פרשת ויגשׁ

4 מזל טובים

 • מזל טוב לזהבה ודניאל טאוב על הנישׂואין של בתם צופיה לחנן, בן לאליסון וארי קופיאצקי.
 • מזל טוב להורים הרב שלמה ושושנה תקוה וילק , ולסבא וסבתא פרופ' קלונימוס וחיה רֶבֶל לרגל האירושׂין של אֹהד עם נעמה אילון.
 • מזל טוב לרוני ונועה אריה לרגל אירושׂי בנם אוריה עמרם עם בחירת ליבו תמר.
 • מזל טוב לסטיבן ושׂוּרי דרוקר על האירושׂין של בתם הלנה ליצחק יונס.

זמנים

 • הדלקת נרות 16:07
 • מנחה וקבלת שבת 16:30
 • שחרית 8:00
 • מנחה גדולה 13:15
 • מנחה קטנה 16:10
 • יש: שיעור  בין מנחה לערבית ע"י ד"ר אברהם דוד , הנושא: דון יצחק אברבנאל מן הבולטים במגורשי ספרד: איש הרוח והמעשה.
 • מעריב וצאת השבת 17:22

צום י׳ בטבת: יום חמישי 1/1/15

 • תחילת הצום: 5:07
 • מנחה: 16:20
 • גמר הצום: 17:15

4 Mazal Tovs

 • Mazal tov to Zehava and Daniel Taub on the marriage next week of their daughter Sophie to Chanan, son of Alison and Ari Kupietzky.
 • Mazal tov to parents Rabbi Shlomo and Shoshana Vilk and to grandparents Prof. Michel and Chaya Revel on the engagement of Ohad to Naama Eilon.
 • Mazal tov to Roni and Noa Aryeh on the engagement of their son Uriah Amaram to Tamar.
 • Mazal Tov to Suri and Steven Drucker on the engagement of their daughter Helena to Yitzchak Yonas from Gedera.

Times

 • Candle-lighting: 4:07pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 4:30pm
 • Shaharit: 8:00am
 • Mincha gedela: 1:15pm
 • Mincha ketana: 4:10pm
 • Shiur between mincha and maariv by Dr. Avraham David: Don Isaac ben Judah Abravanel (1437–1508): man of spirit and action.
 • Shabbat ends: 5:22pm

10th of Tevet Fast: Thu, 1/1/15

 • Fast starts: 5:07am
 • Mincha: 4:20pm
 • Fast ends: 5:15pm

פרשת מקץ

 • מנחה גדולה, ערב שבת: 13:30
 • הדלקת נרות שבת: 16:04
 • מנחה קטנה וקבלת שבת: 16:35
 • צאת השבת: 17:19
 • מזל טוב לתמר ושׂשׂון צ׳קוטאי על הולדת הנכדה, בת ללִיטל ואבידן, ואחות לצביאל, לראם ,ויראת יפה.
 • עוד פחות מחודש מסתיימת שנת המס. כל מי שלא הגיעה אליו קבלה על תרומה לבית הכנסת או לקרן צדקה, מתבקש לפנות לאהרון ריבלין בכל בוקר אחרי מנין שני, או בין מנחה לערבית בימים שלישי, רביעי וחימשי.
 • שבת שלום וחג אורים שׂמח!
 • Early Friday Hanukkah mincha: 1:30pm
 • Candle-lighting: 4:04pm
 • Mincha & kabbalat shabbat: 4:19pm
 • Shabbat ends: 5:19pm
 • Mazal tov to Tamar & Sasson Chacoty on the birth of a new granddaughter, born to Lital and Avidan Chacoty.
 • The end of the tax year is upon us. Anyone who did not receive a receipt for a contribution to the beit knesset or tzedakah fund should contact Aharon Rivlin, any morning after the 2nd minyan or between mincha and ma'ariv on Tue, Wed or Thu evenings.
 • Shabbat shalom and Happy Hanukkah!

ברוך דיין האמת – אנשל פּרל

ברוך דיין אמת
ר׳ אשר אנשל פרל
נפטר בשׂיבה טובה
ההלוויה תתקיים ביום שישי כ״ז כסלו בשעה 10:00
מבית ההלוויות שמגר אל הר המנוחות
יושבים שבעה בבית המנוח
רחוב נלסון גליק 23 רמות ב ירושלים

We regret to inform you of the passing of
Asher Anshel Perl
The funeral will take place on Friday 27 Kislev at 10am
at Shamgar, Har HaMenuhot
Shiva will be observed at the home of the deceased
23 Nelson Glick St. Ramot Bet, Jerusalem

פרשת וישב

 • הדלקת נרות: 16:01
 • מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • צאת השבת: 17:16
 • יש שיעור בין מנחה וערבית ע"י פרופ' עזריה ריין בנושׂא "היבטים הלכתיים ואתיים במעקב הריון."
 • בליל שלישי הדלקת נר ראשון של חנוכה.
 • מזל טוב לטרֶבור ומלי אסרסון על הנישׂואין של בתם אליאנה לנתי קוולסקי.
 • Candle-lighting: 4:01pm
 • Mincha & kabbalat shabbat: 4:25pm
 • Shabbat ends: 5:16pm
 • There will be a class between mincha and ma'ariv by Prof. Azariah Rein on: "Halachic and ethical considerations in monitoring pregnancies".
 • First light of Chanukah — Tuesday evening.
 • Mazal tov to Malli and Trevor Asserson on the marriage of their daughter Eliana to Natie Kowalsky.

פרשת וישלח

 • הדלקת נרות: 16:00
 • מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • צאת השבת: 17:14
 • מזל טוב לאברהם וחיה שׁוֹיֶר לרגל נישׂואי נכדתם אביגיל.
 • ראו הודעה ממנהלת בקעה לגבי פנייה לתושבים לסייע לאבטחה של השכונה.
 • Candle-lighting: 4:00pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 4:25pm
 • Shabbat ends: 5:14pm
 • Mazal tov to Avraham and Chaya Scheuer on the upcoming marriage of their granddaughter Avigail.
 • See attached page from the Baka Council regarding neighborhood security.