומפעילים בדרך חברון 106 ירושלים ואשר מלינים ומטפלים באוכלוסיית הנוער בעיקר. הם מבקשים מזון יבש מכל הסוגים, קופסאות שימורים, זיתים, מלפפונים חמוצים, חומוס, טחינה, תירס אפונה וכו'… מאחר וחג הפסח קרב ניתן להעביר אליהם כל מזון שאינכם מעוניינים בו. שׂשׂון צַ'קוֹטאי יטפל בהעברת המצרכים וניתן להשאיר את כל אשר תרצו בבית הכנסת בפינה בעזרת הנשים ו/או למסור אותו אישית לשׂשׂון, 052-287-1162. תזכו למצוות ותגדילו לעשות.

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים
 • הדלקת נרות: 17:10
 • מנחה וקבלת שבת: 17:35
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 17:25
 • ערבית: 18:22, זוּם: 18:27
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול:  אין

Announcements

 • Mazal tov to Marilyn and Lewis Mack on celebrating their golden anniversary.
 • Mazal tov to Fabia and Stephen Shaw on the bar mitzvah of their grandson, Saadya-Meir Lebens, son of Gaby and Sam Lebens, in Kiryat Hasharon, East Netanya.
 • Mazal tov to Tony and Sally-Ann Thwaites on the baby boy born to Daniel and Yardena.
 • Mazal tov to Ruti Rackovsky on the birth (on Taanit Esther) of a great-granddaughter to Yitzchak and Avital Septimus. Grandparents are Yoel and Shoshanna Rackovsky.
 • There will be a women’s Rosh Hodesh service on Sunday, March 14. Shacharit begins at 9:30am; Hallel at 10:00am; Dvar Torah at 10:15am. Zoom here.
 • Kimcha D’Pischa 2021: for details, please read the attached letter.
 • Ḥodesh tov!

Etnachta

 • Donating Foodstuffs to “Etnachta”: The “Etnachta” organization has turned to our community for help. “Etnachta” runs a network of houses for youth in distress under the supervision of the Welfare Ministry. They maintain a house at Derech Hevron 106 which accommodates and cares for young people. They ask for foodstuffs of all kinds such as canned goods, olives, pickles, humus, corn, etc. As Pesach approaches we ask that you donate any tins that you will not be using. Sasson Chacoty will take care of delivering the food which can be left in the Beit Knesset in a corner of the women’s section, or you can deliver them directly to Sasson, 052-287-1162.  

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 5:10pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:35pm
 • Daf Yomi 6:30
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 5:25pm
 • Arvit: 6:22pm, Zoom: 6:27pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha:  no