זמני תפילה

לוח שנת תשפ'א להדפסה
printable 5781 calendar here

יש להירשם מראש לכל התפילות כאן
Please register in advance for all tefillot here

תראו גם תפילות וירטוליות בזוּם בימי חול / See also Zoom page

פורים

ראו עמוד פה

תצוה

תאריך: 27/02/21
הדלקת נרות: 16:59
מנחה: 17:25
ס.ז. קריאת שמע: 09:00
מנחה: 17:00
ערבית: 18:12
מנחה בהמשך השבוע: 17:30
ערבית בהמשך השבוע: 18:00

כי תשא – שבת פרה

תאריך: 06/03/21
הדלקת נרות: 17:05
מנחה: 17:30
ס.ז. קריאת שמע: 08:55
מנחה: 17:06
ערבית: 18:17
מנחה בהמשך השבוע: 17:35
ערבית בהמשך השבוע: 18:05

ויקהל פקודי – מברכים / החודש

תאריך: 13/03/21
הדלקת נרות: 17:10
מנחה: 17:35
ס.ז. קריאת שמע: 08:50
מנחה: 17:11
ערבית: 18:22
מנחה בהמשך השבוע: 17:40
ערבית בהמשך השבוע: 18:10

ויקרא

תאריך: 20/03/21
הדלקת נרות: 17:15
מנחה: 17:40
ס.ז. קריאת שמע: 08:44
מנחה: 17:16
ערבית: 18:27
מנחה בהמשך השבוע: 17:45
ערבית בהמשך השבוע: 18:15

צו – ערב פסח

תאריך: 27/03/21
הדלקת נרות: 18:19
מנחה: 17:45
ס.ז. קריאת שמע: 09:39
מנחה: 18:40
ערבית: 19:32
מנחה בהמשך השבוע: 18:50
ערבית בהמשך השבוע: 19:20

פסח

תאריך: 28/03/21
הדלקת נרות: 19:32
מנחה: 18:40
ס.ז. קריאת שמע: 09:38
מנחה: 18:40
ערבית: 19:32
מנחה בהמשך השבוע: 18:50
ערבית בהמשך השבוע: 19:20

שביעי של פסח

תאריך: 03/04/21
הדלקת נרות: 18:24
מנחה: 18:50
ס.ז. קריאת שמע: 09:33
מנחה: 18:40
ערבית: 19:37
מנחה בהמשך השבוע: 18:55
ערבית בהמשך השבוע: 19:25

שמיני

תאריך: 10/04/21
הדלקת נרות: 18:29
מנחה: 18:55 / 17:33
ס.ז. קריאת שמע: 09:28
מנחה: 18:20
ערבית: 19:42
מנחה בהמשך השבוע: 18:55
ערבית בהמשך השבוע: 19:30

תזריע מצורע

תאריך: 17/04/21
הדלקת נרות: 18:34
מנחה: 19:00 / 17:37
ס.ז. קריאת שמע: 09:23
מנחה: 18:35
ערבית: 19:47
מנחה בהמשך השבוע: 19:00
ערבית בהמשך השבוע: 19:35

אחרי מות / קדושים

תאריך: 24/04/21
הדלקת נרות: 18:39
מנחה: 19:05 / 17:40
ס.ז. קריאת שמע: 09:18
מנחה: 18:40
ערבית: 19:52
מנחה בהמשך השבוע: 19:05
ערבית בהמשך השבוע: 19:40

אמר

תאריך: 01/05/21
הדלקת נרות: 18:44
מנחה: 19:05 / 17:44
ס.ז. קריאת שמע: 09:14
מנחה: 18:45
ערבית: 19:58
מנחה בהמשך השבוע: 19:10
ערבית בהמשך השבוע: 19:45

בהר / בחוקותי

תאריך: 08/05/21
הדלקת נרות: 18:49
מנחה: 19:10 / 17:47
ס.ז. קריאת שמע: 09:11
מנחה: 18:30
ערבית: 20:04
מנחה בהמשך השבוע: 19:15
ערבית בהמשך השבוע: 19:50

במדבר

תאריך: 15/05/21
הדלקת נרות: 18:54
מנחה: 19:15 / 17:51
ס.ז. קריאת שמע: 09:08
מנחה: 19:00
ערבית: 20:09
מנחה בהמשך השבוע: 19:20
ערבית בהמשך השבוע: 19:55

שבועות

תאריך: 17/05/21
הדלקת נרות: 18:55
מנחה: 19:15
ס.ז. קריאת שמע: 09:08
מנחה: 10:30
ערבית: 20:11
מנחה בהמשך השבוע: 19:20
ערבית בהמשך השבוע: 19:55

נשא

תאריך: 22/05/21
הדלקת נרות: 18:58
מנחה: 19:25 / 17:55
ס.ז. קריאת שמע: 09:07
מנחה: 19:05
ערבית: 20:15
מנחה בהמשך השבוע: 19:25
ערבית בהמשך השבוע: 20:00

בהעלותך

תאריך: 29/05/21
הדלקת נרות: 19:03
מנחה: 19:25 / 17:59
ס.ז. קריאת שמע: 09:05
מנחה: 19:10
ערבית: 20:19
מנחה בהמשך השבוע: 19:30
ערבית בהמשך השבוע: 20:05

שלח

תאריך: 05/06/21
הדלקת נרות: 19:07
מנחה: 19:30 / 18:02
ס.ז. קריאת שמע: 09:05
מנחה: 19:10
ערבית: 20:24
מנחה בהמשך השבוע: 19:35
ערבית בהמשך השבוע: 20:10

קרח

תאריך: 12/06/21
הדלקת נרות: 19:10
מנחה: 19:35 / 18:05
ס.ז. קריאת שמע: 09:06
מנחה: 19:15
ערבית: 20:27
מנחה בהמשך השבוע: 19:40
ערבית בהמשך השבוע: 20:10

חקת

תאריך: 19/06/21
הדלקת נרות: 19:12
מנחה: 19:35 / 18:07
ס.ז. קריאת שמע: 09:07
מנחה: 19:20
ערבית: 20:30
מנחה בהמשך השבוע: 19:40
ערבית בהמשך השבוע: 20:10

בלק

תאריך: 26/06/21
הדלקת נרות: 20:31
מנחה: 19:45 / 18:09
ס.ז. קריאת שמע: 09:08
מנחה: 19:20
ערבית: 20:31
מנחה בהמשך השבוע: 19:40
ערבית בהמשך השבוע: 20:10

פנחס

תאריך: 03/07/21
הדלקת נרות: 19:14
מנחה: 19:35 / 18:09
ס.ז. קריאת שמע: 09:10
מנחה: 19:20
ערבית: 20:31
מנחה בהמשך השבוע: 19:40
ערבית בהמשך השבוע: 20:10

מטות – מסעי

תאריך: 10/07/21
הדלקת נרות: 19:13
מנחה: 19:35 / 18:09
ס.ז. קריאת שמע: 09:13
מנחה: 19:20
ערבית: 20:29
מנחה בהמשך השבוע: 19:40
ערבית בהמשך השבוע: 20:10

דברים שבת חזון

תאריך: 17/07/21
הדלקת נרות: 19:11
מנחה: 19:35 / 18:07
ס.ז. קריאת שמע: 09:15
מנחה: 19:15
ערבית: 20:26
מנחה בהמשך השבוע: 19:35
ערבית בהמשך השבוע: 20:10

ואתחנן

תאריך: 24/07/21
הדלקת נרות: 19:07
מנחה: 19:30 / 18:05
ס.ז. קריאת שמע: 09:17
מנחה: 19:10
ערבית: 20:22
מנחה בהמשך השבוע: 19:30
ערבית בהמשך השבוע: 20:05

עקב

תאריך: 31/07/21
הדלקת נרות: 19:02
מנחה: 19:25 / 18:01
ס.ז. קריאת שמע: 09:19
מנחה: 19:05
ערבית: 20:16
מנחה בהמשך השבוע: 19:25
ערבית בהמשך השבוע: 20:00

ראה

תאריך: 07/08/21
הדלקת נרות: 18:56
מנחה: 19:20 / 17:56
ס.ז. קריאת שמע: 09:21
מנחה: 19:00
ערבית: 20:10
מנחה בהמשך השבוע: 19:20
ערבית בהמשך השבוע: 19:55

שופטים

תאריך: 14/08/21
הדלקת נרות: 18:50
מנחה: 19:15 / 17:51
ס.ז. קריאת שמע: 09:23
מנחה: 18:50
ערבית: 20:02
מנחה בהמשך השבוע: 19:10
ערבית בהמשך השבוע: 19:45

כי תצא

תאריך: 21/08/21
הדלקת נרות: 18:42
מנחה: 19:05 / 17:45
ס.ז. קריאת שמע: 09:25
מנחה: 18:40
ערבית: 19:54
מנחה בהמשך השבוע: 19:00
ערבית בהמשך השבוע: 19:35

כי תבוא

תאריך: 28/08/21
הדלקת נרות: 18:34
מנחה: 19:00 / 17:38
ס.ז. קריאת שמע: 09:26
מנחה: 18:35
ערבית: 19:45
מנחה בהמשך השבוע: 18:55
ערבית בהמשך השבוע: 19:30

נצבים

תאריך: 04/09/21
הדלקת נרות: 18:24
מנחה: 18:50 / 17:31
ס.ז. קריאת שמע: 09:27
מנחה: 18:25
ערבית: 19:35
מנחה בהמשך השבוע: 18:45
ערבית בהמשך השבוע: 19:20

וילך – שבת שובה

תאריך: 11/09/21
הדלקת נרות: 18:15
מנחה: 18:40 / 17:23
ס.ז. קריאת שמע: 09:28
מנחה: 17:55
ערבית: 19:26
מנחה בהמשך השבוע: 18:35
ערבית בהמשך השבוע: 19:10

האזינו

תאריך: 18/09/21
הדלקת נרות: 18:06
מנחה: 18:30 / 17:15
ס.ז. קריאת שמע: 09:29
מנחה: 18:05
ערבית: 19:17
מנחה בהמשך השבוע: 18:25
ערבית בהמשך השבוע: 19:00

שבת חול המועד

תאריך: 25/09/21
הדלקת נרות: 17:57
מנחה: 18:20
ס.ז. קריאת שמע: 09:30
מנחה: 17:35
ערבית: 19:07
מנחה בהמשך השבוע: 18:15
ערבית בהמשך השבוע: 18:50

 

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *