שבת ראש חודש – פרשת נח – שיעורים

  • ביום ג'  בערב לא תתקיים השיעור של הרב שלמה וילק שליט"א.
  • שיעור לנשים בשעה 17:00 בדיוק  בבית ג'ן מדוד ברח' זרובבל 6, ע"י דינה גרבר.

Ladies-

As we emerge from the fog of the past month, there is a sense of space….. but also a kind of emptiness. ( I don't know about you, but I keep wandering into the kitchen thinking that "there must be something I need to do in there.") so – to re-direct, re-boot, re-group and reflect – it's time for (ta-da, drum roll, applause)… The Baka Rosh Chodesh Shiur for Cheshvan!

WHEN: This coming Shabbat afternoon – Oct. 5 – Parashat "Noach"
5:00 in the afternoon*
*It's been awhile – so I'm just reminding you. We WILL START ON TIME. If the door is closed when you arrive – go back to the front merpeset and enter through the library. There will be chairs available there.

WHERE: Jane's house. Rehov Zerubavel #6 Baka

WHO: Deena Garber
Deena Garber has been researching and teaching interdisciplinary aspects of Jewish Thought and Psychology for over 30 years. Torat Hanefesh, (the Torah of the inner world,) is her specialty. Her teaching combines sources from Talmud Maharal and Chassidut, and she gives classes in various Batai midrash and venues including " Panim -Limud for Torat Hanefesh " and the Beit Midrash at Yakar. She is also developing art/text limud workshops with Chana Cromer in Chana's art studio. She is currently studying in Matan's Advanced Iyun Gemara program

WHAT: "From the colors of creation to the colors of the rainbow" – IN ENGLISH

WHY: (see above)

See you then.

— Jane

פרוטוקול ישיבת ועד בית הכנסת

פרוטוקול ישיבת ועד בית הכנסת "עמק רפאים"
אור לכ"ז בתשרי תשע"ד, 30 בספטמבר  2013.

נוכחים: מנחם זר-כבוד, דינה טוברמן, אברהם דוד, אלכסיס רודגולד, יעקב בסטהוף, סוזן ימר, שמואל רוזנשיין, ציונה אביצור.

נעדרים: אהרון ריבלין, פנחס שיפמן, שושי וילק

1. לנושא הראשון נוכחים גם מרדכי פנקובר ושמעון קאהן:

דיון בתפילות הימים הנוראים במנין בבית הרב. העובדה שהיה מקום נוסף לתפילה הקל מאד על סידור המקומות. סך הכל היו 191 מתפללים בבית הכנסת, ו-45 בבית הרב. מתוך המתפללים בבית הרב הרוב המוחלט היו חברי הקהילה, ו4-5 אורחים מבחוץ. המקום היה נעים, התפילות היו טובות ומשתפות, והבעל תוקע הרעיד לבבות.  הנסיון היה מוצלח. ובתקוה להמשך טוב בשנים הבאות.

2. דיווח יעקב בסטהוף לגבי הנסיון לבטל תשלום ארנונה על הספריה: הנושא בטיפול עו"ד.

3. לגבי אתר האינטרנט וכתובות הe-mail: השבוע תערך פגישה משולשת של יעקב בסטהוף שמואל רוזנשיין ואלכסיס רודגולד.

4. תודה רבה לריצ' על השקיות לילדים בשמחת תורה.

5. בשנה הבאה יש לתאם עם הועד מכירה בחצר בית הכנסת של ארבעת המינים וערבות להושענא רבה.

6. תכנית קידושים:

שבת לך-לך – חתני תורה ובראשית.

שבת חיי שרה – יום הולדת 80 לרב בורו (עד מאה ועשרים כעשרים)

שבת תולדות – משפחת אדלשטיין (מזל טוב)

שבת ויצא – משפחת שטיינר (מזל טוב)

שבת וישב – סטיב טוברמן (מזל טוב)

7. שבתון: כיוון שנוסעים רחוק (בית שאן) ויש אוטובוס, הועלתה אפשרות של טיול ביום שישי. אולם יש חשש שאנשים יבטלו את השתתפותם בשבתון בגלל שאינם רוצים להשתתף בטיול. בינתים תכנית הטיול נגנזה. מתוכננת יציאה באוטובוס בשעות הצהרים. כשנתקרב לתאריך המיועד נברר בין המשתתפים.

8. דיווח אברהם דוד: נקבעה חברת ביקור חולים. הגב' אלישבע הוכבאום ומר דוד ודלר. ניתן לפנות אליהם לצורך ביקורים או עזרה במקרה של מחלה ל"ע. ולרפואה שלימה!