זמני תפילה

לוח שנת תשפ'ג להדפסה
printable 5783 calendar


דף זה נתון לשינוי / this page subject to change

וילך – שבת שובה

תאריך: 01/10/22
תפילת שחרית בימי חול (סליחות): 07:25 / 05:30
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:15

ערב יום כיפור

תאריך: 04/10/22
סליחות: 07:40 / 05:50
תפילת מנחה בערב שבת: 14:00
כל נדרי: 18:00

יום כיפור

תאריך: 05/10/22
הדלקת נרות: 17:45
תפילת שחרית: 08:00
יזכור: 10:35
תפילת מנחה: 15:55
תפילת נעילה: 17:25
תקיעת שופר: 18:44
סוף הצום: 18:55
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:15

האזינו

תאריך: 08/10/22
הדלקת נרות: 17:42
תפילת מנחה בערב שבת: 18:05
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:32
תפילת מנחה: 17:40
תפילת ערבית: 18:52
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:05

סוכות

תאריך: 10/10/22
הדלקת נרות: 17:38
תפילת מנחה בערב שבת: 18:05
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
תפילת מנחה: 17:50
תפילת ערבית: 18:49
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00

שבת חול המועד

תאריך: 15/10/22
הדלקת נרות: 17:33
תפילת מנחה בערב שבת: 17:55
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:33
תפילת מנחה: 17:35
תפילת ערבית: 18:44
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:00

שמיני עצרת ושׂמחת תורה

תאריך: 17/10/22
הדלקת נרות: 17:31
תפילת מנחה בערב שבת: 17:55
יזכור: 12:10
תפילת מנחה גדולה: 12:55
תפילת מנחה: 17:40
תפילת ערבית: 18:41
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:00

בראשית – מברכין

תאריך: 22/10/22
הדלקת נרות: 17:25
תפילת מנחה בערב שבת: 17:50
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:35
תפילת מנחה: 17:25
תפילת ערבית: 18:36
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:50

נח

תאריך: 29/10/22
הדלקת נרות: 17:18
תפילת מנחה בערב שבת: 17:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:37
תפילת מנחה: 17:20
תפילת ערבית: 18:30
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:45

לך לך

תאריך: 05/11/22
הדלקת נרות: 16:12
תפילת מנחה בערב שבת: 16:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:40
תפילת מנחה: 16:15
תפילת ערבית: 17:24
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:35

וירא

תאריך: 12/11/22
הדלקת נרות: 16:07
תפילת מנחה בערב שבת: 16:30
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:44
תפילת מנחה: 16:10
תפילת ערבית: 17:20
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:30

חיי שרה – מברכין

תאריך: 19/11/22
הדלקת נרות: 16:03
תפילת מנחה בערב שבת: 16:30
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:47
תפילת מנחה: 16:05
תפילת ערבית: 17:16
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:30

תולדות

תאריך: 26/11/22
הדלקת נרות: 16:01
תפילת מנחה בערב שבת: 16:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:51
תפילת מנחה: 16:05
תפילת ערבית: 17:15
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:25

ויצא

תאריך: 03/12/22
הדלקת נרות: 16:00
תפילת מנחה בערב שבת: 16:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:55
תפילת מנחה: 16:05
תפילת ערבית: 17:14
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:30

וישלח

תאריך: 10/12/22
הדלקת נרות: 16:01
תפילת מנחה בערב שבת: 16:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:00
תפילת מנחה: 16:05
תפילת ערבית: 17:15
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:30

וישב – מברכין

תאריך: 17/12/22
הדלקת נרות: 16:02
תפילת מנחה בערב שבת: 16:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:04
תפילת מנחה: 16:05
תפילת ערבית: 17:17
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:30

מקץ – ראש חודש

תאריך: 24/12/22
הדלקת נרות: 16:06
תפילת מנחה בערב שבת: 16:30
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:07
תפילת מנחה: 16:10
תפילת ערבית: 17:21
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:30

ויגש

תאריך: 31/12/22
הדלקת נרות: 16:10
תפילת מנחה בערב שבת: 16:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:10
תפילת מנחה: 16:15
תפילת ערבית: 17:25
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:40

צום עשרה בטבת

תאריך: 03/01/23
תחילה הצום: 05:04
תפילת מנחה: 16:10
תפילת ערבית: 17:01
סוף הצום: 17:11

ויחי

תאריך: 07/01/23
הדלקת נרות: 16:15
תפילת מנחה בערב שבת: 16:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:12
תפילת מנחה: 16:20
תפילת ערבית: 17:30
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:45

שמות

תאריך: 14/01/23
הדלקת נרות: 16:21
תפילת מנחה בערב שבת: 16:45
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:13
תפילת מנחה: 16:25
תפילת ערבית: 17:36
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:50

וארא

תאריך: 21/01/23
הדלקת נרות: 16:27
תפילת מנחה בערב שבת: 16:50
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:14
תפילת מנחה: 16:30
תפילת ערבית: 17:41
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 16:55

בא

תאריך: 28/01/23
הדלקת נרות: 16:33
תפילת מנחה בערב שבת: 17:00
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:13
תפילת מנחה: 16:35
תפילת ערבית: 17:47
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:05

בשלח – שבת שירה

תאריך: 04/02/23
הדלקת נרות: 16:40
תפילת מנחה בערב שבת: 17:05
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:11
תפילת מנחה: 16:45
תפילת ערבית: 17:53
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:10

יתרו

תאריך: 11/02/23
הדלקת נרות: 16:46
תפילת מנחה בערב שבת: 17:10
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:09
תפילת מנחה: 16:50
תפילת ערבית: 17:59
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:15

משפטים – שקלים – מברכין

תאריך: 18/02/23
הדלקת נרות: 16:52
תפילת מנחה בערב שבת: 17:15
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:05
תפילת מנחה: 16:55
תפילת ערבית: 18:05
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:20

תרומה

תאריך: 25/02/23
הדלקת נרות: 16:58
תפילת מנחה בערב שבת: 17:20
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:01
תפילת מנחה: 17:00
תפילת ערבית: 18:10
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:25

תצוה – זכור

תאריך: 04/03/23
הדלקת נרות: 17:03
תפילת מנחה בערב שבת: 17:30
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:57
תפילת מנחה: 17:05
תפילת ערבית: 18:15
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:35

צום תענית אסתר

תאריך: 06/03/23
תחילה הצום: 04:36
תפילת מנחה: 17:10
תפילת ערבית: 18:00
סוף הצום: 18:10

פורים

תאריך: 07/03/23
תפילת מנחה: 17:35

כי תשא – פרה

תאריך: 11/03/23
הדלקת נרות: 17:08
תפילת מנחה בערב שבת: 17:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:52
תפילת מנחה: 17:10
תפילת ערבית: 18:20
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:40

ויקהל פקודי – החודש – מברכין

תאריך: 18/03/23
הדלקת נרות: 17:13
תפילת מנחה בערב שבת: 17:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 08:46
תפילת מנחה: 17:15
תפילת ערבית: 18:25
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 17:45

ויקרא

תאריך: 25/03/23
הדלקת נרות: 18:18
תפילת מנחה בערב שבת: 17:45
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:41
תפילת מנחה: 17:20
תפילת ערבית: 18:30
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:45

צו – שבת הגדול

תאריך: 01/04/23
הדלקת נרות: 18:22
תפילת מנחה בערב שבת: 18:45
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:35
תפילת מנחה: 18:15
תפילת ערבית: 19:35
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:50

פסח

תאריך: 06/04/23
הדלקת נרות: 18:25
תפילת מנחה בערב שבת: 18:50
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:32
תפילת מנחה: 18:39
תפילת ערבית: 19:40
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:50

שבת חול המועד

תאריך: 08/04/23
הדלקת נרות: 18:27
תפילת מנחה בערב שבת: 18:50
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:30
תפילת מנחה: 18:30
תפילת ערבית: 19:39
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:55

שמיני

תאריך: 15/04/23
הדלקת נרות: 18:32
תפילת מנחה בערב שבת: 18:55
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:25
תפילת מנחה: 18:35
תפילת ערבית: 19:45
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:05

תזריע מצורע – ראש חודש

תאריך: 22/04/23
הדלקת נרות: 18:37
תפילת מנחה בערב שבת: 19:00
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:20
תפילת מנחה: 18:40
תפילת ערבית: 19:51
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:10

אחרי מות – קדשים

תאריך: 29/04/23
הדלקת נרות: 18:42
תפילת מנחה בערב שבת: 19:05
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:16
תפילת מנחה: 18:45
תפילת ערבית: 19:56
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:10

אמר

תאריך: 06/05/23
הדלקת נרות: 18:47
תפילת מנחה בערב שבת: 19:10
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:12
תפילת מנחה: 18:50
תפילת ערבית: 20:02
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:15

בהר – בחוקתי

תאריך: 13/05/23
הדלקת נרות: 18:52
תפילת מנחה בערב שבת: 19:15
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:09
תפילת מנחה: 18:55
תפילת ערבית: 20:07
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:20

במדבר

תאריך: 20/05/23
הדלקת נרות: 18:57
תפילת מנחה בערב שבת: 19:20
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:07
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 20:13
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:25

נשא

תאריך: 27/05/23
הדלקת נרות: 19:01
תפילת מנחה בערב שבת: 19:15
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:06
תפילת מנחה: 19:05
תפילת ערבית: 20:16
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:30

בהעלתך

תאריך: 03/06/23
הדלקת נרות: 19:05
תפילת מנחה בערב שבת: 19:30
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:05
תפילת מנחה: 19:10
תפילת ערבית: 20:22
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:35

שלח

תאריך: 10/06/23
הדלקת נרות: 19:09
תפילת מנחה בערב שבת: 19:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:05
תפילת מנחה: 19:15
תפילת ערבית: 20:26
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40

קרח

תאריך: 17/06/23
הדלקת נרות: 19:12
תפילת מנחה בערב שבת: 19:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:06
תפילת מנחה: 19:15
תפילת ערבית: 20:29
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40

חקת

תאריך: 24/06/23
הדלקת נרות: 19:13
תפילת מנחה בערב שבת: 19:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:08
תפילת מנחה: 19:20
תפילת ערבית: 20:31
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40

בלק

תאריך: 01/07/23
הדלקת נרות: 19:14
תפילת מנחה בערב שבת: 19:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:10
תפילת מנחה: 19:20
תפילת ערבית: 20:30
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40

צום י׳ז בתמוז

תאריך: 06/07/23
תחילה הצום: 03:50
תפילת מנחה: 19:10
תפילת ערבית: 20:01
סוף הצום: 20:11

פינחס

תאריך: 08/07/23
הדלקת נרות: 19:13
תפילת מנחה בערב שבת: 19:40
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:12
תפילת מנחה: 19:20
תפילת ערבית: 20:30
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:40

מטות מסעי

תאריך: 15/07/23
הדלקת נרות: 19:12
תפילת מנחה בערב שבת: 19:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:14
תפילת מנחה: 19:15
תפילת ערבית: 20:27
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:35

דברים – שבת חזון

תאריך: 22/07/23
הדלקת נרות: 19:08
תפילת מנחה בערב שבת: 19:35
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:16
תפילת מנחה: 19:10
תפילת ערבית: 20:23
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:35

צום תשעה באב

תאריך: 27/07/23
תחילה הצום: 19:40
תפילת שחרית: 07:00
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 19:58
סוף הצום: 20:08

ואתחנן

תאריך: 29/07/23
הדלקת נרות: 19:04
תפילת מנחה בערב שבת: 19:30
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:19
תפילת מנחה: 19:05
תפילת ערבית: 20:18
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:30

עקב

תאריך: 05/08/23
הדלקת נרות: 18:59
תפילת מנחה בערב שבת: 19:25
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:21
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 20:12
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:20

ראה

תאריך: 12/08/23
הדלקת נרות: 18:52
תפילת מנחה בערב שבת: 19:15
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:23
תפילת מנחה: 18:55
תפילת ערבית: 20:05
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:15

שופטים

תאריך: 19/08/23
הדלקת נרות: 18:45
תפילת מנחה בערב שבת: 19:10
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:24
תפילת מנחה: 18:45
תפילת ערבית: 19:57
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:05

כי תצא

תאריך: 26/08/23
הדלקת נרות: 18:37
תפילת מנחה בערב שבת: 19:00
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00

ס. זמן ק״ש: 09:25
תפילת מנחה: 18:35
תפילת ערבית: 19:48
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 19:00

כי תבא

תאריך: 02/09/23
הדלקת נרות: 18:28
תפילת מנחה בערב שבת: 18:50
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:27
תפילת מנחה: 18:30
תפילת ערבית: 19:39
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:50

נצבים – וילך

תאריך: 09/09/23
הדלקת נרות: 18:19
תפילת מנחה בערב שבת: 18:45
תפילת שחרית: 09:00 / 07:00
ס. זמן ק״ש: 09:27
תפילת מנחה: 18:15
תפילת ערבית: 19:30
תפילת שחרית בימי חול: 07:30 / 06:00
תפילות מנחה ומעריב בהמשך השבוע: 18:40

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.