פרשת וישב – שבת מברכים

הודעות

 • הקהילה מוזמנת לקידושא רבה בחסות חלק מחברינו יוצאי ממלכת בריטניה, לכבוד חבר הפרלמנט ג׳רמי קָרבן ותרומתו היִחודית להפסד מפגלתו בבחירות האחרונות.
 • כל תרומות לבית הכנסת עד ל-25/12/19 תזכינה בקבלות של שנה אזרחית הנוכחית.
 • תזכורת: סדרת הרצאות של שמואל קפוסטין.
 • תזכורת: מחפשים מתנדבים לרכז את הודעות החברים.

סדר יום

 • גבאי: שמחה אדל
 • קריאת התורה: יעקב שור
 • דבר תורה בערב שבת: שמחה אדל
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק – חינוך יהודי

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:03
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:30
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה גדולה: 13:15
 • תפילת מנחה קטנה: 16:10
 • תפילת ערבית: 17:20
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • The congregation is invited to a kiddush sponsored by a number of our members of British origin to thank Jeremy Corbyn MP for his vital contribution to the leadership of the Labour Party in England’s recent general election.
 • Any contributions before Dec. 25 will receive 2019 receipts.
 • Reminder: Sam Kapustin's lecture series.
 • Reminder: we're looking for volunteers to collect announcements for the website.

Schedule

 • Gabbai: Simcha Edel
 • Torah reading: Yaacov Shur
 • Dvar Torah: Rabbi Simcha Edel
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk – Jewish Education 

Times

 • Candle-lighting: 4:03pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:30pm
 • Daf Yomi 7:15am
 • Mincha: 1:15pm and 4:10pm
 • Ma'ariv: 5:20pm
 • Full schedule here
 • Classes here