פרשת וישלח

הודעות

 • הקהילה מוזמנת לקידושא רבה לכבוד השתלת הכליה המוצלחת של שלמה וילסון.
 • מזל טוב לישׂראל ורבקה זרובניק לרגל הולדת הנכדה, יובל, בת בכירה לבנם הבכור, נפתלי ויעל בר, ונינה ליונה ושרה בנסון.
 • מזל טוב לרות רקובסקי לכבוד בר המצווה של נינה, אלעזר ישראל, בנו של יצחק ואביטל ספטימוס, ונכדו של יואל ושושנה רקובסקי.
 • מזל טוב לטובה והאוורד וייזר לרגל לידת הנכד, בן לרבקה וייזר וטֶד רוזנבאום מסילבר-ספרינג מרילנד.

סדר יום

 • גבאי: ששון צ׳קוטאי
 • קריאת התורה: שלמה וילסון
 • דבר תורה בערב שבת: מרדכי פנקובר
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק – חינוך יהודי

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:01
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה גדולה: 13:15
 • תפילת מנחה קטנה: 16:05
 • תפילת ערבית: 17:17
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • The congregation is invited to a kiddush in honor of Bill Wilson’s recent successful kidney transplant.
 • Mazal Tov to Rebeca and Steve Zerobnick and also to the great-grandparents, Sara and Yona Benson, on the birth of a granddaughter, Yuval, first child of Naftali and Yael Bar, in Tel Aviv.
 • Mazal tov to Ruth Rackovsky on the bar-mitzvah of her great-grandson, Elazar Yisrael, son of Yitzchak and Avital Septimus, grandson of Yoel and Shanah Rackovsky.
 • Mazal tov to Tova and Howard Weiser on the birth of a grandson, born to Rivka Weiser and Ted Rosenbaum of Silver Spring, MD.

Schedule

 • Gabbai: Sasson Chacoty
 • Torah reading: Bill Wilson
 • Dvar Torah: Monty Penkower
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk – Jewish Education 

Times

 • Candle-lighting: 4:01pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:25pm
 • Daf Yomi 7:15am
 • Mincha: 1:15pm and 4:05pm
 • Ma'ariv: 5:17pm
 • Full schedule here
 • Classes here