זמני תפילה

לוח שנת תשפ'ב להדפסה
printable 5782 calendar
דף זה נתון לשינוי / this page subject to change

בהר

תאריך: 14/05/22
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:20

בחֻקתי

תאריך: 21/05/22
תפילת מנחה וקבלת שבת מוקדמת: 17:55
הדלקת נרות: 18:57
תפילת מנחה: 19:20
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:07
תפילת מנחה קטנה: 19:00
תפילת ערבית: 20:13
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:25

במדבר – מברכין

תאריך: 28/05/22
תפילת מנחה וקבלת שבת מוקדמת: 18:00
הדלקת נרות: 19:01
תפילת מנחה: 19:25
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:07
תפילת מנחה קטנה: 18:45
תפילת ערבית: 20:18
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:30

נשא – ערב שבועות

תאריך: 04/06/22
תפילת מנחה וקבלת שבת מוקדמת: 18:00
הדלקת נרות: 19:05
תפילת מנחה: 19:30
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:05
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:23
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:35

שבועות

תאריך: 05/06/22
הדלקת נרות: 20:23
תפילת מנחה: 19:20
ס.ז. ק״ש: 09:05
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:23
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:35

בהעלֹתך

תאריך: 11/06/22
תפילת מנחה וקבלת שבת מוקדמת: 18:05
הדלקת נרות: 19:09
תפילת מנחה: 19:35
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:06
תפילת מנחה קטנה: 19:15
תפילת ערבית: 20:26
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:40

שלח

תאריך: 18/06/22
תפילת מנחה וקבלת שבת מוקדמת: 18:10
הדלקת נרות: 19:11
תפילת מנחה: 19:35
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:06
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:29
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:40

קרח – מברכין

תאריך: 25/06/22
תפילת מנחה וקבלת שבת מוקדמת: 18:10
הדלקת נרות: 19:13
תפילת מנחה: 19:35
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:08
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:30
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:40

חֻקת

תאריך: 02/07/22
תפילת מנחה וקבלת שבת מוקדמת: 18:10
הדלקת נרות: 19:13
תפילת מנחה: 19:35
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:10
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:30
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:40

בלק

תאריך: 09/07/22
הדלקת נרות: 19:12
תפילת מנחה: 19:35
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:12
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:29
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:40

פנחס

תאריך: 16/07/22
הדלקת נרות: 19:10
תפילת מנחה: 19:35
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:15
תפילת מנחה קטנה: 19:15
תפילת ערבית: 20:26
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:35

מטות – מברכין

תאריך: 23/07/22
הדלקת נרות: 19:07
תפילת מנחה: 19:30
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:17
תפילת מנחה קטנה: 19:10
תפילת ערבית: 20:22
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:30

מסעי

תאריך: 30/07/22
הדלקת נרות: 19:02
תפילת מנחה: 19:25
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:19
תפילת מנחה קטנה: 19:05
תפילת ערבית: 20:17
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:25

דברים – חזון – ערב תשׁעה באב

תאריך: 06/08/22
הדלקת נרות: 18:57
תפילת מנחה: 19:22
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:21
תפילת מנחה קטנה: 19:10
תפילת ערבית: 20:10
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:20

ואתחנן

תאריך: 13/08/22
הדלקת נרות: 18:50
תפילת מנחה: 19:15
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:23
תפילת מנחה קטנה: 18:55
תפילת ערבית: 20:03
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:15

עקב

תאריך: 20/08/22
הדלקת נרות: 18:43
תפילת מנחה: 19:05
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:23
תפילת מנחה קטנה: 18:45
תפילת ערבית: 19:55
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 19:05

ראה – רֹאשׁ חֹדשׁ אלול

תאריך: 27/08/22
הדלקת נרות: 18:35
תפילת מנחה: 19:00
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:26
תפילת מנחה קטנה: 18:35
תפילת ערבית: 19:46
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 18:55

שפטים

תאריך: 03/09/22
הדלקת נרות: 18:26
תפילת מנחה: 18:50
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:27
תפילת מנחה קטנה: 18:25
תפילת ערבית: 19:37
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 18:45

כי תצא

תאריך: 10/09/22
הדלקת נרות: 18:17
תפילת מנחה: 18:40
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:28
תפילת מנחה קטנה: 18:15
תפילת ערבית: 19:28
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 18:40

כי תבא

תאריך: 17/09/22
הדלקת נרות: 18:08
תפילת מנחה: 18:30
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:28
תפילת מנחה קטנה: 18:05
תפילת ערבית: 19:18
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 18:30

נצבים

תאריך: 24/09/22
הדלקת נרות: 17:59
תפילת מנחה: 18:25
תפילת שחרית: 7:00 ו-9:00
ס.ז. ק״ש: 09:29
תפילת מנחה קטנה: 18:00
תפילת ערבית: 19:09
תפילות שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 18:20

ראש השנה

תאריך: 26/09/22
הדלקת נרות: 17:55
תפילת מנחה: 18:20
ס.ז. ק״ש: 09:30
תפילת מנחה קטנה: 18:05
תפילת ערבית: 19:05
תפילת מנחה בהמשך השבוע: 18:20

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.