פרשת האזינו – שבת שובה – יום כיפור

הודעות

 • תתקיימנה תפילות מנחה וקבלת שבת בזוּם פה ב-17:15.
 • בשבת שובה התפילות תתקיימנה בחוץ ותֻגבלנה ל-20 אנשים. יש להירשם מראש פה.
 • מנחה בערב יום כיפור גם תוגבל ל-20 אנשים. יתקיים מניין נוסף בבית הרב.
 • לגבי יום כיפור עצמו, בינתיים אין שינוי מההסדרים של ראש השנה. אם יהיה שינוי תצא הודעה בהמשך.
 • שחרית ביום כיפור: 7:30.
 • בעקבות הסֶגֶר, נקיים מנין ערבית בזוּם פה בצאת הֶחג בשעה 19:09, עם תקיעת שופר.

זמנים – שבת

 • הדלקת נרות לפרשת האזינו: 17:56
 • מנחה וקבלת שבת: 18:20, בזום: 17:15
 • דף יומי: 7:15
 • שחרית: 8:00
 • מנחה קטנה: 18:15 
 • ערבית: 19:06, זום: 19:09 פה

זמנים – יום כיפור

 • מנחה ערב יום כיפור בבית הכנסת וגם בבית הרב: 14:00
 • הדלקת נרות בערב יום כיפור: 17:52
 • תחילת הצום: 17:54
 • כל נדרי: 18:10
 • שחרית: 7:30
 • מנחה: 16:20
 • תקיעת שופר: 18:53
 • סוף הצום: 19:05
 • מעריב בזוּם פה: 19:09
 • תמצאו שיעורים, זמני תפילה, וזוּם בתפריט בראש העמוד.

גְּמַר חַתִימָה טוֹבָה


Announcements

 • There will be a mincha and Kabbalat Shabbat on Friday on Zoom at 5:15pm.
 • Tefillot in the Beit Knesset over Shabbat Shuva will take place outside and be limited to 20 people. Please register in advance here.
 • Mincha on Erev Yom Kippur will also be outside and limited to 20 people. There will be an additional minyan for mincha at the Rav’s home.
 • Regarding tefillot on Yom Kippur itself, there is currently no change from the arrangement on Rosh Hashanah.
 • Shacharit on Yom Kippur will be at 7:30am.
 • Due to the lockdown, there will be a minyan for maariv after Yom Kippur on Zoom here directly after the fast ends, starting at 7:09pm — with shofar-blowing.

Times – Shabbat

 • Candle-lighting Parshat Haazinu: 5:56pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:20pm, Zoom: 5:15pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Mincha: 6:15pm
 • Arvit: 7:06pm, Zoom: 7:09pm

Times – Yom Kippur

 • Mincha Erev Yom Kippur at shul and also at the Rav’s house: 2:00pm
 • Candle-lighting Erev Yom Kippur: 5:52pm
 • Fast begins: 5:54pm
 • Kol Nidrei: 6:10pm
 • Shacharit: 7:30am
 • Mincha: 4:20pm
 • Shofar: 6:53pm
 • Fast ends: 7:05pm
 • Ma'ariv Zoom: 7:09pm
 • Find classes, tefillot times and Zoom meetings in the menu at the top of the page.

גְּמַר חַתִימָה טוֹבָה


ראש השנה תשפ״א

הודעות

 • מזל טוב לדוד וחוה סקלֵיר לרגל נישׂואי בנם ישי עם בחירת לבו נעמה מרודס-זקס.
 • תזכורת: תרומות לקראת ראש השנה פה.
 • ראו שני נספחים: זמני תפילה לחג ובעלי תפילה לחג.
 • זמני מעריב בזוּם:
  • יום ראשון הבא 20.09 [בצאת ראש השנה] 19:21
  • יום שני 21.09 [מעריב בסוף צום גדליה] 18:50 [סוף הצום ב 19:04]
  • יום שלישי 22.09 19:05 [וכך ימשיך משך החורף]
  • מעריב בצאת שבת שובה פר' האזינו 26.09 19:11

זמנים

 • הדלקת נרות ראש השנה א׳: 18:05
 • הדלקת נרות ראש השנה ב׳: 19:17
 • צאת החג: 19:16
 • צום גדליה: 4:57 – 19:00
 • תמצאו שיעורים, זמני תפילה, וזוּם בתפריט בראש העמוד.

לְשָׁנָה טוֹבָה תִּכָּתֵבוּ וְתֵחָתֵמוּ.

 

Announcements

 • Mazal tov to Hava and David Sklare on the marriage of their son Yishay to Na’ama Maroudas-Sacks.
 • Reminder: Tzedakah before Rosh HaShanah here.
 • Please see three attachments: tefillah times, chazanim, and what-to-skip for the holiday.
 • Ma'ariv on Zoom:
 • Sunday, Sept. 20 (right after the holiday): 7:21pm
 • Monday, Sept. 21 (at the end of Tzom Gedaliah): 7:04pm
 • Tuesday, Sept. 22 (and onward): 7:05pm
 • Saturday night, Sept. 26: 7:11pm

Times

 • Candle-lighting 1st day: 6:05pm
 • Candle-lighting 2nd day: 7:17pm
 • Holiday ends: 7:16pm
 • Tzom Gedalia fast: 4:57am – 7:00pm
 • Find classes, tefillot times and Zoom meetings in the menu at the top of the page.

לְשָׁנָה טוֹבָה תִּכָּתֵבוּ וְתֵחָתֵמוּ.

 

עִדְכּוּן סֶגֶר #2

 • להלן אירועי זוּם לחברי הקהילה:
  • 15/9/20 – 17/9/20 20:00: הערב תתחיל סדרה של שלושה שיעורי תורה לקראת החגים, ע״י: הרב איתיאל אורון (רמב״ן), הרב שלמה וילק (יעל), הרב שי פינקלשטיין (ניצנים). ראו פרטים פה.
  • 23/9/20 לאחר תפילת ערבית ב-19:05, ישׂא הרב שלמה וילק דרשה בזוּם פה (במקום שבת שובה).
  • מנייני ימי חול — פרטים פה.
 • דוא״ל של הקהילה: info@yael.org.il

הוראות לניהול התפילות במניינים של קהילת בית הכנסת "עמק רפאים" – תשפ"א

התפילות של ימים הנוראים של שנת תשפ"א מתקיימות בתנאים מיוחדים הדורשים מאתנו לקצר את התפילות במידת האפשר, מחד גיסא, בלי לאבד את המשמעות המיוחדת שיש לתפילות אלו עבור כולנו, מאידך גיסא.

התפילות במסגרת קהילת בית הכנסת "עמק רפאים" יתקיימו לפי הכללים הבאים:

 • התפילות בציבור בכל המניינים יתחילו מ"נשמת כל חי". על המתפללים לומר פסוקי דזמרה בבית.
 • יש לדלג על פיוטים לפי תקנון התפילה של בית הכנסת. הפיוטים שיש לדלג עליהם מופיעים בטבלה למטה.
 • במצבים מסוימים, כגון חום כבד, ניתן לדלג על פיוטים נוספים לפי הוראת גבאי המנין.
 • תפילות ראש השנה ימשיכו ללא הפסקה לפני התקיעות.
 • כדאי להביא בקבוק מים מהבית. בית הכנסת גם יספק בקבוקי מים אישיים.
 • כאשר בעל תוקע עומד בתוך מבנה יש לכסות את החלק הפתוח של השופר.
 • אין להוסיף על התפילות דרשות או דברי תורה.
 • על שליחי הציבור להוביל את התפילות בקצב, להימנע מחזרה על מילים ופרקי חזנות ארוכים.
 • שירה בציבור מהווה גורם סיכון להדבקה. יש לצמצם את השירה בציבור. מוצע שבפיוטים שבדרך כלל שרים אותם ביחד ששליח הציבור לא ישיר את כל הבתים אלא יאמר כמה מהבתים ללא ניגון. בכל מקרה השירה צריכה להיות שקטה מהרגיל.
 • כדי להתחשב באורך התפילות וכדי להימנע מהמתנה ארוכה בין מנחה לערבית זמני התפילה שונו מהמפרוסם בלוח של בית הכנסת. יש לשים לב לטבלה למטה.
 • הציבור מתבקש להקפיד על שמירת מרחק, עטיית מסכות המכסות את הפה ואת האף ולחטא את הידים בכניס לבית הכנסת.
 • יש להביא מפית לכריעות מהבית.

אורך המשוער של התפילות

ראש השנה:

 • שחרית: עד 60 דקות (כאשר מתחילים מ"נשמת כל חי")
 • קריאת התורה: 30 דקות
 • מוסף (כולל תקיעות) עד 90 דקות

יום כיפור:

 • שחרית עד 80 דקות
 • קריאת התורה עד 30 דקות
 • מוסף עד 120 דקות
 • מנחה (כולל קריאת התורה) עד 80 דקות
 • נעילה עד 70 דקות

סדר התפילה בימים הנוראים לפי נוסח אשכנז. סדר הפיוטים שאינם נאמרים בקהילת "עמק רפאים" הוא כדלהלן:

יום א' דר"ה- חזרת הש"ץ יום ב' דר"ה- חזרת הש"ץ יוהכ"פ- חזרת הש"ץ
שחרית, אין אומרים:

"את חיל יום פקודה" עד "אתרועעה"

"תאלת זו" עד "בחסדו אתפארה" "אבן חוג" עד "כמו נזכרה"

שחרית, אין אומרים:

"אמרתך צרופה" עד "בעת אשר פקד"

"תמים פעלך" עד "ויעתר יצחק" "מדבר בצדקה" עד "ה' תוחלתי"

אין אומרים "לאל עורך דין"

שחרית, אין אומרים:

"אמצת עשור" עד "נתגונן להתפאר" "תאות נפש" עד אמונך לשוחחה" "אחדת יום" עד "לעבדך זכר"

"אשר אמץ" עד "והיא כבודך"

"יום אשר" עד "למען שמך"

"מי אל" עד "מי אל כמוך"

מוסף, אין אומרים:

"אפד מאז" עד "לגונני בגנון"

"תפן במכון" עד "בטללי שנה"

"אף ארח" עד "ליצחק וליעקב"

מוסף:

אין מדלגים

אומרים "לאל עודך דין"

מוסף, אין אומרים:

"שושן עמק" עד "אב נשענים"

"יום מימים" עד "בטללי נפש" "אנוש איך" עד "לעולם ונזמר"

"צפה בבת" עד "העם הזה"

"אשר אימתך" עד "ותפארתך עליהם"

"אמיצי שחקים" עד "קדוש וברוך" "יום אתא" עד "למען שמך"

מנחה, אין אומרים:

"איתן הכיר" עד "לך יחלנו" "אראלים בשם תם" עד "המחכים" "יום אשר" עד "מי אל כמוך"

 • בהוצאת ספר תורה בשבת יום הכיפורים אין אומרים י"ג מידות, כמצוין בסידור קורן ובלוח היכל שלמה, ולא כרינת ישראל.
  בתפילת יזכור אומרים יזכור לחללי השואה וחללי צה"ל ורק לאחר מכן יוצאים אלו שאין אומרים יזכור לקרוביהם שיחי'. היוצאים מתבקשים לשוב מיד לתפילת אב הרחמים ואשרי.
  בתפילת הנעילה של יום הכיפורים אפשר להתחיל "אבינו מלכנו" עד 13 דק' לאחר השקיעה.

זמני תפילה

יש לשים לב לשינויים מהזמנים שפורסמו בלוח בית הכנסת

ראש השנה

 • ליל א ראש השנה\שבת
  • מנחה 18.30
  • ערבית 18.53
 • לא יתקיים מניין למנחה וערבית בבית הרב. מי שרוצה להתפלל במנין יכול להגיע לחצר החיצוני של בית הכנסת או להצטרף מהרחוב בשמשון 1.
 • שחרית:
  • המנין בשמשון 1 7.30
  • בית הכנסת 8.00
  • בית הרב 8.00
 • מנחה 18.20
 • ערבית ליל ב' ר"ה 19.05
 • הדלקת נרות לא לפני 19.17
 • לא יתקיים מניין למנחה וערבית בבית הרב. מי שרוצה להתפלל במנין יכול להגיע לחצר החיצוני של בית הכנסת או להצטרף מהרחוב בשמשון 1.
 • שחרית ב' ראש השנה
  • המנין בשמשון 1 7.30
  • בית הכנסת 8.00
  • בית הרב 8.00
 • מי מבקש לשמוע תקיעת שופר ולא יכול להגיע בית הכנסת צריך לכתוב ל info@yael.org.il עם שם, כתובת ומספר טלפון. יש מתנדבים שיתקעו מחוץ לבתים.
 • מנחה 18.25
 • ערבית 19.16
 • לא יתקיים מניין למנחה וערבית בבית הרב. מי שרוצה להתפלל במניין יכול להגיע לחצר החיצוני של בית הכנסת או להצטרף מהרחוב בשמשון 1.

יום כיפור

 • מנחה ערב י"כ בבית הכנסת ושמשון 14.00
 • כל נדרי 18.10
 • שחרית יום כיפור
 • המנין בשמשון 1 7.30
 • בית הכנסת 8.00
 • בית הרב 8.00
 • מנחה 16:20
 • תקיעת שופר 18.52
 • סוף הצום 19.04

 • Below are upcoming community events on Zoom:
 • Tue 15/9/20 – Thu 17/9/20 8:00pm: tonight is the first of three holiday divrei Torah by: Rabbi Itael Oron (Ramban), Rabbi Shlomo Vilk (Yael), and Rabbi Shai Finkelstein (Nitzanim). Details here.
 • Wed 23/9/20 following ma'ariv at 7:05pm, Rabbi Shlomo Vilk will deliver his Shabbat Shuva message on Zoom here.
 • Weekday minyanim — see details here.
 • Shul email remains info@yael.org.il

The Conduct of Services over the Yamim Noraim in the “Emek Refaim” Community – 5781

 • The tefillot over the Yamim Noraim will be held under special conditions this year which require us to shorten the services, on the one hand, without losing the special significance for us all of these tefillot, on the other hand.
 • The following principles will apply.
 • The public tefillah in all the minyanim will begin with “Nishmat”. Pesukei D’zimra should be recited at home.
 • Piyutim will be recited according to the custom of the community. See the table above regarding which piyutim will be omitted.
 • In certain circumstances, for example extreme heat, it is possible to omit further piyutim as the gabbai of the minyan directs.
 • The Rosh Hashannah tefillah will be without a break before blowing the Shofar.
  It is suggested that members bring a bottle of water. The shul will also provide personal bottles of water.
 • If the Ba’al Tokea is inside they should cover the open end of the Shofar with a mask.
 • There will be no addition of derashot or divrei torah.
 • The shaliach tzibbur should lead the tefilot at a good pace and avoid repeating words or chazzanut.
 • Singing aloud is risk factor and so public singing should be limited. It is suggested that in the case of piyutim which are normally sung together that some of the verses should not be sung but recited without a tune. Public singing should be quieter than usual.
 • In all circumstance members are asked to adhere strictly to maintaining distance, covering the mouth and nose with a mask and cleaning hands on coming to shul.
  Members should bring cloths from home for bowing in Aleinu and Yom Kippur Avodah.

Proposed length of tefillot:

Rosh Hashanah

 • Shacharit: up to 60 minutes (beginning with Nishmat)
 • Torah Reading: up to 30 minutes
 • Musaf (including Shofar): up to 90 minutes

Yom Kippur

 • Shacharit up to 80 minutes
 • Torah Reading up to 30 minutes
 • Musaf up to 120 minutes
 • Minchah up to 80 minutes (including Torah reading and Haftara)
 • Neila up to 70 minutes.

The times for tefillot of Rosh Hashanah and Yom Kippur have been adjusted to take into account shorter tefillot and to avoid waiting between minchah and arvit. See the table above. Note that there will not be a minyan for minchah and arvit at the Rav’s house. Those who wish to join a minyan can come to the courtyard of the Beit Knesset or join at 1 Shimshon Street.

Anyone who is unable to attend a minyan and wishes to hear the Shofar should write to info@yael.org.il with their name, address and telephone number. Volunteers will blow the shofar close to your home.


 

עִדְכּוּן סֶגֶר #1

שינויים אפשריים בימים נוראים

 • עם סיכוי סֶגֶר בתקופת החגים, יתכנו שינויים בהיערכות לימים הנוראים. כשתתבררנה החלטות הממשלה, יחליט הועד כיצד לנהוג ונוציא הודעה לחברי הקהילה.
 • להלן אירועי זוּם לחברי הקהילה:
  • 11/9/20 17:35: תפילת מנחה וקבלת שבת.
  • 12/9/20 23:00: דבר תורה מאת הרב שלמה וילק וּתפילת סליחות עם מאיר פַכלר פה.
  • 15/9/20 – 17/9/20 20:00: שלושה שיעורי תורה לקראת החגים, ע״י: הרב איתיאל אורון (רמב״ן), הרב שלמה וילק (יעל), הרב שי פינקלשטיין (ניצנים). ראו פרטים פה.
  • 23/9/20 לאחר תפילת ערבית ב-19:05, ישׂא הרב שלמה וילק דרשה בזוּם פה (במקום שבת שובה).
  • מנייני ימי חול — פרטים פה.
 • נא לשלוח שאלות והערות לבית הכנסת ל- info@yael.org.il או תבקרו בעמוד צוּר קשר באתר שלנו.

Lockdown Updates #1

 • Considering the likelihood of an upcoming lockdown, we certainly expect changes during the holiday period. Once government policy is finalized, the Va’ad will decide how to proceed and an announcement will be made to our members.
 • Below are upcoming community events on Zoom:
 • Fri 11/9/20 5:35pm: Mincha and Kabbalat Shabbat
 • Sat 12/9/20 11:00pm: Dvar Torah by Rabbi Shlomo Vilk and selichot, led by Meir Fachler here.
 • Tue 15/9/20 – Thu 17/9/20 8:00pm: three holiday divrei Torah by: Rabbi Itael Oron (Ramban), Rabbi Shlomo Vilk (Yael), and Rabbi Shai Finkelstein (Nitzanim). Details here.
 • Wed 23/9/20 following ma'ariv at 7:05pm, Rabbi Shlomo Vilk will deliver his Shabbat Shuva message on Zoom here.
 • Weekday minyanim — see details here.
 • In general, please address any questions and comments to info@yael.org.il or visit the Contact Us page on our website.

 

פרשת ניצבים – וילך

הודעות

 • מזל טוב לחברינו היקרים זהבה ומנחם זר כבוד על הולדת הנכדה רעות, בת לרננה וחנן ארליך.
 • מזל טוב לברכה ולמאיר אדלשטיין, על הולדת הנכד, בן למירי וּלנדב אדלשטיין. 
 • תזכורת: דמי חברות לשנת תשפ״א פה.
 • תזכורת: תרומות לקראת ראש השנה פה.
 • לפי הנחיות של משרד הבריאות מותר להכניס לבית הכנסת 20 מתפללים ומתפללות ואפשר להוסיף עליהם עוד 10 שיתפללו בחוץ. הכל תוך הקפדה על שמירת מרחק ועטיית מסכות (פה ואף). חברים וחברות המבקשים להתפלל בבית הכנסת בשבתות מתבקשים להירשם פה.
 • קבלת שבת ב-17:35 בזוּם פה.
 • תכנס בבית הכנסת לסליחות במוצ"ש פרשת נצבים בשעה 23:00. הרב וילק יִשָׂא דברים לפני אמירת סליחות. מאיר פכלר יעבור לפני התיבה. מי שרוצה להשתתף מהבית בשידור חי יכול להתחבר דרך זוּם פה.
 • ראו כתבה יפה של רוֹבּ הרסוֹוִיץ  ב-Jerusalem Report על תפילה בתקופת הקורונה.

זמנים

 • הדלקת נרות: 18:15
 • מנחה וקבלת שבת: בבית כנסת: 18:40; בזוּם: 17:35
 • דף יומי: 7:15
 • שחרית: 8:00
 • מנחה קטנה: 18:15
 • ערבית: 19:25; זום: 19:30
 • תמצאו שיעורים, זמני תפילה, וזוּם בתפריט בראש העמוד.

Announcements

 • Mazal tov to Zehava and Menahem Zer Kavod on the birth of their granddaughter, Reut, daughter of Renana and Chanan Erlich.
 • Mazal tov to Meir and Bracha Edelstein on the birth of a grandson; the parents are Miri and Nadav Edelstein.
 • Reminder: Membership dues for the coming year can be paid here.
 • Reminder: Tzedakah before Rosh HaShanah here.
 • In accordance with the latest guidelines of the Health Ministry we are restricted to 20 people inside and a further 10 outside. For Shabbat please register here.
 • Kabbalat Shabbat on Zoom at 5:35pm here.
 • We will gather in the Beit Knesset for the first night of selichot on Motzei Shabbat at 11:00 p.m. Rav Vilk will speak briefly before selichot. Meir Fachler will lead the service. Those who wish to join from home by live Zoom link may do so here
 • Please see this article by Rob Hersowitz in the Jerusalem Report on “Jewish Prayer: Alone and Together in Jerusalem During the Pandemic”, featuring our Kehillah.

Times

 • Candle-lighting: 6:15pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: Shul: 6:40pm.  Zoom: 5:35pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha ketana: 6:15pm
 • Ma’ariv: 7:25pm; Zoom: 7:30pm
 • Find classes, tefillot times and Zoom meetings in the menu at the top of the page.