פרשת ויחי – שבת חזק

הודעות

 • מזל טוב לרותי רקובסקי לרגל בר המצווה של נינָה, ברוך אברהם בַּנֶעט, הבן של זאב ומשה, נכדָם של רינה ועזרא. מזל טוב לכל בני משפחות בַּנֶעט ויגאל. בר המצווה יֵערך בבית הכנסת יעל. הקהילה מוזמנת לקידושא רבה לאחר התפילה.

סדר יום

 • גבאי: שׂשׂון צ׳קוטאי
 • קריאת התורה: ברוך אברהם בַּנֶעט
 • דבר תורה בערב שבת: מאיר בן שחר
 • שיעור בשבת בין מנחה לערבית: הרב שלמה וילק – חינוך יהודי

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:18
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:40
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה גדולה: 13:15
 • תפילת מנחה קטנה: 16:25
 • תפילת ערבית: 17:34
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Ruthie Rackovsky on the bar-mitzvah of her great-grandson Baruch Avraham Bannett, son of Zeev and Masha, grandson of Rena and Ezra, and to all the Bannett and Igal families. The bar mitzvah will be held at Yael, followed by a festive kiddush.

Schedule

 • Gabbai: Sasson Chacoty 
 • Torah reading: Baruch Avraham Bannett
 • Dvar Torah: Meir Ben Shachar
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: Jewish Education 

Times

 • Candle-lighting: 4:18
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:40
 • Daf Yomi 7:15am
 • Mincha: 1:15pm and 4:25 pm
 • Ma'ariv: 5:34 pm
 • Full schedule here
 • Classes here