זמני תפילה

לוח שנת תשפ'ד להדפסה
printable 5784 calendar

תודה לדוד וודלר / special thanks to Dovid Wadler
דף זה נתון לשינוי / this page subject to change

וישלח

תאריך: 02/12/23
תפילת שחרית בימי חול: 07:45 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:30 / 16:55

וישב

תאריך: 09/12/23
מנחה גדולה: 14:00
הדלקת נרות: 16:00
תפילת מנחה בערב שבת: 16:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:59
תפילת מנחה: 16:05
תפילת ערבית: 17:15
תפילת שחרית בימי חול: 07:45 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:30 / 16:55

מקץ

תאריך: 16/12/23
הדלקת נרות: 16:02
תפילת מנחה בערב שבת: 16:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:03
תפילת מנחה: 16:05
תפילת ערבית: 17:17
תפילת שחרית בימי חול: 07:45 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:30 / 17:00

ויגש

תאריך: 23/12/23
הדלקת נרות: 16:05
תפילת מנחה בערב שבת: 16:10
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:07
תפילת מנחה: 16:10
תפילת ערבית: 17:20
תפילת שחרית בימי חול: 07:45 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:35 / 17:03

ויחי

תאריך: 30/12/23
הדלקת נרות: 16:09
תפילת מנחה בערב שבת: 16:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:10
תפילת מנחה: 16:15
תפילת ערבית: 17:24
תפילת שחרית בימי חול: 07:45 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:40 / 17:08

שמות – מברכים

תאריך: 06/01/24
הדלקת נרות: 16:14
תפילת מנחה בערב שבת: 16:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:12
תפילת מנחה: 16:20
תפילת ערבית: 17:29
תפילת שחרית בימי חול: 07:45 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:45 / 17:13

וארא

תאריך: 13/01/24
הדלקת נרות: 16:20
תפילת מנחה בערב שבת: 16:45
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:14
תפילת מנחה: 16:25
תפילת ערבית: 17:35
תפילת שחרית בימי חול: 07:45 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:50 / 17:20

בא

תאריך: 20/01/24
הדלקת נרות: 16:26
תפילת מנחה בערב שבת: 16:50
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:14
תפילת מנחה: 16:30
תפילת ערבית: 17:40
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:55 / 17:25

בשלח – שבת שירה

תאריך: 27/01/24
הדלקת נרות: 16:32
תפילת מנחה בערב שבת: 16:55
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:14
תפילת מנחה: 16:35
תפילת ערבית: 17:46
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:05 / 17:22

יתרו

תאריך: 03/02/24
הדלקת נרות: 16:39
תפילת מנחה בערב שבת: 17:00
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:12
תפילת מנחה: 16:40
תפילת ערבית: 17:52
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:10 / 17:38

משפטים

תאריך: 10/02/24
הדלקת נרות: 16:45
תפילת מנחה בערב שבת: 17:10
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:10
תפילת מנחה: 16:50
תפילת ערבית: 17:58
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:15 / 17:45

תרומה

תאריך: 17/02/24
הדלקת נרות: 16:51
תפילת מנחה בערב שבת: 17:15
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:07
תפילת מנחה: 16:55
תפילת ערבית: 18:04
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:20 / 17:50

תצוה

תאריך: 24/02/24
הדלקת נרות: 16:57
תפילת מנחה בערב שבת: 17:20
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:03
תפילת מנחה: 17:00
תפילת ערבית: 18:09
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:25 / 17:55

כי תשא

תאריך: 02/03/24
הדלקת נרות: 17:02
תפילת מנחה בערב שבת: 17:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:58
תפילת מנחה: 17:05
תפילת ערבית: 18:14
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:30 / 18:00

ויקהל – שקלים – מ'

תאריך: 09/03/24
הדלקת נרות: 17:07
תפילת מנחה בערב שבת: 17:30
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:53
תפילת מנחה: 17:10
תפילת ערבית: 18:19
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:35 / 18:05

פקודי

תאריך: 16/03/24
הדלקת נרות: 17:12
תפילת מנחה בערב שבת: 17:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:48
תפילת מנחה: 19:34
תפילת ערבית: 18:24
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:40 / 18:10

ויקרא – שבת זכור

תאריך: 23/03/24
הדלקת נרות: 17:17
תפילת מנחה בערב שבת: 17:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:42
תפילת מנחה: 17:20
תפילת ערבית: 18:29
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:45 / 18:15

צו – שבת פרה

תאריך: 30/03/24
הדלקת נרות: 18:22
תפילת מנחה בערב שבת: 18:45 / 17:30
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:37
תפילת מנחה: 18:25
תפילת ערבית: 19:34
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:50 / 19:20

שמיני – החודש – מברכים

תאריך: 06/04/24
הדלקת נרות: 18:26
תפילת מנחה בערב שבת: 18:50 / 17:30
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:31
תפילת מנחה: 18:30
תפילת ערבית: 19:39
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:55 / 19:25

תזריע

תאריך: 13/04/24
הדלקת נרות: 18:31
תפילת מנחה בערב שבת: 6:55 / 17:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:26
תפילת מנחה: 18:35
תפילת ערבית: 19:44
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:30 / 19:00

מצורע – שבת הגדול

תאריך: 20/04/24
הדלקת נרות: 18:36
תפילת מנחה בערב שבת: 19:00 / 17:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:21
תפילת מנחה: 18:30
תפילת ערבית: 19:50
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:05 / 19:35

שבת חול המועד

תאריך: 27/04/24
הדלקת נרות: 18:41
תפילת מנחה בערב שבת: 19:05 / 17:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:17
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 19:55
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:10 / 19:40

אחרי – מברכים

תאריך: 04/05/24
הדלקת נרות: 18:46
תפילת מנחה בערב שבת: 19:10 / 17:45
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:13
תפילת מנחה: 18:50
תפילת ערבית: 20:01
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:15 / 19:45

קדושים

תאריך: 11/05/24
הדלקת נרות: 18:51
תפילת מנחה בערב שבת: 19:15 / 17:50
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:10
תפילת מנחה: 18:55
תפילת ערבית: 20:06
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:20 / 19:50

אמר

תאריך: 18/05/24
הדלקת נרות: 18:56
תפילת מנחה בערב שבת: 19:20 / 17:55
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:08
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 20:12
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:25 / 19:55

בהר

תאריך: 25/05/24
הדלקת נרות: 19:00
תפילת מנחה בערב שבת: 19:25 / 17:55
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:06
תפילת מנחה: 19:05
תפילת ערבית: 20:17
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:30 / 19:58

בחקותי – מברכים

תאריך: 01/06/24
הדלקת נרות: 19:05
תפילת מנחה בערב שבת: 19:30 / 18:00
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:06
תפילת מנחה: 18:40
תפילת ערבית: 20:22
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:35 / 20:02

במדבר

תאריך: 08/06/24
הדלקת נרות: 19:08
תפילת מנחה בערב שבת: 19:30 /18:05
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:06
תפילת מנחה: 19:15
תפילת ערבית: 20:26
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40 / 20:05

נשא

תאריך: 15/06/24
הדלקת נרות: 19:11
תפילת מנחה בערב שבת: 19:30 / 18:05
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:07
תפילת מנחה: 19:20
תפילת ערבית: 20:29
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40 / 20:07

בהעלתך

תאריך: 22/06/24
הדלקת נרות: 19:13
תפילת מנחה בערב שבת: 19:35 / 18:05
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:08
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 20:30
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40 / 20:08

שלח – מברכים

תאריך: 29/06/24
הדלקת נרות: 19:14
תפילת מנחה בערב שבת: 19:35 / 18:10
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:10
תפילת מנחה: 19:20
תפילת ערבית: 20:31
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:45 / 20:08

קרח – ראש חודש

תאריך: 06/07/24
הדלקת נרות: 19:14
תפילת מנחה בערב שבת: 19:35 / 18:10
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:12
תפילת מנחה: 19:20
תפילת ערבית: 20:30
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40 / 20:08

חקת

תאריך: 13/07/24
הדלקת נרות: 19:12
תפילת מנחה בערב שבת: 19:35 / 18:10
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:14
תפילת מנחה: 19:20
תפילת ערבית: 20:28
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40 / 20:06

בלק

תאריך: 20/07/24
הדלקת נרות: 19:09
תפילת מנחה בערב שבת: 19:35 / 18:05
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:16
תפילת מנחה: 19:15
תפילת ערבית: 20:24
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:35 / 20:02

פינחס

תאריך: 27/07/24
הדלקת נרות: 19:05
תפילת מנחה בערב שבת: 19:30 / 18:00
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:19
תפילת מנחה: 19:10
תפילת ערבית: 20:19
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:30 / 19:58

מטות – מסעי – מב'

תאריך: 03/08/24
הדלקת נרות: 19:00
תפילת מנחה בערב שבת: 19:25 / 18:00
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:21
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 20:13
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:25 / 19:52

דברים – שבת חזון

תאריך: 10/08/24
הדלקת נרות: 18:53
תפילת מנחה בערב שבת: 19:15 / 17:50
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:23
תפילת מנחה: 18:55
תפילת ערבית: 20:06
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:15 / 19:46

ואתחנן

תאריך: 17/08/24
הדלקת נרות: 18:46
תפילת מנחה בערב שבת: 19:10 / 17:45
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:24
תפילת מנחה: 18:50
תפילת ערבית: 19:58
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:10 / 19:38

עקב

תאריך: 24/08/24
הדלקת נרות: 18:38
תפילת מנחה בערב שבת: 19:00 / 17:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:26
תפילת מנחה: 18:40
תפילת ערבית: 19:50
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:00 / 19:30

ראה – מברכים

תאריך: 31/08/24
הדלקת נרות: 18:30
תפילת מנחה בערב שבת: 18:55 / 17:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:27
תפילת מנחה: 18:30
תפילת ערבית: 19:41
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:55 / 19:22

שופטים

תאריך: 07/09/24
הדלקת נרות: 18:21
תפילת מנחה בערב שבת: 18:45 / 17:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:28
תפילת מנחה: 18:20
תפילת ערבית: 19:32
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:40 / 19:13

כי תצא

תאריך: 14/09/24
הדלקת נרות: 18:12
תפילת מנחה בערב שבת: 18:35 / 17:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:28
תפילת מנחה: 18:10
תפילת ערבית: 19:22
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:30 / 19:00

כי תבוא

תאריך: 21/09/24
הדלקת נרות: 18:03
תפילת מנחה בערב שבת: 18:30 / 17:10
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:29
תפילת מנחה: 18:00
תפילת ערבית: 19:13
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:25 / 18:55

נצבים וילך

תאריך: 28/09/24
הדלקת נרות: 17:54
תפילת מנחה בערב שבת: 18:20 / 17:00
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:30
תפילת מנחה: 17:50
תפילת ערבית: 19:04
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:15 / 18:45

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *