פרשת מקץ – שבת חנוכה – ראש חודש טבת

הודעות

 • מזל טוב  לנעמי וישראל ליפשיץ על האירוסין של נכדתם, הודיה, בת של יהודית ונחמיה ליפשיץ מבאר שבע לנתנאל שפרונג מאשדוד.
 • מזל טוב לרות רקובסקי לרגל לידת נינה, בת לבֶּני ורבבה שווארץ ונכדה ליואל ושושנה רקובסקי.
 • תזכורת: סדרת הרצאות של שמואל קפוסטין.
 • סדר יום

  • גבאי: מיכאל גיליס
  • קריאת התורה: נתנאל טוברמן
  • דבר תורה בערב שבת: הרב שלמה וילק
  • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק – חינוך יהודי

  זמנים

  • הדלקת נרות: 16:06
  • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:20 (מנחה גדולה ערב שבת 14:00)
  • דף יומי: 7:15
  • תפילת מנחה גדולה: 13:15
  • תפילת מנחה קטנה: 16:10
  • תפילת ערבית: 17:22
  • ראש חודש: מנין שני ביום א׳: 7:20
  • זמני תפילות פה
  • שיעורים פה 

Announcements

 • Mazal tov to Naomi and Yisrael Lifshitz on engagement of their granddaughter, Hodaya, daughter of Yehudit and Nechamia Lifshitz from Be'er Sheva, to Netanel Shprung from Ashdod.
 • Mazal tov to Ruthie Rackovsky on the birth of a new great-granddaughter, born to Benny and Revaya Schwartz. Very pleased grandparents are Yoel and Shoshana Rackovsky.
 • Reminder: Sam Kapustin's lecture series.

Schedule

 • Gabbai: Michael Gillis
 • Torah reading: Netanel Toberman
 • Dvar Torah: Rabbi Shlomo Vilk
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk – Jewish Education 

Times

 • Candle-lighting: 4:06
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:20 (Mincha Gedolah Friday afternoon 2:00pm)
 • Daf Yomi 7:15am
 • Mincha: 1:15pm and 4:10pm
 • Ma'ariv: 5:22pm
 • Sunday morning 2nd minyan: 7:20am
 • Full schedule here
 • Classes here