שביעי של פסח / אחרי מות … יזכור

הודעות

 • מזל טוב לטרבור ומלי אסרסון לרגל הולדת נכדם הראשון, בן לאליאנה ונתן.
 • תתקיימנה תפילות מוקדמות בערב חג וגם בערב שבת.
 • עירוב תבשילין.
 • תזכורת: טקס ליל יום השואה והגבורה ביום רביעי בערב, 1/5/19 ב-19:45.

סדר יום

 • גבאי שביעי של פסח ושבת: שׂמחה אדל
 • דבר תורה בערב חג: הרב שלמה וילק
 • קריאת התורה שביעי של פסח: אלי שור
 • דבר תורה בערב שבת: מאיר פכלר
 • קריאת התורה בשבת: שמואל קפוסטין
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק:  "עולם של חוּלין"

זמנים

 • תפילת מנחה וקבלת חג (מוקדמת): 17:42
 • הדלקת נרות: 18:39
 • תפילת מנחה וקבלת חג (רגילה): 19:05
 • תפילת מנחה וקבלת שבת (מוקדמת): 17:42
 • הדלקת נרות: 18:40
 • תפילת מנחה וקבלת שבת (רגילה): 19:05
 • תפילת מנחה: 18:45
 • תפילת ערבית: 19:54
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Mali and Trevor Asserson on the birth of their very first grandchild, a boy, born to Elianna and Natie.
 • There will be early tefillot on Erev Chag and also Erev Shabbat.
 • Don't forget eruv tavshilin.
 • Reminder: Holocaust Day Memorial program this Wednesday evening, May 1, at 7:45pm (1 hour). The ceremony is dedicated in loving memory of our own Holocaust survivors who founded Beit Knesset Emek Refaim in 1949.

Schedule

 • Gabbai: Simcha Edel
 • D'var Torah on Erev Chag: Rabbi Shlomo Vilk
 • Torah reading on chag: Eli Shor
 • D'var Torah on Erev Shabbat: Meir Fachler
 • Torah reading on Shabbat: Sam Kapustin
 • Class on Shabbat afternoon between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: "The secular world"

Times

 • Mincha and Kabbalat Chag (early minyan): 5:42pm
 • Candle-lighting: 6:39pm
 • Mincha and Kabbalat Chag (regular): 7:05pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat (early minyan): 5:42pm
 • Candle-lighting: 6:40pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat (regular): 7:05pm
 • Mincha: 6:45pm
 • Ma'ariv and end of Shabbat: 7:54pm
 • Full schedule here
 • Classes here