ברוך דיין האמת – אמו של טוני טווייטס

אנו מודיעים על פטירתה של אִמוֹ של טוני טווייטס.

הלוויה היתה ביום שלישי 29/1/19 בלוֹנדוֹן.

טוני יושב שבעה בפינצ׳לי בלונדון
ואת סוף השבעה מיום שישי עד יום שני בבוקר
ברחוב מרדכי היהודי 8/3.

יום שישי 1/2/19:
שחרית ב-8:00
יום ראשון 3/2/19:
שחרית ב-7:30
מנחה מעריב ב-17:00
יום שני 4/2/19:
שחרית ב-7:30

נא ראו פּוֹסט זה בקשר לעדכונים.


We regret to inform you of the passing of the mother of Tony Thwaites.

The funeral took place on Tuesday, Jan. 29, in London.

Tony is sitting shiva in Finchley, London —
and in Jerusalem from Friday until Monday morning
at his home at 8/3 Mordechai HaYehudi.

Friday Feb 1
Shacharit: 8:00am
Sunday Feb 3
Shacharit: 7:30am
Mincha/Maariv: 5:00pm
Monday Feb 4
Shacharit: 7:30am

Please refer to this post for any updates.