פרשׁת עקב

הודעות

  • מזל טוב לאהרֹן ויהודית ריבלין לרגל הולדת הנכד, בן ליונתן ועדי ריבלין.
  • מזל טוב לתמרה ושׂמחה אדל לרגל לידת הנכדה רוני לתמרה: בת לאילת ונריה גוטשטיין, אחות ליהודה מנחם, אברהם יעקב, ודוד.
  • מסכות בבית הכנסת
   חובה לעטות מסכה המכסה את הפה והאף בתוך בית הכנסת. כיסוי הפה לבד אינו מספיק. ילדים מגיל 7 ומעלה חייבים במסכה ועל הוריהם להקפיד על כך. עבור אלו המתקשים לעמוד בדרישה זו ניתן לשבת בחוץ ללא מסכה. תודה על ההתחשבות בבריאות הקהילה.

זמנים לשבת

  • הדלקת נרות: 19:02
  • מנחה וקבלת שבת: 19:25/18:01
  • דף יומי: 6:30
  • שחרית: 7:00 ו- 9:00
  • מנחה גדולה: 13:15
  • מנחה קטנה: 19:05
  • צאת השבת:20:16
  • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
  • מנחה וערבית בימי חול: 19:25
  • ראו זמני תפילה פה.

Announcements

 • Mazal tov to Aharon and Judith Rivlin on the birth of a grandson, and to parents Jonathan and Adi Rivlin of Petach Tikva.
 • Mazal tov to Tamara and Simcha Edell on the birth of Tamara’s first granddaughter, Roni, daughter to Neriya & Ayelet Gottstein, and sister to Yehuda Menachem, Avraham Ya’akov, and David.
 • Masks
  Wearing a mask is required inside the Beit Knesset. The mask must cover both the mouth and nose. Covering only the mouth is insufficient. Children from the age of 7 must wear masks and parents are asked to be strict about this. Those for whom it is difficult to wear a mask have the option of sitting outside the building. Thank you for being considerate of the health of the community.

Times: Shabbat

 • Shabbat candle-lighting: 7:02pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:01pm / 7:25pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha Gedola: 1.15pm
 • Mincha Ketana: 7:05pm
 • Shabbat ends: 8:16pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:25pm
 • See Times here.