פרשת אחרי מות / קדֹשים

הודעות

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים.
 • הדלקת נרות: 18:39
 • מנחה: 19:05/ 17:40 
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 18:55  
 • ערבית: 19:52, זוּם: 19:57
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה בימי חול: 19:05

Announcements

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 6:39 pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:40pm / 7:05pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 6:55pm
 • Arvit: 7:52pm, Zoom: 7:57pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha: 7:05am