פרשת ויגש

הודעות

 • מזל טוב ליעל וגדעון להמן לרגל הולדת נכדתם זוהר בחג החנוכה, בת ליחיאל ועידית להמן בבית שמש, אחות לכפיר, רחל וּראם.
 • מזל טוב לחנה ויצחק וינקלר לרגל הולדת הנכד. בריתו היתה בשבת-חנוכה-ראש-חודש.
 • הרב שלמה וילק יתן שיעור ״על תורה ותרגומיה״ בהדר, רח׳ ז׳בוטינסקי 44, ביום ג׳ 7/1/20 ב-20:00. ראו הודעה פה.
 • תזכורת: תתחיל סדרת הרצאות של שמואל קפוסטין ביום ב׳ הקרוב, 6/1/20 ב-19:30. ראו הודעה מטה.
 • ראו פרוטוקול של ישיבת ועד בית הכנסת ב-3/11/19.

סדר יום

 • גבאי: מרדכי פנקובר
 • קריאת התורה: שמואל קפוסטין
 • דבר תורה בערב שבת: סטֶפן שאו
 • שיעור בשבת בין מנחה לערבית: פרופ׳  ירון שור. הנושא: ״ויגש אליו יהודה – צעד קטן לאדם קפיצה גדולה לאנושות.״ (ראו טקסט פה.)

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:12
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:35
 • תפילת מנחה: 13:15 ו-16:20
 • תפילת ערבית: 17:28
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה
 • עשרה בטבת: צום: מ-5:05 עד 17:14, מנחה ב-16:25

Announcements

 • Mazal tov to Yael and Gideon Lehman on the birth of their new granddaughter Zohar during Hanukkah.
 • Mazal tov to Hannah and Izchak Winkler on the birth of a new grandson, whose brit was on Shabbat Hanukkah.
 • Rabbi Shlomo Vilk will be giving a class on "Torah and Its Translations" at Hadar, 44 Jabotinsky St., on Tuesday evening, Jan. 7, at 8:00pm. See notice here.
 • Reminder: Shmuel Kapustin's lecture series starts on Monday evening, Jan. 6, at 7:30pm. See notice below.
 • See minutes here of November 3 Va'ad meeting.

Schedule

 • Gabbai: Mordechai Penkower 
 • Torah reading: Sam Kapustin 
 • Dvar Torah: Stephen Shaw
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Professor Yaron Shor – ״Yehudah’s approaching Yosef – One small step for man, a giant leap for mankind.״ (See text here.)

Times

 • Candle-lighting: 4:12pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:35pm
 • Mincha: 1:15pm and 4:20pm
 • Ma'ariv: 5:28pm
 • Full schedule here
 • Classes here
 • Tenth of Tevet: fast from 5:05am to 5:14pm, mincha 4:25pm