פרשת ויצא

הודעות

 • מזל טוב לרב ישראל ונעמי ליפשיץ לרגל אירוסי נכדתם יהודית, ביתם של יעקֹב ותרצה ליפשיץ מרבבה, לבח״ל מלאכי גוטמן מיד בנימין.
 • מזל טוב לברברה וקלמן פיינברג לרגל בר-מצוה של נכדם אפרים משה, בן של דוד והדסה פיינברג, השבת ברמת בית שמש.
 • מזל טוב לרב אהרֹן ופרל בורו לרגל אירוסי נכדתם הדר לבח״ל יאיר משה, שניהם מנוה צוף.

סדר יום

 • גבאי: אלכּס פומסון
 • קריאת התורה: נֹעם ברק
 • דבר תורה בערב שבת: הרב שלמה וילק
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק – חינוך יהודי

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:00
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה גדולה: 13:15
 • תפילת מנחה קטנה: 16:05
 • תפילת ערבית: 17:15
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Rabbi Yisrael and Naomi Lifshitz on the engagement of their granddaughter Yehudit, daughter of Ya'akov and Tirza Lifshitz of Revava, to Malachi Gutman of Yad Binyamin.
 • Mazal tov to Barbara and Kal Feinberg on the occasion of the Bar Mitzvah of their grandson Efraim Moshe, son of Dovid and Hadassah Feinberg, this Shabbat in Ramat Beit Shemesh.
 • Mazal tov to Rabbi Aaron and Pearl Borow on the engagement of their granddaughter Hadar to Yair Moshe, both of Neve Tsuf.

Schedule

 • Gabbai: Alex Pomson
 • Torah reading: Noam Burke
 • Dvar Torah: Rabbi Shlomo Vilk
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk – Jewish Education 

Times

 • Candle-lighting: 4:00pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:25pm
 • Daf Yomi 7:15am
 • Mincha: 1:15pm and 4:05pm
 • Ma'ariv: 5:15pm
 • Full schedule here
 • Classes here