פסח תשע׳ט

הודעות

 • אין מנין מוקדם ביום שישי / ערב חג.
 • לידעתכם כאן כתבה (באנגלית) ע״י יותנן פורת על סדר פסח ב-1945 בגרמניה.

סדר יום

 • גבאי: שׂמחה אדל
 • קריאת התורה: אלי שור
 • דבר תורה בערב חג: הרב שלמה וילק
 • אין דרשה בחג בין מנחה למעריב

זמנים

 • אכילת חמץ עד 10:02
 • ביעור חמץ עד 11:20
 • הדלקת נרות: 18:35
 • תפילת מנחה וקבלת שבת וחג: 19:00
 • האפיקומן נאכל עד 00:38
 • תפילת מנחה קטנה: 18:40
 • תפילת ערבית: 19:49
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • There is no early minyan on Friday afternoon / Erev Pesach.
 • FYI, here is an article by Jonathan Porath in the Jerusalem Post about a Passover Seder in 1945 in Germany.

Schedule

 • Gabbai: Simcha Edell
 • Torah reading: Eli Shor
 • D'var Torah on Erev Chag: Rabbi Shlomo Vilk
 • No class on shabbat between mincha and ma'ariv

Times

 • Eat chametz until10:02am
 • Burn chametz by 11:20am
 • Candle-lighting: 6:35pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat and chag: 7:00pm
 • Mincha: 6:40pm
 • Ma'ariv and end of Shabbat: 7:49pm
 • Full schedule here
 • Classes here