זמני תפילה

לוח שנת תש׳פ להדפסה
printable 5780 calendar here

וארא

תאריך: Jan 25
הדלקת נרות: 16:30
תפילת מנחה: 16:55
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:14
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 16:35
תפילת ערבית: 17:45

השבוע אחרי וארא

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 17:00
תפילת ערבית: 17:35

בא

תאריך: Feb 1
הדלקת נרות: 16:36
תפילת מנחה: 17:00
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:12
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 16:40
תפילת ערבית: 17:51

השבוע אחרי בא

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 17:05
תפילת ערבית: 17:45

בשלח

תאריך: Feb 8
הדלקת נרות: 16:43
תפילת מנחה: 17:10
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:10
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 16:45
תפילת ערבית: 17:57

השבוע אחרי בשלח

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 17:10
תפילת ערבית: 17:50

יתרו

תאריך: Feb 15
הדלקת נרות: 16:49
תפילת מנחה: 17:15
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:07
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 16:55
תפילת ערבית: 18:03

השבוע אחרי יתרו

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 17:20
תפילת ערבית: 17:55

משפטים

תאריך: Feb 22
הדלקת נרות: 16:54
תפילת מנחה: 17:20
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:04
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 17:00
תפילת ערבית: 18:08

השבוע אחרי משפטים

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 17:25
תפילת ערבית: 18:00

תרומה

תאריך: Feb 29
הדלקת נרות: 17:00
תפילת מנחה: 17:25
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 08:59
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 17:05
תפילת ערבית: 18:13

השבוע אחרי תרומה

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 17:30
תפילת ערבית: 18:05

תצוה – זכור

תאריך: Mar 7
הדלקת נרות: 17:05
תפילת מנחה: 17:30
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 08:54
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 17:10
תפילת ערבית: 18:18

השבוע אחרי תצוה – זכור

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 17:35
תפילת ערבית: 18:10

כי תשא – פרה

תאריך: Mar 14
הדלקת נרות: 17:10
תפילת מנחה: 17:35
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 08:49
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 17:15
תפילת ערבית: 18:23

השבוע אחרי כי תשא – פרה

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 17:40
תפילת ערבית: 18:15

ויקהל פקודי

תאריך: Mar 21
הדלקת נרות: 17:15
תפילת מנחה: 17:40
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 08:44
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 17:20
תפילת ערבית: 18:28

השבוע אחרי ויקהל פקודי

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 17:45
תפילת ערבית: 18:20

ויקרא

תאריך: Mar 28
הדלקת נרות: 18:20
תפילת מנחה: 16:20/18:45
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:38
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:25
תפילת ערבית: 19:33

השבוע אחרי ויקרא

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 18:50
תפילת ערבית: 19:25

צו שבת הגדול

תאריך: Apr 4
הדלקת נרות: 18:24
תפילת מנחה: 17:30/18:50
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:33
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:20
תפילת ערבית: 19:38

השבוע אחרי צו שבת הגדול

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 18:55
תפילת ערבית: 19:30

פסח

תאריך: Apr 9
הדלקת נרות: 18:28
תפילת מנחה: 18:55
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:29
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:45
תפילת ערבית: 19:42

השבוע אחרי פסח

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 18:55
תפילת ערבית: 19:30

שבת חול המועד

תאריך: Apr 11
הדלקת נרות: 18:29
תפילת מנחה: 17:34/18:55
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:27
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:35
תפילת ערבית: 19:43

השבוע אחרי שבת חול המועד

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 19:35

שביעי של פסח

תאריך: Apr 15
הדלקת נרות: 18:32
תפילת מנחה: 17:37/18:55
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:24
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:50
תפילת ערבית: 19:46

השבוע אחרי שביעי של פסח

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 19:35

שמיני

תאריך: Apr 18
הדלקת נרות: 18:34
תפילת מנחה: 17:38/19:00
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:22
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:40
תפילת ערבית: 19:49

השבוע אחרי שמיני

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:05
תפילת ערבית: 19:40

תזריע מצורע

תאריך: Apr 25
הדלקת נרות: 18:39
תפילת מנחה: 17:41/19:05
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:18
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:45
תפילת ערבית: 19:54

השבוע אחרי תזריע מצורע

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:10
תפילת ערבית: 19:45

אחרי מות קדושים

תאריך: May 2
הדלקת נרות: 18:44
תפילת מנחה: 17:45/19:10
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:14
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:50
תפילת ערבית: 20:00

השבוע אחרי אחרי מות קדושים

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:15
תפילת ערבית: 19:50

אמר

תאריך: May 9
הדלקת נרות: 18:49
תפילת מנחה: 19:15
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:11
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:55
תפילת ערבית: 20:05

השבוע אחרי אמר

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:20
תפילת ערבית: 19:55

בהר בחוקותי

תאריך: May 16
הדלקת נרות: 18:54
תפילת מנחה: 19:20
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:08
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:40
תפילת ערבית: 20:11

השבוע אחרי בהר בחוקותי

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:25
תפילת ערבית: 20:00

במדבר

תאריך: May 23
הדלקת נרות: 18:58
תפילת מנחה: 19:25
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:07
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:05
תפילת ערבית: 20:16

השבוע אחרי במדבר

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:30
תפילת ערבית: 20:00

שבועות

תאריך: May 29
הדלקת נרות: 19:02
תפילת מנחה: 19:25
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:06
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:25
תפילת ערבית: 20:20

השבוע אחרי שבועות

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30

נשא

תאריך: May 30
הדלקת נרות: 19:03
תפילת מנחה: 19:30
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:06
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:10
תפילת ערבית: 20:21

השבוע אחרי נשא

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:35
תפילת ערבית: 20:05

בהעלותך

תאריך: Jun 6
הדלקת נרות: 19:07
תפילת מנחה: 18:03/19:30
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:05
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:15
תפילת ערבית: 20:25

השבוע אחרי בהעלותך

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:35
תפילת ערבית: 20:15

שלח

תאריך: Jun 13
הדלקת נרות: 19:10
תפילת מנחה: 18:06/19:35
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:06
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:15
תפילת ערבית: 20:28

השבוע אחרי שלח

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:40
תפילת ערבית: 20:15

קרח

תאריך: Jun 20
הדלקת נרות: 19:12
תפילת מנחה: 18:08/19:35
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:07
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:30

השבוע אחרי קרח

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:40
תפילת ערבית: 20:15

חקת

תאריך: Jun 27
הדלקת נרות: 19:13
תפילת מנחה: 18:09/19:35
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:09
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:31

השבוע אחרי חקת

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:40
תפילת ערבית: 20:15

בלק

תאריך: Jul 4
הדלקת נרות: 19:13
תפילת מנחה: 18:09/19:35
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:11
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:31

השבוע אחרי בלק

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:40
תפילת ערבית: 20:15

פנחס

תאריך: Jul 11
הדלקת נרות: 19:12
תפילת מנחה: 18:08/19:35
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:13
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:20
תפילת ערבית: 20:29

השבוע אחרי פנחס

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:40
תפילת ערבית: 20:15

מטות מסעי

תאריך: Jul 18
הדלקת נרות: 19:09
תפילת מנחה: 18:06/19:35
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:15
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:15
תפילת ערבית: 20:26

השבוע אחרי מטות מסעי

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:35
תפילת ערבית: 20:10

דברים

תאריך: Jul 25
הדלקת נרות: 19:06
תפילת מנחה: 18:03/19:30
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:18
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:10
תפילת ערבית: 20:21

השבוע אחרי דברים

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:30
תפילת ערבית: 20:05

ואתחנן

תאריך: Aug 1
הדלקת נרות: 19:01
תפילת מנחה: 18:00/19:25
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:20
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:05
תפילת ערבית: 20:16

השבוע אחרי ואתחנן

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:25
תפילת ערבית: 20:00

עקב

תאריך: Aug 8
הדלקת נרות: 18:55
תפילת מנחה: 17:54/19:20
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:22
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 19:00
תפילת ערבית: 20:09

השבוע אחרי עקב

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:15
תפילת ערבית: 19:50

ראה

תאריך: Aug 15
הדלקת נרות: 18:48
תפילת מנחה: 17:49/19:15
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:23
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:50
תפילת ערבית: 20:01

השבוע אחרי ראה

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:10
תפילת ערבית: 19:45

שופטים

תאריך: Aug 22
הדלקת נרות: 18:40
תפילת מנחה: 17:43/19:05
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:25
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:45
תפילת ערבית: 19:53

השבוע אחרי שופטים

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 19:00
תפילת ערבית: 19:40

כי תצא

תאריך: Aug 29
הדלקת נרות: 18:32
תפילת מנחה: 17:35/19:00
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:26
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:35
תפילת ערבית: 19:44

השבוע אחרי כי תצא

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 18:50
תפילת ערבית: 19:30

כי תבא

תאריך: Sep 5
הדלקת נרות: 18:23
תפילת מנחה: 17:29/18:45
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:27
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:25
תפילת ערבית: 19:35

השבוע אחרי כי תבא

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 18:45
תפילת ערבית: 19:20

נצבים וילך

תאריך: Sep 12
הדלקת נרות: 18:14
תפילת מנחה: 17:20/18:40
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:28
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:15
תפילת ערבית: 19:25

השבוע אחרי נצבים וילך

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 18:35
תפילת ערבית: 19:10

ראש השנה

תאריך: Sep 19
הדלקת נרות: 18:05
תפילת מנחה: 18:30
תפילת שחרית: 8:00
סוף זמן קריאת שמע: 09:29
תפילת מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה קטנה: 18:05
תפילת ערבית: 19:17

השבוע אחרי ראש השנה

תפילת שחרית: 06:00 ו-07:30
תפילת מנחה: 18:30
תפילת ערבית: 19:05


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *