פרשת לך-לך

הודעות

 • ראו שני מסרים מחתנים ה-״יִשְׂרָאֵל״-ים שלנו:
  • דבר תורה לפרשת נֹח מאת ישׂראל אוֹמן
  • ברכה מאת הרב ישׂראל ליפשיץ
 • ראו גם מכתב תודה לקהילה מברוך לאונארונס.

סדר יום

 • גבאי: אלכס פומסון
 • קריאת התורה: ג׳רי מילטש
 • דבר תורה בערב שבת: הרב שלמה וילק
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק: ״חינוך יהודי״

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:09
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:35
 • יש דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה: 16:10
 • תפילת ערבית: 17:22
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

Schedule

 • Gabbai: Alex Pomson
 • Torah reading: Jerry Milch
 • Dvar Torah Friday evening: Rabbi Shlomo Vilk
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: "Jewish Education"

Times

 • Candle-lighting: 4:09pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:35pm
 • Daf Yomi
 • Mincha: 4:10pm
 • Ma'ariv: 5:22pm
 • Full schedule here
 • Classes here

One Reply to “פרשת לך-לך”

 1. In addition to your weekly info, your inserted messages from the "chattanim" , etc. are beautiful, moving and inspiring. Kol Hakavod and thank you. Sara Smith

סגור לתגובות.