אסיפה כללית של חברי בית כנסת

אי"ה במוצאי שבת קודש פרשת בלק י"ד תמוז תשע"ג – 22.06.13, בשעה 20:30ֿ, תיכף אחרי תפילת ערבית תתקיים אסיפה הכללית של העמותה.

סדר היום:

 1. בחירת יו"ר האסיפה והמזכיר.
 2. סקירת פעולות השנה החולפת על ידי יו"ר הועד.
 3. דו"ח ועדת הביקורת.
 4. הצגת מאזן ודו"ח רווח והפסד לשנת 2012, דיון ואישור ע"י הגזבר.
 5. אישור דו"ח רו"ח.
 6. בחירת ועד חדש -הועד ממליץ לאישור באסיפת החברים לועד החדש: יעקב בסטהוף,​ מנחם זר כבוד,​ ​ציונה אביצור,​ ​אברהם דוד,​ ​שושי וילק,​ ​סוזן ימר​, אלכסיס רודגולד​, שמואל רוזנשיין,​ ​ אהרון ריבלין,​ ו​פנחס שיפמן.
 7. דו"ח מילולי.
 8. דיון כללי: שונות, וכו'.

חברי בית הכנסת מתבקשים לבא ולקחת חלק באסיפה הכללית.

On Saturday night, June 22, at 8:30PM, right after Ma'ariv, there will be a congregation meeting.

Agenda:

 1. Selection of a chair and secretary for the meeting.
 2. Overview of the past year's activities.
 3. Audit Committee report.
 4. Review of the Profit & Loss statement, by the treasurer.
 5. Ratification of the P&L statement.
 6. New executive committee elections. The current va'ad recommends:Ya'akov Besthof,​ ​Tziona Avitzur​, Avraham David,​ ​Aharon Rivlin,​ ​Alexis Rodgold,​ ​​Bob Rosenschein, ​​Pinhas Schiffman, Shos​hi​ Vilk, Susan Yammer,​ and Menachem Zer-Cavod.
 7. Additional comment.
 8. General session.

All members are encouraged to join us and participate.

טקס זיכרון לירמיהו ברקן ז"ל

אנו מזמינים אתכם לערב של השראה וקטע מוסיקלי לזכר ליקירנו
ירמיהו מיכאל ברקן ז"ל

מר נתן שרנסקי, יו"ר הסוכנות היהודית
יכבד אותנו בנוכחותו וידבר על
התמודדות עם אתגרים אישיים – לחיות כל יום כאילו זה האחרון

יום ראשון, 16.06.2013 בשעה 19:00
מכון פרדס רח' פייר קניג 29 תלפיות, ירושלים

We invite you to an evening of inspiration and music
In memory of our beloved
Jeremy M. Barkan z"l

Mr. Natan Sharansky
Chairman of the Jewish Agency
will speak about
Responding to personal challenges: Living each day to its fullest

Sunday, June 16, 2013 7:00 pm
Pardes Institute of Jewish Studies
29 Pierre Koenig Street/3rd Floor
Mazda Building/Entrance on left side of building
Talpiot, Jerusalem

פרשת חוקת

 • מזל טוב: למרים שטיינר לרגל נשואי הנכדה אפרת לאה, בת לאברהם וגלית שטיינר עב"ל רועי שלמה נכד של רחל הרצוג ובן לדורון עזריאל ז"ל וחנה הרצוג. שיזכו להקים בית נאמן בישראל לתפארת המשפחות!!
 • המשפחות מזמינים את הקהל לקידוש רבא אחרי התפילה.
 • יש שיעור לנשים בשפה האנגלי בשעה 17:45 בבית ג'ן מדוד ברח' זרובבל 6, ע"י דינה יסיקה סקס, בנושא: "Good Mourning: preparing for the three weeks".
 • שבת שלום ~ קיץ בריא!
 • Mazal tov to Miriam Steiner on the occasion of the marriage of her granddaughter Efrat Leah, daughter to Avraham and Galit Steiner, to her fiance Roi Shlomo, grandson of Rachel Herzog and son of Doron (z"l) and Chana Herzog. May the couple build a wonderful home and continue being a pride to their families.
 • The two Yael shul families invite the congregation to a kiddush following the tefila.
 • There will be a women's class in English at 5:45PM at the Medved home (6 Zrubavel St.) by Jessica Sacks on the subject of "Good Mourning: preparing for the three weeks".
 • Shabbat shalom and a healthy summer!

שיעור לנשים – ראש חודש לתמוז

from Jane Medved

Ladies –

I know it's confusing. Tammuz already? School's not even over yet. But that's the way it is with time – it just sweeps us along whether we are thinking about it or not. So, let's take a look together at Chodesh Tammuz, the Three Weeks and what this window of time is offering us. Announcing… (drum roll) The Baka Rosh Chodesh Shiur (for women) for Tammuz!

WHEN: This coming shabbat – June 15 – Parashat "Chukat" 5:45 p.m.*

*please note. we have fallen in love with starting on time. It's a long day, but we want to give everyone the chance to get back home for seudat shlishit or whatever other plans they have. The shiur will start at the time listed. If you arrive and the front door is closed – go back to the front and enter through the library. There will be seats available for you there.

WHERE: Jane Medved's house. Rehov Zerubavel 6, Baka

WHO: Jessica Sacks – Jessica grew up in London and made aliya in 2004. She has a BA in English Literature from Cambridge and an MA in Aggada waiting patiently for completion on a shelf somewhere in the Hebrew University. She works as a liturgical translator for Koren Publications and is a graduate of Ein HaNatziv and Beit Morasha. If you haven't had a chance to hear her at Yakar, this is your opportunity to find out what everyone is raving about!

WHAT: "Good Mourning: preparing for the three weeks" – IN ENGLISH

WHY: It's a long shabbat and how much can you sleep and eat anyway?

See you on Shabbat – Jane