פרשׁת תצוה – פורים

הודעות

 • תזכורת על לוח זמנים והִלכות פּוּרים, כולל תיקונים, ראו פה. קריאת מגילת אסתר בשׁידור חי תתקיים ביום חמישי בערב ב-18:00 בזום פה, ואחריה פּורים-שׁפיל ע״י דניאל טאוב. נָא תְּנַהֲגֵנוּ עַל ״מְיוּט״.
 • מזל טוב לחיה ומרדכי סלע על הולדת נין למשפחת דויטש בסוסיא.
 • אזכרה השנתית לזכרָה של יעל פנקובר ז״ל תתקיים ביום שני י״ז באדר (1.3.21) בשעה 20:00, בזוּם. ראו פרטים פה.
 • חברינו משה ומימי דיקמן מזמינים את הקהילה לערב שיתוף זכרונות לציון השלושים לפטירתו של הרב ד"ר אברהם טברסקי זצ״ל. משתתפים מוזמנים לשתף את זכרונותיהם. יום ד', 03.03.2021: 20:00. בזוּם פה.
 • ועד ביה״כ מעוניין למדוד רצונם של חברים להצטרף למניינים בימי א-ו במתחם ביה״כ. אנא הגיבו לסקר פה.

  זמנים

  • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
  • הדלקת נרות: 16:59
  • מנחה וקבלת שבת: 17:25
  • שחרית: 7:00 ו- 9:00
  • מנחה: 17:00
  • ערבית: 18:12 זוּם: 18:17
  • שחרית בימי חול: 6:00
  • מנחה בימי חול:  אין

   


Announcements

 • For a reminder of times and halachot of Purim, including corrections, see here. Megillat Esther will be read on Thursday evening at 6:00pm on Zoom here, followed by a Purim-shpiel by Daniel Taub. Please remain "muted" on Zoom (even whilst jeering Haman)!
 • Mazal tov to Chaya and Mordechay Sela on the birth of a great-grandson to the Deutsch family of Susiyah. 
 • The annual memorial service for Yael Penkower ז״ל will be held online Monday evening, March 1 (י״ז באדר) at 8:00pm on Zoom. See announcement here.
 • To mark the shloshim of Rabbi Dr. Abraham Twerski, Moshe and Mimi Dickman will host an evening to share memories of their friend and mentor. Afterwards participants may share their memories. Wed. March 3, 8:00pm Zoom here.
 • The Va’ad wants to explore members’ interest in resuming daily minyanim in the building. Please respond to the survey here.

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • Shabbat candle-lighting: 4:59pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:25pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 5:00pm
 • Arvit: 6:12pm, Zoom: 6:17pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha:  no

תו ירוק

זמני תפילות פורים

 • ערבית וקריאת מגילה בבית הכנסת (בהרשמה מראש) וגם בשידור חי בזוּם: 18:00
 • שחרית וּקריאת המגילה בבית הכנסת: מניין ראשון: 6:00 / מניין שני: 7:30
 • מניין בזוּם: 7:30 (כולל קריאת מגילה ב-7:50)
 • קריאת המגילה לנשׁים בזוּם: 9:30
 • פרטים נוספים פה.

הנהגת נוהל "תו ירוק"

 • וועד בית הכנסת החליט להנהיג בבית הכנסת נוהל "תו ירוק".
 • יוכלו להיכנס למתחם בית הכנסת:
  • בעלי תעודת חיסון המעידה שעברו לפחות 7 ימים מהחיסון השני.
  • בעלי תעודת מחלים ממחלת הקוביד.
 • מספר המתפללים בתוך מתחם בית הכנסת יוגבל ל-50 מתפללים וּמתפללות.
 • יש להירשם מראש לתפילות ליל שבת, שבת בבוקר פה, ופורים פה.
 • בזמן הרישום חברים חייבים להצהיר שבבעלותם אחת מהתעודת הנ"ל.
 • אורחים, כולל בני משפחה של חברים, חייבים להראות לגבאי, או לממונה אחר, את התעודה הרלבנטית.
 • ילדים שאינם בני חיסון (מתחת לגיל 16) לא יורשו להיכנס למתחם בית הכנסת.
 • יש להמשיך וּלהקפיד על כללי הזהירות הקודמים: עטיית מסכה, שמירת מרחק (לפחות מושב אחד ריק בין המתפללים) וניקיון אישי.
 • הככללים האלה יחולו מליל פורים עד להודעה חדשה.

Purim Times

 • Arvit and Megillah, in person with mandatory registration: 6:00pm (will be also be simulcast on Zoom here)
 • Shacharit in Beit Knesset: 1st minyan: 6:00am, 2nd minyan: 7:30am
 • Zoom minyan: 7:30am (includes Megillah around 7:50am)
 • Women’s Megillah Reading (via Zoom here): 9:30am
 • More details here.

Tav Hayarok (Green Pass) at Beit Knesset Emek Refaim

 • The Vaad has decided to adopt the rules for “Tav Yarok”.
 • Admission to the Beit Knesset property will be permitted only to:
  • Those in possession of a vaccination certificate.
  • Those in possession of a certificate of recovery from Covid.
 • Attendance indoors will be limited to 50 people.
 • Registration in advance is required for tefillot of the evening and morning of Shabbat here and Purim here.
 • When registering, members are asked to declare that they are in possession of one of the above mentioned certificates.
 • Guests, including family of members, will be asked to show relevant certificates to the gabbai or other shul official.
 • Children under 16 may not enter the Beit Knesset.
 • Existing precautions will continue: face masks, distancing (at least one empty seat between people) and personal hygiene.
 • These rules will apply from the evening of Purim until further notice.

 

פרשׁת תרומה – שבת זכור

הודעות

 • מזל טוב לקלֵר ומישל רֶבֶל וּלשושנה ולרב שלמה וילק לרגל אירוסי בנימין לתניא, בת לחנה וג׳קי הוכנר ממודיעין.
 • מזל טוב כפול ליעל וגדעון להמן על הגעתם של שני נכדים למצוות: כפיר, בכורם של יחיאל ועידית להמן בבית שמש, ויואב, בן לישי ואיילת להמן במזכרת בתיה.
 • אזכרה השנתית לזכרָה של יעל פנקובר ז״ל תתקיים ביום שני י״ז באדר (1.3.21) בשעה 20:00, בזוּם. ראו פרטים פה.
 • קריאת המגילה בערב פורים תהיה ב-18:00 בזוּם פה ע״י איתמר גולדנברג.
 • ישׂא דניאל טאוב פּורים-שׁפּיל אחרי קריאת המגילה בערב.
 • תזכורת על לוח זמנים והלכות של פורים, כולל תיקונים, ראו פה. 
 • לבית הכנסת שלנו קיים דוא״ל והוא: info@yael.org.il. נא השתמשו בו להודעות ושאלות.

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • הדלקת נרות: 16:54
 • מנחה וקבלת שבת: 17:15
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 17:10
 • ערבית: 18:07 זוּם: 18:12
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול:   אין

Announcements

 • Mazal tov to Clare and Michel Revel and to Shoshana and Rabbi Shlomo Vilk on the engagement of Binyamin to Tanya, the daughter of Chana and Jackie Hochner of Modi’in.
 • A double mazal tov to Yael and Gideon Lehman on the bar mitzvahs of two grandsons: Kfir, the son of Yechiel and Idit Lehman of Bet Shemesh, and Yoav, the son of Yishai and Ayelet Lehman of Mazkeret Batya.
 • The annual memorial service for Yael Penkower ז״ל will be held online Monday evening, March 1 (י״ז באדר) at 8:00pm on Zoom. See announcement here.
 • Our Thursday evening, February 25, megillah reading will be at 6:00pm by Itamar Goldenberg on Zoom here.
 • Daniel Taub will deliver a Purim-shpiel following the evening megillah reading. 
 • For a reminder of times and halachot of Purim, including corrections, see here.
 • Our Beit Knesset has an EMAIL address and it is info@yael.org.il. Please use it for announcements and questions.

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • Shabbat candle-lighting: 4:54pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:15pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 5:10pm
 • Arvit: 6.07pm, Zoom: 6:12pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha:  no

  

פּוּרִים תשפ״א

זמנים

לתפילות בבית הכנסת בשבת זכור (תרומה) ושבת פורים (תצווה) יש להירשם מראש כאן.

יש להירשם מראש לכל התפילות של פורים בבית הכנסת כאן.

שבת פרשת תרומה – זכור

 • פרשת זכור תִּקָרֵא שנית אחרי שני המניינים בשעה 8.45 ו-10.45 בערך. (פסק הרב כי בשעת הצורך ניתן לצאת ידי חובה בקריאת פרשת כי תצא בקיץ ובדרכים נוספות.)

תענית אסתר יום ה' י"ג באדר

 • תחילת הצום: 4:40
 • סוף הצום: 17:57
 • שחרית בבית הכנסת: 6:00
 • שחרית בזוּם: 7:30 כולל קריאת מגילה
 • מנחה בזוּם: 13:20
 • מנחה בבית הכנסת: 17:10

פורים

 • ערבית וקריאת מגילה בבית הכנסת וגם בשידור חי בזוּם: 18:00 (פסק הרב כי בשעת הצורך ניתן לצאת ידי חובה דרך הזוּם)
 • קריאה שנייה של המגילה בבית הכנסת: 20:00
 • שחרית וּקריאת המגילה בבית הכנסת
  • מניין ראשון: 6:00
  • מניין שני: 7:30
  • מניין בזוּם: 7:30
  • קריאת המגילה לנשׁים בזוּם: 9:30

יום ראשון ט"ז באדר

 • מנחה גדולה לפני הסעודה בבית הכנסת: 13:00
 • מנחה גדולה בזוּם: 13:20

מתנות לאביונים

 • ניתן לתרום למתנות לאביונים דרך קרן הצדקה. אפשר לתרום דרך האתר. יש לציין שהתרומה היא למתנות לאביונים. תרומות שתתקבלנה עד סוף יום שני י' באדר – 22/2/21 תחולקנה לנזקקים ביום שישי לקיים את מצוות מתנות לאביונים בזמנה.
 • משלוח מנות: אפשר להביא עודפי משלוח מנות לבית הכנסת עד השעה 13:00 ביום א' ט"ז באדר – 28/2/21 ויחולקו לנזקקים כדי לשׂמחם בחג.

מכתב מהרב

לכל חברי הקהילה שלום.

שנה מורכבת עוברת על כולנו וגעגוע של איש לרעהו ואישה לרעותה. נתפלל שנזכה בקרוב לחיבור ממשי וקרוב, לתפילות משותפות, וּללימוד לא דיגיטלי.

מקווה שכולנו בטוב ב״ה, מתמודדים ומנצחים. זכינו לחיות בדור שיש בו את החכמה והגבורה ליצור חיסונים פיסיים, כלכליים ונפשיים.

לקראת חודש אדר הנה כמה הלכות בקצרה:

שבת זכור

 • יוצאים ידי חובה בכל זמן שהוא בשנה בקריאת זכור, לאו דווקא בשבת זכור. לכן, אפשר בפרשת כי תצא(שם נמצאת פרשת זכור), או ברגע שנחזור להתפלל בבית הכנסת. בכל אופן, לדעת פוסקים רבים, אפשר לקרואביחיד ומחומש, ולכן ראוי שכל אחד יקרא בחומש בשבת זכור עצמה, ונקרא ב״ה בבית הכנסת לכולם בפרשת כי תצא(בתקווה לגאולה מן הקורונה עד אז).

פרשת פרה

 • אין השלמה. לרוב הדֵעות זו מצווה מדרבנן, ובמצב הנוכחי פטורים ממנה אלה שלא באים למנין.

מצוות חג הפורים

 • השנה פורים משולש, שישי-שבת-ראשון. אין אומרים תחנון בכל הימים. קריאת המגילה תהיה בי״ד באדר (יום חמישי בערב), לאחר התענית ובבוקר (של יום שישי). בקריאת מגילה יוצאים ידי חובה בזוּם (קריאת המגילה תועבר בזוּם מבית הכנסת), או בכל שידור ישיר אחר, בדיעבד.
 • מתנות לאביונים (יום שישי) אפשר לקיים דרך קרן הצדקה של בית הכנסת באתר האינטרנט שלנו.
 • רק בשבת אומרים "על הניסים" בתפילה וּבברכת המזון. וקריאת התורה והפטרה של פורים.
 • ביום ראשון משלוח מנות וסעודת פורים. אפשר לעשות משלוח מנות דרך הזמנת שליחות, לפחות לאדם אחד. יוצאים ידי חובה גם בהזמנת אורחים שאינם מאלו הגרים בבית לסעודת פורים.

חג שמח וּבשׂורות טובות לכולם,

— הרב שלמה וילק


Times

 • To participate in tefillot in the Beit Knesset over Shabbat Zachor (Terumah) and the Shabbat of Purim (Tetzaveh) please register in advance here.
 • To participate in tefillot of Purim in the Beit Haknesset please register in advance here.

  Parshat Zachor

 • Parshat Zachor will be read a second time following both minyanim at approximately 8:45am and 10:45am. (The Rav ruled that you can fulfill the obligation even with the reading of Ki Tetzei in the summer and by other means.)

Ta'anit Esther

 • Fast begins: 4:40am
 • Fast ends: 5:57pm
 • Shacharit in Beit HaKnesset: 6:00am
 • Shacharit on Zoom: 7:30am
 • Minchah on Zoom: 1:20pm
 • Minchah in Beit HaKnesset: 5:10pm

Purim

 • Arvit and Megillah (will be also be simulcast on Zoom here): 6:00pm (The Rav has ruled you can fulfill the obligation online.)
 • Second Megillah reading in Beit HaKnesset: 8:00pm
 • Shacharit and Megillah in Beit HaKnesset
 • First minyan: 6:00am
 • Second minyan 7:30am
 • Zoom minyan 7:30am
 • Women’s Megillah Reading (via Zoom here): 9:30am

Sunday 16 Adar – 28/2/21

 • Mincha before Seudah in Beit HaKnesset: 1:00pm
 • Mincha on Zoom: 1:20pm

Matanot L'Evyonim

 • You can make a donation for Matanot L'Evyonim through the Keren Tzedakah here. Please indicate that the donation is for Matanot L'Evyonim. Donations received by Monday 10 Adar – 22.2.21 will be distributed on Friday in order to fulfill the mitzvah at the correct time.
 • Mishloach Manot: excess Mishloachei Manot can be brought to the Beit Knesset on Sunday 16 Adar – 28/2/21 by 1:00pm to be distributed to those in need to bring them special joy on Purim.

Rabbi's Letter

Shalom,

We have been through a complex year and we all miss each other. I hope we will soon be able to be together in person, to pray and learn together, and not just online.

I hope that we are, one and all, coping and getting through this time well.
We are privileged to live in a generation that has the wisdom and courage to create protective vaccines, economic support, and emotional support.

As we begin the month of Adar, here are some halachot in brief.

Shabbat Zachor

 • One fulfills one’s duty to read Parshat Zachor at any time of the year. For example, it can be heard in Parshat Ki Tetzei (its actual place in the Torah), or as soon as we all return to pray in shul. In any event, according to many poskim, one may read it by oneself and from a Chumash. Hence, it is appropriate for each one of us to recite Parshat Zachor on Shabbat Zachor itself. Let us hope that the COVID-19 situation will have improved sufficiently for us all to hear it in synagogue in Parshat Ki Tetzei.

Parashat Parah

 • Most are of the opinion that the reading of Parshat Parah on Shabbat is a Rabbinic mitzvah. In the current situation, those who are not coming to the minyan are exempt.

Mitzvot of Purim

 • This year Purim is spread over three days: Friday, Shabbat and Sunday, the 14th, 15th, and 16th of Adar. We do not say tahanun on any of these days. Megillah reading will be on the evening of the 14th of Adar, namely on Thursday night after the end of the Fast of Esther, and on Friday morning. The obligation to read the Megillah is fulfilled by following a live reading on Zoom, as will be broadcast via Zoom from Yael shul. This is a good option for those who cannot attend in person.
 • Gifts for the needy can be donated through the Tzedakah Fund on the shul website here. Mark your donation ‘matanot l'evyonim’ so they will be donated on the actual Friday of Purim.
 • The Al Hanisim prayer is only said on Shabbat, both in tefillah and Birkat HaMazon. The Shabbat Torah reading and haftarah are special for Purim.
 • Sunday will be Mishloach Manot and Purim Seudah. You can use a shaliach or a delivery service for mishloach manot (gifts). One should give to at least one person. One could even fulfill the mitzvah of mishloach manot by inviting someone from outside one’s home to the Purim seudah.

Happy Purim to you all!

— Rabbi Shlomo Vilk


 

פרשׁת משׁפטים – רֹאשׁ חֹדשׁ – פרשׁת שׁקלים

הודעות

 • מזל טוב לקלֶר ומישׁל רֶבֶל לרגל הולדת שתי נינות, אחת לאביטל ויהודה אדרי והשניה לנטע ואביעד זוסמן.
 • מיכאל קגן יִשׂא הרצאה ב-14/2 ב-21:00 באנגלית על הבריחה ממחנה הריכוז / מוות נובוגרודוק. פרטים פה.
 • הודעות לגבי הלכות וּזמנים לפורים תפורסמנה בשבוע הקרוב. 

חיילים בודדים

 • תורנו לעזור למרכז לזכרו של מייקל לוין לסיוע לחיילים בודדים בשבת הבאה, 19 בפברואר. שׂמחנו לראות את ההתלהבות לפרויקט בנובמבר שעבר. חיילים בודדים משרתים בצה״ל ושירות הלאומי במחיר אישי של עזיבת משפחותיהם וחבריהם. בואו נעודד את תרומתם בכשרונותינו הקוּלינריים.
 • נא להירשם פה לכל מנה שרק תרצו. תפרטו בשר או עוף כדי להוריד את סיכוי הכפילות. יש להביא את האוכל לבית הערבה בארנונה עד יום שישי בבוקר 19/2/21.
 • תזכו למצוות!

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • הדלקת נרות: 16:48
 • מנחה וקבלת שבת: 17:10
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: :17:05
 • ערבית: 18:01, זוּם: 18:06
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול:   אין

Announcements

 • Mazal tov to Claire and Michel Revel on the birth of two great grand-daughters. The proud parents are Avital and Yehuda Edri, and Netta and Aviad Sussman.
 • Michael Kagan will give a special presentation on The Escape from the Novogrudok Labour/Death Camp under the auspices of the Ghetto Fighters’ House lecture series “Talking Memory" on February 14 at 9:00pm. Details and registration here.
 • Purim announcements, including times and halachot will be publicized in a separate mailing next week.

Lone Soldiers

 • It is our shul’s turn to cook for the Lone Soldier Center in Memory Michael Levin next Shabbat, February 19, 2021. We were so gratified last November at the amazing enthusiasm and response that was received for this project. These young men and women who serve in the IDF and National Service leave their family and friends, at great personal cost. Let’s match their wonderful idealism with our culinary talents.
 • Please sign up here for whatever dish you can prepare. Be specific when signing up for meat or chicken, to lessen the likelihood of duplication. All food needs to be dropped off at Bet Haarava in Arnona by next Friday morning.
 • !תזכו למצוות

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • Shabbat candle-lighting: 4:48pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:10pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 5:05pm
 • Arvit: 6:01pm, Zoom: 6:06pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha:  no