פרשת דברים – תשעה באב

שבת פרשת דברים

 • מזל טוב: לששון ותמר צ'יקוטאי לרגל הולדת הנכד בן לבת-אל ואליהו לאווי. יזכו המשפחות להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות ובנחת!
 • בשם כל חברי הקהילה אנו מברכים את חברנו רון דרמר ואת בני משפחתו על המינוי לשגריר ישראל בוושינגטון. אנו מאחלים לרון שליחות מבורכת ופוריה!
 • אין שיעור ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בין מנחה וערבית.
 • יש שיעור ע"י הרב ד"ר מאיר בן שחר על משחיקה לסיפור, התמודדות עם חורבן הבית השני בספרות חז"ל. נא להדפיס את דפי המקורות מן האתר.

סדר תפילות ט' באב

 • ביום שני ערב ט' באב, מנחה גדולה בשעה 14:00
 • מנחה קטנה בשעה 19:35
 • תחילת הצום בשעה 19:45
 • ערבית וקריאת איכה בשעה 20:05
 • שחרית וקינות: מנין אחד בשעה 7:00
 • מנחה והנחת תפילין בשעה 19:10
 • ערבית בשעה 20:05 סוף הצום 20:17
 • "נחם ה' א-ו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים"
 • יום שני ט'ו מנחם אב אין אומרים תחנון
 • "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב"
 • שבת שלום – תמהר ישועה ותחיש גאולה ותשוב לירושלים ברחמים רבים.

Shabbat Devarim

 • Mazal tov to Tamar and Sasson Chacoty on the birth of a son to Bat-El and Eliyahu Lawi.
 • We congratulate our member Ron Dermer and his family on his appointment as Israel's ambassador to Washington, and we wish him a fruitful and successful mission.
 • There is no class with Rav Vilk this week.
 • There is a class with Rav Dr. Meir Ben Shachar on dealing with the destruction of the 2nd Temple in the writings of Chazal. Please print and bring the pages in the following post.

Tisha B'Av

 • Mincha at 2PM (Monday)
 • Fast starts at 7:45PM
 • Ma'ariv and Eicha at 8:05PM
 • Shacharit and Kinot at 7:00AM – 1 minyan (Tuesday)
 • Mincha and tefillin at 7:10PM
 • Ma'ariv at 8:05PM
 • Fast ends at 8:17PM
 • Monday, Tu B'Av (July 22) – no tachanun
 • "There were never better days for Israel than the fifteenth of Av."
 • Shabbat shalom – may redemption return soon to Jerusalem.

פרשת מטות-מסעי

מזל טוב: לסבא רבא מרדכי וסבתא רבא חיה סלע לרגל הולדת הנין איתן נ"י. יזכו ההורים והסבים והסבים רבא לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות ובנחת!

Mazal tov to Mordechai and Chaya Sela on the birth of their great-grandson Eitan!

פרוטוקול אסיפת ועד בית הכנסת

 • מתי: אור לי"ז בתמוז תשע"ג, 24 ביוני 2013.
 • נוכחים: מנחם זר-כבוד, אהרון ריבלין, יעקב בסטהוף, סוזן ימר, דינה טוברמן, שמואל רוזנשיין.
 • נעדרים: אלקסיס רודגולד, פנחס שיפמן, אברהם דוד, שושי וילק, ציונה אביצור.

על פי כללי רשם העמותות יש לקיים ישיבת ועד בתוך שבוע מאסיפת החברים, לכן נערכה ישיבה מחוץ למנין.

 1. ברכות לשמואל רוזנשיין שהצטרף לועד.
 2. אישור בעלי התפקידים בקהילה. הועד מאשר:
  • יו"ר: מנחם זר כבוד,
  • גזבר: יעקב בסטהוף, ע. גזבר: אהרון ריבלין.
  • ועדת צדקה: ג'יין מדווד, רבקה זרובניק, סוזן ימר, דינה טוברמן.
  • גבאים: יעקב בסטהוף, אהרון ריבלין, מיכאל גיליס, ששון צ'קוטאי, מרדכי פנקובר.
  • מ"מ גבאים: מנחם זר כבוד.
  • גבאי למנין שני בימי חול: דוד ודלר.
  • גבאים למנחה גדולה בשבת: מנחם זר כבוד ואהרון ריבלין.
 3. מתנות לבני/נות 80:
  • בעקבות המלצות ועדת הבקורת נערך דיון נוסף.
  • סוכם: סכום המתנה יוגבל. המתנות ייקנו לפי אצל קארשין בתלפיות. חנוכיה או כלי לדבש או חפצי יודאיקה דומים.
  • נערוך 4 קידושים במשך השנה, חלוקה אלפא-ביתית של בעלי השמחה. החל משבת מברכים חודש אלול.

תודה לקהילה

בס"ד יוני 2013

לחברי בית הכנסת עמק רפאים.

שלום חברים,

שיראל חנה ואני, נחמה רחל, ביקשנו לכתוב את הדברים הבאים כדי להודות לקהילה על הברכות והחסד שהרעפתם עלינו במהלך תהליך הגיור שלנו.

פגשנו והתיידדנו עם אנשים רבים בקהילה והתחלנו להרגיש מאוד בנוח בקהילה חמה זה. הקידוש הנהדר שכבדתם אותנו בו בשבת שעברה, וסידורי התפילה המיוחדים שנתתם כדי לשמוח בהשלמת התכנית שלנו, היו הפתעה נפלאה מאוד. התכבדנו ושמחנו במילות העידוד של חברי הקהילה. תודה לכולכם העוזרים לנו להרגיש רצויות בקהילת עמק רפאים, כמו גם במשפחה יהודית הגדולה יותר. אנו מצפים להמשך החברויות שלנו בקהילה ובקבלת חברים חדשים ככל שעובר זמן.

הרב וילק מצא את ההסברים על השמות העברים החדשים שלנו מעניינים וביקש מאיתנו לחלוק את זה עם הקהילה. קרולין ז'אן, בחרה לתרגם את שמה באופן צמוד למשמעות בעברית. "קרול" באנגלית פירושו שיר, ולכן היא בחרה "שיראל", כלומר שירו של הקב"ה. היא אהבה את זה במיוחד כי יש לו את כל אותן האותיות כמו ישראל, עם שתי האותיות הראשונות בשינוי מקום. השם האמצעי שלה הוא תרגום של חנה. שיראל הייתה 'בת נח' במשך 40 שנים, והתאהבה בעם ישראל בטיול הראשון שלה כאן בשנת 1982, ואני חושבת שהשם מתאים לה מאוד.

אני, אמנדה, בחרתי את שם נחמה רחל, בגלל המשמעות הרוחנית של מה שהגיור שלי מסמל כחלק מהתמונה של הגאולה הגדולה יותר. הנביא כותב על אמא רחל מבכה על בניה ומסרבת להינחם כי הם יצאו לגלות. אני מרגישה כאילו אני אחד מהילדים אבודים, שחזר מהגלות, ובכך גם מביאה נחמה לאמא רחל ומנחמת אותה בחיבוק חם אחרי הרבה שנות נדודים בעמים.

את שם המשפחה בחרנו כיוון שהסיפור במשפחה הוא שבמורביה שבצ'כיה, לפני 1870, היה שם המשפחה מרקוביץ, כלומר ייתכן שהשורשים של המשפחה יהודיים! גם שיראל החליטה לאמץ את שם המשפחה שלי.

תודה לכם, שוב, לכל אחד ואחת, להצטרפותכם איתנו לשמחה בחשיפת הניצוצות היהודים הנסתרים שלנו, וחיבור מחדש של נשמות לעם ישראל! אנו שמחות מאוד לשוב!

באהבה רבה וחיבה,
שיראל חנה ונחמה רחל

June 23, 2013

To the members of Beit Knesset Emek Refaim

Shalom Friends!

Shirel Hannah and I (Nechama Rachel) wanted to write a short note to tell you that we have been so very, very blessed by all the loving kindness that we have been shown during our conversion to Judaism by everyone at Beit Knesset Emek Refaim.

We have met and made many special friends over the last year and we have begun to feel very comfortable in this warm community. The fabulous Kiddush that you provided for us last Shabbat, and the extra special Hebrew prayer books which you gave us to celebrate the completion of our program, were a very wonderful surprise. We were so very honored by your encouragement and by the joy that you all shared with us. Thank you all for making us feel welcome in the Emek Refaim community, as well as in the larger Jewish family. We look forward to continuing our friendships in the community and making new friends as time goes on.

Rav Vilk found the explanations of our new Hebrew names interesting and asked us to share this with you. My friend, Carolyn Jean, chose to closely translate her name into Hebrew equivalents. “Carol” in English means a song, so she chose “Shirel”, meaning Song of G-d. She especially liked this because it has all the same letters as Israel, with the first 2 letters transposed. Her middle name is a straight translation of Hannah. Since Shirel was a Bat Noach for over 40 years, and fell in love with Israel on her first trip here in 1982, I think the name suits her very well.

For myself (Amanda), I chose the name Nechama Rachel, rather than something associated with my English name, because of the spiritual essence of what my conversion has meant to me within the larger, unfolding picture of the Geula. The prophet writes of Mother Rachel crying for her children and refusing to be comforted because they have gone into exile. I feel as if I am one of those lost children, returning from exile, to the fold and to the land, thus both bringing comfort to Mother Rachel and being comforted by her warm embrace after many years wandering in the nations.

Both Shirel and I will be taking my family name, Markovich. Upon arriving in America in the 1870’s, the family name was shortened to Marek, but my grandfather told me that Markovich was the family name when they were still in Moravia, in the Czech Republic.

Thank you, again, one and all, for joining with us in celebrating the revealing of our hidden Jewish sparks, and the reattachment of our Neshamas to Am Yisrael! We are overjoyed to be back!

With great love and affection,
Nechama Rachel and Shirel Hannah Markovich